Anda di halaman 1dari 74

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Nama Murid

Kelas

Nama Guru Senarai Semak Evidens BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 BAND 2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 BAND 3 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 B3D4E1 B3D5E1 BAND 4 B4D1E1 B4D1E2 BAND 5 B5D1E1 B5D1E2 BAND 6 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D1 Kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan secara intuitif

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan a) Banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) Panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) Berat atau ringan d) Sama banyak atau tidak sama banyak

1 Tahu

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Tandakan () pada objek yang lebih banyak.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Tandakan () pada objek yang lebih sedikit.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Tandakan ()pada objek yang lebih panjang.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1)Tandakan () pada objek yang lebih pendek.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Tandakan () pada objek yang lebih berat

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Tandakan () pada objek yang lebih ringan.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D1E1) Suaikan objek yang sama banyak.

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D2 Istilah dan perbendaharaan kata

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D2E1 Menamakan a) Waktu-waktu dalam sehari b) Hari-hari dalam seminggu c) Bulan-bulan dalam setahun d) Waktu dalam sebutan jam

1 Tahu

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E1) Suaikan aktiviti di bawah dengan waktu yang sesuai.

Malam

Pagi

Tengahari

Petang

10

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E1) Warnakan nama-nama hari dalam seminggu pada awan di bawah.

Isnin

Ahad

Jumaat

Pagi

Selasa

Malam

Rabu

Januari

Siang

Petang

Sabtu

Khamis

11

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E1) Warnakan nama-nama bulan dalam setahun pada komputer di bawah.


Januari Mac April

Selasa

Mei

Khamis

Ogos

Isnin

Disember

Jun

Ahad

Februari

Rabu

Julai

Jumaat

September

Oktober

November

12

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E1) Suaikan waktu dalam jam di bawah.

Pukul 4.00

Pukul 7.00

Pukul 2.00

Pukul 10.00

13

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D2 Istilah dan perbendaharaan kata

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi a) Tambah b) Tolak

1 Tahu

14

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E2) Namakan simbol di bawah dengan perkataan Tolak atau Tambah.

+
Suaikan.

Tolak Tambah

+ -

15

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D2 Istilah dan perbendaharaan kata

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

1 Tahu

16

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D2E3) Warnakan unit ukuran bukan piawai.

Jengkal

Meter

Kilometer

Kaki

Depa

Kilogram

Gram

Hasta

17

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D3 Nombor bulat, bentuk 3 dimensi (3D) dan bentuk 2 dimensi (2D)

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D3E1 Menamakan nombor bulat hingga 100

1 Tahu

18

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D3E1) Tulis nombor di bawah dalam perkataan.

4 7 16 18 47 79
19

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D3E1) Tulis nombor di bawah dalam angka.

Enam Sembilan

Dua belas Tujuh belas

Enam puluh satu Lapan puluh dua

20

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D3 Nombor bulat, bentuk 3 dimensi (3D) dan bentuk 2 dimensi (2D)

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D 2D

1 Tahu

21

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D3E2) Namakan bentuk 2D di bawah.

Segitiga Bulat

Segi empat sama Segi empat tepat

22

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D3E2)Suaikan bentuk 3D di bawah.

Kubus

Kuboid

Kon

Sfera

Silinder

Piramid

23

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D4 Simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D4E1 Mengenal simbol (+), (-) dan (=)

1 Tahu

24

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D4E1) Suaikan.

Tambah

= + -

Sama dengan

Tolak

25

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D5 Pasangan nombor fakta asas

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak hingga 10

1 Tahu

26

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D5E1) Suaikan.

9+0=

8+2=

11

4+7=

3+3=

10

1+5=

11

9+2=

27

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D5E1) Selesaikan operasi tolak di bawah.

4-4=

7-6=

12 - 3 =

11 - 5 =

10 - 5 =

16 - 8 =

28

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B1D6 Mata wang Malaysia

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas

1 Tahu

29

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B1D6E1) Suaikan ciri-ciri wang syiling di bawah. Bentuk bulat Bentuk segitiga Lembut Keras

(B1D6E1) Suaikan ciri-ciri wang kertas di bawah.

Bentuk segiempat Bentuk segitiga Lembut Keras

30

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B2D1 Kuantiti objek

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan a) Membilang secara, satu-satu, duadua, lima-lima, sepuluh-sepuluh b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun

2 Tahu dan Faham

31

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D1E1) Isikan tempat kosong di bawah.

12

10

25

10

20

70

32

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D1E1) Isikan tempat kosong di bawah.

90

80

70

16

14

12

40

35

30

33

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B2D2 Penulisan nombor bulat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100

2 Tahu dan Faham

34

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D2E1) Tulis nombor di bawah dalam perkataan.

4 7 13 19 48 70

35

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D2E1) Tulis nombor di bawah dalam angka.

Tiga Lima Lima belas Sebelas Tiga puluhlima Lapan puluh tiga

36

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B2D3 Nilai tempat dan nilai digit nombor bulat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100

2 Tahu dan Faham

37

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D3E1) Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

14 25 36 65 78 91

38

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D3E1) Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digariskan

14 25 36 65 78 91

39

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B2D4 Konsep pecahan

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D4E1 Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan suatu benda

2 Tahu dan Faham

40

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D4E1) Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan separuh atau suku.

41

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B2D5 Ciri-ciri bentuk 3D dan 2D

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D

2 Tahu dan Faham

42

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D5E1) Isikan tempat kosong di bawah.

Kubus ada .......... sisi dan .......... bucu

Kuboid ada .......... sisi dan .......... bucu

Kuboid ada .......... permukaan lengkung dan .......... bucu

Piramid tapak segiempat sama ada .......... sisi dan .......... bucu

Silinder ada .......... permukaan lengkung dan .......... permukaan rata

Sfera ada .......... permukaan lengkung

43

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B2D5E1)Padankan. 2 sisi lurus yang bertentangan sama panjang

3 Garis lurus

1 sisi lengkung

4 sisi lurus sama panjang

44

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D1 Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

45

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D1E1) Selesaikan operasi tambah di bawah.

70 + 5

40 + 3

20 + 7

44 + 3

61 + 5

32 + 6

46

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D1E1) Selesaikan operasi tolak di bawah.

70 - 5

40 -3

20 -7

44-3

61-5

32-6

47

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D1 Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D1E2 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang a) Syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) Ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

48

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D1E2) Selesaikan operasi tambah dan tolak wang syiling di bawah.

+ + + +

= = = =

49

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D1E2) Selesaikan operasi tambah dan tolak wang kertas di bawah.

+ + + +

= = = =

50

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D2 Pembundaran nombor bulat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

51

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D2E1) Bundarkan nombor di bawah kepada puluh terdekat.

75

43

27

43

65

36

52

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D3 Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

53

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D3E1) Lukis bentuk 3D di bawah.

Kuboid

Silinder

Kon

Piramid

Sfera

54

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D3 Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

55

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D3E2) Isikan tempat kosong di bawah.

12

14

12

24

35

20

56

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D4 Nilai wang

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D4E1 Menukarkan wang sehingga RM10 a) Sen kepada sen b) Ringgit kepada ringgit c) Sen kepada ringgit dan sebaliknya

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

57

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D4E1) Suaikan dengan jawapan yang betul.

58

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D4E1) Suaikan dengan jawapan yang betul.

59

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D4E1) Tandakan () pada jawapan yang betul.

60

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B3D5 Penulisan waktu

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

61

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B3D5E1) Selesaikan.

Jam

petang

Jam

petang

Jam

pagi

Jam

tengahari

Jam

petang

62

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B4D1 Menyelesaikan masalah matematik mudah

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

63

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B4D1E1) Bina ayat matematik daripada cerita yang diberikan. a) Terdapat 13 ekor burung di atas dahan pokok. 6 ekor burung telah terbang. Berapa ekor burungkah yang tinggal ?

b) Terdapat 5 ekor itik berenang di dalam kolam. Datang 8 ekor itik lagi berenang di kolam itu. Berapa ekor itik yang ada di dalam kolam itu?

c) Umi mempunyai 25 batang krayon. 6 batang krayon Umi telah patah. Berapakah krayon yang masih elok?

d) Irfan mempunyai 17 batang lidi. Ahmad mempunyai 34 batang lidi. Berapakah beza lidi Irfan dan Ahmad?

64

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B4D1 Menyelesaikan masalah matematik mudah

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

65

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B4D1E2) Selesaikan. a) Rizal ada 15 batang pensil. Rizal membeli lagi 7 batang pensil. Kira bilangan pensil Rizal semuanya.

b) Kakak sediakan 10 biji kek. Ibu tambah 14 biji kek lagi. Kira bilangan kek semuanya.

c) Emi ada 25 biji buah epal. Atifa ada 7 biji buah epal. Berapakah jumlah buah epal semuanya?

d) Damia ada 15 biji guli. Najwa ada 9 biji guli. Berapakah jumlah guli semuanya?

66

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B4D1E2) Selesaikan. a) Qistina ada 13 biji pemadam. 6 biji pemadam telah hilang. Kira bilangan pemadam yang tinggal.

b) Danial ada 17 biji jambu. 9 biji jambu telah busuk. Berapakah bilangan biji jambu yang masih elok.

c) Pak Samad ada 14 biji buah durian. Dia jual 5 biji durian. Berapakah baki durian Pak Samad?

d) Ibu menyediakan 17 potong tembikai. 10 potong tembikai telah dimakan oleh ayah. Berapakah bilangan potongan tembikai yang tinggal?

67

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B5D1 Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak mengikut prosedur

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

68

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

(B5D1E1) Selesaikan. a) Alif ada 15 ekor ikan. Amir mempunyai 10 ekor ikan lebih daripada Alif. Berapa ekor ikan yang Amir semuanya?

b) Saadah mengasah17batang pensil. Siti mengasah 5 batang pensil lebih daripada Saadah. Berapa batang pensil yang mereka asah semuanya?

c) Aqilah memetik 28 kuntum bunga. Najiha memetik 7 kuntum bunga kurang daripada Aqilah. Berapa kuntum bunga yang Najiha petik semuanya?

d) Haziq memelihara 6 ekor arnab. Syahmi memelihara 9 ekor arnab lebih daripada Haziq. Berapa ekor arnab yang mereka ada semuanya?

69

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5D1 B5D1E2 Menyelesaikan Menghasilkan corak berdasarkan bentuk masalah matematik 2D yang kompleks a) Segi empat menggunakan pelbagai b) Segi tiga strategi c) Bulatan

Akiviti membina atau melukis menggunakan bentuk-bentuk di atas

70

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B6D1 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea kreativiti dan inovasi

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Aktiviti membina objek daripada bentuk-bentuk di atas (BBM; Lego, atau bahan-bahan terpakai)

71

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B6D1 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea kreativiti dan inovasi

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D1E2 Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Aktiviti melukis menggunakan perisisan komputer (Power Point, Microsoft Word Paint dan lain-lain)

72

Tahun 1

STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND

STANDARD Tahap pertumbuhan pembelajaran murid Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif

DESKRIPTOR APA yang murid tahu, faham dan boleh buat B6D1 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea kreativiti dan inovasi

EVIDENS BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D1E3 Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Murid dapat membina kaedah baru dalam menyelesaikan soalan Matematik

73