Anda di halaman 1dari 1

Tentukan hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini! a.

1 2 0

b. 0

2 1 0

0 b. 0 1

10 c. 2 0 1

50 0 c. 0 1 1

0
45 2 d.

0 0 d. 1

0
5 2 e. 3

0 Tentukan hasil pengukuran mikrometer sekrup di bawah ini ! a. 0 1 2

10 0 1 2 5

15

10