Anda di halaman 1dari 16

A LAMAT NG A NTIPOLO

SABI NG MATATANDA, ANG MGA MAGSASAKANG NANINIRAHAN SA KAPATAGAN NOONG PAHAHON NG KASTILA AY NAGSILIPAT SA KABUNDUKAN UPANG MAKAIWAS SA KALUPITA NG MGA DAYUHAN. SA KAGUBATAN NA SILA NAMALAGI PARA HUWAG MASANGKOT SA KAGULUHANG NAGAGANAP SA BAYAN. ANG PATULOY NA PAGHIHIMAGSIKAN AY LALONG NAGPAGALIT SA MGA KASTILA. UMISIP SILA NG PARAANG MAKA-PAGHIGANTI. MARAMING WALANG MALAY NA PILIPINO ANG KANILANG PINAG-BINTANGANG KASAPI NG KATIPUNAN AT IPINIIT SA MADILIM NA KARSEL. NABALITAAN NG MGA NANINIRAHAN SA BUNDOK ANG GAGAWING PAGLUSOB NG MGA GUARDIA SIBIL SA KANILANG LUGAR AT SILA AY NATAKOT. ARAW-GABI ANG NANGANGAMBANG MGA KABABAIHAN AY WALANG TIGIL SA PAGDARASAL UPANG SILA AY IADYA SA PANGANIB NA DARATING. HANGGANG ISANG ARAW, UMAKYAT NA NGA SA BUNDOK ANG MGA KASTILA. NAKARATING SILA SA LUGAR NA KUNG SAAN NAGKAKATIPON-TIPON ANG MGA NAGDARASAL. SA PAGTATAKA NG LAHAT AY BIGLANG NAGNINGNING ANG PUNONG TIPOLO. KAGINSA-GINSA AY LUMITAW ANG BIRHENG CONCEPCION SA ITAAS NG PUNO. PALIBHASA'Y MGA RELIHIYOSO ANG MGA DAYUHANG ITO, SILA AY NAHINTAKUTAN AT NAGSISI. MARAMI ANG NAKAKITA SA PAGMIMILAGRONG IYONG NG BIRHEN. SILA AY NAGPASALAMAT SA SAKLOLONG IBINIGAY NITO. ANGMASAMANG BALAK NG MGA KASTILA AY HINDI NA NATULOY, BAGKUS SILA AY NANGANAKONG ANG POOK NA YAON AY KANILANG IGAGALANG. MASAYA NILANG IPINAMALITA SA KAPWA NILA KASTILA ANG NAKITANG PAGMIMILAGRO. "SAANG LUGAR IYON AT KAMI MAN AY PUPUNTA ROON", TANONG NG MANANAMPALATAYA. "SA BUNDOK. ITANONG NINYO KUNG SAAN ANG TIPOLO AT ITUTURO NILA SA INYO." ANG KANILANG SAGOT. DAHIL SA PAULIT-ULIT NA PAGTATANONG NG MGA TAONG DOON AY DUMARAYO NG "SAAN ANG TIPOLO?" TINAWAG NILANG SANTIPOLO ANG POOK NA ITO NA KALAUNAN AY NAGING ANTIPOLO. BUHAT NOON, NAKAGAWIAN NA NG LAHAT, MAHIRAP MAN O MAYAMAN, ANG PAMAMANATA SA MATAAS NA BUNDOK NA ITO NG ANTIPOLO LALO NA SA PANAHON NG MAHAL NA ARAW.

A LAMAT ANG

NG

B ALANG SILA AY SINA DON BADONG AT DONA LILANG.

MALAWAK NA PALAYAN SA DAKONG HILAGANG-KANLURAN AY PAG AARI NG MAGMANGMANG ANG MGA MAGSASAKANG GUMAGAWA SA KANILANG BUKIRIN KAYA

ASAWANG UBOD NG SUNGIT AT MAPANG-API.

PALIBHASA'Y

NADADAYA AT NALALAMANGAN SILA NG MAG-ASAWANG MAPAG-IMBOT SA PAGHAHATI NG MGA INANING PALAY.

SANHI

NITO, TALAGANG KAKAPUSIN ANG MGA DUKHANG KASAMA AT

MAPIPILITAN TULOY NA MANGUTANG SA SUWITIK NA MAG-ASAWA.

SA LAKI NG TUBONG KINUKUHA NI DON BADONG AY LALONG NABABAON SILA SA KAHIRAPAN. ITO ANG DAHILAN UPANG LALONG MAGING KAHABAG-HABAG ANG KALAGAYAN NG MGA MAGBUBUKID. PAGKATAPOS
PANLULUMO. NG MARAMING ARAW NA GAWAIN AT PAGTATANIM SA BUKID AY NAKAPAGPAHINGA NA RIN ANG MGA MAGSASAKA.

DATAPUWA'T

HABANG TUMATAAS ANG MGA MAGALAK SA HALIP AY

PALAY AT HABANG PINAGMAMASDAN ANG LUNTIANG BUKID AY NAKADARAMA LAMANG SILA NG KALUNGKUTAN ANG NAMAMAYANI SA KANILANG MGA PUSO'T KALOOBAN. PAMBAYAD KINA

HINDI

MAGAWA

NG

MGA

MAGBUBUKID

ANG

PAANO NGA BA SILA

MAKAPAGSASAYA KUNG ANG MAKAKAPARTE NILA SA AANIHING PALAY AY SAPAT LAMANG NA

DONG BADONG AT DONA LILANG? GULA-GULANIT ANG SUOT NITONG DAMIT. SA

ISANG

BAHAY AT HUMINGI NG LIMOS SA MAG-ASAWA.

ARAW, MAY MATANDANG PULUBING NANGAHAS PUMASOK SA BAKURAN NG MALAKING

BAKAS

SA MUKHA NG MATANDA ANG MATINDING PAGOD AT GUTOM.

HALIP NA KAAWAAN

AY PINAGALITAN PA NI

DONA LILANG ANG PULUBING LALAKI. SULONG, PATAY-GUTOM!"


ISANG DAKOT NA BIGAS...AKO SANAY AY INYONG

"ABA! SINO

KANG PULUBI NA BASTA NA LANG PUMASOK DITO AT MAGPAPALIMOS?

LUMAYAS KA SA AKING BAKURAN!

"PARANG AWA LIMUSAN..." HINDI

NAPO NINYO.

KAHIT

PINAGTABUYAN LAMANG NILA NAPAMULAGAT ANG MGA ITO NANG BIGLANG NAGING MABALASIK ANG TINIG NG LALAKING PULUBI.
ANG MATANDA HANGGANG MAKALABAS NG TARANGKAHAN.

NAANTIG ANG BAKAL NA DAMDAMIN NG MAG-ASAWA.

"TUNAY

KAYO MARUNONG MAAWA! KASAMAAN NG TAO, ANG TATANGGAPIN!"

NA WALA KAYONG KASING SAMA KAYA NARARAPAT NA KAYO AY PARUSAHAN!

HINDI

HINDI

NINYO NADARAMA ANG PAGHIHIRAP NG INYONG KAPWA

DAHIL KAYO AY PAREHONG WALANG PUSO AT DAMDAMIN!

DIYOS

AY MAY NAKALAANG

ALALAHANIN NINYO NA SA BAWAT PARUSA. ITO NGAON AY INYO NANG

PAGKAWIKA NG MATANDA AY NAKAULINIG SILA NG KAKAIBANG HUNI NG MGA KULISAP. NAPALINGON SAGLIT ANG DALAWA. NANG MULING HUMARAP SINA DON BADONG AT DONA LILANG AY WALA NA ROON ANG MATANDA, NA LABIS NILANG IPINAGTAKA. KAPWA

KINAKABAHANG HINANAP ANG HINDI MAWARING MUMUNTING INGAY NA KANILANG NARIRINIG HANGGANG MAPALAPIT SILA SA DAKONG IMBAKAN NG PALAY.

BANGAN?"

SAMBIT NI

DON BADONG

AT DALI-DALING TINAWAG ANG MGA KATULONG

"TILA NASA LOOB NG

UPANG PABUKSAN ANG NAKA KANDADONG PINTUAN.

LAHAT SILA AY NASINDAK NANG MAGLABASAN ANG LIBU-LIBONG KULISAP! NASAAN ANG MGA PALAY! PAANO ITONG NAWALA? NAGTIGILAN SI DON BADONG SA NAKAPANGINGILABOT NA KAPARUSAHAN NA SA KANILA AY IGINAWAD. NAWALAN NG MALAY-TAO SI DONA LILANG DAHIL SA PAGKABIGLA. NALIGALIG
TIPAKLONG. ANG BUONG NAYON NANG LUMUSOB SA BUKID ANG INAAKALA NILANG

MGA MAPAMINSALANG KULISAP.

AGAD

NAMAN NILANG NAPAGTANTO NA HINDI PALA ITO MGA TIPAKLONG KUNDI

PALIBHASA'Y

SA BANGAN NINA

DON BADONG

AT

DONA

LILANG
ITONG

NANGGALING ANG MGA MAPANIRANG INSEKTO KUNG KAYA PINANGALANAN NILA

DAHIL WALA NAMAN SILANG MAKUKUHANG KAPARTE PAGDATING NG ANIHAN. IKINATUWA PA NILA NANG MATUKLASAN MASARAP PALANG KAININ ANG "BALANG".

"BALANG". HINDI

IKINABAHALA NG MGA MAGSASAKA ANG PANGYAYARING IYON

NAKAPAGTATAKANG ISIPIN, MATAPOS MASAID ANG LAHAT NG PANANIM SA BUKIRING PAGAARI NINA DON BADONG AT DONA LILANG AY NAGLAHO NA LAMANG ANG MGA BALANG. SA
NAGBAGO. NAGAWA TAKOT NA MULI ITONG LUMITAW, ANG MAG-ASAWANG SALBAHE AY TULUYAN NANG

PINAGSISIHAN NILA ANG SA KAPWA, LALUNG-LALO

LAHAT NG KAMALIAN AT KALUPITANG KANILANG NA SA MGA DUKHA AT MANGMANG.

PAGBABAYADPURI SA KANILANG MGA KASALANAN AY NAGPATAYO SINA

BILANG DON BADONG AT

DONA LILANG

NG MUNTING PAARALAN PARA MATUTO ANG LAHAT NILANG KASAMAHAN NA

HINDI MARUNONG BUMASA'T SUMULAT.

BAGAMA'T MAY PANAHON PA RING SUMASALAKAY AN MGA BALANG SA IBA'T IBANG DAKO, ITO
AY NAGPAPAALALA LAMANG SA TAO NA DAPAT BIGYAN NG HALAGA AT PASALAMATAN ANG LAHAT NG KABUTIHAN AT BIYAYANG IPINAGKALOOB NG MAKASARILI.

PANGINOONG DIYOS. HUWAG

SANANG KALILIMUTAN NINUMAN NA ANG TAO'Y HINDI DAPAT MAGING MAKAMKAM AT

A LAMAT NAKAKITA

NG BUTO NG KAS OY NA BA KAYO NG KASOY? ITO AY HUGIS KAMPANA, KULAY DILAW AT MATAMIS PAG

HINOG NA.

NASA LABAS ANG BUTO NG KASOY ANG SIYANG SASAGUTIN NG ALAMAT NA ITO.

KAIBA

SA IBANG PRUTAS, ANG BUTO NG KASOY AY NASALABAS.

KUNG

BAKIT

SA

ISANG GUBAT AY MAY KASAYAHAN. AY MASASAYA,

LAHAT
AT

NG URI NG HAYOP AY NAROROON. NAGSASAYAWAN.

SILANG
SA

LAHAT

NAGKAKANTAHAN

HINDI

KALAYUAN

KASAYAHAN AY MAY ISANG BAGAY ANG NAKIKINIG AT NAIINGGIT SA KAPISTAHANG NAGAGANAP. ITO AY WALANG IBA KUNGDI ANG BUTO NG KASOY.

"SANAY KASOY.

MAKALAYA AKO DITO SA AKING MADILIM NA KINALALAGYAN!"

DASAL

NG BUTO NG

NAGPATULOY ANG KASAYAHAN SA LABAS AT PATULOY DIN ANG DASAL NG BUTO NG KASOY. SA MGA ORAS NA IYON AY MAY ISANG ENGKANTADA NA NAAKIT SA INGAY NG KASAYAHAN. NAGANYAK SIYANG MAKISAYA SA MGA HAYOP. SA GITNA NG PAGDIRIWANG AY MAY NAULINIGAN ANG ENGKANTADATA, ISANG TINIG NG NAGHIHIRAP AT HUMIHINGI NG TULONG. NAGSALITA AG ENGKANADA. "SINO KAYA IYON, KAWAWA NAMAN SIYA." NARIRINIG
SIYA NG BUTO NG KASOY.

"OH,

MAKAPANGYARIHANG ENGKANTADA!

PARA

MO

NANG HABAG, ILABAS MO AKO DITO!"

SAGOT NG BUTO.

NAAWA ANG ENGKANTADA. SA ISANG KUMAS NIYA AY BIGLANG LUMABAS ANG BUTO NG KASOY. TUWANG-TUWA ANG BUTO SA KAGANDAHAN NG PALIGID. "BUTIHING DIWATA, NAIS KO SANANG MANATILI DITO SA LABAS. AYOKO NANG BUMALIK SA MADLIM NA PINANGGALINGAN KO," PAKIUSAP NG BUTO NG KASOY SA ENGKANTADA. PINAGBIGYAN
TUWA ANG BUTO NG KASOY.

PAGKARAAN NG ILANG ORAS AY TAPOS NA ANG PAGDIRIWANG. NAGSIUWIAN NA ANG LAHAT AT BUONG PALIGID AY NALUKUBAN NG KATAHIMIKAN. HINDI NAGTAGAL, ANG LANGIT AY NAGDILIM. LUMAKAS ANG IHIP NG HANGIN AT BUMAGSAK ANG ISANG MALAKAS NA ULAN. MALAKAS ANG KULOG AT MATALIM ANG KIDLAT. SA MULI SIYANG OH, MAAWAING DIWATA. PAKINGGAN MO AKO. IBALIK PO NINYO AKO SA AKING SILID. BASANG-BASA NA AKO AT GINIGINAW NA. NAKKATAKOT PALA DITO SA LABAS! PAGMAMAKAAWA NG BUTO NG KASOY.
TUMAWAG SA ENGKANTADA. PAGSUNGIT NA ITO NG PANAHON AY NATAKOT ANG BUTO NG KASOY.

NG ENGKANTADA ANG KAHILINGAN NG BUTO.

WALA

NAMANG PAGSIDLANG SA

SUBALIT

ANUMANG DASAL ANG GAWIN NIYA AY WALANG KASAGUTANG NANGYARI DAHIL SA

WALA SA KAPALIGIRAN ANG ENGKANTADA. NAGPAKITA ANG ENGKANTADA. NA MAGAWANG MAGSALITA.

NANG

TUMIGIL NA ANG UNOS AY MULING

NAKITA

NIYA ANG BUTO NA NAKABALUKTOT AT HALOS HINDI

NAGSALITA

"ITO'Y ISANG ARAL SA IYO. ANG LAHAT NG BAGAY AY MAY ITO AY KAILANGAN MONG TANGGAPIN DAHIL SA ITO ANG IPINAGKALOOB SA IYO NG DIYOS! PAGKASABI NITO AY NAGLAHO NA ANG ENGKANTADA. MAGMULA NOON ANG BUTO NG KASOY AY NASA LABAS NA NG PRUTAS.
DAPAT NA KALALAGYAN.

ANG ENGKANTADA.

A LAMAT NOONG

NG

D ALAGANG -B UKID ANG

UNANG PANAHON AY MAY TATLONG DALAGANG MAGKAKAPATID NA PAWANG NAGKANILANG MGA KANAYON AY LUBHANG NAGTATAKA KUNG BAKIT

GAGANDAHAN.

MAMULA-MULA ANG KUTIS NGA MAGKAKAPATID AT MANILAW-NILAW NAMAN ANG MAHAHABA NILANG BUHOK, GAYONG MULA PAGKABATA AY KATULONG NA SILA SA MGA GAWAING BUKID NG KANILANG AMA NA SI

RAMON.

HINDI INIINDA NG MAGKAKAPATID NA LALA, DADA AT SASA ANG NAKAPAPASONG INIT NG ARAW SAPAGKAT ITO AY NAGPAPAKINIS PA NGA NG KANILANG KUTIS. NAMAMANGHA
AT NANANAGHILI SA GANDA NG MAGKAKAPATID ANG MGA DALAGA SA KANILANG NAYON.

HUMAHANGA AT LIHIM NAMANG UMIIBIG ANG MARAMING KABINATAAN SA TATLONG DALAGA. ANG KABAITAN AT KASIPAGAN NG MGA ANAK NINA TARCILA AT RAMON AY PURING-PURI NG MGA KANAYON, AT DAHIL SILA'Y ANAK NG MAGBUBUKID KAYA BINANSAGAN NILA ANG MAGKAKAPATID NG "MGA DALAGANG-BUKID". KUNG
MAGTATAKA KUNG BAKIT NAMUMUKOD-TANGI ANG KAGANDAHAN NINA

LALA, DADA AT SASA. LINGID SA LAHAT, SI TARCILA AY ISANG DIWATA. NANG UMIBIG SIYA SA TAGALUPANG SI RAMON, ANG KANYANG PAGKA-DIWATA'Y TINALIKDAN NIYANG LUBOS UPANG MAMUHAY BILANG GANAP NA TAO. BAGAMA'T NAWALAN NG KAPANGYARIHAN AY NAGING MALIGAYA NAMAN ITO SA PILING NI RAMON AT NG KANILANG MGA ANAK. SUBALIT
BINULABOG NG MASASAMANG-LOOB. ANG MAPAYAPA AT MATIWASAY NA PAMUMUHAY NG MGA TAGA-NAYON AY BIGLANG

MABABATID LANG NG MGA TAGAROON ANG KATOTOHANAN, MARAHIL HINDI NA SILA

NAHINTAKUTAN ANG LAHAT AT HINDI MAGAWANG LUMABAN SA MAGBABAGSIK NA TULISANG-DAGAT. NILIMAS ANG KANILANG KABUHAYAN AT SAPILITANG DINALA SA TABING DAGAT ANG KADALAGAHANG NAPILI. KABILANG NA ROON SINA LALA, DADA AT SASA. HABANG HINIHINTAY ANG BANGKANG SASAKYAN NG MGA BIHAG UPANG MAKARATING SA SASAKYANG-DAGAT NA NASA LAOT AY WALANG TIGIL ANG PAGIIYAKAN AT PAGMAMAKAAWA NG MGA INA. TANGING
SI

TARCILA

LANG ANG WALANG IMIK NGUNIT MALALIM ANG INIISIP.

BAGAMA'T

WALANG KAPANGYARIHAN AY NAGSIKAP PA RIN ITONG MAKIPAG-UGNAYAN SA DATI NIYANG DAIGDIG... SUKDULANG HININGA NIYA AY MAPATID, MAILIGTAS LAMANG ANG MGA MAHAL NA ANAK GAYUNDIN ANG NAYON NA KANYA NGAYONG TAHANAN!

DATING DIWATA SAPAGKAT ANG NAWALANG KAPANGYARIHAN AY MULING IBINALIK SA KANYA.

HINDI

NAMAN NABIGO ANG

SA

PAMAMAGITAN NG ISIP AY PINAGLAGABLAB NI

TARCILA

ANG BARKO NG MGA PIRATA.

SA

BILIS NG PANGYAYARI, ANG MGA TULISAN NAMAN NGAYON ANG NASINDAK AT SA PAGSABOG KALABAN.

NG MGA BALA NA NAKASABIT SA KANILANG KATAWAN, SILA AY NAUBOS NANG WALA NAMANG

NGUNIT

ISANG SUGATANG PIRATA ANG NAGKAROON PA NG PAGKAKATAONG

MAMARIL BAGO ITO BINAWIAN NG BUHAY.

SA

KASAWIANG-PALAD AY TINAMAAN ANG

MAGKAKAPATID AT AGAW-BUHAY NA BUMAGSAK SA TUBIG.

NAPASIGAW

ANG

NAGHIHNAGPIS

NA

PAGHIHINGALO NG MGA ANAK. ANYO AY KANYANG MAGAGAWA.

BILANG

INA!

HINDI

NITO

MAATIM

ANG

NAKIKITANG

DIWATA AY WALA SIYANG KAPANGYARIHANG

MAGDUGTONG NG BUHAY, DATAPUWA ANG MAGBIGAY NG PANIBAGONG BUHAY SA BAGONG

TUMINGIN MUNA SI TARCILA SA ASAWA AT...

"RAMON, ATIN."

NANAISIN KO PA NA SILA'Y MAGBAGONG-ANYO KAYSA TULUYANG MAWALA NA SA

"NASA IYO ANG KAPASYAHAN. GAWIN MO ANG NARARAPAT." NABIGKAS NI TARCILA ANG MAHIWAGANG KATAGA BAGO NALAGUTAN NG HININGA SINA LALA, DADA AT SASA KAYA SA ISANG KISAPMATA ANG TATLONG DALAGA AY NAGING ISDA! MATAPOS
MASAKSIHAN ANG KABABALAGHANG IYON AY SAKA PA LANG NALAMAN NG MGA

KANAYON ANG PAGIGING TULONG NI

NAGILALAS ANG LAHAT AT NAPATINGIN SA MGA ISDA, SA KAHANGA-HANGA NITONG KULAY NA WARI'Y MAMULA-MULA KAYA SA HALIP NA MALUNGKOT AY KAGALAKAN ANG KANILANG NADAMA. SA HULING PAGKAKATAON ANG MGA ISDA AY NAGSALITA. "INA, AMA, HUWAG KAYONG MALULUNGKOT, NARIRITO LAMANG KAMI SA DAGAT. AMING INA, IPINAGMAMALAKI KA NAMIN. IKAW PALA AY ISANG DIWATA. MAHAL NAMIN KAYO NI AMA..." "PAALAM NA SA INYONG LAHAT, MGA KANAYON," ANG SABAY DADA AT SASA - AT MARAHAN SILANG LUMANGOY PATUNGONG LAOT. "PAALAM NARIN SA INYO MGA DALAGANG-BUKID...!" MGA KANAYON HABANG KUMAKAWAY.
NA WIKA NINA

TARCILA

AT NAKIRAMAY RIN SILA SA SINAPIT NG MGA ANAK NITO.

"DIWATA"

NI

TARCILA. LAHAT

AY NAGPASALAMAT SA NAGAWANG

LALA,

ANG SAGOT NG KANILANG

ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT NASA DAGAT ANG MGA "DALAGANG-BUKID"

A LAMAT

NG

I PIS , L ANGAW

AT

L AMOK

BALITA SA KABAITAN AT PAGIGING MATULUNGIN NI DONYA SEGUNDINA KAYA TAHANAN NITO AY LAGING BUKAS PARA SA LAHAT. ISANG ARAW, MAY ESTRANGHERONG DUMATING AT SA KANYA AY NAGWIKA NG GANITO: "IIWAN SA
KO SA IYO ANG MGA BATANG ITO.

SILA

AY HINDI KO ANAK NGUNIT AKO ANG

LUMIKHA." SINABI NG LALAKE, ANG

IYON NG ESTRANGHERO AT MABILIS ITONG UMALIS.

DONYA

AY NALITO AT HINDI AGAD NAKAIMIK.

SINAMANTALA

PALIBHASA'Y NATUWA

BATANG LALAKE NA SADYANG INIWAN NG ESTRANGHERO.

LIKAS NA MAUNAWAIN, KAYA INAMPON NA RIN NG

DONYA

ANG TATLONG

ANG LIMANG BATANG BABAE NA PAWANG AMPON DI NI

DONYA SEGUNDINA

NANG

MAKILALA ANG MGA BAGONG AMPON, SUBALIT ANG DALAWANG MATANDANG KATULONG AY PARANG KINABAHAN.

MAY NARAMDAMAN SILANG KAKAIBA PAGKAKITA SA ITSURA NINA MOK, NGAW, IPIPIS SAPAGKAT ANG MGA ITO AY TILA HINDI PANGKARANIWANG NILALANG. ANG
KUTOB NG RIN SI MGA KATULONG AY WARING NAGKATOTOO DAHIL SA PALAGING SA AY PAGKAKASAKIT NG MGA BATANG BABAE MULA NANG TUMIRA ROON ANG TATLONG BATA.

NAGTATAKA
AMPON.

KATAWAN NG MGA

DONYA SEGUNDINA SA PAGKAKAROON NG MUMUNTING PANTAL BATANG BABAE. NAKAPATATAKANG ISIPIN KUNG BAKIT SILA ANG

NAGKAKAHAWAAN NG SAKIT SAMANTALANG PATULOY NA LUMULUSOG ANG MGA BAGONG

MASAYA

ANG DONYA SA NAKITANG KALUSUGAN NG TATLONG BATA NGUNIT HINDI KATIGASAN

NIYA ALAM NA UBOD NG GULO ANG MGA ITO AT WALANG PINAKIKINGGAN.

NG KANILANG ULO AT MASAMANG PAG-UUGALI AY LUMALABAS KAPAG WALA SI

DONYA

SEGUNDINA. MADALAS DIN NILANG AWAYIN AT PAIYAKIN ANG MGA BATANG BABAE. ISANG GABI, NATUKLASANG NG DALAWANG MATANDANG KATULONG ANG LIHIM NG TATLONG BATA. SILA PALA AY NAGIGING KULISAP NA NAKAPANGDIDIRI! SA BAWAT LIPAD AT PAGDAPO NI NGAW, AT SA BAWAT MABILIS NA PAGGAPANG NI IPIPIS AY PAREHO SILANG NAG-IIWAN NG MIKROBYO SA PAGKAIN AT INUMIN NG MGA BATA, HABANG PALIPAT-LIPAT NAMAN SI MOK NG PAGSIPSIP NG DUGO SA KATAWAN NG MGA NATUTULOG. ANG
MGA NAHINTAKUTANG KATULONG AY DALI-DALING NAGSUMBONG SA

DONYA

TUNGKOL

SA KANILANG NASAKSIHAN.

MAGING

ANG KAPILYUHAN NG TATLONG BATA AY KANILA RING

INIHAYAG, NGUNIT AYAW SILANG PANIWALAAN NG ABALANG NITO ANG MGA BATANG SUTIL AY MUKHANG SANTO.

WALANG

DONYA

SAPAGKAT SA HARAPAN

NANGYARI SA SUMBONG KAYA

BINALAK NILANG BANTAYAN AT SAKA HULIHIN ANG MGA BATANG KULISAP UPANG MAIPAKITA

SA

DONYA,

SUBALIT ANG MATATALINONG BATA AY HINDI NA NAGBAGONG-ANYO, NGUNIT SA

TUWI-TUWINA ANG MGA BATANG BABAE AY KANILANG SINASAKTAN.

ISANG

AT WALANG SABI-SABING NAMALO.

HAPON, HABANG NAGLALARO ANG MGA BATANG BABAE, LUMAPIT ANG TATLONG PILYO

NAPAHIYAW

SA TINDI NG SAKIT ANG LIMANG BATA

...

NANG BIGLANG LUMITAW ANG ISANG PASLIT NA BATANG LALAKE.

"HUMANDA KAYO NGAYON! SA WAKAS, NATAGPUAN KO NA RIN KAYO. HINDI KAYO NARARAPAT NA MAGING TAO!" NGUNIT MOK, NGAW AT IPIPIS. SA HALIP DONYA SEGUNDINA AT NG DALAWANG KATULONG AY HINDI NILA NAPANSIN. NAKITA NGAYON NG DONYA ANG TUNAY
ANG DI KILALANG BATA AY HINDI PINANSIN NINA AY PINAGTULUNGAN PA NILANG SAKTAN ITO KAYA ANG PAGDATING NI NA UGALI NG TATLONG BATA AT SA LABIS NA GALIT AY HALOS IPINAGTABUYAN NITO ANG MGA AMPONG LALAKE, SUBALIT NGUMISI LAMANG ANG MGA ITO SAKA INILABAS ANG NAKATAGO NILANG PANGIL AT NANDIDILAT ANG MGA MATANG TUMITIG SA

DONYA.

SA

GAGAWIN SA MGA BATANG LUMAPIT.

PAGKABIGLA, LAHAT SILANG NAROROON AY HINDI NAKAKILOS AT HINDI RIN ALAM ANG

SA SANDALING IYON, DAGLING PUMAGITNA ANG BATANG PASLIT NA ISA PALANG "KERUBIN". "SA NGALAN NG KATAAS TAASAN, MAGSIBALIK KAYO SA DATI NINYONG ANYO, MGA ISINUMPANG NILIKHA!" SA
ISANG KISAP-MATA AY NAGING KULISAP NGA ANG TATLONG BATA NA HINDI PALA TOTOONG TAO!

ANG KABABALAGHANG

NAGANAP AY BINIGYANG-LINAW NG KERUBIN.

AYON SA KANYA: "MAY

MGA TAKSIL NA ANGHEL ANG NANGHIMASOK AT PINAKIALAMAN ANG SAGRADONG GAWAIN NG

MANLILIKHA. GUMAWA SILA NG MGA BAGAY NA MAY BUHAY AT MUMUNTING KULISAP NA NAKARIRIMARIM. SA KALAPASTANGANANG IYON NG MGA SUWAIL NA ANGHEL, SILA, SAMPU NG KANILANG NILIKHA AY ISINUMPA NG MAYKAPAL AT INIHAGIS SA LUPA. ANG MGA NAHULOG SA PUSALI, MARURUMI AT MABABAHONG LUGAR AY NAGING INSEKTONG MAPAMINSALA. HINAYAAN NA LANG NG MAYLALANG ANG MGA KULISAP NA ITO BAGAMA'T MAPANGANIB SA KALUSUGAN, UPANG ANG TAO AY MATUTONG MAGING MALINIS, SAPAGKAT SA KALINISAN, ANG MGA INSEKTONG MAPAMINSALA AYA MADALING MAPUKSA." BATID NG MUNTING ANGHEL PA, ITO AY NAGLAHO.
NA ANG KANYANG PALIWANAG AY SAPAT NA KAYA ILANG SAGLIT

MULA KUNG SAAN AY NAGSULPUTAN ANG TATLONG URI NG KULISAP NA KAWANGIS NI MOK, NI NGAW AT NI IPIPIS DATAPUWA NAMANGHA ANG MGA TAO NANG MAGLIPARAN PAPALAYO

ANG MGA INSEKTO. TAHANAN.

AHH,

TAMA ANG KERUBIN, AYAW PALA NG MGA ITO SA MALINIS NA

SIMULA

LAMOK ANG MGA KAURI NI MOK NA MAHILIG MANUSOK LALO NA SA GABI. TINAWAG NAMANG LANGAW ANG MGA KAMUKHA NI NGAW NA ANG PABORITONG ISTAMBAYAN AY BASURAHANG NANGANGAMOY. IPIS NAMAN ANG IPINANGALAN SA LAHI NI IPIPIS NA LAGING NAKAKUBLI SA MADIDILIM AT MARURUMING SULOK NG BAHAY.
NOON BINANSAGAN NANG

HANGGANG

PAMINSALA AT PAGDUDULOT NG SAKIT SA TAO, LALO NA SA MGA WALANG MALAY NA BATA... NGUNIT KUNG TAYO AY MAGKAKAISA, ALAM NAMAN NATING KUNG PAANO SILA MAPUPUKSA.

NGAYON, ANG MGA KULISAP NA ITO AY PATULOY PA RIN SA KANILANG

Proyekto Sa FILIPINO

Inihanda ni:Fred Louis Bauto Ipinihanda ni :Bb. Princess Jasmine S. Policarpio

Mga Alamat

Epiko Ng Luzon

Epiko Ng Visaya

Epiko Ng

Mindanao