Anda di halaman 1dari 3

AMALKAN CARA SENAMAN otot-otot agar tulang-tulang kita secara mendatar ke lantai.

Bahagian
YANG BETUL! mengalami pergerakan. siku berada tinggi sedikit berbanding
bahu. Pada waktu ini bahagian tulang-
TEKAN TUBI 3. Tangan telah dilunjurkan atau tulang di tangan digunakan untuk
Senaman tekan tubi ini merupakan diluruskan ke permukaan lantai. menahan berat badan kita.
senaman yang berkesan ke atas bahagian Bahagian tangan telah sepenuhnya
atas tubuh. Ianya boleh menampilkan mengangkat beban badan kita sendiri. 2. Selepas itu kita menggunakan otot-
susuk badan yang lebih menarik, membina Bersedia untuk menurunkan badan otot dan tulang-tulang pada
otot bahagian atas torso dan lengan. secara mendatar. Pastikan bahagian bahagian tangan untuk menolak
Tekan tubi adalah senaman yang paling pinggang dan kaki di kunci atau tidak badan kita ke atas. Akan berlaku
berkesan untuk membina bahagian atas digerakkan. pengembangan dan pengecutan pada
torso kerana ia menggunakan berat badan otot-otot agar tulang-tulang kita
itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi AMALKAN CARA SENAMAN mengalami pergerakan.
menguatkan otot bahagian atas badan YANG BETUL!
terutama deltoids, pectoralis major, dan 3. Tangan telah dilunjurkan atau
triceps. TEKAN TUBI diluruskan ke permukaan lantai.
Senaman tekan tubi ini merupakan Bahagian tangan telah sepenuhnya
CARA-CARA TEKAN TUBI DENGAN senaman yang berkesan ke atas bahagian mengangkat beban badan kita sendiri.
BETUL atas tubuh. Ianya boleh menampilkan Bersedia untuk menurunkan badan
susuk badan yang lebih menarik, membina secara mendatar. Pastikan bahagian
Suatu prinsip penting yang harus diingati otot bahagian atas torso pinggang dan kaki di kunci atau tidak
adalah apabila anda dan lengan. digerakkan.
melakukan tekan tubi Tekan tubi adalah
untuk mengekalkan torso senaman yang paling AMALKAN CARA SENAMAN
pada satah yang mendatar. berkesan untuk membina bahagian atas YANG BETUL!
torso kerana ia menggunakan berat badan
1. Kaki dirapatkan serta selari, tangan itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi TEKAN TUBI
diletakkan selari dengan dada. menguatkan otot bahagian atas badan Senaman tekan tubi ini merupakan
Bahagian torso badan terutama deltoids, senaman yang berkesan ke atas bahagian
diturunkan secara pectoralis major, dan atas tubuh. Ianya boleh menampilkan
mendatar ke lantai. triceps. susuk badan yang lebih menarik, membina
Bahagian siku berada otot bahagian atas torso dan lengan.
tinggi sedikit berbanding bahu. Pada CARA-CARA TEKAN TUBI DENGAN Tekan tubi adalah senaman yang paling
waktu ini bahagian tulang-tulang di BETUL berkesan untuk membina bahagian atas
tangan digunakan untuk menahan torso kerana ia menggunakan berat badan
berat badan kita. Suatu prinsip penting yang harus diingati itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi
adalah apabila anda melakukan tekan tubi menguatkan otot bahagian atas badan
2. Selepas itu kita menggunakan otot- untuk mengekalkan torso pada satah yang terutama deltoids, pectoralis major, dan
otot dan tulang-tulang pada mendatar. triceps.
bahagian tangan untuk menolak
badan kita ke atas. 1. Kaki dirapatkan serta CARA-CARA TEKAN TUBI DENGAN
Akan berlaku selari, tangan BETUL
pengembangan dan diletakkan selari
pengecutan pada dengan dada. Suatu prinsip penting yang harus diingati
Bahagian torso badan diturunkan adalah apabila anda melakukan tekan tubi
untuk mengekalkan torso pada satah yang 5. Kedudukan badan dan postur badan Bahagian tangan kita sepenuhnya di
mendatar. kembali kepada keadaan sebelumnya. gunakan untuk menahan berat badan
kita sendiri ketika kita menurunkan
1 Kaki dirapatkan serta selari, tangan PERHATIAN! badan secara mendatar ini.
diletakkan selari Lakuan tekan tubi yang
dengan dada. melebihi kemampuan kita 5. Kedudukan badan dan postur badan
Bahagian torso badan yang sebenar juga kembali kepada keadaan sebelumnya.
diturunkan secara memberi kesan yang
mendatar ke lantai. teruk. Ianya boleh menyebabkan kita PERHATIAN!
Bahagian siku berada mengalami kelumpuhan Lakuan tekan tubi yang melebihi
tinggi sedikit kerana merosakan sistem kemampuan kita yang sebenar juga
berbanding bahu. Pada saraf kita yang berada di memberi kesan yang teruk. Ianya boleh
waktu ini bahagian tulang-tulang di vertebra kita. menyebabkan kita mengalami kelumpuhan
tangan digunakan untuk menahan Ini secara tidak langsung boleh kerana merosakan sistem saraf kita yang
berat badan kita. melumpuhkan kita kerana ianya memberi berada di vertebra kita.
kesan kepada sistem saraf kita. Ini secara tidak langsung boleh
2. Selepas itu kita menggunakan otot- Oleh itu, untuk melakukan sesuatu melumpuhkan kita kerana ianya memberi
otot dan tulang-tulang pada pergerakan senaman, kita perlu kesan kepada sistem saraf kita.
bahagian tangan untuk menolak mengetahui cara-cara yang betul dan Oleh itu, untuk melakukan sesuatu
badan kita ke atas. Akan berlaku tidak melakukan senaman secara pergerakan senaman, kita perlu
pengembangan dan pengecutan pada berlebihan. mengetahui cara-cara yang betul dan
otot-otot agar tulang-tulang kita tidak melakukan senaman
mengalami pergerakan. MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK; secara berlebihan.
• http://www.bodyresults.com/E2Pushups
3. Tangan telah dilunjurkan atau -pullups.asp MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK;
diluruskan ke permukaan lantai. • http://www.fia.com.au/FIA_mo/fp_archiv • http://www.bodyresults.com/E2Pushups
Bahagian tangan telah sepenuhnya e/fp10.htm -pullups.asp
mengangkat beban badan kita sendiri. • http://myhealth.gov.my/myhealth/bm/d • http://www.fia.com.au/FIA_mo/fp_archiv
Bersedia untuk menurunkan badan e/fp10.htm
ewasa_content.jsp?lang=dewasa&story
secara mendatar. Pastikan bahagian • http://myhealth.gov.m
master=1155035807767&storyid=115
pinggang dan kaki di kunci atau tidak
5035807767&substoryid=1132459299 y/myhealth/bm/dewas
digerakkan.
978 a_content.jsp?lang=d
• http://en.wikipedia.org/wiki/Push-ups ewasa&storymaster=1155035807767&
storyid=1155035807767&substoryid=
4. Bahagian hadapan dan belakang 1132459299978
badan di gunakan untuk menolak DISEDIAKAN OLEH; PISMP 3C ‘2009
badan ke bawah secara mendatar. • Syaza Yasmin binti Ismail • http://en.wikipedia.org/wiki/Push-ups
Bahagian tangan kita sepenuhnya di • Fatin Adila binti Jamil
gunakan untuk menahan berat badan • Nor Rohaizah binti Ahmad DISEDIAKAN OLEH; PISMP 3C ‘2009
kita sendiri ketika kita menurunkan • Syaza Yasmin binti Ismail
badan secara • Fatin Adila binti Jamil
mendatar ini. • Nor Rohaizah binti
4. Bahagian hadapan dan belakang Ahmad
badan di gunakan untuk menolak
badan ke bawah secara mendatar.
• Syaza Yasmin binti Ismail
4. Bahagian hadapan dan belakang • Fatin Adila binti Jamil
badan di gunakan untuk menolak • Nor Rohaizah binti Ahmad
badan ke bawah secara mendatar.
Bahagian tangan kita
sepenuhnya di
gunakan untuk
menahan berat
badan kita sendiri ketika kita
menurunkan badan secara mendatar
ini.

5. Kedudukan badan dan postur badan


kembali kepada keadaan sebelumnya.

PERHATIAN!
Lakuan tekan tubi yang melebihi
kemampuan kita yang sebenar juga
memberi kesan yang teruk. Ianya boleh
menyebabkan kita mengalami kelumpuhan
kerana merosakan sistem saraf kita yang
berada di vertebra kita.
Ini secara tidak langsung boleh
melumpuhkan kita kerana ianya memberi
kesan kepada sistem saraf kita.
Oleh itu, untuk melakukan sesuatu
pergerakan senaman, kita perlu
mengetahui cara-cara yang betul dan
tidak melakukan senaman secara
berlebihan.

MAKLUMAT LANJUT, SILA RUJUK;


• http://www.bodyresults.com/E2Pushups
-pullups.asp
• http://www.fia.com.au/FIA_mo/fp_archiv
e/fp10.htm
• http://myhealth.gov.my/myhealth/bm/d
ewasa_content.jsp?lang=dewasa&story
master=1155035807767&storyid=115
5035807767&substoryid=1132459299
978
• http://en.wikipedia.org/wiki/Push-ups

DISEDIAKAN OLEH; PISMP 3C ‘2009