Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN KELUARGA

PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA PADA PENDERITA PSORIASIS

Disusun Oleh : Rizka Aslamiah 70. 2008.057

Telah disahkan Pada tanggal 16 Mei 2013

Mengetahui dan Mengesahkan Dokter Pembimbing Dokter Pembimbing Puskesmas

Dr. Husnil Farouk, MPH

dr. Hj. Nurda

Anda mungkin juga menyukai