Lulus Tahun

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.692 Isro Mikawati S.Ag 000000000150353645 P 09/10/69 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 4 babat Toman Musi Banyuasin
2.693 Zainal Abidin S.Ag 000000000150353646 L 28/12/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 6 Sungai Lilin Musi Banyuasin
2.694 Kurniawan S.Ag 000000000150353649 L 18/05/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Sungai Keruh Musi Banyuasin
2.695 Zuroidah S.Pd.I P 04/05/75 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Sungai lilin Musi Banyuasin
2.696 Ahmad Nazoti S.Ag 000000000150353648 L 10/05/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 2 Lalan Musi Banyuasin
2.697 Febriansyah S.Pd.I 000000000150353647 L 26/02/79 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN No. 2 Sungai Keruh Musi Banyuasin
2.698 Rahayu Suprapti S.Pd.I 000000000150353650 P 29/06/79 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 3 Sanga Desa Musi Banyuasin
2.699 Citra Wayni S.Pd.I P 29/09/79 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Sungai lilin Musi Banyuasin
2.700 Sri Nopriani S.Pd.I P 09/11/80 Non-PNS S1 6 SMPN 5 Babat Toman Musi Banyuasin
2.701 Lalu Suaidi Basri S.Pd.I L 14/04/83 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Sungai lilin Musi Banyuasin
2.702 Heri Amriyanto S.Ag 000000000440045666 L 27/12/69 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 2 Sungai Keruh Musi Banyuasin
2.703 Salmiyanti S.Ag 197610032007012007 P 03/10/76 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 3 Sungai lilin Musi Banyuasin
2.704 Nailah H.Z Hj. BA 000000000130934931 P 12/08/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SMAN 1 Sekayu Musi Banyuasin
2.705 M. Yusuf BA 000000000131253018 L 03/07/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SMAN 2 Sekayu Musi Banyuasin
2.706 Sasrawati Dra. 000000000131848000 P 01/01/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMAN 2 Keluang Musi Banyuasin
2.707 Nuzul Azali Drs. 196404111991031007 L 11/04/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMAN 1 Sungai Keruh Musi Banyuasin
2.708 Iskandar S.Ag 000000000131820661 L 09/08/67 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SMAN 1 Sanga Desa Musi Banyuasin
2.709 Zaldi Drs. L 07/05/65 Non-PNS S1 17 SMAN 1 Sekayu Musi Banyuasin Lulus 2008
2.710 Abdul Haris Drs. 000000000132126266 L 08/02/67 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMAN 2 Sekayu Musi Banyuasin Lulus 2008
2.711 Muh. Mun'im S.Ag 196402051998021002 L 05/02/64 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMAN 2 Sekayu Musi Banyuasin
2.712 Ahmad Musafa M.PdI 000000000132197839 L 10/12/73 PNS NIP-13 S2 III/d 13 SMAN 1 Bayung Lencir Musi Banyuasin
2.713 Yuli Sastari Dra. 196309232001122001 P 23/09/63 PNS Daerah S1 III/b 10 SMAN 1 Lais Musi Banyuasin
2.714 Hidayati S.Ag 197111112001122002 P 11/11/71 PNS Daerah S1 III/b 10 SMAN 2 Sungai Lilin Musi Banyuasin
2.715 Umar Hadi S.Ag 197703232007011002 L 23/03/77 PNS Daerah S1 III/a 9 SMAN 2 Lais Muba Musi Banyuasin
2.716 Rumayani S.Ag 000000000440045679 P 23/05/77 PNS Daerah S1 III/a 9 SMAN 2 Lais Musi Banyuasin
2.717 Pikri Drs. L 14/04/68 Non-PNS S1 8 SMAN 1 Sekayu Musi Banyuasin
2.718 Husni Tamrin S.Ag 000000000440052811 L 05/04/72 PNS Daerah S1 III/a 8 SMAN 3 Sekayu Musi Banyuasin
2.719 Toha Yasin S.Ag 000000000150324833 L 10/11/73 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SMAN 1 Sungai Lilin Musi Banyuasin
2.720 Rahmah S.Ag P 17/07/75 Non-PNS S1 8 SMAN 1 Sungai Lilin Musi Banyuasin
2.721 Romli S.Pd.I L 31/05/80 Non-PNS S1 7 SMAS PGRI Sekayu Musi Banyuasin
2.722 Reza Pahlepi S.Pd.I 000000000440057955 L 10/10/80 PNS Daerah S1 III/a 6 SMAN 3 Babat Toman Musi Banyuasin
2.723 Adhelmi S.Pd.I 000000000150376678 P 07/06/78 PNS NIP-15 S1 III/a 5 SMAS PGRI Sekayu Musi Banyuasin
2.724 Sumiyati Dra. 000000000150307181 P 28/06/66 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SMKN 1 Sekayu Musi Banyuasin
2.725 Ali Rahman S.Ag L 07/08/73 Non-PNS S1 10 SMKN 1 Sekayu Musi Banyuasin
2.726 Masiah 000000000150353348 P 15/06/73 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDLBN Sekayu Musi Banyuasin
2.727 Anwar S. A.Ma 000000000130613858 L 07/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Menten Banyuasin
2.728 Ilma Dra. 000000000130613899 P 08/08/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Durian Daun Banyuasin
2.729 Husnah M. Nur A.Ma.Pd 000000000130766986 P 19/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Kenten Banyuasin
2.730 Masturo A.Ma 000000000130613851 P 01/10/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Sukajadi Banyuasin
Halaman : 70
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.731 Maisyaroh A.Ma 000000000130766854 P 20/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Sukajadi Banyuasin
2.732 Abdul Had A.Ma 000000000130766888 L 11/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 5 Kenten Banyuasin
2.733 Musa Nazir A.Ma 000000000130766845 L 01/01/57 PNS NIP-13 D2 III/c 32 SDN 1 Mainan Banyuasin
2.734 Husrinah Said A.Ma 000000000130766784 P 19/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Kenten Banyuasin
2.735 Asnawi A.Ma.Pd 000000000130861405 L 12/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 9 Sukamoro Banyuasin
2.736 Jauhari A.Ma 000000000130861403 L 12/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 1 Rambutan Banyuasin
2.737 Misminah A.Ma 000000000130861418 P 06/03/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Rejodadi Banyuasin
2.738 Minsiah 000000000130861456 P 04/06/55 PNS NIP-13 SLTA III/c 30 SDN 1 Sukamoro Banyuasin
2.739 Humaidah A.Ma 000000000130861461 P 22/06/56 PNS NIP-13 D2 III/c 30 SDN 2 Sungai Pinang Banyuasin
2.740 Khairunisak A.Ma 000000000130861690 P 01/02/57 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 5 Sukajadi Banyuasin
2.741 M. Guntur Damsik BA 000000000130861408 L 04/04/58 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN 2 Kenten Banyuasin
2.742 Nurkemi S.Pd 000000000130861397 P 12/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Talang Kebang Banyuasin Lulus 2007
2.743 Milyani S.Pd 000000000130861398 P 11/10/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 6 Pangkalan Balai Banyuasin Lulus 2007
2.744 Mahyudinnur A.Ma 000000000131074840 P 07/09/53 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN Sidorejo Sembawa Banyuasin
2.745 Nelly H.A. Rifa'i A.Ma 000000000131074830 P 19/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Air Batu Banyuasin
2.746 Syamsuri Madiah Drs. 000000000131074820 L 03/12/54 PNS NIP-13 S1 III/c 29 SDN Rimba Alai Banyuasin Lulus 2007
2.747 Zubaidah Bt. Rohim A.Ma 000000000131074831 P 28/10/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Pangkal Balai Banyuasin
2.748 Aswani 000000000131074863 P 12/12/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 29 SDN 4 Kenten Banyuasin
2.749 Darmawiyah Hj. S.Pd.I 000000000131074855 P 20/11/57 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 4 Air Batu Banyuasin Lulus 2008
2.750 Syaiful Anwar A.Ma 000000000131074819 L 07/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Sukajadi Banyuasin
2.751 Sumiati Dra. 000000000131074792 P 10/11/58 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN PP. Langkan Banyuasin Lulus 2007
2.752 A. Zulzani A.Ma 000000000131074861 L 25/12/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Banyuasin
2.753 Zulmaron D. 000000000131074813 L 03/09/60 PNS NIP-13 SLTA IV/a 29 SDN 6 Sukamoro Banyuasin
2.754 Asmiati 000000000131074569 P 16/02/61 PNS NIP-13 SLTA IV/a 29 SDN 6 Sukomoro Banyuasin
2.755 Nuriah A.Ma 000000000131074829 P 15/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 5 Pangkal Balai Banyuasin
2.756 Julidarsono S.Pd.I 000000000131232599 L 30/07/62 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 9 Sukomoro Banyuasin Lulus 2008
2.757 Supriani A.Ma 000000000131232530 L 01/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Cempakakan Banyuasin
2.758 Siti Asnah A.Ma 000000000131232529 P 28/11/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Cakranegaran Banyuasin
2.759 Siti Hasanah A.Ma 000000000131232539 P 11/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 28 SDN 2 Mainan Banyuasin
2.760 Sri Mulyati A.Ma 000000000131232553 P 12/07/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Sungai Pinang Banyuasin
2.761 Tukiman A.Ma 000000000131232520 L 05/08/59 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Sungai Naik Banyuasin
2.762 Mhd. Syarfini 000000000131232627 L 29/03/61 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN Lubuk Saung Banyuasin
2.763 Hilmiyati A.Ma 000000000131232524 P 13/05/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Seterio Banyuasin
2.764 Ummu Rodiah A.Ma 000000000131232413 P 03/04/62 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 3 Mainan Banyuasin
2.765 Mesar Diana A.Ma 000000000131074752 P 27/03/53 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 4 Sukajadi Banyuasin
2.766 Zainal R. 000000000131357709 L 05/09/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN Tl. Kapur Banyuasin
2.767 Rusmiati A.Ma 000000000131232978 P 08/08/54 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Desa Tanak Lembak Banyuasin
2.768 Islahiyah 000000000131233250 P 16/11/55 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN 1 Sukamaju Banyuasin
2.769 Nurdianis A.Ma 000000000131233020 P 29/05/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 4 Pulau Harapan Banyuasin
Halaman : 71
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.770 Ridhotun Hj. 000000000131233171 P 17/06/62 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 2 Mainan Banyuasin
2.771 Nurmala Dewi A.Ma 000000000131233256 P 26/09/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 5 Mariana Banyuasin
2.772 Marni A.Ma 000000000131232853 P 25/11/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Rambutan Banyuasin
2.773 Sulbiah A.Ma 000000000131233234 P 07/04/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 3 Lebung Banyuasin
2.774 Herni 000000000131233254 P 11/11/63 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 3 Talang Betutu Banyuasin
2.775 Nurhaningsih A.Ma 000000000131233233 P 10/09/57 PNS NIP-13 D2 III/c 26 SDN 3 Pulau Banyuasin
2.776 Suhartini A.Ma 000000000131357788 P 05/09/58 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Air Batu Banyuasin
2.777 Misfun Rohim A.Ma 000000000131233009 L 27/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 3 Talang Kelapa Banyuasin
2.778 Tefuri S.Pd.I 196105031986021002 L 03/05/61 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDS Nurul Muhajirin Banyuasin
2.779 Misbah 000000000131358123 P 12/11/62 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN 1 Sungai Pinang Banyuasin
2.780 Bayumi A.Ma 000000000131357993 P 22/12/62 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Tanjung Marbu Banyuasin
2.781 Armaini A.Ma 000000000131357963 P 11/04/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Talang Kebang Banyuasin
2.782 Rusdi A.Ma.Pd 000000000131357933 L 17/07/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Talang Beringin Banyuasin
2.783 Siti Zaleha Dra. 000000000131358291 P 15/09/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Purwodadi Banyuasin
2.784 Parizah 000000000131357766 P 10/10/63 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 1 Kenten Banyuasin
2.785 Siti Kurniati A.Ma 000000000131357999 P 21/12/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Air Batu Banyuasin
2.786 Murlaini A.Ma 000000000131357966 P 07/05/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Kenten Banyuasin
2.787 Ayunimah A.Ma.Pd 000000000131357930 P 04/07/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 3 Sukamoro Banyuasin
2.788 M. Soleh U. A.Ma 000000000131357938 L 04/08/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Talang Bawah Banyuasin
2.789 Elidawarni A.Ma 000000000131357832 P 05/09/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sebubus Banyuasin
2.790 Nurul Badariah A.Ma 000000000131357952 P 17/06/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Suka Mullia Banyuasin
2.791 Tapruarni A.Ma 000000000131357945 P 22/12/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sanna Banyuasin
2.792 Hipzon S.Pd.I 000000000131357972 L 12/04/67 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN SP 1 A Ak. Padang Banyuasin
2.793 Ngadiman A.Ma 000000000131541746 L 01/02/52 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Talang Bangun Banyuasin
2.794 Rejo A.Ma 000000000131541723 L 12/05/62 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Pagar Bulan Banyuasin
2.795 Badarudin A.Ma 000000000131358673 L 19/04/63 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 8 Sukajadi Banyuasin
2.796 Anggia Murni A.Ma 000000000131541714 P 10/10/63 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Tanjung Agung Banyuasin
2.797 Sarjono A.Ma 000000000131358645 L 25/01/64 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Talang Kemang Banyuasin
2.798 A. Rasid A.Ma 000000000131541729 L 24/07/64 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Lelang Sumbawa Banyuasin
2.799 Yazid S.Ag 000000000131541704 L 10/01/65 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN Lubuk Sengkuang Banyuasin
2.800 Raswan A.Ma 000000000131541707 L 02/05/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 4 Banyu Asin III Banyuasin
2.801 Surani A.Ma 000000000131358651 P 10/06/65 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN Sidorejo-Sembawa Banyuasin
2.802 Ani Nurzana S.Pd.I 000000000131541754 P 22/06/65 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 1 Rejodadi Banyuasin Lulus 2008
2.803 Ani Ratnasari A.Ma 000000000131541745 P 12/07/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Sebokor Banyuasin
2.804 Rohmawati A.Ma 000000000131541490 P 12/07/65 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 2 Sembawa Banyuasin
2.805 Sukarni A.Ma.Pd 000000000131358671 P 14/12/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 6 Sukamoro Banyuasin
2.806 Kamilah Dra. 000000000131541737 P 17/12/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SDN 1 Kenten Banyuasin Lulus 2007
2.807 Siti Indiyati A.Ma 000000000131541743 P 10/01/66 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Purwosari Banyuasin
2.808 Ngilmah A.Ma 000000000131358647 P 06/03/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Galang Tinggi Banyuasin
Halaman : 72
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.809 Huziawati A.Ma 000000000131541709 P 15/05/66 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 6 Pangkalan Balai Banyuasin
2.810 Marlinda 000000000131541071 P 27/06/66 PNS NIP-13 SLTA III/d 24 SDN 3 Sembawa Banyuasin
2.811 Arniati S.Pd.I 000000000131541720 P 12/10/66 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN 5 Sukomoro Banyuasin Lulus 2008
2.812 Suryani A.Ma 000000000131541719 P 24/11/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Sukamoro Banyuasin
2.813 Rimatinah S.Pd.I 000000000131358535 P 05/07/67 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 2 Air Batu Banyuasin
2.814 Oni Aisyah A.Ma 000000000131541731 P 21/10/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 6 Klaten Banyuasin
2.815 Muhammad Shobirin S.Pd.I 000000000132207027 L 18/01/67 PNS NIP-13 S1 III/a 23 SDN 4 Kenten Banyuasin Lulus 2008
2.816 Husnawati 000000000131830337 P 04/05/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 22 SDN 2 Sungai Kedukan Banyuasin
2.817 Maimunah A.Ma 000000000131830239 P 28/12/53 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 2 Rambutan Banyuasin
2.818 Nurhayati A.Ma 000000000131830241 P 02/11/64 PNS NIP-13 D2 III/c 21 SDN Melania Banyuasin
2.819 Helmiati 000000000131912970 P 03/01/66 PNS NIP-13 SLTA II/b 21 SDN 9 Sukamoro Banyuasin
2.820 Mat Yusuf A.Ma 000000000131912957 L 02/03/68 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN Tanjung Kepayang Banyuasin
2.821 Syarifudin L 14/10/68 Non-PNS SLTA 21 SDN Pangkalan Panji Banyuasin
2.822 Estati Murni A.Ma 000000000131956191 P 27/06/67 PNS NIP-13 D2 III/a 20 SDN Petaling Banyuasin
2.823 Dencik S.Pd.I 000000000131967961 L 16/10/67 PNS NIP-13 S1 III/b 20 SDN 2 Sukajadi Banyuasin
2.824 Marlenah A.Ma 000000000131966233 P 05/07/68 PNS NIP-13 D2 III/b 20 SDN Langkan Banyuasin
2.825 Sarwiyah S.Pd.I 000000000131963170 P 11/11/70 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SDN 2 Talang Kelapa Banyuasin Lulus 2008
2.826 Niswarti S.Pd.I 000000000131997177 P 04/06/59 PNS NIP-13 S1 III/d 19 SDN 2 Banyu Asin III Banyuasin
2.827 Dayara Ernawati A.Ma 000000000132076655 P 01/01/65 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 2 Sembawa Banyuasin
2.828 Sukamat S.Pd.I 196603011994111001 L 01/03/66 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 1 Sembawa Banyuasin
2.829 Mukhani S.Pd.I 000000000131980395 L 10/05/66 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN Telang II Banyuasin
2.830 Idris S.Pd.I 000000000132076654 L 02/03/67 PNS NIP-13 S1 III/a 17 SDN Bunga Tanjung Banyuasin
2.831 Ahmad Mulyadi S.Pd.I 000000000132076652 L 23/05/69 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN Regan Agung Banyuasin
2.832 Rofi'ah A.Ma 000000000131980398 P 07/01/70 PNS NIP-13 D2 III/b 17 SDN 2 Mariana Banyuasin
2.833 Firdaus S.Ag 000000000131935784 L 24/07/71 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 4 Sukamoro Banyuasin
2.834 Holidah Purwani S.Pd.I 000000000132111071 P 10/07/68 PNS NIP-13 S1 III/a 16 SDN Sukamoro Banyuasin
2.835 Cikwan S.Ag 000000000132156461 L 21/05/69 PNS NIP-13 S1 III/b 15 SDN Terusan Bungin Banyuasin
2.836 Kaironi S.Pd.I 000000000132156429 L 17/02/70 PNS NIP-13 S1 III/b 15 SDN 3 Sukamoro Banyuasin
2.837 Syuryadi S.Pd.I 000000000132156430 L 23/09/70 PNS NIP-13 S1 III/b 15 SDN 9 Sukamoro Banyuasin
2.838 Junaida A.Ma 000000000132156431 P 26/06/68 PNS NIP-13 D2 III/a 14 SDN 8 Sukajadi Banyuasin
2.839 Holilah S.Pd.I 000000000132157855 P 05/05/70 PNS NIP-13 S1 III/a 14 SDN 3 Sukamoro Banyuasin
2.840 Salimah Dra. 000000000440047776 P 19/10/65 PNS Daerah S1 III/a 13 SDN Kecil Talang Tengah Banyuasin
2.841 Aslamiah S.Pd.I 000000000132241189 P 05/02/70 PNS NIP-13 S1 II/d 12 SDN 1 Tirta Kencana Banyuasin
2.842 Devi Rumiana S.Pd.I P 15/12/77 Non-PNS S1 12 SDN Tanjung Marbu Banyuasin
2.843 Bilal Hidayatullah 000000000150305637 L 01/09/63 PNS NIP-15 SLTA II/b 11 SDN 2 Pengumbuk Banyuasin
2.844 Sopiyan S.Pd.I 000000000150311505 L 12/10/64 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN Tanjung Kerang Banyuasin
2.845 Emi Iam Siah A.Ma 000000000150305050 P 18/01/65 PNS NIP-15 D2 II/b 11 SDN 3 Pengumbuk Banyuasin
2.846 Pahrul Roni S.Pd.I 000000000150305043 L 18/05/65 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 7 Pangkalan Balai Banyuasin
2.847 Susiawati P 18/05/66 Non-PNS SLTA 11 SDN Talang Bawah Banyuasin
Halaman : 73
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.848 Sabidah A.Ma 000000000150305635 P 01/12/66 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 7 Sukamoro Banyuasin
2.849 Mahtaram Alwani Drs. 000000000150306910 L 02/02/67 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN Margomulyo 20 Banyuasin
2.850 Fitriyani A.Ma 000000000150305048 P 05/06/67 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN Rimba Balai Banyuasin
2.851 Azizah A.Ma 000000000150307767 P 24/09/67 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 2 Mariana Banyuasin
2.852 Ratna Juwita 000000000150306142 P 13/04/68 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 4 Sukajadi Banyuasin
2.853 Nurhayati S.Pd.I 000000000150307182 P 05/06/68 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 2 Sukamoro Banyuasin
2.854 Mohammad Zuhri A.Ma 000000000150305042 L 07/06/68 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 2 Hadimulyo Banyuasin
2.855 Hermawati A.Ma 000000000150306911 P 10/09/68 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 1 Seterio Banyuasin
2.856 Henri Yatsyah A.Ma 000000000150311968 L 15/03/69 PNS NIP-15 D2 II/b 11 SDN Rimba Tetap Banyuasin
2.857 Ismanah 000000000150306921 P 13/06/69 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 1 Sukajadi Banyuasin
2.858 Rusmawati Dra. 000000000150305030 P 12/07/69 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 2 Musi Landas Banyuasin
2.859 Maimunah S.Ag 000000000150305013 P 13/08/69 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 1 Bali Makmur Banyuasin
2.860 Raden Ayu Khodijah S.Pd.I 000000000150306147 P 16/10/69 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN 6 Betung Banyuasin
2.861 Maryunah 000000000150306741 P 07/12/69 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 2 Suka Jadi Banyuasin
2.862 Sarnida S.Pd.I 000000000150304437 P 05/03/70 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 3 Kenten Banyuasin
2.863 Nurti Amalah 000000000150305045 P 28/03/70 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 7 Betung Banyuasin
2.864 Herlina S.Pd.I 000000000150312713 P 03/04/70 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 2 Sungai Rebo Banyuasin
2.865 Wasliyah A.Ma 000000000150312051 P 21/04/70 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 3 Kenten Laut Banyuasin
2.866 Syamsudin S.Ag 000000000150312717 L 21/06/70 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Sungai Dua Banyuasin
2.867 Fahri Rosadi S.Ag 000000000150312053 L 12/04/72 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 5 Betung Banyuasin
2.868 Syaiful Akhyar S.Ag 000000000150305029 L 13/08/72 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN Pangkalan Gelebak Banyuasin
2.869 Hiztini Mieke Wijaya S.Ag 000000000150312108 P 25/08/72 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 1 Sungai Dua Banyuasin
2.870 Latiefah S.Ag 000000000150305026 P 03/02/73 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 1 Sungai Kedukan Banyuasin
2.871 Yuhani Syari S.Ag 000000000150306140 P 16/11/73 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 2 Lubuk Karet Banyuasin
2.872 Ramadhanis S.Pd.I 000000000150304443 P 20/08/75 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN 8 Sukamoro Banyuasin
2.873 Supardi S.Pd.I 000000000150308075 L 02/04/76 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN Mulia Agung Banyuasin
2.874 Septiana Puspasari S.Pd.I 000000000150304438 P 05/09/77 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 9 Sukajadi Banyuasin
2.875 Leni Juliani S.Pd.I 000000000150311604 P 07/12/77 PNS NIP-15 S1 II/c 11 SDN PP Langkan Banyuasin
2.876 Srineta Karyani A.Ma 000000000150305984 P 16/12/77 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN Kayu Ara Banyuasin
2.877 Choirun Nisa S.Pd.I 000000000150304436 P 18/03/79 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN 6 Sukomoro Banyuasin
2.878 Yuli Yani S.Pd.I 000000000150306909 P 22/06/79 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 5 Suka Moro Banyuasin
2.879 Eka Apriyanti Rahayu S.Ag P 22/04/75 Non-PNS S1 9 SDN Teluk Payo Banyuasin
2.880 Hartini P 04/09/65 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Galang Tinggi Banyuasin
2.881 Kamil L 15/03/66 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Lebung Banyuasin
2.882 Murliyah Bulkis S.Ag P 14/04/66 Non-PNS S1 8 SDN Talang Kebang Banyuasin
2.883 Imron Suhadi S.Ag L 11/11/67 Non-PNS S1 8 SDN Lubuk Saung Banyuasin
2.884 Abdul Hapid S.Ag L 01/02/68 Non-PNS S1 8 SDN Tanjung Beringin Banyuasin
2.885 Nuryani P 03/08/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 3 Pulau Harapan Banyuasin
2.886 Nurlaita Dra. P 10/06/69 Non-PNS S1 8 SDN Regan Agung Banyuasin
Halaman : 7+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.887 Loima Pakpahan 000000000150326645 P 24/08/69 PNS NIP-15 SLTA II/b 8 SDN 2 Musi Landas Banyuasin
2.888 Sutiyah S.Ag P 15/12/70 Non-PNS S1 8 SDN Lubuk Saung Banyuasin
2.889 Mulyana A.Ma 000000000150324845 P 01/07/74 PNS NIP-15 D2 II/c 8 SDN Tanjung Beringin, Banyuasin III Banyuasin
2.890 Fitriana S.Pd.I P 20/11/81 Non-PNS S1 7 SDN Kampung Meranjat Banyuasin
2.891 Muslimin S.Pd.I L 18/08/72 Non-PNS S1 6 SDN Limau Banyuasin
2.892 Dewi Harnilah S.Pd.I P 12/06/77 Non-PNS S1 6 SDN Sedang Banyuasin
2.893 Indrawati A.Ma.Pd P 24/07/78 Non-PNS D2 6 SDN 2 Pagar Bulan Banyuasin
2.894 Devi Tamala P 15/08/86 Non-PNS SLTA 6 SDN Pelajau Ilir Banyuasin
2.895 Purwito 000000000440038491 L 18/11/67 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 2 Sumber Jaya Banyuasin
2.896 Nila Aryani A.Ma 000000000440041481 P 25/04/72 PNS Daerah D2 III/a 5 SDN 1 Betung Banyuasin
2.897 Rusidah A.Ma 000000000440037212 P 10/12/72 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Hadimulyo Banyuasin
2.898 Nuruj Fajriyyah A.Ma 000000000440037228 P 03/06/75 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Hadimulyo Banyuasin
2.899 Romlan A.Ma 000000000440037215 L 01/07/76 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Telang II Banyuasin
2.900 Hernawati A.Ma 000000000440041581 P 01/06/78 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Salah Agung Banyuasin
2.901 Mukamil A.Ma 000000000440035663 L 16/05/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Puntian Banyuasin
2.902 Asmaja L 12/09/79 Non-PNS SLTA 5 SDN Tanjung Menang Banyuasin
2.903 Abdul Kadir A.Ma L 27/02/68 Non-PNS D2 4 SDN Kuala Puntian Banyuasin
2.904 Raskawi Drs. L 25/03/68 Non-PNS S1 4 SDN Durian Daun Banyuasin
2.905 Nuraidah P 24/05/68 Non-PNS SLTA 4 SDN Talang Manggis Banyuasin
2.906 Nurlita Dra. P 10/06/69 Non-PNS S1 4 SDN Regon agung Banyuasin
2.907 Candra Irawan S.Ag L 14/02/74 Non-PNS S1 4 SDN Pangkalan Panji Banyuasin
2.908 Wasilawati A.Ma P 02/02/77 Non-PNS D2 4 SDN Tanjung Manang Banyuasin
2.909 Tati Sumira A.Ma P 05/05/77 Non-PNS D2 4 SDN Pelajau Ilir Banyuasin
2.910 Kodir A.Ma L 04/04/80 Non-PNS D2 4 SDN Tanjung Beringin Banyuasin
2.911 Jakparudin L 13/07/82 Non-PNS SLTA 4 SDN Tanjung Beringin Banyuasin
2.912 Eka Andriyanti S.Pd.I P 17/09/82 Non-PNS S1 4 SDN 3 Lebung Banyuasin
2.913 Ratna Juwita S.Pd.I P 10/04/84 Non-PNS S1 4 SDN Tanjung Menang Musi Banyuasin
2.914 Martin P 19/06/84 Non-PNS SLTA 4 SDN 6 Betung Banyuasin
2.915 Sri Ningsih P 25/11/84 Non-PNS SLTA 4 SDN Tanjung Beringin Banyuasin
2.916 Weni P 31/10/87 Non-PNS SLTA 4 SDN Tanjung Beringin Banyuasin
2.917 Rusmiyati S.Ag 196702042008012001 P 04/02/67 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 1 Ujung Tanjung Banyuasin
2.918 Nur Hidayati S.Ag 000000000440055937 P 10/11/69 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN Tg Baru Banyuasin
2.919 Romlah Iskandar S.Ag 000000000440055950 L 23/11/69 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 2 Sidomulyo 20 Banyuasin
2.920 Khodijah BA 000000000150217423 P 05/10/58 PNS NIP-15 D3 III/d 27 SMPN 1 Mariana Banyuasin
2.921 Abadi S.Pd.I 000000000131233217 L 22/07/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 3 Pulau Rimau Banyuasin Lulus 2008
2.922 Yusmanida S.Pd.I 000000000131599033 P 21/08/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Rambutan Banyuasin
2.923 Rusydi S.Pd.I 000000000131695979 L 07/03/58 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMPN 2 Banyuasin III Banyuasin Lulus 2007
2.924 Roizanah Dra. 000000000131846269 P 05/04/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMPN 2 Tanjung Lago Banyuasin Lulus 2008
2.925 Lilis Suriyani S.Pd.I 000000000131967970 P 26/09/69 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SMPN 3 Banyuasin I Banyuasin
Halaman : 7S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.926 Sri Sulastri Dra. 000000000132087937 P 02/08/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMPN 1 Banyuasin I Banyuasin
2.927 Arsianty Gusta Jumawal S.Ag 196908021995122002 P 02/08/69 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 1 Rambutan Banyuasin
2.928 Ciknung S.Pd.I 000000000150265647 P 14/11/70 PNS NIP-15 S1 II/d 16 SMPS Putra Maju Rambutan Banyuasin Lulus 2008
2.929 Ena Hardiaman S.Z S.Ag 000000000132173796 L 25/02/67 PNS NIP-13 S1 III/d 14 SMPN 2 Banyu Asin III Banyuasin Lulus 2008
2.930 Artanawi Drs. 000000000132202879 L 07/10/62 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Banyuasin III Banyuasin
2.931 Sutiyono Drs. H. 000000000132197829 L 25/06/65 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 2 Banyu Asin III Banyuasin Lulus 2008
2.932 Fitriana S.Ag 000000000132197835 P 25/11/71 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Banyuasin I Banyuasin
2.933 Etty Suriwanty S.Ag 000000000132229852 P 17/03/71 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 1 Banyuasin I Banyuasin
2.934 Zulhartati Hilmi S.Ag 197105271999032001 P 27/05/71 PNS NIP-13 S1 III/d 12 SMPN 2 Betung Banyuasin
2.935 Desri Yanti S.Ag 197312221999032004 P 22/12/73 PNS NIP-13 S1 III/d 12 SMPN 4 Banyuasin III Banyuasin
2.936 Misnawati Dra. 000000000150305012 P 05/11/67 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SMPS Sandika Banyuasin Lulus 2008
2.937 Halimah S.Ag 000000000150318077 P 04/02/74 PNS NIP-15 S1 III/c 10 SMPN 1 Talang Kelapa Banyuasin
2.938 Rika Adriyani S.Ag P 08/10/74 Non-PNS S1 9 SMPN 1 Banyuasin I Banyuasin
2.939 Jumino S.Ag 197207152006041009 L 15/07/72 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 1 Pulau Rimau Banyuasin
2.940 Desi Ria Kartini S.Ag P 22/12/71 Non-PNS S1 7 SMPS Karya 2 Sembawa Banyuasin
2.941 Astrida S.Pd.I 000000000150353049 P 17/01/79 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPS Sandika Sukajadi Banyuasin
2.942 Maruyah S.Ag 000000000150379779 P 03/02/71 PNS NIP-15 S1 III/a 5 SMPN Banyu Asin III Banyuasin
2.943 Nahwan S.Ag 197412132006041012 L 13/12/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Rambutan Banyuasin
2.944 Manyuddin Drs. L 09/09/62 Non-PNS S1 4 SMPS Sandika Banyuasin
2.945 Asmariati S.Pd.I P 03/05/81 Non-PNS S1 4 SMPS Bina Taruna Banyuasin
2.946 Yuli Anggraini S.Sos.I P 05/07/82 Non-PNS S1 4 SMPS Sindika Sukajadi Banyuasin
2.947 Yerneliswarti Dra. 000000000131627607 P 04/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Banyuasin III Banyuasin Lulus 2007
2.948 Mugri H. Abdullah S.Pd.I 000000000131598316 L 15/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Talang Kelapa Banyuasin
2.949 Diah Komala Wati Dra. 000000000131358310 P 09/12/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Betung Banyuasin Lulus 2008
2.950 Amirunas Drs. 000000000131870557 L 10/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMAN 1 Banyu Asin III Banyuasin Lulus 2008
2.951 Isnadi Nori Drs. 000000000131962363 L 19/02/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMAN 1 Banyuasin I Banyuasin
2.952 Zainal Imron Drs. M.Pd.I 000000000132052476 L 05/05/59 PNS NIP-13 S2 IV/a 18 SMAN 1 Muara Telang Banyuasin Lulus 2008
2.953 Winarno Drs. 000000000132173800 L 25/11/62 PNS NIP-13 S1 III/c 14 SMAN 1 Muara Padang Banyuasin Lulus 2008
2.954 Rizwan S.Ag L 03/09/71 Non-PNS S1 14 SMAS Al Mashuri Pangkalan Balai Banyuasin Lulus 2008
2.955 Ridwan Nawawi S.Ag 000000000132197833 L 31/12/68 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMAN 2 Banyu Asin III Banyuasin Lulus 2008
2.956 Juhartono S.Ag 000000000150319013 L 22/11/69 PNS NIP-15 S1 III/b 9 SMAN 1 Rambutan Banyuasin
2.957 Leny Misdiayanti S.Pd.I 000000000150324846 P 16/10/78 PNS NIP-15 S1 III/a 8 SMAN 1 Banyu Asin III Banyuasin
2.958 Riza Pahlefi S.Pd.I 000000000150353050 L 26/08/78 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMAS Sandika Sukajadi Banyuasin
2.959 Marzuki S.Ag 000000000440041483 L 15/05/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Tanjung Lago Banyuasin
2.960 Madiah S.Ag L 15/11/73 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Betung Banyuasin
2.961 Taufik S.Pd.I L 06/07/81 Non-PNS S1 4 SMAS Bina Truna, Betung Banyuasin
2.962 Nurjanah S.Pd.I P 22/12/82 Non-PNS S1 6 SMKS PGRI Pangkalan Balai Banyuasin
2.963 Halimah Basir A.Ma 000000000150171013 P - - PNS NIP-15 D2 IV/a 44 SDN 4 Campang Tiga Ogan Komering Ulu Timur
2.964 Sofjan A.Ma 000000000150138958 L - - PNS NIP-15 D2 II/c 44 SDN 1 Trans Bangsa Negara Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 76
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
2.965 Nurmayu A.Ma 000000000130715899 P 05/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 15 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.966 Muhajir A.Ma 000000000130614065 L 06/11/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Suka Negara Ogan Komering Ulu Timur
2.967 Kasino 000000000130619652 L 20/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Batumarta VII Ogan Komering Ulu Timur
2.968 Chodidjah 000000000130614078 P 04/09/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 1 Keromongan Ogan Komering Ulu Timur
2.969 Fatmah Umar A.Ma 000000000130614071 P 28/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Jati Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
2.970 Farida A.Ma 000000000130614094 P 29/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Martapura Oku Timur Ogan Komering Ulu Timur
2.971 Ernawiyah A.Ma 000000000130614059 P 17/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Negeri Ratu Ogan Komering Ulu Timur
2.972 Samin A.Ma 000000000130766993 P 25/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Peracak Ogan Komering Ulu Timur
2.973 Zumaro A.Ma 000000000130767010 L 11/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Ulak Buntar Ogan Komering Ulu Timur
2.974 Turikan A.Ma 000000000130767000 L 20/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Ulak Buntar Ogan Komering Ulu Timur
2.975 Ratna Jawahir 000000000130766991 P 01/08/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 32 SDN 5 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.976 Mismuryati A.Ma 000000000130766990 P 22/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 6 Martapura Oku Timur Ogan Komering Ulu Timur
2.977 Komissy 000000000130715349 L 06/07/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 32 SDN 13 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.978 Megawarni A.Ma 000000000130766980 P 06/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 3 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
2.979 Masnona A.Ma 000000000130766997 P 13/08/55 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Bulurejo Ogan Komering Ulu Timur
2.980 Giman Yusak 000000000130772656 L 06/06/56 PNS NIP-13 SLTA III/d 32 SDN 1 Sri Katon Ogan Komering Ulu Timur
2.981 Imazulhana A.Ma 000000000130766988 P 23/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.982 Khoiriah A.Ma 000000000130767018 P 27/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Sri Bunga Ogan Komering Ulu Timur
2.983 Suyati A.Ma 000000000131074606 L 29/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 31 SDN Donoharjo Ogan Komering Ulu Timur
2.984 Asmawi A.Ma 000000000130861527 L 25/05/52 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Jaya Bakti Ogan Komering Ulu Timur
2.985 Khusen A.Ma 000000000130861542 L 04/07/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Sidomakmur Ogan Komering Ulu Timur
2.986 Rusmanto A.Ma 000000000130861537 L 06/02/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 3 Percak Ogan Komering Ulu Timur
2.987 Bunaiyah A.Ma 000000000130861562 P 08/12/56 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 1 Jaya Negara Ogan Komering Ulu Timur
2.988 Hartini S. A.Ma 000000000130861551 P 02/03/57 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.989 Amanat 000000000130861550 L 09/05/57 PNS NIP-13 SLTA III/c 30 SDN Bangsa Negara Ogan Komering Ulu Timur
2.990 M. Romli A.Ma 000000000130861518 L 12/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur
2.991 Ningyu A.Ma 000000000130861533 P 15/12/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Karang Negara Ogan Komering Ulu Timur
2.992 Suwardi S.Ag 000000000130861553 L 15/05/58 PNS NIP-13 S1 III/d 30 SDN 2 Karang Kemiri Ogan Komering Ulu Timur
2.993 Anwar A.Ma 000000000130861535 L 28/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Aman Jaya Ogan Komering Ulu Timur
2.994 Syamsiah A.Ma 000000000130861546 P 01/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 7 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
2.995 Asnoni A.Ma 000000000130861566 P 15/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 3 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
2.996 Rosnidar S.Pd 000000000130861512 P 10/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 3 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
2.997 Wahidin S.Pd.I 000000000130861523 L 02/02/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 2 Karang Kemiri Ogan Komering Ulu Timur
2.998 Masnun A.Ma 000000000131074660 P 14/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 07 Martapura Oku Timur Ogan Komering Ulu Timur
2.999 Samhadi A.Ma 000000000130985913 L 08/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Harjowinangun Ogan Komering Ulu Timur
3.000 Sayadi A.Ma 000000000131074665 L 23/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Tanjung Kemuning Ogan Komering Ulu Timur
3.001 Abdul Manaf A.Ma 000000000131074657 L 05/05/53 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN 1 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur
3.002 Sabar Budianto A.Ma 000000000130985922 L 03/06/53 PNS NIP-13 D2 III/b 29 SDN Harjo Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.003 Suwanto A.Ma 000000000131074614 L 12/01/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Sukaraja Dalam Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 77
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.004 Rahmad A.S A.Ma 000000000131074648 L 15/07/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Karang Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.005 Mustajib A.Ma 000000000131074627 L 13/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Trimoharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.006 Siti Zaleha 000000000131074656 P 16/08/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN 19 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.007 Mursih A.Ma 000000000131074563 P 14/04/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Sidomakmur Ogan Komering Ulu Timur
3.008 Siti Fadhilah A.Ma 000000000131074556 P 15/06/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Sidomakmur Ogan Komering Ulu Timur
3.009 Tekat Siswanto A.Ma 000000000131074652 L 12/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sritata Mulya Ogan Komering Ulu Timur
3.010 Bahru Rahman A.Ma 000000000131074618 L 18/04/56 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN Wono Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.011 Fathimah 000000000130985916 P 11/06/56 PNS NIP-13 SLTA II/d 29 SDN 5 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.012 Nursyamsiah A.Ma 000000000131074653 P 03/09/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Sidorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.013 Rohila A.Ma 000000000131074596 P 14/11/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Martapura Oku Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.014 Rumli S.Pd.I 000000000130985915 L 17/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 1 Batumarta VIII Ogan Komering Ulu Timur
3.015 Tukiah A.Ma 000000000131074607 P 19/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Karang Tengah Ogan Komering Ulu Timur
3.016 Asniyati A.Ma 000000000130985920 P 22/01/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Wonorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.017 Saikhoni A.Ma 000000000131074580 L 02/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Tebat Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.018 M. Zaini S.Ag 000000000131074564 L 08/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 2 Karang Kemiri Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.019 Rumiyati A.Ma 000000000131074557 P 13/03/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Gumawang Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.020 Rohim A.Ma 000000000131074568 L 13/02/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Karang Widodo Ogan Komering Ulu Timur
3.021 Maryani A.Ma 000000000131074619 P 12/07/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Margokoyo Ogan Komering Ulu Timur
3.022 Lomri 000000000131074604 L 07/08/58 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN 3 Semendawai Ogan Komering Ulu Timur
3.023 Sinto Niati A.Ma 000000000131074694 P 21/09/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Perjaya Ogan Komering Ulu Timur
3.024 Suprayitno A.Ma 000000000131074631 L 27/09/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Sugihwaras Ogan Komering Ulu Timur
3.025 Ma'un A.Ma 000000000131074560 L 16/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Nusa Tunggal Ogan Komering Ulu Timur
3.026 Marwati A.Ma 000000000131074815 P 14/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Rawa Bening Ogan Komering Ulu Timur
3.027 Yatim A.Ma 000000000131074655 L 16/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 2 Karang Endah Ogan Komering Ulu Timur
3.028 Marsiyem A.Ma 000000000131074623 P 09/09/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Triyoso Ogan Komering Ulu Timur
3.029 Rumiati A.Ma 000000000131074649 P 08/12/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Banuayu BP. Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.030 Khoiriah A.Ma 000000000130985911 P 12/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Jamban Bungur Ogan Komering Ulu Timur
3.031 Muh. Slamet A.Ma 000000000131074567 L 14/05/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Ganti Warno Ogan Komering Ulu Timur
3.032 Misfarida A.M A.Ma 000000000131074582 P 13/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Karang Binangun Ogan Komering Ulu Timur
3.033 Sukur A.Ma 000000000131074615 L 21/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Marga Cinta Ogan Komering Ulu Timur
3.034 Elismiati A.Ma 000000000131074650 P 12/12/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 15 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.035 Wiji A.Ma 000000000131074634 P 11/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Suka Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.036 Pareng A.Ma 000000000131074561 L 28/06/62 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 1 Raman Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.037 Ningimah A.Ma 000000000131074637 P 05/09/62 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 19 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.038 Saiful Askari S.Ag 000000000131232451 L 18/07/53 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 1 Way Handak Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.039 Kartini A.Ma 000000000131232453 P 05/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 4 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
3.040 Asnawi A.Ma 000000000131232444 L 05/02/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Banban Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.041 Suparno S.Pd 000000000131232450 L 03/03/55 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 1 Tepung Sari Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.042 Asiyah A.Ma 000000000131232429 P 09/03/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Tawang Rejo Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 78
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.043 Z. Arifin S.Pd 000000000131232431 L 07/07/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 1 Tugumulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.044 Zainona A.Ma 000000000131232426 P 04/11/55 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Kurungan Nyawa Ogan Komering Ulu Timur
3.045 Puji Suratmi A.Ma 000000000131232454 P 10/10/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Ganjar Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.046 Ariyono S.Pd 000000000131232423 L 27/04/59 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 2 Limansari Ogan Komering Ulu Timur
3.047 M. Nawir A.Ma 000000000131232460 L 19/08/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Tulus Ayu Ogan Komering Ulu Timur
3.048 Efni A.Ma 000000000131232435 P 01/12/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 11 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.049 Bambang Suwiknyo A.Ma 000000000131232425 L 27/02/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Karang Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.050 Rujiyah A.Ma 000000000131232728 P 01/05/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Peracak Ogan Komering Ulu Timur
3.051 Dewi Iryani A.Ma.Pd 000000000131232674 P 15/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 18 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.052 Hartimah A.Ma 000000000131232462 P 12/05/62 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Windusari Ogan Komering Ulu Timur
3.053 Jemangin A.Ma 000000000131232463 L 22/06/62 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 2 Sri Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.054 Muhkri A.Ma 000000000131232915 L 30/04/53 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sido Makmur Ogan Komering Ulu Timur
3.055 Sanusi A.Ma 00000000013123291X L 11/06/54 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Nusa Maju Ogan Komering Ulu Timur
3.056 Maryami A.Ma 000000000131232918 P 10/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 6 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
3.057 Yahya A.Ma 000000000131357697 L 09/05/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Karang Mulya Ogan Komering Ulu Timur
3.058 Sukarno H. S.Pd.I 000000000131357700 L 09/07/55 PNS NIP-13 S1 III/c 27 SDN 1 Kerujon Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.059 Munatun 000000000131357692 P 16/03/56 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 1 Srikaton Ogan Komering Ulu Timur
3.060 Suwarsi A.Ma 000000000131357695 L 17/06/56 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Ulak Buntar Ogan Komering Ulu Timur
3.061 Suparni A.Ma 000000000131357674 L 05/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tanjung Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.062 Nurhadi A.Ma 000000000131357680 L 20/08/57 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 17 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.063 Hayani BA 000000000131233336 P 28/10/58 PNS NIP-13 D3 III/c 27 SDN 5 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
3.064 Siti Hodijah A.Ma 000000000131357678 P 28/03/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.065 Ngadiman A.Ma 000000000131357666 L 30/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Sritata Mulya Ogan Komering Ulu Timur
3.066 Tugiyem A.Ma 000000000131232917 P 03/06/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Plosorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.067 Najib A.Ma 000000000131357699 L 09/09/59 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Rejo Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.068 Sulastri 000000000131247088 P 07/11/59 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN Tanjung Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.069 Siswanto A.Ma 000000000131357705 L 06/10/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Nusa Sakti Ogan Komering Ulu Timur
3.070 Mustaruddin A.Ma.Pd 000000000131232910 L 14/04/61 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 6 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.071 M. Fauji 000000000131357704 L 10/01/62 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN Gunung Terang Ogan Komering Ulu Timur
3.072 Susana Wartini A.Ma 000000000131232931 P 10/01/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Karang Endah Ogan Komering Ulu Timur
3.073 Tasmiatun A.Ma 000000000131357669 P 14/02/63 PNS NIP-13 D2 II/d 27 SDN Kumpul Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.074 Mediyati Dra. 000000000131232926 P 24/04/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 1 Sidomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.075 Hanna A.Ma 000000000131357714 P 01/09/64 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Ulak Baru Ogan Komering Ulu Timur
3.076 Qabtiah 000000000131980420 P 22/08/67 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN Margo Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.077 Jalal A.Ma 000000000131232442 L 01/09/58 PNS NIP-13 D2 III/d 26 SDN Suko Harjo Ogan Komering Ulu Timur
3.078 Sainah A.Ma 000000000131358279 P 19/05/52 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN 1 Banumas Ogan Komering Ulu Timur
3.079 Siti Umatun A.Ma 000000000131358439 P 12/07/53 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Tulang Bawang Ogan Komering Ulu Timur
3.080 Sarbini 000000000131358277 L 21/12/53 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 10 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.081 Ratna Samsi 000000000131358218 P 16/03/54 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN 1 Baturaja Bungin Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 79
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.082 Supiyati A.Ma 000000000131358447 P 05/01/55 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.083 Akhibat A.Ma 000000000131358452 L 05/03/56 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Simpang Kepuh Ogan Komering Ulu Timur
3.084 Baharuddin A.Ma 000000000131358286 L 04/04/56 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Negeri Ratu Ogan Komering Ulu Timur
3.085 M. Alfauzi 000000000131358271 L 17/10/56 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 2 Bantan Ogan Komering Ulu Timur
3.086 Bahroni A.Ma 000000000131358437 L 23/08/57 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Perjaya Ogan Komering Ulu Timur
3.087 Waryati 000000000131358482 P 11/12/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 25 SDN 4 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.088 Suyadi S.Pd.I 000000000131358288 L 12/12/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Karya Makmur Ogan Komering Ulu Timur
3.089 Rubinem 000000000131358421 P 16/09/58 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN Sumber Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.090 Asnawi A.Ma 000000000131358451 L 22/12/58 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Rasuan Ogan Komering Ulu Timur
3.091 Chudhori A.Ma.Pd 000000000131358315 L 09/03/59 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Sidorahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.092 Salmah A.Ma 000000000131358428 P 14/03/59 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Sabah Lioh Ogan Komering Ulu Timur
3.093 Abdul Wahab A.Ma 000000000131358450 L 25/07/59 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Rejodadi Ogan Komering Ulu Timur
3.094 Jumiyo BA 000000000131358429 L 19/09/59 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SDN 3 Baturaja Bungin Ogan Komering Ulu Timur
3.095 Maimunah A.Ma 000000000131358420 P 20/10/59 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Jelabat BK IX Ogan Komering Ulu Timur
3.096 Satari A.Ma 000000000131358418 L 28/10/59 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tegalsari Ogan Komering Ulu Timur
3.097 Ani Sa'adah S.Ag 000000000131358445 P 18/11/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 19 Martapura Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.098 Ning Uja A.Ma 000000000131358194 P 09/02/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Campang Tiga Ogan Komering Ulu Timur
3.099 Sukiman A.Ma 000000000131358262 L 09/02/60 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Sukaraja Dalam Ogan Komering Ulu Timur
3.100 Saryono S.Pd.I 000000000131358231 L 02/03/60 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN 2 Sidomulyo Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.101 Maryudi A.Ma 000000000131358301 L 12/04/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Bangun Harjo Ogan Komering Ulu Timur
3.102 Naila A.Ma 000000000131358280 P 12/04/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sidogede Ogan Komering Ulu Timur
3.103 Fatman A.Ma 000000000131358248 L 10/06/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Panca Tunggal Ogan Komering Ulu Timur
3.104 Abdul Sumad A.Ma 000000000131358221 L 10/07/60 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Eling-Eling Ogan Komering Ulu Timur
3.105 Sudi Rahayu A.Ma 000000000131358460 P 06/10/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Patoksongo Ogan Komering Ulu Timur
3.106 Jumari A.Md 000000000131358432 L 10/11/60 PNS NIP-13 D3 III/c 25 SDN 1 Bantan Ogan Komering Ulu Timur
3.107 Hilaluddin A.Ma 000000000131358246 L 18/01/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Gedungrejo Ogan Komering Ulu Timur
3.108 Kasiyo A.Ma 000000000131358476 L 05/05/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.109 Jazuli A.Ma 000000000131358210 L 07/05/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Rawa Dadi Ogan Komering Ulu Timur
3.110 Sunaryo S.Pd.I 000000000131358230 L 03/07/61 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Jaya Makmur Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.111 Ali Ahmadi A.Ma 000000000131358259 L 30/08/61 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Sumber Rahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.112 Rohmad S.Pd.I 000000000131358463 L 06/12/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN 3 Sumber Harjo Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.113 Atim A.Ma 000000000131358226 L 06/01/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tanjung Mas Ogan Komering Ulu Timur
3.114 Untung A.Ma 000000000131358298 L 13/01/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Jatimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.115 Aslamiah A.Ma 000000000131358217 P 27/02/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Tepung Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.116 Suwaji A.Ma 000000000131358456 L 05/07/62 PNS NIP-13 D2 II/d 25 SDN Pisang Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.117 Katino A.Ma 000000000131358255 L 18/07/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Banjar Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.118 Sutrisno Drs. 000000000131358308 L 05/08/62 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 1 Sumber Agung Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.119 Nasipan A.Ma 000000000131358481 L 14/08/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Margodadi Ogan Komering Ulu Timur
3.120 Sarna A.Ma 000000000131358471 L 25/08/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 3 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 80
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.121 Radiyem A.Ma 000000000131358424 P 12/09/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Tegal Besar Ogan Komering Ulu Timur
3.122 Rakhman A.Ma.Pd 000000000131358220 L 20/09/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sritanjung Ogan Komering Ulu Timur
3.123 Nur Sodikin S.Ag 000000000131358268 L 16/11/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN Nusa Tenggara Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.124 Supriyatun A.Ma 000000000131358232 P 22/12/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Jayamulya Ogan Komering Ulu Timur
3.125 Sariman A.Ma 000000000131358453 L 25/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Suka Maju Ogan Komering Ulu Timur
3.126 Sangtin A.Ma 000000000131358474 L 02/02/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 3 Tri Moharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.127 Taufiq Hidayah S.Pd.I 00000000013135822X L 02/03/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 1 Eling-Eling Ogan Komering Ulu Timur
3.128 Mustofa A.Ma 000000000131358238 L 06/03/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sidorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.129 Bahtiayar A.Ma 000000000131358215 L 29/03/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 5 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.130 Jumari A.Ma 000000000131358245 L 11/04/63 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Pasundan Ogan Komering Ulu Timur
3.131 M. Daryuni S.Pd.I 000000000131358228 L 29/04/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 1 Patok Songo Ogan Komering Ulu Timur
3.132 Tohir S.Pd.I 000000000131358227 L 05/05/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 3 Sidomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.133 Toha Mulyani A.Ma 000000000131358304 L 20/05/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Limasari Buai Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.134 Trimo A.Ma 000000000131358303 L 08/06/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Nusa Raya Ogan Komering Ulu Timur
3.135 Tukijan S.Pd.I 000000000131358422 L 28/06/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 1 Sumber Harapan Ogan Komering Ulu Timur
3.136 Ermawati A.Ma 000000000131358216 P 10/07/63 PNS NIP-13 D2 II/d 25 SDN Gunung Jati Ogan Komering Ulu Timur
3.137 Ridwan S.Pd.I 000000000131358249 L 10/07/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.138 Samingun A.Ma 000000000131358469 L 13/07/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Petanggan Ogan Komering Ulu Timur
3.139 Fauzi A.Ma 000000000131358234 L 16/08/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Margodadi Ogan Komering Ulu Timur
3.140 Siti Sudiyanti A.Ma 000000000131358516 P 08/11/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Pahang Asri Ogan Komering Ulu Timur
3.141 Sumiyati A.Ma 000000000131358436 P 28/01/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Banurejo Ogan Komering Ulu Timur
3.142 Siti Kasiyah A.Ma 000000000131358515 P 24/02/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Karsajaya Ogan Komering Ulu Timur
3.143 Sukardi 000000000131358443 L 30/03/64 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN 1 Mendah Ogan Komering Ulu Timur
3.144 Tarmudi A.Ma 000000000131358242 L 07/05/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Karang Jadi Ogan Komering Ulu Timur
3.145 Siti Ambar Minah S.Pd.I 000000000131358457 P 16/05/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 1 Rasuan Ogan Komering Ulu Timur
3.146 Kartiyah A.Ma 000000000131358196 P 17/05/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Sidorahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.147 Ngadirin S.Pd.I 000000000131358239 L 03/06/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Sribantolo Ogan Komering Ulu Timur
3.148 Yulia Marlinda A.Ma 000000000131358212 P 29/07/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sukosari Ogan Komering Ulu Timur
3.149 Kamari A.Ma 000000000131358472 L 06/08/64 PNS NIP-13 D2 IV/a 25 SDN 4 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur
3.150 Baidowi H. S.Pd.I 000000000131358225 L 15/09/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Sidorahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.151 Kasiyati A.Ma 000000000131358440 P 31/10/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Sumberrejo Ogan Komering Ulu Timur
3.152 Panidi S.Pd.I 000000000131358208 L 03/11/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Trimoharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.153 Subagio A.Ma 000000000131358219 L 11/12/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tanjung Harapan Ogan Komering Ulu Timur
3.154 Sugiri S.Pd 000000000131358254 L 18/01/65 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Sumber Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.155 Widiartiningsih A.Ma 000000000131358458 P 03/02/65 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Sumber Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.156 Ginah A.Ma 000000000131358446 P 10/02/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 12 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.157 Harmariah A.Ma P 09/03/65 Non-PNS D2 25 SDN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.158 Satinem A.Ma 000000000131358454 P 12/05/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sukadadi Ogan Komering Ulu Timur
3.159 Moncot Siregar A.Ma 000000000131538930 P 12/06/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 81
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.160 Amnah A.Ma 000000000131358235 P 07/07/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Tulus Ayu Ogan Komering Ulu Timur
3.161 Murtafiyah A.Md 000000000131358461 P 15/08/65 PNS NIP-13 D3 III/c 25 SDN 1 Banjar Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.162 Pajar A.Ma.Pd 000000000131358475 L 03/10/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Taman Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.163 Srinovianti 000000000131358444 P 17/11/65 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 3 Baturaja Bungin Ogan Komering Ulu Timur
3.164 Sujariyah A.Ma 000000000131358426 P 24/01/66 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Pujorahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.165 Paryati A.Ma 000000000131358480 P 17/04/66 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Jati Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.166 Mashudi S.Pd.I 000000000131358425 L 05/10/66 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Sidomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.167 Aznawi 000000000131541234 L 25/03/55 PNS NIP-13 SLTA III/b 24 SDN Kali Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.168 Feriza Netri A.Ma 000000000131541226 P 05/09/58 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 2 Srikaton Ogan Komering Ulu Timur
3.169 Mangir A.Ma 000000000131541230 L 15/12/59 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Tugu Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.170 Irmawati A.Ma 000000000131541237 P 15/11/62 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 2 Eling-Eling Ogan Komering Ulu Timur
3.171 Romziah A.Ma 000000000131541219 P 22/08/63 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Kotanegara Ogan Komering Ulu Timur
3.172 Fitroh Sulemi A.Ma 000000000131541243 L 25/10/63 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Kumpul Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.173 Irpuji A.Ma 000000000131541221 L 10/04/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Margotani Ogan Komering Ulu Timur
3.174 Qomaruddin A.Ma 000000000131541231 L 15/11/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Tegalbesar Ogan Komering Ulu Timur
3.175 Jariah 000000000131541245 P 12/03/65 PNS NIP-13 SLTA III/b 24 SDN 3 Rojo Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.176 Solihin A.Ma 000000000131541242 L 06/04/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Totomargo Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.177 M. Amin A.Ma 000000000131541225 L 02/06/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Cipta Muda Ogan Komering Ulu Timur
3.178 Muhrojin S.Pd 000000000131541233 L 01/08/65 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 2 Uman Sari Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.179 Jumnah 000000000131541217 P 03/12/65 PNS NIP-13 SLTA III/c 24 SDN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.180 Rizana A.Ma 000000000131541247 P 05/06/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Gumawang Ogan Komering Ulu Timur
3.181 Warsilah A.Ma 000000000131454784 P 20/07/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Kutosari Ogan Komering Ulu Timur
3.182 Maliah A.Ma 000000000131541216 P 05/03/67 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 2 Mendayun Ogan Komering Ulu Timur
3.183 Asiah A.Ma 000000000131454796 P 03/06/67 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN Tanjung Mas Ogan Komering Ulu Timur
3.184 Mandaya A.Ma 000000000131358417 L 03/11/62 PNS NIP-13 D2 III/d 22 SDN 1 Margomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.185 Ihwanudin S.Pd.I 000000000131869209 L 09/09/63 PNS NIP-13 S1 III/d 22 SDN 1 Margo Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.186 Nursodiq A.Ma 000000000131830230 L 14/02/57 PNS NIP-13 D2 III/c 21 SDN 1 Nusabakti Ogan Komering Ulu Timur
3.187 Munir A.Ma 000000000131830231 L 14/01/64 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 2 Jayamulya Ogan Komering Ulu Timur
3.188 Syuriati S.Ag 000000000131890427 P 19/08/67 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SDN 17 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.189 Khosiatun A.Ma 000000000131956155 P 17/07/70 PNS NIP-13 D2 III/a 20 SDN 2 Jayanggara Ogan Komering Ulu Timur
3.190 Sobirun A.Ma 000000000131981633 L 05/05/61 PNS NIP-13 D2 III/b 19 SDN Lebak Gabus Ogan Komering Ulu Timur
3.191 Ismiyati Rosyidah A.Ma 000000000131981629 P 16/08/67 PNS NIP-13 D2 III/b 19 SDN Bedilan Ogan Komering Ulu Timur
3.192 Jamirah L 01/02/64 Non-PNS SLTA 18 SDN Sumber Harapan Ogan Komering Ulu Timur
3.193 Sukmini P 01/01/71 Non-PNS SLTA 18 SDN Cinta Negara Ogan Komering Ulu Timur
3.194 Siti Rohana A.Ma P 10/06/73 Non-PNS D2 18 SDN 2 Gunung Batu Ogan Komering Ulu Timur
3.195 Halimah 000000000132025075 P 10/08/64 PNS NIP-13 SLTA II/c 17 SDN 4 Gn.Batu Ogan Komering Ulu Timur
3.196 Evan Azmi A.Ma 000000000131935798 L 20/05/67 PNS NIP-13 D2 III/b 17 SDN 2 Purwodadi Ogan Komering Ulu Timur
3.197 Dewi Zumaroh A.Ma P 05/10/67 Non-PNS D2 17 SDN Wonorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.198 Wahyuno S.Pd 000000000132076674 L 17/11/67 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 2 Rawabening Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
Halaman : 82
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.199 Kristina Endang Sutarti A.Ma 000000000131980430 P 03/12/68 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 1 Bandar Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.200 Makfur A.Ma 000000000132076666 L 09/03/69 PNS NIP-13 D2 II/d 17 SDN 3 Srimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.201 Sugiyatni A.Ma 000000000131980429 P 02/02/70 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN Sukaraja Dalam Ogan Komering Ulu Timur
3.202 Ngadiman A.Ma 000000000132076664 L 08/07/70 PNS NIP-13 D2 III/b 17 SDN 2 Sumber Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.203 Mardalena A.Ma 000000000132076671 P 11/10/70 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 1 Kelirejo Ogan Komering Ulu Timur
3.204 Clementina Muntini A.Ma 000000000131935802 P 10/11/70 PNS NIP-13 D2 II/d 17 SDN Tegalsari Ogan Komering Ulu Timur
3.205 Siti Robi'ah A.Ma 000000000131898161 P 06/12/71 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 1 Srimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.206 Jumiyem A.Ma 000000000131358485 P 12/03/66 PNS NIP-13 D2 II/d 15 SDN 2 Sumberharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.207 Nurhayati KS S.Ag 000000000440057299 P 21/12/72 PNS Daerah S1 III/a 14 SDN 3 Batumarta X Ogan Komering Ulu Timur
3.208 Samron A.Ma 000000000132207090 L 12/09/67 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN Baniaga Ogan Komering Ulu Timur
3.209 Sarbini A.Ma 000000000132207091 L 10/09/69 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN 2 Srimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.210 Susi Indriati S.Ag P 18/11/69 Non-PNS S1 13 SDN Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur
3.211 Nurjanah A.Ma 000000000132207089 P 15/10/70 PNS NIP-13 D2 II/d 13 SDN 2 Sidowaluyo Ogan Komering Ulu Timur
3.212 Rohani A.Ma 000000000132209366 P 02/07/73 PNS NIP-13 D2 III/b 13 SDN Pasundan Ogan Komering Ulu Timur
3.213 Siti Asiyah A.Ma 000000000132207087 P 02/12/73 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN 1 Patok Songo Ogan Komering Ulu Timur
3.214 Herlando A.Ma 000000000132241177 P 15/08/67 PNS NIP-13 D2 II/c 12 SDN 1 Tj. Kemuning Ogan Komering Ulu Timur
3.215 Meiliana 000000000132241196 P 30/05/69 PNS NIP-13 SLTA II/c 12 SDN 2 Negeri Ratu Ogan Komering Ulu Timur
3.216 Sholihatun Nuriah P 15/02/71 Non-PNS SLTA 12 SDN 3 Karang Endah Ogan Komering Ulu Timur
3.217 Neni Hastuti A.Ma 000000000150290870 P 01/05/75 PNS NIP-15 D2 III/a 12 SDN 16 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.218 Kartubi A.Ma 000000000150308078 L 20/02/63 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 2 Sukabumi Ogan Komering Ulu Timur
3.219 Widiono S.Ag 000000000150305690 L 18/03/63 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN Bumiarum Ogan Komering Ulu Timur
3.220 Puji Suwarta 000000000150305681 L 09/12/63 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 1 Negeri Ratu Ogan Komering Ulu Timur
3.221 Aman A.Ma 000000000150308721 L 20/03/65 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 2 Nusa Bakti Ogan Komering Ulu Timur
3.222 Zuhriah A.Ma 000000000150306917 P 01/08/66 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 1 Gunung Batu Ogan Komering Ulu Timur
3.223 Tauhid Irwan Drs. 000000000150305692 L 05/04/67 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN 1 Tinggal Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.224 Tauhid Ridwan Drs. 000000000150505692 L 05/04/67 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 1 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.225 Suryani A.Ma 000000000150307768 P 06/05/67 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 1 Cahya Negeri Ogan Komering Ulu Timur
3.226 Rukhotim 000000000150305683 P 10/05/67 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 3 Harjomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.227 Ahmad 000000000150306156 L 06/12/67 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 2 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.228 Mahidah A.Ma 000000000150307188 P 01/02/68 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 2 Tanjung Kemuning Ogan Komering Ulu Timur
3.229 Kustirin A.Ma 000000000150305094 P 11/11/68 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDS Muhammadiyah Ogan Komering Ulu Timur
3.230 Fauzani S.Ag 000000000150307718 L 06/04/69 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 3 Riang Bandung Ogan Komering Ulu Timur
3.231 Khoiruddin A.Ma 000000000150308077 L 15/05/69 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN 2 Pakuan Ogan Komering Ulu Timur
3.232 Ngalimun S.Ag 000000000150312109 L 27/05/71 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN Muncak Kabau Ogan Komering Ulu Timur
3.233 Leli Lestari S.Ag 000000000150308917 P 29/08/72 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SDN 60 OKU Ogan Komering Ulu Timur
3.234 Miftahul Jannah S.Ag 000000000150307770 P 08/11/72 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SDN 2 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.235 Devi Indah Handayani A.Ma 000000000150306167 P 29/06/77 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 8 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.236 Yuni Artati A.Ma 000000000150305084 P 28/06/78 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 9 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.237 Nur Qodriati A.Ma 000000000150305687 P 19/08/78 PNS NIP-15 D2 III/a 11 SDN 1 Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 83
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.238 Sunardi A.Ma L 20/11/68 Non-PNS D2 10 SDN 1 Way Handak Ogan Komering Ulu Timur
3.239 Khomsiah A.Ma P 30/08/73 Non-PNS D2 10 SDN 1 Tugu Harum Ogan Komering Ulu Timur
3.240 Yaseri S.Ag 000000000150311975 L 23/08/74 PNS NIP-15 S1 III/d 10 SDN 14 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.241 Komsatin S.Ag P 18/06/77 Non-PNS S1 10 SDN 1 Batumarta IX Ogan Komering Ulu Timur
3.242 Indarti A.Ma P 15/10/77 Non-PNS D2 10 SDN Nusa Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.243 Zakiyah P 28/02/68 Non-PNS SLTA 9 SDN Agung Jati Ogan Komering Ulu Timur
3.244 Adawiyah A.Ma P 13/12/69 Non-PNS D2 9 SDN 2 Campang Tiga Ogan Komering Ulu Timur
3.245 Siti Mafiah P 06/12/70 Non-PNS SLTA 9 SDN 1 Datok Songo Ogan Komering Ulu Timur
3.246 Sumiyati A.Ma P 25/04/73 Non-PNS D2 9 SDN Agung Jati Ogan Komering Ulu Timur
3.247 Taufiqurrahman A.Ma L 06/04/74 Non-PNS D2 9 SDN 1 Pandan Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.248 Rahayu Priyatmi A.Ma P 01/10/75 Non-PNS D2 9 SDN 1 Sumber Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.249 Ferus Susanti S.Ag 000000000440057878 P 02/02/76 PNS Daerah S1 III/a 9 SDN 2 Riang Bandung Ogan Komering Ulu Timur
3.250 Ristani P 15/07/79 Non-PNS SLTA 9 SDN 2 Cahya Negeri Ogan Komering Ulu Timur
3.251 Siti Maryam P 09/03/80 Non-PNS SLTA 9 SDN Nusa Tenggara Ogan Komering Ulu Timur
3.252 Suyatin P 08/10/63 Non-PNS SLTA 8 SDN 2 Perjaya Ogan Komering Ulu Timur
3.253 Moh. Mahfi A.Ma L 17/05/65 Non-PNS D2 8 SDN 1 Gunung Sigin Ogan Komering Ulu Timur
3.254 Aisah P 10/10/66 Non-PNS SLTA 8 SDN Sri Kencana Ogan Komering Ulu Timur
3.255 Rusmini P 10/02/67 Non-PNS SLTA 8 SDN 2 Gunung Jati Ogan Komering Ulu Timur
3.256 Mujaini A.Ma L 10/03/67 Non-PNS D2 8 SDN 1 Tugumulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.257 Bahrudin Drs. L 19/05/67 Non-PNS S1 8 SDN Tebat Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.258 Nurhidayati A.Ma P 14/03/68 Non-PNS D2 8 SDN Pisang Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.259 Katimin A.Ma L 10/06/68 Non-PNS D2 8 SDN Pasundan Ogan Komering Ulu Timur
3.260 Juni Indarti A.Ma P 15/06/68 Non-PNS D2 8 SDN Surya Menang Ogan Komering Ulu Timur
3.261 Hasanah P 16/01/69 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Perjaya Ogan Komering Ulu Timur
3.262 Aniati S.Ag 000000000440047035 P 31/07/69 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN 1 Betung Ogan Komering Ulu Timur
3.263 Patimah S.Ag P 25/08/69 Non-PNS S1 8 SDN 1 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.264 Nuriah P 23/08/70 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Peracak Ogan Komering Ulu Timur
3.265 Siti Shopwar S.Ag P 23/12/70 Non-PNS S1 8 SDN 2 Betung Ogan Komering Ulu Timur
3.266 Fatmawati P 10/02/71 Non-PNS SLTA 8 SDN Simpang Kota Negara Ogan Komering Ulu Timur
3.267 Sudarman S.Ag L 10/10/71 Non-PNS S1 8 SDN 1 Petanggang Ogan Komering Ulu Timur
3.268 Suwantono A.Ma L 10/02/72 Non-PNS D2 8 SDN 2 Trans Bangsa negara Ogan Komering Ulu Timur
3.269 Sugianto L 29/03/72 Non-PNS SLTA 8 SDN Tanjung Raya Ogan Komering Ulu Timur
3.270 Azhari S.Ag L 13/06/72 Non-PNS S1 8 SDN 2 Pandan Sari II Ogan Komering Ulu Timur
3.271 Nur Aliah S.Ag P 06/03/73 Non-PNS S1 8 SDN ISemendawai Barat Ogan Komering Ulu Timur
3.272 Purwanto A.Ma L 01/10/73 Non-PNS D2 8 SDN Pisang Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.273 Sugimin S.Ag 000000000440058771 L 05/06/74 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN Pengandonan Ogan Komering Ulu Timur
3.274 Siti Muslihah A.Ma P 04/08/74 Non-PNS D2 8 SDN 1 Keromongan Ogan Komering Ulu Timur
3.275 Nursalim A.Ma L 12/09/74 Non-PNS D2 8 SDN Pujorahayu Ogan Komering Ulu Timur
3.276 Siti Marwiyah A.Ma P 15/11/74 Non-PNS D2 8 SDN 1 Pakuan Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 8+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.277 Komari A.Ma L 15/04/75 Non-PNS D2 8 SDN 2 Srimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.278 Hartatik A.Ma P 05/06/76 Non-PNS D2 8 SDN 1 Sumber Hajo Ogan Komering Ulu Timur
3.279 M. Khaidor Anwar L 17/08/76 Non-PNS SLTA 8 SDN 2 Totorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.280 Isma Mahruf A.Ma L 17/09/76 Non-PNS D2 8 SDN 3 Karang Endah Ogan Komering Ulu Timur
3.281 Mustofa A.Ma L 10/10/76 Non-PNS D2 8 SDN Srijaya Ogan Komering Ulu Timur
3.282 Isti Waidah A.Ma P 26/03/77 Non-PNS D2 8 SDN Karang Manik Ogan Komering Ulu Timur
3.283 Ernawati Dra. P 22/02/78 Non-PNS S1 8 SDN 2 Gantiwarno Ogan Komering Ulu Timur
3.284 Sri Astuti A.Ma P 19/04/78 Non-PNS D2 8 SDN 2 Negeri Ratu Ogan Komering Ulu Timur
3.285 Siti Khoiriyah S.Pd.I 000000000440057870 P 22/06/78 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN Sp 1 Pandan Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.286 Hermawati Dra. P 28/06/78 Non-PNS S1 8 SDN 2 Mengulak Ogan Komering Ulu Timur
3.287 Nursalim S.Pd.I L 16/07/78 Non-PNS S1 8 SDN 3 Jayamulya Ogan Komering Ulu Timur
3.288 Abu Soim A.Ma L 06/10/78 Non-PNS D2 8 SDN Sp 2 Pandan Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.289 Tuminah A.Ma P 05/06/79 Non-PNS D2 8 SDN 1 Karya Makmur Ogan Komering Ulu Timur
3.290 Tumiati A.Ma.Pd P 05/10/79 Non-PNS D2 8 SDN 2 Rejosari Ogan Komering Ulu Timur
3.291 Qomariyah A.Ma P 16/04/80 Non-PNS D2 8 SDN 2 Raman Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.292 Siti Halimah A.Ma P 13/08/80 Non-PNS D2 8 SDN 1 Raman Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.293 Khuliyatun A.Ma P 21/04/81 Non-PNS D2 8 SDN Karang Endah Ogan Komering Ulu Timur
3.294 Aniza A.Ma P 16/06/82 Non-PNS D2 8 SDN 5 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.295 Nurhamidah A.Ma P 24/09/82 Non-PNS D2 8 SDN 1 Margomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.296 Sopiyan A.Ma L 17/04/83 Non-PNS D2 8 SDN Talang Giring Ogan Komering Ulu Timur
3.297 Risminah A.Ma P 25/08/83 Non-PNS D2 8 SDN Sidomulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.298 Miskiyah S.Ag P 04/11/69 Non-PNS S1 7 SDN Karta Muia Ogan Komering Ulu Timur
3.299 Cici Ismowati S.Ag P 10/02/74 Non-PNS S1 7 SDN Ganjar Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.300 Mukni Fatimah S.Ag P 25/07/76 Non-PNS S1 7 SDN 2 Banjar Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.301 Akhmad Roni A.Ma L 12/02/80 Non-PNS D2 7 SDN 5 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.302 Istiqomah A.Ma P 22/05/81 Non-PNS D2 7 SDN Nusa Bali Ogan Komering Ulu Timur
3.303 Fitriani A.Ma P 09/02/82 Non-PNS D2 7 SDN Donoharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.304 Sumarni A.Ma P 22/08/82 Non-PNS D2 7 SDN Nusa Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.305 Supinah P 14/08/84 Non-PNS SLTA 7 SDN 2 Peracak Ogan Komering Ulu Timur
3.306 Siti Sullha P 20/09/85 Non-PNS SLTA 7 SDN 1 Riang Bandung Ogan Komering Ulu Timur
3.307 Kristina P 25/12/85 Non-PNS SLTA 7 SDN Sukoharjo Ogan Komering Ulu Timur
3.308 Zaenuri S.Pd 000000000440034144 L 08/01/67 PNS Daerah S1 II/b 6 SDN 2 Pandabsari Ogan Komering Ulu Timur
3.309 Muh. Jumakir S.Pd.I 000000000150375013 L 11/04/67 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 1 Sumber Harjo Ogan Komering Ulu Timur
3.310 Sarto Drs. 000000000150352966 L 02/07/67 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 2 Taman Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.311 Nirwinah P 02/09/67 Non-PNS SLTA 6 SDN 2 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.312 Mulayadi S.Ag 000000000440034155 L 06/01/68 PNS Daerah S1 III/a 6 SDN Petaling Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.313 Asro A.Ma P 02/02/69 Non-PNS D2 6 SDN 1 Srimulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.314 Badrianto 000000000150353587 L 13/02/69 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN 3 Batumarta VI Ogan Komering Ulu Timur
3.315 Uminati P 28/05/69 Non-PNS SLTA 6 SDN 1 Bantan Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 8S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.316 Tri Janah 000000000150353030 P 15/04/70 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDN 1 Rasuan Ogan Komering Ulu Timur
3.317 Munawaroh S.Pd.I 000000000150353031 P 05/05/71 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN 1 Batumarta VI Ogan Komering Ulu Timur
3.318 Suzan P 23/05/72 Non-PNS SLTA 6 SDN 1 Mendayun Ogan Komering Ulu Timur
3.319 Supatmi S.Pd.I 000000000150353585 P 26/03/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Bedilan Ogan Komering Ulu Timur
3.320 Purwanto S.Ag 000000000150352964 L 15/08/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 1 Patok Songo Ogan Komering Ulu Timur
3.321 Nur Jannah A.Ma P 19/04/74 Non-PNS D2 6 SDS Muhammadiyah Ogan Komering Ulu Timur
3.322 Suwarsih S.Ag P 24/08/74 Non-PNS S1 6 SDN 1 Sriwangi Ogan Komering Ulu Timur
3.323 Nurhayati S.Ag 000000000150353528 P 25/01/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 1 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.324 Hermawan A.Ma 000000000150353579 L 02/06/76 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 2 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.325 Masruri A.Ma 000000000150353582 L 01/01/78 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 3 Taman Agung Ogan Komering Ulu Timur
3.326 Heni Harisandi P 23/03/78 Non-PNS SLTA 6 SDN 2 Suka Negara Ogan Komering Ulu Timur
3.327 Wiwin Sriningsih A.Ma 000000000150353583 P 26/05/78 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 2 Batumarta VII Ogan Komering Ulu Timur
3.328 Mukhlisotul Imtihanah A.Ma 000000000150353570 P 06/06/79 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Campur Asri Ogan Komering Ulu Timur
3.329 Nahrowi A.Ma L 05/12/79 Non-PNS D2 6 SDS Muhammadiyah Ogan Komering Ulu Timur
3.330 Istiadi A.Ma L 20/07/80 Non-PNS D2 6 SDN 2 Jatimulya II Ogan Komering Ulu Timur
3.331 Meyi Rezawati A.Ma P 30/05/81 Non-PNS D2 6 SDN 8 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.332 Depi Catur Wahyuni SE P 09/06/81 Non-PNS S1 6 SDN 1Totorejo Ogan Komering Ulu Timur
3.333 Mahdalia A.Ma P 02/04/83 Non-PNS D2 6 SDN 3 Gunung Batu Ogan Komering Ulu Timur
3.334 Umi Natun Khasanah A.Ma P 18/08/83 Non-PNS D2 6 SDN Pasundan Ogan Komering Ulu Timur
3.335 Hesti Sulistina S.Pd.I P 01/11/84 Non-PNS S1 6 SDN 1 Nusa Maju Ogan Komering Ulu Timur
3.336 Muhammad Isa A.Ma 000000000440040668 L 03/09/70 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Sari Negara Ogan Komering Ulu Timur
3.337 Suatin A.Ma 000000000440040669 L 08/03/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 4 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.338 Martinawati A.Ma 000000000440035500 P 25/05/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Ganti Warno Ogan Komering Ulu Timur
3.339 Masripah A.Ma 000000000440040670 P 07/06/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Karang Nongko Ogan Komering Ulu Timur
3.340 Dazua A.Ma 000000000440038432 P 14/06/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Baturaja Bungin Ogan Komering Ulu Timur
3.341 Nurul Mutholiah A.Ma 000000000440035498 P 27/09/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Bandar Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.342 Hidayat Makruf A.Ma 000000000440035490 L 26/05/74 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Campur sari Ogan Komering Ulu Timur
3.343 Siti Sarah S.Sos.I P 17/01/75 Non-PNS S1 5 SDN 1 Kuripan Ogan Komering Ulu Timur
3.344 Ahmad Suhadi A.Ma 000000000440035491 L 16/03/76 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Kelirejo Ogan Komering Ulu Timur
3.345 Mujiati A.Ma 000000000440036760 P 19/10/80 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 3 Percak Ogan Komering Ulu Timur
3.346 Imam Munasir L 05/05/81 Non-PNS SLTA 5 SDN Tirtonardi Ogan Komering Ulu Timur
3.347 Zulfa MH S.Pd.I 000000000440035496 P 01/04/82 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN 02 Batumarta VI Ogan Komering Ulu Timur
3.348 Lindawati SH.I P 03/04/82 Non-PNS S1 5 SDN Sri Budaya Ogan Komering Ulu Timur
3.349 Mardiah S.Pd.I P 14/06/82 Non-PNS S1 5 SDN 6 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.350 Dwi Ningsih A.Ma P 26/12/84 Non-PNS D2 5 SDS Muhammadiah 45 Rawa Bening Bk Ogan Komering Ulu Timur
3.351 Deni Sartika A.Ma P 15/05/85 Non-PNS D2 5 SDN 5 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.352 Oktaviani P 19/10/85 Non-PNS SLTA 5 SDN Gunung Sugih Ogan Komering Ulu Timur
3.353 Maryani S.Ag 000000000440048583 P 17/05/71 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN Sri Bunga Ogan Komering Ulu Timur
3.354 Syamsiyatul Waqiah S.Ag 000000000440048536 P 15/07/71 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 1 Trantang Sakti Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 86
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.355 Hasiah A.Ma P 15/02/72 Non-PNS D2 4 SDN Jaya Makmur Ogan Komering Ulu Timur
3.356 Tujimin S.Ag L 10/03/73 Non-PNS S1 4 SDN 2 Batumarta V Ogan Komering Ulu Timur
3.357 Samsul Hadi S.Pd.I L 05/02/75 Non-PNS S1 4 SDN Umbul Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.358 Siti Muzayanah P 23/07/76 Non-PNS SLTA 4 SDN Sido Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.359 Darni Kusumawati A.Ma P 25/09/76 Non-PNS D2 4 SDN 4 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.360 Setiono A.Ma L 28/12/76 Non-PNS D2 4 SDN 4 Taraman Ogan Komering Ulu Timur
3.361 Lilik Endah Winarsih S.Pd.I 000000000440046563 P 14/06/77 PNS Daerah S1 II/b 4 SDN 2 Trans Batumarta IX Ogan Komering Ulu Timur
3.362 Faiz Hidayah S.Pd.I 000000000440047007 P 22/04/78 PNS Daerah S1 II/b 4 SDN Trans Batumarta V Ogan Komering Ulu Timur
3.363 Vairuza Nuristani S.Pd.I P 18/11/81 Non-PNS S1 4 SDN 1 Nusaraya Ogan Komering Ulu Timur
3.364 Zulkarnaen A.Ma L 23/07/82 Non-PNS D2 4 SDN 4 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.365 Susanti S.Pd P 15/07/83 Non-PNS S1 4 SDS Muhammadiyah 48 Ogan Komering Ulu Timur
3.366 Ari Susanti P 16/05/85 Non-PNS SLTA 4 SDN Triyoso Ogan Komering Ulu Timur
3.367 Niwayan Supadmini S.Pd P 21/05/85 Non-PNS S1 4 SDN 3 Karang Anyar Ogan Komering Ulu Timur
3.368 Muhammad Nur L 27/03/87 Non-PNS SLTA 4 SDN 2 Campang Tiga Ogan Komering Ulu Timur
3.369 Lukman Nurhadi S.Pd.I 000000000440057335 L 01/10/71 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur
3.370 Sri Anita S.Ag 000000000440057352 P 18/11/72 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 4 Peracak Ogan Komering Ulu Timur
3.371 Jumangin S.Pd.I 000000000440058767 L 10/07/77 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 1 Banjar Sari Ogan Komering Ulu Timur
3.372 Wiwik Aningsih S.Pd.I P 14/04/79 Non-PNS S1 3 SDN 2 Batumarta VII Ogan Komering Ulu Timur
3.373 Muslimatun Khasanah S.Pd.I 000000000440057296 P 08/07/79 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 2 Karang Kemiri Ogan Komering Ulu Timur
3.374 Istinganah S.Pd.I P 03/10/81 Non-PNS S1 3 SDN 1 Saung Dadi Ogan Komering Ulu Timur
3.375 Rosadah P 28/08/67 Non-PNS SLTA - SDN Pandan Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.376 Samikum L 14/07/68 Non-PNS SLTA - SDN 1 Karsajaya Ogan Komering Ulu Timur
3.377 Zartini S.Pd P 05/10/71 Non-PNS S1 - SDN 1 Ratu Ogan Komering Ulu Timur
3.378 Ratenah P 21/03/72 Non-PNS SLTA - SDN Lebung Ogan Komering Ulu Timur
3.379 Leni Marlina A.Ma P 05/06/82 Non-PNS D2 - SDN 1 Negeriratu Ogan Komering Ulu Timur
3.380 Nurmawati S.Pd.I P 07/01/84 Non-PNS S1 - SDN 2 Riang Bandung Ogan Komering Ulu Timur
3.381 Susanti P 14/04/85 Non-PNS SLTA - SDN Nusa Tunggal Ogan Komering Ulu Timur
3.382 Adri P 06/06/85 Non-PNS SLTA - SDN Anyar Ogan Komering Ulu Timur
3.383 Okti Nurhidayati A.Ma P 29/10/86 Non-PNS D2 - SDN 1 Trans Bangsa Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.384 Awalia Titin Maria P 12/01/87 Non-PNS SLTA - SDN 3 Trans Bangsa Negara Ogan Komering Ulu Timur
3.385 Hayatun P 05/05/88 Non-PNS SLTA - SDN 2 Sumber Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.386 Syarkowi A. S.Ag 000000000130809627 L 10/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 31 SMPN 2 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.387 Mohd. Hasan 000000000131594463 L 06/03/54 PNS NIP-13 D4 III/d 25 SMPN 1 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.388 Suwandi S.Pd.I 000000000131632133 L 01/02/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 1 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.389 Abu Nasor S.Ag 000000000131714314 L 16/04/65 PNS NIP-13 S1 III/b 23 SMPN 2 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.390 Nurhayati Darlis Hj. BA 000000000131843023 P 18/08/58 PNS NIP-13 D3 III/d 22 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.391 Akso Drs. 000000000131943958 L 17/06/66 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMPN 2 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.392 Sumali S.Ag 000000000131997196 L 08/11/64 PNS NIP-13 S1 III/d 19 SMPN 1 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.393 Rofiah Dra. 000000000132109520 P 31/07/68 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 2 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 87
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.394 Nursidik Drs. 000000000150305076 L 24/10/70 PNS NIP-15 S1 III/d 17 SMPN 1 Belitang Madang Raya Ogan Komering Ulu Timur
3.395 Ismah Dra. P 08/12/66 Non-PNS S1 16 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.396 Hamidi S.Pd.I 000000000132156364 L 15/01/73 PNS NIP-13 S1 III/b 15 SMPN 1 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.397 Siti Haulia S.Ag 000000000132173823 P 12/12/67 PNS NIP-13 S1 III/d 14 SMPN 3 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.398 Indra Yulita S.Ag P 17/04/68 Non-PNS S1 14 SMPN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2007
3.399 Suryani Drs. 000000000132198357 L 06/03/67 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 1 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.400 Husnayati S.Ag 000000000132198349 P 11/06/69 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 2 Belitang Mulya Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.401 Siti Nurhaelawati S.Ag 000000000132198348 P 22/02/73 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 1 Madang Suku III Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.402 Sirat S.Pd.I 000000000150288417 L 11/10/76 PNS NIP-15 S1 III/a 13 SMPN 1 Belitang II Ogan Komering Ulu Timur
3.403 Wasirin Drs. 000000000132228289 L 07/03/66 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 2 Belitang II Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.404 Hermansyah S.Ag 000000000132228288 L 03/07/67 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 1 Buay Pemuka Bangsa Raja Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.405 Jayin A.Ma 000000000150311509 L 12/04/65 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SMPN 2 Bunga Mayang OKU Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.406 Iskandar Robani Drs. 000000000132252775 L 05/07/65 PNS NIP-13 S1 III/c 11 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.407 Elya Fatmi Dra. 000000000132252773 P 24/10/69 PNS NIP-13 S1 III/c 11 SMPN 3 Belitang Madang Raya Ogan Komering Ulu Timur
3.408 Amsri Murni S.Ag P 13/04/71 Non-PNS S1 11 SMPN 1 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.409 Tamamuri S.Ag L 01/03/72 Non-PNS S1 11 SMPS Muh.5 Sumber Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.410 Mimi Enita S.Ag P 08/06/73 Non-PNS S1 11 SMPN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.411 Emmawati P 09/05/73 Non-PNS SLTA 10 SMPN 2 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.412 Mahmuddin S.Ag L 21/08/75 Non-PNS S1 10 SMPN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.413 Mukti Wali S.Ag L 27/06/73 Non-PNS S1 9 SMPN 1 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.414 Nyayu Maryamah S.Ag P 10/10/68 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Buay Pemuka Bangsa Raja Ogan Komering Ulu Timur
3.415 Rasmita S.Ag P 15/09/74 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.416 Hendy Ristono S.Pd.I L 16/03/77 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Belitang Jaya Ogan Komering Ulu Timur
3.417 Hindun Tahmidah S.Ag 000000000440057281 P 28/03/77 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.418 Duncik S.Pd.I L 10/04/79 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.419 Siti Sopiah S.Pd.I P 15/06/79 Non-PNS S1 8 SMPN 3 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.420 Minar Hidayat S.Pd.I P 15/05/80 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.421 Ramijo Drs. L 17/05/67 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.422 Samsuri S.Ag L 25/07/70 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Belitang Milya Ogan Komering Ulu Timur
3.423 Sunarno S.Pd L 13/06/72 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.424 Imam Hambali S.Pd.I L 08/08/74 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Belitang II Ogan Komering Ulu Timur
3.425 Fitrianti S.Ag P 01/05/76 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.426 Murthofi'ah S.Pd P 28/03/77 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.427 Iwan S.Pd.I L 29/07/77 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.428 Suyanto S.Pd L 08/03/78 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.429 Nuar Azizah S.Pd.I P 20/04/78 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.430 Danial Al Hasid S.Pd.I L 07/07/78 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Semendawai Barat Ogan Komering Ulu Timur
3.431 Siti Sumarmi S.Pd.I P 08/01/79 Non-PNS S1 7 SMPN 3 Madang Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.432 Warika Dora P 22/01/84 Non-PNS SLTA 7 SMPN 2 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 88
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.433 Ahmad Makali S.Ag 000000000150353537 L 09/04/70 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 1 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.434 Muhammad Mursalin S.Ag 000000000150353529 L 01/02/71 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 1 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur
3.435 Siti Patimah S.Pd.I P 19/08/77 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.436 Tri Hudaya S.Ag 000000000150353535 L 22/09/77 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 2 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur
3.437 Diah Eko Lestari S.Pd.I L 03/01/79 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Madang Suku Ii Ogan Komering Ulu Timur
3.438 Mukhamad Fathoni S.Pd.I 000000000150353532 L 16/02/80 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 2 Buay Pemuka Peliung Ogan Komering Ulu Timur
3.439 Yunita Apriyani S.Pd.I P 23/06/80 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.440 Taufik S.Ag 000000000440035475 L 24/07/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.441 Leni Marlina S.Ag 000000000440040700 P 16/09/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Belitang III Ogan Komering Ulu Timur
3.442 Bambang Suprapto S.Ag 000000000440038418 L 22/04/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Semendawai Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.443 Alif Mustofa L 05/08/75 Non-PNS SLTA 5 SMPN 1 Bunga Mayang Ogan Komering Ulu Timur
3.444 Abu Yasid S.Pd.I L 07/09/76 Non-PNS S1 5 SMPN 2 Buay Madang Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.445 Epi Erwanto S.Ag 000000000440038419 L 13/03/77 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Semendawai Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.446 Agus Suwartoyo SH.I L 28/08/81 Non-PNS S1 5 SMPS Muhammadiyah 1 Rawabening Ogan Komering Ulu Timur
3.447 Andy Fredie Fernandez S.Sos.I L 24/10/82 Non-PNS S1 5 SMPN 1 Jayapura Ogan Komering Ulu Timur
3.448 Lumatul Arif S.Pd.I, S.IF L 10/11/82 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.449 Herlina Rositawati Ningsih S.Hum P 10/02/83 Non-PNS S1 5 SMPS Muhammadiyah 5 Sumber Mulyo Ogan Komering Ulu Timur
3.450 Fairus Drs. L 05/06/76 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Cempaka Ogan Komering Ulu Timur
3.451 Nur Imtihanah S.Pd.I P 28/06/81 Non-PNS S1 4 SMPN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.452 Sumiati S.Pd.I P 20/07/83 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.453 Rohim S.Pd.I L 07/10/84 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.454 Mujab S.Ag 000000000440057444 L 04/09/71 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 1 Belitang II Ogan Komering Ulu Timur
3.455 Siti Sopiyah S.Pd.I 000000000440057471 P 15/06/79 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 1 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.456 Rumiati S.Pd.I P 04/07/85 Non-PNS S1 3 SMPS Muhammadiyah 2 Tawang Rejo Ogan Komering Ulu Timur
3.457 Riantinah S.Th.I P 29/11/71 Non-PNS S1 - SMPN 1 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.458 Nurfaizah S.Ag P 14/03/74 Non-PNS S1 - SMPN 1 Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.459 Mujib Da'watul Mukorobin S.Pd.I L 26/06/78 Non-PNS S1 - SMPN 3 Madang Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.460 Rita Hikmawati S.Pd.I P 13/03/82 Non-PNS S1 - SMPS LPB Ogan Komering Ulu Timur
3.461 Puji BA 000000000131944219 L 08/11/69 PNS NIP-13 D3 III/c 20 SMAN 1 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur
3.462 Ponirah Dra. 000000000132065325 P 08/09/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 18 SMAN 1 Belitang Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.463 Nurudin Drs. 000000000132109003 L 15/08/69 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMAN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.464 Safrudin S.Ag L 09/09/69 Non-PNS S1 14 SMAS LPB Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.465 Memed Sukmadi S.Ag 000000000132173822 L 26/11/70 PNS NIP-13 S1 III/c 14 SMAN 1 Madang Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.466 Dani Radiyawati S.Ag P 07/08/68 Non-PNS S1 13 SMAS Muhammadiyah 2 Ogan Komering Ulu Timur
3.467 Imam Basori S.Ag L 24/04/70 Non-PNS S1 12 SMAN 1 Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.468 Lasirin S.Ag 000000000132228290 L 12/04/72 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMAN 3 Unggul Martapura Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.469 Karlina S.Ag P 07/05/72 Non-PNS S1 9 SMAS PGRI Ogan Komering Ulu Timur
3.470 Winarso S.Th.I L 18/01/77 Non-PNS S1 7 SMAS Muhammadiyah 2 Ogan Komering Ulu Timur
3.471 Muslikin S.Pd.I L 28/03/77 Non-PNS S1 7 SMAN 1 Belitang II Ogan Komering Ulu Timur
Halaman : 89
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.472 Amiska S.Ag P 08/06/76 Non-PNS S1 6 SMAS Nurul Chalik Ogan Komering Ulu Timur
3.473 Sukarmi Dra. P 09/09/78 Non-PNS S1 6 SMAS Muhammadiyah Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.474 Diana Nurullia S.Pd.I P 13/06/82 Non-PNS S1 6 SMAN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.475 Repki Arsani A.Ma L 07/11/84 Non-PNS D2 6 SMAS YPPB Pemetung Basuki Ogan Komering Ulu Timur
3.476 Mualim SH.I 000000000440035460 L 20/10/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.477 Rosya Kumalasari S.Pd.I P 03/06/82 Non-PNS S1 5 SMAN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.478 Yeni Sandra Dra. P 03/07/66 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Madang Suku I Ogan Komering Ulu Timur
3.479 Abdul Haris S.Pd.I L 23/03/74 Non-PNS S1 4 SMAS Muhammadiyah 2 Ogan Komering Ulu Timur
3.480 Sri Utami S.Pd.I P 09/02/76 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.481 Iswanto SE L 09/04/80 Non-PNS S1 4 SMAS Moarasah Aliyah Nurul Chalik Ogan Komering Ulu Timur
3.482 Faqihun Drs. L 12/06/80 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Semendawai Suku III Ogan Komering Ulu Timur
3.483 Monalisa S.Pd.I P 01/01/82 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.484 Mu'arif SH.I L 27/07/82 Non-PNS S1 2 SMAN 2 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.485 Hasanuddin Drs. L 31/01/79 Non-PNS S1 - SMAN 1 Madang Suku II Ogan Komering Ulu Timur
3.486 Munawar S.Pd.I L 08/04/79 Non-PNS S1 - SMAN 1 Semendawai Timur Ogan Komering Ulu Timur
3.487 Rosnidar HR S.Pd 000000000131599038 P 06/04/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMKN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.488 Puspita Ratna Dra. P 04/11/64 Non-PNS S1 21 SMKS Muhammadiyah Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.489 Singgih Sudarmawan S.Ag L 10/01/70 Non-PNS S1 14 SMKS Takwa Terpadu Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.490 Muhamad Kholil S.Pd.I 000000000132207086 L 23/03/70 PNS NIP-13 S1 III/a 13 SMKS Nurul Huda Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.491 Munawir Drs. L 02/02/66 Non-PNS S1 12 SMKS Muhamadiyah 2 Ogan Komering Ulu Timur Lulus 2008
3.492 Ali Mukhaeroni Drs. L 30/09/66 Non-PNS S1 12 SMKS Takwa Terpadu Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.493 Pikri Drs. L 30/12/62 Non-PNS S1 8 SMKS PGRI I Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.494 Asiyah S.Ag P 21/06/75 Non-PNS S1 8 SMKS Muhammadiyah Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.495 Sazili S.Ag L 12/07/75 Non-PNS S1 8 SMKS Muhammadiyah 2 Ogan Komering Ulu Timur
3.496 Kartini S.Pd.I P 11/06/69 Non-PNS S1 5 SMKS Takwa Terpadu Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.497 Mohamad Zainal Mukhlison S.Ag L 05/02/77 Non-PNS S1 5 SMKS PGRI I Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.498 Agus Cahyono S.Sos.I L 18/09/80 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.499 Sri Agustini S.Th.I P 08/08/81 Non-PNS S1 3 SMKS Muhammadiyah Tawan Ogan Komering Ulu Timur
3.500 Astutik S.Pd.I P 25/11/82 Non-PNS S1 3 SMKS Arwitha Ogan Komering Ulu Timur
3.501 Muslimah S.Ag P 26/03/72 Non-PNS S1 - SMKS Muhammadiyah Belitang Ogan Komering Ulu Timur
3.502 Ellys Trisnowati S.Pd.I P 18/05/77 Non-PNS S1 - SMKN 1 Martapura Ogan Komering Ulu Timur
3.503 Sukiman Umar A.Ma 000000000130614076 L 25/01/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
3.504 Nurbaiti P 01/04/52 Non-PNS SLTA 33 SDN 1 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.505 Muh. Hasyim S.Pd.I 000000000130614086 L 18/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Tenang Kisam Tinggi Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.506 M. Romzie A.Ma 000000000130614095 L 07/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Tanjung Raya Ogan Komering Ulu Selatan
3.507 Sukar Dani Badri A.Ma 000000000130614066 L 25/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Talang PAdang Ogan Komering Ulu Selatan
3.508 Azrori A.Ma 000000000130614074 L 21/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 1 Tanjung Bulan Ogan Komering Ulu Selatan
3.509 Azhari Madang S.Pd.I 000000000130614093 L 08/07/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Batin Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2007
3.510 Supiman Burhan A.Ma 000000000130766984 L 09/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 90
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.511 Zohariyah A.Ma 000000000130766971 P 01/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 11 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.512 Hayani Kamat A.Ma 000000000130766987 P 12/05/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Ruos Ogan Komering Ulu Selatan
3.513 Rady Yazid A.Ma 000000000130861559 L 25/03/52 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.514 Rushan A.Ma 000000000130861565 L 20/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Pecah Pinggan Ogan Komering Ulu Selatan
3.515 Maisuri 000000000130861540 P 10/07/58 PNS NIP-13 SLTA III/d 30 SDN Gunung Terang Ogan Komering Ulu Selatan
3.516 Johan Sukardi A.Ma 000000000130861552 L 25/02/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.517 Syamsul A.Ma 000000000131074626 L 11/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Pematang Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.518 Sulaswati A.Ma 000000000131074663 P 02/11/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
3.519 Jumaniah A.Ma 000000000131074662 P 30/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.520 Farida A.Ma 000000000131074624 P 15/09/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 16 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.521 Marlianah A.Ma 000000000131074594 L 10/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Talang Duku Ogan Komering Ulu Selatan
3.522 Simroh A.Ma 000000000131232438 L 24/08/52 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Pagar Agung Ogan Komering Ulu Selatan
3.523 Yurmiati H.M A.Ma 000000000131232418 P 06/10/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
3.524 Darmawan A.Ma 000000000131232471 P 26/09/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 12 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.525 Kusniati A.Ma 000000000131232448 P 10/01/63 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 4 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
3.526 Hamimah 000000000131232924 P 22/12/52 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN Ujan Mas Ogan Komering Ulu Selatan
3.527 Haryati A.Ma 000000000131357691 P 10/10/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Batin Ogan Komering Ulu Selatan
3.528 Harsanudin A.Ma 000000000131232445 L 07/07/56 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Muara Sindang Hilir Ogan Komering Ulu Selatan
3.529 Herawaty A.Ma 000000000131232909 P 09/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.530 Purkan A.Ma 000000000131357664 L 05/03/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Simpang Tiga Ogan Komering Ulu Selatan
3.531 Zainuddin S.Pd.I 000000000131357702 L 04/06/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Blambangan Ogan Komering Ulu Selatan
3.532 Lela A.Ma 000000000131232928 P 12/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Gunung Cahya Ogan Komering Ulu Selatan
3.533 Rusmini A.Ma 000000000131357668 P 03/08/64 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Pematang Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.534 Raudatul Djanah A.Ma 000000000131358260 P 23/03/53 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 4 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.535 Sudiyo A.Ma 000000000131358493 L 02/04/53 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Madura Ogan Komering Ulu Selatan
3.536 Jusroh Thojib A.Ma 000000000131358199 P 06/06/53 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Talang Karet Ogan Komering Ulu Selatan
3.537 Komarudin A.Ma 000000000131358488 L 16/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tg. Menang Ullu Ogan Komering Ulu Selatan
3.538 Jawahir A.Ma 000000000131358514 L 17/08/56 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Jaga Raga Ogan Komering Ulu Selatan
3.539 Ngadimin A.Ma 000000000131358510 L 04/02/57 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Srimenati Ogan Komering Ulu Selatan
3.540 Suhardi A.Ma 000000000131358494 L 11/10/57 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Kuripan Ogan Komering Ulu Selatan
3.541 Mujiman A.Ma 000000000131358492 L 11/02/58 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Sukaraya Ogan Komering Ulu Selatan
3.542 Adlah A.Ma 000000000131358276 P 10/01/60 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 4 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.543 Mazni A.Ma 000000000131358300 P 18/10/61 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Damar Pura Ogan Komering Ulu Selatan
3.544 Nurbaya A.Ma 000000000131358211 P 12/02/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 13 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.545 Laumi A.Ma 000000000131358293 P 07/06/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 5 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.546 Megawati A.Ma 000000000131358223 P 03/10/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Pulau Duku Ogan Komering Ulu Selatan
3.547 Seri Mulyati A.Ma 000000000131358187 P 22/01/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.548 Siti Zahara A.Ma 000000000131358198 P 05/02/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.549 Suryani 000000000131358302 P 09/06/64 PNS NIP-13 SLTA III/d 25 SDN Sumber Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 91
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.550 A. Wahid A.Ma 000000000131358243 L 17/09/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Pecah Pinggan Ogan Komering Ulu Selatan
3.551 Jumiarti A.Ma 000000000131358294 P 05/01/65 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.552 Astati A.Ma 000000000131358190 P 25/10/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Watas Ogan Komering Ulu Selatan
3.553 Nazaruddin A.Ma 000000000131541236 L 12/12/52 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.554 Samanhudi A.Ma 000000000131541214 L 20/03/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN Tanjung Besar Ogan Komering Ulu Selatan
3.555 Ismail S.Pd.I 000000000131714289 L 14/08/64 PNS NIP-13 S1 III/d 23 SDN Gunung Tiga Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2007
3.556 Amrin S.Pd.I 000000000440050787 L 26/12/65 PNS Daerah S1 II/b 23 SDN Tanjung Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.557 Nurhayati A.Ma.Pd 000000000131074622 P 10/07/61 PNS NIP-13 D2 III/d 22 SDN 1 Jaga Raga Ogan Komering Ulu Selatan
3.558 Nurbaiti A.Ma 000000000131948178 P 04/08/68 PNS NIP-13 D2 III/c 20 SDN Simpang Tiga Ogan Komering Ulu Selatan
3.559 Rislamia Dra. P 12/09/67 Non-PNS S1 18 SDN 2 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2007
3.560 Lengungudin L 10/08/68 Non-PNS SLTA 18 SDN Sukaraja Ogan Komering Ulu Selatan
3.561 Akhmad Saekhu S.Pd.I 000000000132024220 L 09/11/71 PNS NIP-13 S1 III/d 18 SDN 3 Tanjung Durian Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.562 Nurwati A.Ma 000000000131898160 P 11/10/66 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN Muara Sindang Hilir Ogan Komering Ulu Selatan
3.563 Masitha Dra. P 16/05/67 Non-PNS S1 17 SDN 1 Muara Dua Kisam Ogan Komering Ulu Selatan
3.564 Miranti A.Ma 000000000131480424 P 17/06/68 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.565 Asnawi A.Ma 000000000132076670 L 02/03/69 PNS NIP-13 D2 III/b 17 SDN 1 Muara Dua OKU Selatan Ogan Komering Ulu Selatan
3.566 Lusi Supriadi L 24/10/69 Non-PNS SLTA 17 SDN Kota Dalam Ogan Komering Ulu Selatan
3.567 Yatun Aprianti A.Ma 000000000132076669 P 10/04/73 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN Ujan Mas Ogan Komering Ulu Selatan
3.568 Muhidin L 07/08/65 Non-PNS SLTA 15 SDN Serakat Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.569 Suhaili A.Ma 000000000132207092 L 21/04/71 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN 5 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.570 Urfiyah A.Ma 000000000132207088 P 01/06/73 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN Aromantai Ogan Komering Ulu Selatan
3.571 Hairul Drs. 000000000150305080 L 11/05/67 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN Rambangnia Ogan Komering Ulu Selatan
3.572 Risnawati 000000000150305680 P 05/02/69 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 9 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.573 Nuraini 000000000150306162 P 18/12/69 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 7 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.574 Jalaludin A.Ma 000000000150305679 L 19/12/69 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN Kotamay Ogan Komering Ulu Selatan
3.575 Suratno S.Pd.I 000000000150304460 L 21/12/69 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN 1 Sidahuhu Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2007
3.576 Sa'daiah A.Ma 000000000150305686 P 04/01/70 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 6 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.577 Leini Marlina 000000000150308720 P 10/08/70 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 17 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.578 Tahzan A.Ma 000000000150307190 L 14/11/72 PNS NIP-15 D2 II/c 11 SDN Penantian Ogan Komering Ulu Selatan
3.579 Ervan A.Ma L 28/11/79 Non-PNS D2 10 SDN Rambangna Ogan Komering Ulu Selatan
3.580 Wasmianah P 28/08/66 Non-PNS SLTA 9 SDN Kepayang Ogan Komering Ulu Selatan
3.581 Nurhidayah A.Ma P 20/05/68 Non-PNS D2 9 SDN Telanai Ogan Komering Ulu Selatan
3.582 Hambali L 01/02/69 Non-PNS SLTA 9 SDN Madura Ogan Komering Ulu Selatan
3.583 Sukur Rahman L 06/04/70 Non-PNS SLTA 9 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.584 Rohiman L 08/04/70 Non-PNS SLTA 9 SDN Guntung Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.585 Zainal Ahyarudin L 09/07/75 Non-PNS SLTA 9 SDN Sukajaya 1 Ogan Komering Ulu Selatan
3.586 Masdariah P 02/01/68 Non-PNS SLTA 8 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.587 Sriyanto L 03/04/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Tanjung Durian Ogan Komering Ulu Selatan
3.588 Darwis L 14/08/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 1 Talang Padang Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 92
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.589 Sutia Dewi Dra. P 10/09/68 Non-PNS S1 8 SDN 1 Talang Padang Ogan Komering Ulu Selatan
3.590 Syariah P 04/02/69 Non-PNS SLTA 8 SDN Tebat Layang Ogan Komering Ulu Selatan
3.591 Mat Asyurah L 16/04/70 Non-PNS SLTA 8 SDN Pecah Pinggan Ogan Komering Ulu Selatan
3.592 Rida Nizwati P 05/12/70 Non-PNS SLTA 8 SDN Muara Sindang Hilir Ogan Komering Ulu Selatan
3.593 Zulkifli A.Ma L 25/05/73 Non-PNS D2 8 SDN 3 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.594 Hadoriah S.Pd.I P 20/08/73 Non-PNS S1 8 SDN Air Baru Ogan Komering Ulu Selatan
3.595 Ika Putriani A.Ma P 18/11/78 Non-PNS D2 8 SDN 1 Tanjung Bulan Ogan Komering Ulu Selatan
3.596 Lidia Kurniawati A.Ma P 25/09/81 Non-PNS D2 8 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.597 Salmiyati P 01/04/66 Non-PNS SLTA 7 SDN Simpang Tiga Ogan Komering Ulu Selatan
3.598 Haitami L 12/04/67 Non-PNS SLTA 7 SDN Tanah Pilih Ogan Komering Ulu Selatan
3.599 Nurpisah P 14/02/68 Non-PNS SLTA 7 SDN Pematang Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.600 Isnidaryati P 21/04/69 Non-PNS SLTA 7 SDN Cukoh Nao Ogan Komering Ulu Selatan
3.601 Malhana P 19/12/69 Non-PNS SLTA 7 SDN 1 Kemu Ogan Komering Ulu Selatan
3.602 Ramianah P 15/01/70 Non-PNS SLTA 7 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.603 Asmarah P 23/08/70 Non-PNS SLTA 7 SDN Ujan Mas Ogan Komering Ulu Selatan
3.604 Rusisyah P 04/08/72 Non-PNS SLTA 7 SDN Sinar Marga Ogan Komering Ulu Selatan
3.605 Laili Zawiyah A.Ma P 05/08/78 Non-PNS D2 7 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.606 Itin Herianti A.Ma P 10/12/79 Non-PNS D2 7 SDN Danau Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.607 Yusidah A.Ma P 27/05/80 Non-PNS D2 7 SDN 2 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.608 Sulianti A.Ma 000000000440059588 P 18/11/80 PNS Daerah D2 II/b 7 SDN Pulau Duku Ogan Komering Ulu Selatan
3.609 Hatta Dinata A.Ma L 10/08/82 Non-PNS D2 7 SDN Pulau Duku Ogan Komering Ulu Selatan
3.610 Dian Ekasari S.Pd.I P 23/05/83 Non-PNS S1 7 SDN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.611 Liswaridah P 05/10/65 Non-PNS SLTA 6 SDN 1 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.612 Waryati P 16/08/69 Non-PNS SLTA 6 SDN Pelangki Ogan Komering Ulu Selatan
3.613 Cik Aman S.Ag 000000000150352960 L 03/02/70 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN Rantau Panjang Ogan Komering Ulu Selatan
3.614 Harlena P 05/11/70 Non-PNS SLTA 6 SDN 1 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.615 Suarni S.Ag 000000000150352962 P 16/02/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 3 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.616 Eka Eliza A.Ma 000000000150352981 P 01/05/78 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.617 Aslena A.Ma P 24/07/79 Non-PNS D2 6 SDN Guntung Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.618 Kamidah A.Ma P 22/03/81 Non-PNS D2 6 SDN Kenali Ogan Komering Ulu Selatan
3.619 Rusli L 04/03/82 Non-PNS SLTA 6 SDS Suban Ogan Komering Ulu Selatan
3.620 Eri Murningsih A.Ma P 21/04/82 Non-PNS D2 6 SDN Gunung Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.621 Lili Setiawati A.Ma P 04/07/82 Non-PNS D2 6 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.622 Yuniarti A.Ma P 31/07/82 Non-PNS D2 6 SDN Cahaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.623 Meity Lia Hastuti A.Ma 000000000150353581 P 04/05/85 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 4 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.624 Nur Aini A.Ma 000000000440041339 P 08/08/60 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 8 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.625 Lisminah P 15/01/68 Non-PNS SLTA 5 SDN Tanjung Kari Ogan Komering Ulu Selatan
3.626 Ruhilah P 06/06/70 Non-PNS SLTA 5 SDN 1 Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.627 Tukijan 000000000440041356 L 04/11/70 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Gunung Batu Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 93
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.628 Lailawati P 22/11/70 Non-PNS SLTA 5 SDN Cukoh Nau Ogan Komering Ulu Selatan
3.629 Kartalina 000000000440039577 P 12/04/71 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 05 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.630 Azmaniarti 000000000440039004 P 16/05/71 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.631 Niswatul Hasanah 000000000440039591 P 06/06/71 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Pematang Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.632 Sutati Rahmi S.Ag 000000000440040418 P 29/06/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Damarpura Ogan Komering Ulu Selatan
3.633 Sirajuddin S.Ag 000000000440035952 L 13/08/71 PNS Daerah S1 II/a 5 SDN Gedung Lepihan Ogan Komering Ulu Selatan
3.634 Rimbunila 000000000440039581 P 18/11/71 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Cukohnan Ogan Komering Ulu Selatan
3.635 Dalminah 000000000440039584 P 03/01/72 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Simpang Tiga Ogan Komering Ulu Selatan
3.636 Yonseha S.Ag 000000000440041321 P 02/02/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Lubar Ogan Komering Ulu Selatan
3.637 Kartina 000000000440039003 P 03/02/72 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Pematang Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.638 Marsono A.Ma 000000000440035938 L 02/03/72 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Serakat Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.639 Rismijuita 000000000440039582 P 15/06/72 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Muara Sindang Ogan Komering Ulu Selatan
3.640 Ahmad Sawani 000000000440039007 L 12/08/72 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Tanah Pilih Ogan Komering Ulu Selatan
3.641 Morzaleha S.Pd.I 000000000440035955 P 02/05/73 PNS Daerah S1 II/a 5 SDN Mahanggin Ogan Komering Ulu Selatan
3.642 Hartawan A.Ma L 24/11/73 Non-PNS D2 5 SDN Tg. Iman Ogan Komering Ulu Selatan
3.643 Muti'ah 000000000440035954 P 23/12/73 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 2 Sipin Ogan Komering Ulu Selatan
3.644 Aslamiyah 000000000440035956 P 29/04/74 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 16 Ogan Komering Ulu Selatan
3.645 Sri Hartati S.Ag 000000000440041324 P 07/02/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 2 Jagaraga Ogan Komering Ulu Selatan
3.646 Machfudin A.Ma 000000000440041334 L 14/02/75 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Sri Menanti Ogan Komering Ulu Selatan
3.647 Diana Sari Dra. 000000000440041337 P 08/03/76 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN Gunung Cahya Ogan Komering Ulu Selatan
3.648 Zakiadarwati A.Ma 000000000440041348 P 01/11/77 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Tanjung Besar Ogan Komering Ulu Selatan
3.649 Muhammad Yasin A.Ma 000000000440041325 L 05/07/78 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Sri Menanti Ogan Komering Ulu Selatan
3.650 Rosita Wati A.Ma 000000000440041341 P 05/07/78 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Ogan Komering Ulu Selatan
3.651 Umi Salamah A.Ma 000000000440041374 P 19/04/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.652 Amrillah A.Ma 000000000440041373 L 06/06/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Tanjung Besar Ogan Komering Ulu Selatan
3.653 Asri Muslihawati A.Ma 000000000440041328 P 16/06/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Pelayu Ogan Komering Ulu Selatan
3.654 Susianti A.Ma 000000000440041375 P 01/10/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 01 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.655 Haryani A.Ma P 03/11/81 Non-PNS D2 5 SDN Sukarmi Ogan Komering Ulu Selatan
3.656 Fauzia Novita S.Pd.I 000000000440041338 P 06/11/81 PNS Daerah S1 II/b 5 SDN 3 Percontohan Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.657 Denny Roberta A.Ma 000000000440041332 L 24/01/82 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 3 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.658 Elvi Suharti S.Pd.I P 02/05/82 Non-PNS S1 5 SDN Sugih Waras Ogan Komering Ulu Selatan
3.659 Mahrizal A.Ma 000000000440035939 L 02/05/82 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Karet Jaya Ogan Komering Ulu Selatan
3.660 Muhamad Tabrani S.Pd.I L 17/08/82 Non-PNS S1 5 SDN Menang Ilir Ogan Komering Ulu Selatan
3.661 Umi Kartika A.Ma P 09/06/86 Non-PNS D2 5 SDN Kota Dalam Ogan Komering Ulu Selatan
3.662 Sakdiah Dra. 000000000440050292 P 15/07/56 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN Negeri Agung Ogan Komering Ulu Selatan
3.663 Hasmalinda P 12/06/67 Non-PNS SLTA 4 SDN 2 Ulu Danau Ogan Komering Ulu Selatan
3.664 Armi Djuita A.Ma P 30/06/73 Non-PNS D2 4 SDN 3 Tanjung Durian Ogan Komering Ulu Selatan
3.665 Hasmalah A.Ma P 10/09/79 Non-PNS D2 4 SDN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.666 Yeni Mardiyanti A.Ma P 24/03/82 Non-PNS D2 4 SDN 1 Jagaraga Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 9+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.667 Nurwana P 10/04/82 Non-PNS SLTA 4 SDN Pekuolan Ogan Komering Ulu Selatan
3.668 Hapri Yanto A.Ma L 10/10/82 Non-PNS D2 4 SDN 1 Jaga Raga Ogan Komering Ulu Selatan
3.669 Dewi Rita Sari S.Pd.I P 14/11/82 Non-PNS S1 4 SDN 02 Pulau Kemiling Ogan Komering Ulu Selatan
3.670 Supriadi A.Ma L 19/02/85 Non-PNS D2 4 SDN Kotaway Ogan Komering Ulu Selatan
3.671 Aspariadi A.Ma L 04/07/85 Non-PNS D2 4 SDN 3 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.672 Ledi Diana P 06/09/85 Non-PNS SLTA 4 SDN 13 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.673 Nur Lena Mustia Dewi P 31/07/86 Non-PNS SLTA 4 SDN Bendi Ogan Komering Ulu Selatan
3.674 Siti Ropiah A.Ma P 06/10/85 Non-PNS D2 - SDN 182 OKU Ogan Komering Ulu Selatan
3.675 Siti Rohani A.Ma 000000000150189790 P 10/06/53 PNS NIP-15 D2 IV/a 32 SMPN 2 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.676 Romziah S.Pd.I 000000000131074611 P 20/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 2 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.677 Sumantri BA 000000000131644358 L 01/06/58 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.678 Dalikem S.Pd.I 000000000131358517 P 05/12/62 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2007
3.679 Susilawarni Dra. 000000000132088363 P 02/12/65 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 1 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.680 Harun Rasyid Drs. 000000000132135822 L 10/01/66 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 1 Mekakau Ilir Ogan Komering Ulu Selatan
3.681 Zaratun Nazipa Dra. P 10/02/65 Non-PNS S1 14 SMPN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.682 Sudarsiah S.Ag 000000000132199525 P 20/04/66 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.683 Sihabudin S.Ag 000000000132198356 L 15/04/67 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.684 Narwati Hartono S.Ag 000000000132198351 L 07/08/67 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.685 Muhammad Sholeh Drs. 000000000132198355 L 07/05/69 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 1 Buay Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.686 Suratna S.Ag 000000000440041281 P 12/06/75 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.687 Eka Herdanisa S.Pd.I 000000000440041320 P 10/07/80 PNS Daerah S1 III/a 7 SMPN 2 Satu Atap Ogan Komering Ulu Selatan
3.688 Ahmad Rifa'i S.Ag L 19/01/71 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.689 Ani Idawati S.Ag 000000000440036235 P 14/04/70 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.690 Herlita S.Ag 000000000440038981 P 05/07/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.691 Edy Fikransyah S.Ag 000000000440039570 L 24/12/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan
3.692 Yulizar S.Ag 000000000440038975 P 11/07/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.693 Muhammad Suharni S.Ag 000000000440038974 L 10/03/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 3 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.694 Mamah Tarmah S.Pd.I 000000000440041310 P 13/05/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Buay Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan
3.695 Erlina S.Pd.I 000000000440041282 P 24/01/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 3 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.696 Robenson S.Ag 000000000440041303 L 27/07/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 3 Buay Runjung Ogan Komering Ulu Selatan
3.697 M. Dedy Agusman S.Pd.I 000000000440041308 L 15/08/77 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.698 Siti Marwiyah S.Ag 000000000440041283 P 04/01/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.699 Widiyawati S.Pd.I 000000000440041294 P 11/08/79 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.700 Herlina S.Pd.I 000000000440041300 P 07/08/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 01 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.701 Mutmainah S.Pd.I 000000000440041302 P 08/10/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Buay Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan
3.702 Lela Nurlaila S.Pd.I P 12/07/81 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.703 Suhardin S.Ag 000000000440050307 L 07/08/70 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 1 Buay Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan
3.704 Lisman S.Ag 000000000440041305 L 13/12/72 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 1 Buay Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan
3.705 Novi Yanti S.Pd.I P 05/05/80 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
Halaman : 9S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.706 Erawati S.Pd.I P 23/07/84 Non-PNS S1 4 SMPN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.707 Umi Tadzkirotus Safaroh S.Pd.I P 22/08/84 Non-PNS S1 4 SMPN 3 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.708 Novi Hindrayani S.Pd.I P 18/04/85 Non-PNS S1 3 SMPN 1 Kisam Tinggi Ogan Komering Ulu Selatan
3.709 Rusnadi Rahmadan S.Pd.I L 08/11/75 Non-PNS S1 - SMPN 1 Buay Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan
3.710 Rita Suhara S.Pd.I P 27/07/80 Non-PNS S1 - SMPN 3 Buay Runjung Ogan Komering Ulu Selatan
3.711 Samijan S.Pd.I 000000000131358490 L 15/02/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Buay Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan
3.712 Kapi Nuryadi Drs. 000000000132024274 L 10/10/67 PNS NIP-13 S1 III/d 18 SMAN 2 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.713 Zamzam Sumarlin S.Pd.I L 11/08/75 Non-PNS S1 9 SMAS Muhammadiyah Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan Lulus 2008
3.714 Febrita S.Ag S.Pd.I 000000000440039552 P 24/02/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.715 Nasriah S.Ag 000000000440041295 L 07/03/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Simpang Ogan Komering Ulu Selatan
3.716 Limiah S.Ag 000000000440039555 P 09/08/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.717 Muhamad Sudni S.Ag 000000000440041296 L 24/03/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan
3.718 Sunita S.Pd.I P 05/05/79 Non-PNS S1 5 SMAN 1 Buay Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan
3.719 Karolin Kusuma Dewi S.Pd.I 000000000440041263 P 04/09/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.720 Ripta Maneli S.Pd.I 000000000440041369 P 16/10/82 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Banding Agung Ogan Komering Ulu Selatan
3.721 Hasnailah S.Pd.I P 13/11/78 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Selatan
3.722 Rika Diana S.Sos.I P 27/09/82 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.723 Heri Kiswanto S.Sos.I L 12/02/83 Non-PNS S1 4 SMKS PGRI Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan
3.724 Syukri A.Ma 000000000150096422 L - - PNS NIP-15 D2 III/c 44 SDN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
3.725 Umar Toyib Drs. 000000000130613926 L 22/05/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 1 Maju Jaya Ogan Ilir
3.726 Hilmi Sholeh A.Ma 000000000130613948 L 05/09/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 8 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.727 Burhan A.Ma 000000000130613927 L 23/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Lebung Bandung Ogan Ilir
3.728 Muslim Hasan A.Ma 000000000130613973 L 01/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN Tj. Laut Kec. Tj Batu Ogan Ilir
3.729 Basyiroh A.Ma 000000000130613946 P 20/02/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 2 Meranjat Ogan Ilir
3.730 Siti Nurhayati A.Ma 000000000130613987 P 08/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 02 Talang Balai Ogan Ilir
3.731 Siti Aminah A.Ma 000000000130613944 P 05/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 5 Ogan Ilir
3.732 Kartinah 000000000130613949 P 25/09/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 2 Betung Ogan Ilir
3.733 Darmawati A.Ma 000000000130613925 P 13/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN No. 1 Tj. Lubuk Ogan Ilir
3.734 Herawati Hj. A.Ma 000000000130613955 P 01/03/55 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN Miji Ogan Ilir
3.735 Hasan Basri 000000000130613933 L 05/04/55 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 1 Tj. Atap Ogan Ilir
3.736 Komariah A.Ma 000000000130613956 P 01/12/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 4 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.737 Nunsiah S.Pd.I 000000000130613957 P 12/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN Bakung Ogan Ilir Lulus 2008
3.738 Ainama A.Ma 000000000130766900 P 22/04/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 8 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.739 M. Syarkowi Abubakar A.Ma 000000000130766899 L 04/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 4 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.740 Ratna Ningsih A.Ma 000000000130766897 P 12/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 4 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.741 Aminah A.Ma 000000000130766915 P 17/08/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 1 Santapan Ogan Ilir
3.742 Darmiyati A.Ma 000000000150193542 P 02/12/52 PNS NIP-15 D2 IV/a 32 SDS Muhammadiyah 25 Talang Balai Ba Ogan Ilir
3.743 Khomsiyah A.Ma 000000000130766934 P 20/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN No. 1 Sukaraja Ogan Ilir
3.744 Komaruzzaman A.Ma 000000000130766901 L 17/08/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDS Muhammadiyah 25 Talang Balai Ba Ogan Ilir
Halaman : 96
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.745 Rusmanah A.Ma 000000000130766936 P 08/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 10 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.746 Habibullah Al Wahab 000000000130766930 L 18/11/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 32 SDN Tj. Baru Petai Ogan Ilir
3.747 Robiah A. Rohim A.Ma 000000000130766941 P 29/02/56 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN No. 1 Sukaraja Ogan Ilir
3.748 Wardah Baijuri A.Ma 000000000130766905 P 28/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Kerinjing Ogan Ilir
3.749 Anizar A.Ma 000000000130766939 L 02/08/57 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 2 Inderalaya Ogan Ilir
3.750 Syarifah Bt. H. Senawi A.Ma 000000000130766906 P 12/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN Arisan Deras Ogan Ilir
3.751 Suhaimah A.Ma 000000000130766966 P 01/01/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 2 Tanjung Raya Ogan Ilir
3.752 Supardi Z. Abidin A.Ma 000000000130766902 L 05/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 1 Ketapang Ogan Ilir
3.753 Siti Hijriiah A.Ma 000000000130766917 P 16/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 4 Simpang Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
3.754 Suarni Jahadim A.Ma 000000000130766931 P 23/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Sejangko Ogan Ilir
3.755 Nur'aini Usman A.Ma 000000000130766954 P 19/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN Ogan Ilir
3.756 Amirul Bahri A.Ma 000000000130766932 L 09/07/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 32 SDN 1 Rengas Ogan Ilir
3.757 Sumarti A.Ma 000000000130861474 P 09/03/52 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Talang Balai Ogan Ilir
3.758 Ruslan Abdul Gani A.Ma 000000000130861476 L 15/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Ketapang Ogan Ilir
3.759 Zahro A.Ma 000000000130861496 P 24/10/54 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 1 Seri Dalam Ogan Ilir
3.760 Sulaiman H.A. Somad A.Ma 000000000130861688 L 13/02/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Tanah Mutung Ogan Ilir
3.761 Suharsih A.Ma 000000000130861481 P 24/07/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDS Cinta Manis Ogan Ilir
3.762 Yunani A.Ma 000000000130861471 P 24/11/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Lebung Besar Ogan Ilir
3.763 Nudairo A.Ma 000000000130861501 P 16/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 1 Tj. Dayang Ogan Ilir
3.764 St. Solihat S.Pd.I 000000000130863057 P 20/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN Tj. Gelam Inderalaya Ogan Ilir
3.765 Ratnayati A.Ma 000000000130861490 P 12/07/58 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Sungai Pinang II Ogan Ilir
3.766 Amrullah A.R A.Ma 000000000130861493 L 16/08/58 PNS NIP-13 D2 III/c 30 SDN 2 Kandis Ogan Ilir
3.767 Fatiah H. Subai A.Ma 000000000130861499 P 15/10/58 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Talang Dukun Ogan Ilir
3.768 Rismawati M. A.Ma 000000000130861469 P 30/12/58 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN Kampung Teladan Ogan Ilir
3.769 Januariah A.Ma 000000000130861472 P 01/01/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 6 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.770 Rohimah A.Ma 000000000130861488 P 26/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 2 Sakatiga Ogan Ilir
3.771 Zuhriah A.Ma 000000000130861492 P 01/04/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN 6 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.772 Rusli H Ahmad A.Ma 000000000130861485 L 20/04/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30 SDN Rantau Panjang Ogan Ilir
3.773 Haryati Indrawati A.Ma 000000000130861483 P 08/09/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 4 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.774 Saniyah Bt. Mujtabah A.Ma 000000000130861486 P 07/10/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 3 Ulak Kerbau Ogan Ilir
3.775 Karimah A.Ma 000000000130861479 P 18/10/59 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 02 Talang Balai Ogan Ilir
3.776 Faridah A.Ma 000000000130861480 P 08/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 02 Ulak Kerbau Ogan Ilir
3.777 Sumiati A.Ma 000000000131074458 P 20/03/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 8 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.778 Aminah Asir A.Ma 000000000131074500 P 10/04/52 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Kerinjing Ogan Ilir
3.779 Darma Setiawan 000000000130985906 L 27/08/52 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN Pajar Bulan Ogan Ilir
3.780 Suhailah A.Ma 000000000131074451 P 13/09/53 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 3 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.781 Muhtar A. A.Ma 000000000131074462 L 14/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Munggu Ogan Ilir
3.782 Sayunah A.Ma 000000000131074547 P 18/09/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Sungai Beru Ogan Ilir
3.783 Lizarwati A.Ma 000000000131074483 P 15/10/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN Penyandingan Ogan Ilir
Halaman : 97
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.784 Masnunah 000000000131074452 P 04/11/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN Tanjung Raja Ogan Ilir
3.785 Zarwani A.Ma 000000000130985901 P 09/11/54 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Seri Dalam Ogan Ilir
3.786 Amiri R.I A.Ma 000000000130985986 L 05/09/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Sudimampir Ogan Ilir
3.787 Masrowati A.Ma 000000000131074459 P 26/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Simpang Timbangan Ogan Ilir
3.788 Kartini Usman A.Ma 000000000131074495 P 12/06/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Tebedak Ogan Ilir
3.789 Mukminati A.Ma 000000000130985898 P 14/12/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 6 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.790 Masamah A.Ma 000000000131074551 P 30/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Purnajaya Ogan Ilir
3.791 Maryani A.Ma 000000000131074461 P 13/10/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Tanjung Temiang Ogan Ilir
3.792 Fatimah A.Ma 000000000130985905 P 17/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN No.2 Seri Kembang Kec. Payarama Ogan Ilir
3.793 Zaimah A.Ma 000000000131074498 P 12/12/58 PNS NIP-13 D2 II/c 29 SDN PMT Ribung Ogan Ilir
3.794 Zuhriah A.Ma 000000000131074480 P 02/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Tanjung Agas Ogan Ilir
3.795 Asyjai S.Pd.I 000000000130985899 L 11/05/59 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
3.796 Masisah A.Ma 000000000131074477 P 03/07/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Rantau Panjang Ogan Ilir
3.797 Rusdiah A.Ma 000000000131074476 P 11/08/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Tj. Batu Ogan Ilir
3.798 Misbah A.Ma 000000000131074370 P 15/08/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Sp Timbangan Ogan Ilir
3.799 Siti Sapuroh A.Ma 000000000131074453 P 20/08/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN No. 2 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.800 Nurmala A.Ma 000000000131074479 P 03/10/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Talang Dukun Ogan Ilir
3.801 Ratmawati A.Ma 000000000131074497 P 24/12/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.802 Maryati A.Ma 000000000130985907 P 05/03/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDS Muhammadiyah Ogan Ilir
3.803 Sandariah A.Ma 000000000131074494 P 12/04/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 12 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.804 Rusmala Dewi A.Ma 000000000131074516 P 21/04/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Ulak Kerbau Ogan Ilir
3.805 Maznah A.Ma 000000000130985903 P 13/05/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Kayu Daro Kec. Tanjung Raja Ogan Ilir
3.806 Marsiah A.Ma 000000000131074443 P 22/08/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDS Filial Pelabuhan Dalam 2 Ogan Ilir
3.807 Kamaliah A.Ma 000000000131074481 P 15/09/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 2 Ketapang Ogan Ilir
3.808 Heliarti A.Ma 000000000131074518 P 20/10/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 10 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.809 Yuniar A.Ma 000000000131074531 P 27/02/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Permata Baru Ogan Ilir
3.810 Maslahati A.Ma 000000000130985900 P 09/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 5 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.811 Hefni M.D 000000000131074517 L 15/11/61 PNS NIP-13 SLTA III/c 29 SDN 2 Tj. Dayang Ogan Ilir
3.812 Maryata A.Ma 000000000131074543 P 11/10/62 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Ulak Banding Ogan Ilir
3.813 Rosyidah A.Ma 000000000131074467 P 19/02/63 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN Tanjung Mas Ogan Ilir
3.814 Yunani A.Ma 000000000150211067 P 11/11/52 PNS NIP-15 D2 III/c 28 SDN Seri Menanti Ogan Ilir
3.815 Namlah A.Ma 000000000131232495 P 07/02/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Ketapang Ogan Ilir
3.816 Hilman 000000000131237512 L 04/10/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN Lubuk Keliat Ogan Ilir
3.817 Bayumi A.Ma 000000000131232496 L 10/11/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Ogan Ilir
3.818 M. Daud 000000000131232267 L 25/11/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 28 SDN 2 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.819 Komarussiani A.Ma 000000000131232488 P 28/08/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 5 Ogan Ilir
3.820 Waryati A.Ma 000000000131232508 P 28/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Ulak Kerbau Ogan Ilir
3.821 M. Acik A.Ma 000000000131232486 L 02/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Pemulutan Ulu Ogan Ilir
3.822 Roani A.Ma 000000000131232611 P 07/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDS Arisan Baru Ogan Ilir
Halaman : 98
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.823 Kasmir 000000000131232492 L 17/05/58 PNS NIP-13 SLTA II/c 28 SDN Sungai Beru Ogan Ilir
3.824 Rofiah S.Pd.I 000000000131232604 P 08/01/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
3.825 Septerawanti A.Ma 000000000131232634 P 24/09/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN Muara Tiku Ogan Ilir
3.826 Fatimah A.Ma.Pd 000000000131074441 P 10/12/60 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 5 Inderalaya Ogan Ilir
3.827 Karomah A.Ma 000000000131232498 P 29/05/61 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN Bakung Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir
3.828 Abdul Malik A.Ma 000000000131232483 L 25/08/61 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 1 Tj. Pinang Ogan Ilir
3.829 Juariah A.Ma 000000000131232489 P 12/03/62 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Paya Lingkung Ogan Ilir
3.830 Nasirin 000000000131233209 L 10/02/53 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 1 Suka Cinta Ogan Ilir
3.831 A. Kadir A.Ma 000000000131232976 L 01/01/54 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Tg Raja Ogan Ilir
3.832 Sri Suarni A.Ma 000000000131232970 P 27/07/55 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
3.833 Hilmah A.Ma 000000000131232975 P 01/12/55 PNS NIP-13 D2 III/b 27 SDN Sukananti Ogan Ilir
3.834 Arbain 000000000131232960 L 01/11/56 PNS NIP-13 SLTA II/d 27 SDN Ulak Aurstanding Ogan Ilir
3.835 Rusli A.Ma 000000000131232953 L 03/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Santapan Ogan Ilir
3.836 Nurmala A.Ma 000000000131233215 P 16/04/58 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN No. 3 Muara Penimbung Ogan Ilir
3.837 Awaluddin A.Ma 000000000131232936 L 19/08/58 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Simpang Timbangan Ogan Ilir
3.838 Damiri A.Ma 000000000131232851 L 14/09/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 01 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
3.839 Aksahimiyah A.Ma 000000000131233187 P 18/12/60 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 3 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.840 Misbah Dra. 000000000131233353 P 12/02/61 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 1 Pemulutan Ilir Ogan Ilir Lulus 2007
3.841 Lismarita A.Ma 000000000131233053 P 12/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tj. Batu Seberang Ogan Ilir
3.842 Rusilah Baiti A.Ma 000000000131233200 P 13/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Talang Seleman Ogan Ilir
3.843 Syuryani A.Ma 000000000131233177 P 27/04/61 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Senuro Ogan Ilir
3.844 Koiziah A.Ma 000000000131232944 P 05/06/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
3.845 Zakaria Drs. 000000000131233181 L 11/12/61 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Limbang Jaya Ogan Ilir Lulus 2007
3.846 Husnul Khotimah A.Ma 000000000131232952 P 28/12/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.847 Rika Nilawardani A.Ma 000000000131232843 P 15/02/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 1 Meranjat Ogan Ilir
3.848 Rosilah A.Ma 000000000131232389 P 07/04/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 3 Meranjat Ogan Ilir
3.849 Muslim S.Pd.I 000000000131232946 L 24/07/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Muara Kuang Ogan Ilir Lulus 2008
3.850 Asma Iryani A.Ma 000000000131232850 P 29/08/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN Muara Dua Ogan Ilir
3.851 Ukoili S.Pd.I 000000000131233193 L 21/09/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Tanjung Baru Ogan Ilir
3.852 Ali Usman S.Pd.I 000000000131233121 L 22/11/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN Talang Seleman Ogan Ilir Lulus 2007
3.853 Uswani A.Ma 000000000131232945 P 26/06/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Tj. Batu Ogan Ilir Ogan Ilir
3.854 Russyati A.Ma 000000000131232958 P 16/09/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDS Muhammadiyah Seri Kembang Ogan Ilir
3.855 M. Sabil 000000000131233205 L 03/11/63 PNS NIP-13 SLTA III/d 27 SDN Kuang Anyar Ogan Ilir
3.856 Nab'ah A.Ma 000000000131233176 P 30/12/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Payaraman Ogan Ilir
3.857 Nurpalah S.Pd.I 000000000131233196 L 07/04/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDS Arisan Baru Ogan Ilir Lulus 2007
3.858 Zuryani A.Ma 000000000131232940 P 26/06/64 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN Pajar Bulan Ogan Ilir
3.859 Yusniwati S.Pd.I 000000000131233054 P 21/09/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
3.860 Madian A.Ma 000000000131233202 L 16/12/64 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 1 Talang Pangeran Ogan Ilir
3.861 Hadisah A.Ma 000000000131233182 P 06/03/66 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 2 Tj. Atap Ogan Ilir
Halaman : 99
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.862 Basiroh A.Ma 000000000131359132 P 08/10/64 PNS NIP-13 D2 III/d 26 SDN 1 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.863 Nurbaja A.Ma 000000000131358052 P 14/12/52 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 01 Majujaya Ogan Ilir
3.864 Ayyub 000000000131358131 L 15/04/54 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN 1 Tebedak Ogan Ilir
3.865 M. Cikanang 000000000131358005 L 11/11/59 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN Segayam Tengah Ogan Ilir
3.866 Ahmad Mujayadi A.Ma 000000000131358032 L 20/11/59 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN No. 2 Tanabang Ogan Ilir
3.867 Dahliyah Yaskurun A.Ma 000000000131358031 P 12/12/59 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Tebing Gerinting Ogan Ilir
3.868 Umar Ujang A.Md 000000000131358033 L 15/12/59 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SDN 1 Kotadaro Ogan Ilir
3.869 Syafraini A.Ma 000000000131358161 P 10/01/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Pemulutan Ulu Ogan Ilir
3.870 Hartati A.Ma 000000000131358157 P 16/03/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Cinta Marga Ogan Ilir
3.871 Armada A.Ma 000000000131358050 L 14/10/60 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Tj. Atap Ogan Ilir
3.872 Muchtadin A.Ma 000000000131358165 L 13/12/60 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Tanah Mutung Ogan Ilir
3.873 Zubairi A.Ma 000000000131358072 L 03/04/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Siring Alam Ogan Ilir
3.874 Pintaru BA 000000000131358103 P 09/09/61 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SDN 2 Inderalaya Ogan Ilir
3.875 Syuhaidi A.Ma 000000000131358083 L 15/12/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Rengas Ogan Ilir
3.876 Saudah A.Ma 000000000131358035 P 17/01/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 4 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.877 Siti Nurbajah A.Ma 000000000131358168 P 21/01/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 4 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.878 Rustam A.Ma 000000000131358115 L 17/07/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 5 Inderalaya Ogan Ilir
3.879 M. Jaya S.Pd.I 000000000131358022 L 14/09/62 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 2 Senuro Ogan Ilir
3.880 Enatallastari A.Ma 000000000131358145 P 25/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN No.1 Inderalaya Ogan Ilir
3.881 Romlah A.Ma 000000000131358132 P 28/12/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN No. 2 Kampung Teladan Ogan Ilir
3.882 Muhammad Endi A.Ma 000000000131358017 L 09/01/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tj. Tambak Ogan Ilir
3.883 Erna Zaimiri 000000000131358104 P 08/02/63 PNS NIP-13 SLTA III/c 25 SDN No. 1 Sukaraja Ogan Ilir
3.884 Yusnita A.Ma 000000000131358078 P 11/02/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
3.885 Sofwati S.Pd.I 000000000131358014 P 12/03/63 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN 6 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.886 Su'aibah A.Ma 000000000131358140 P 12/04/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Ulak Bedil Ogan Ilir
3.887 Hermi A.Ma 000000000131358058 P 04/06/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Talang Aur Ogan Ilir
3.888 Kamisan A.Ma 000000000131358041 P 08/07/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Pegayut Ogan Ilir
3.889 Maryam S.Ag 000000000131358076 P 13/07/63 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN 1 Sungai Lebung Ogan Ilir Lulus 2008
3.890 Sati Marsrosi A.Ma 000000000131358019 P 06/09/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Ulak Aurstanding Ogan Ilir
3.891 M. Nizar A.Ma 000000000131258036 L 11/09/63 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Kasih Raja Ogan Ilir
3.892 Marzuan S.Ag 000000000131358153 L 20/09/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN Soak Batok Ogan Ilir Lulus 2007
3.893 A. Rohman A.Ma 000000000131358081 L 09/12/63 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Sukaraja Ogan Ilir
3.894 Halimatussakdiah A.Ma 000000000131358056 P 10/01/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Sungai Rambutan Ogan Ilir
3.895 Maslah A.Ma 000000000131358048 P 20/03/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 2 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.896 Mahmud A.Ma.Pd 000000000131358163 L 21/03/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Lorok Ogan Ilir
3.897 Nur'aini A.Ma 000000000131358093 P 14/04/64 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN 2 Tebing Gerinting Ogan Ilir
3.898 Fikri S.Pd.I 000000000131358011 L 05/05/64 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN Sukananti Ogan Ilir Lulus 2007
3.899 Darul Kutni S.Pd.I 000000000131358010 L 06/05/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SDN 1 Seri Kembang Ogan Ilir
3.900 Baharuddin S.Pd.I 000000000131358069 L 10/06/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Kasih Raja Ogan Ilir
Halaman : 100
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.901 Nuzha A.Ma 000000000131358062 P 01/07/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 03 Tj. Pinang Ogan Ilir
3.902 Sahibah S.Pd.I 000000000131358148 P 22/07/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Palem Raya Ogan Ilir
3.903 Murtiah A.Ma 000000000131358105 P 03/09/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Pegayut Ogan Ilir
3.904 Suharni A.Ma 000000000131358042 P 20/10/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 9 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.905 Rohma A.Ma 000000000131358101 P 09/12/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Ulak Petangisan Ogan Ilir
3.906 Suarni A.Ma 000000000131358060 P 25/12/64 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tj. Tambak Ogan Ilir
3.907 Rusyidah 000000000131358092 P 31/12/64 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN Seri Kembang Ogan Ilir
3.908 Rumaiyah A.Ma 000000000131358038 P 01/01/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Lubuk Tunggal Ogan Ilir
3.909 Komariah A.Ma 000000000131358007 P 02/03/65 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Tj. Agung Ogan Ilir
3.910 Yusron Drs. 000000000131358125 L 04/03/65 PNS NIP-13 S1 III/b 25 SDN Payakabung Ogan Ilir
3.911 Erni A.Ma.Pd 000000000131358028 P 01/05/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Arisan Gading Ogan Ilir
3.912 Zainidar A.Ma 000000000131358141 P 27/07/65 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN Talang Dukun Ogan Ilir
3.913 Nurhana A.Ma 000000000131358099 P 04/11/65 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN Muara Dua Ogan Ilir
3.914 Saripudin A.Ma 000000000131358155 L 16/11/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Ulak Segara Ogan Ilir
3.915 Zurdini A.Ma 000000000131358049 P 22/11/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
3.916 Zainab 000000000131358100 P 10/12/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Seri Banding Ogan Ilir
3.917 Sukliyatih A.Ma 000000000131358025 P 11/12/65 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.918 Suarsih A.Ma 000000000131358004 P 05/03/66 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 2 Inderalaya Ogan Ilir
3.919 Hafizoh A.Ma 000000000131358046 P 12/04/66 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN No. 2 Talang Aur Ogan Ilir
3.920 Junaidah S.Pd.I 000000000131358088 P 18/04/66 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN Lorok Ogan Ilir
3.921 Misnawati A.Ma 000000000131358126 P 03/06/66 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 3 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.922 Susia Malarita A.Ma 000000000131358142 P 14/07/66 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN Ibul Besar Ogan Ilir
3.923 Rosidah A.Ma 000000000131358055 P 30/12/66 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 1 Seri Kembang Ogan Ilir
3.924 Masyitho A.Ma 000000000131358139 P 28/11/67 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 1 Tj. Pinang Ogan Ilir
3.925 Faridah A.Ma 000000000131541296 P 07/01/52 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Seri Kembang Ogan Ilir
3.926 Aminah A.Ma 000000000131541398 P 27/07/59 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 4 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.927 Rosidah A.Ma 000000000131541412 P 11/09/61 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Meranjat Ogan Ilir
3.928 Awadi A.Ma 000000000131541401 L 16/09/61 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 2 Pematang Bangsal Ogan Ilir
3.929 Liswardi A.Ma 000000000131541313 L 04/11/62 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
3.930 Soharman M.S A.Ma 000000000131541333 L 12/12/62 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Limbang Jaya Ogan Ilir
3.931 Nuryani A.Ma 000000000131541383 P 24/04/63 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Soak Batok Ogan Ilir
3.932 Robi'ah A.Ma 000000000131541353 P 19/08/63 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Tanjung Sejaro Ogan Ilir
3.933 Sukri A.Ma 000000000131541318 L 08/03/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Ulak Petangisan Ogan Ilir
3.934 Surya S.Pd.I 000000000131541325 P 25/04/64 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDS YWKA Simpang Ogan Ilir
3.935 Markoni A.Ma 000000000131541350 L 16/05/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Muara Kuang Ogan Ilir
3.936 Rustillah A.Ma 000000000131541306 P 15/11/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 4 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.937 Salbiah A.Ma.Pd 000000000131541330 P 03/02/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Seri Tanjung Ogan Ilir
3.938 Siti Rohanah 000000000131541397 P 15/02/65 PNS NIP-13 SLTA III/d 24 SDN Nagasari Ogan Ilir
3.939 Arnita A.Ma 000000000131541340 P 06/03/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Seri Tanjung Ogan Ilir
Halaman : 101
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.940 Romlah A.Ma 000000000131541402 P 16/03/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Parit Ogan Ilir
3.941 Nazori S.Pd.I 000000000131541334 L 28/03/65 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN Tanjung Pering Ogan Ilir
3.942 Mahiroh A.Ma 000000000131541414 P 12/05/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
3.943 A. Rahim S.Pd.I 000000000131541317 L 23/07/65 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN Sekandang Ogan Ilir
3.944 Riduan A.Ma 000000000131541413 L 25/10/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDS Muhammadiyah Ogan Ilir
3.945 Mahbubah 000000000131541372 P 05/11/65 PNS NIP-13 SLTA III/c 24 SDN Kasah Ogan Ilir
3.946 Nurwanah A.Ma 000000000131541302 P 29/01/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDS Pidua Meranjat Ilir Ogan Ilir
3.947 Romlah A.Ma 000000000131541347 P 21/02/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 3 Tj. Batu Ogan Ilir
3.948 Lismawati A.Ma 000000000131541366 P 08/05/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 5 Ogan Ilir
3.949 Fauziah A.Ma 000000000131541374 P 02/06/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN Kumbang Ulu Ogan Ilir
3.950 Cekmayu A.Ma.Pd 000000000131541336 P 04/06/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN No.1 Inderalaya Ogan Ilir
3.951 Martini A.Ma 000000000131541308 P 08/06/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
3.952 Sahrul Mizal K.S A.Ma 000000000131541384 L 17/07/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 02 Muara Penimbung Ogan Ilir
3.953 Yuhana A.Ma 000000000131541405 P 17/08/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 6 Sungai Pinang Ogan Ilir
3.954 Isnawarida A.Ma 000000000131541357 P 12/09/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 2 Rantau Alai Ogan Ilir
3.955 Suaibah S.Pd.I 000000000131541363 P 28/10/66 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN Pemulutan Ulu Ogan Ilir
3.956 Syarnubi A.Ma 000000000131541391 L 14/11/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN No. 2 Kampung Teladan Ogan Ilir
3.957 Sahila A.Ma 000000000131541341 P 26/11/66 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 2 Tj. Pinang Ogan Ilir
3.958 Hapizoh A.Ma 000000000131541294 P 27/11/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN Ulak Banding Ogan Ilir
3.959 Ratiah A.Ma 000000000131541373 P 10/12/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN Kumbang Ilir Ogan Ilir
3.960 Ratuhumairah A.Ma 000000000131541321 P 02/03/67 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 9 Tanjung Raja Ogan Ilir
3.961 Zulhijah A.Ma 000000000131541396 P 29/03/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Lubuk Bandung Ogan Ilir
3.962 Sofiah S.Pd.I 000000000131541409 P 31/03/67 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDS Arisan Baru Ogan Ilir
3.963 Abdullah A.Ma 000000000131541345 L 04/05/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Sirah Pulau Kilip Ogan Ilir
3.964 Zamiro 000000000131541339 P 11/05/67 PNS NIP-13 SLTA III/b 24 SDN 3 Suka Cinta Ogan Ilir
3.965 Rohani A.Ma 000000000131541387 P 20/05/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Palu Ogan Ilir
3.966 Kamilah A.Ma 000000000131541358 P 03/06/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Serijabo Ogan Ilir
3.967 Rismiyati A.Ma 000000000131541293 P 26/06/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Ulak Segelung Ogan Ilir
3.968 Halimah A.Ma 000000000131541343 P 04/07/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 1 Betung Ogan Ilir
3.969 Suryati A.Ma 000000000131541316 P 10/07/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Muara Kumbang Ogan Ilir
3.970 Ahmad Darwani S.Pd.I 000000000131541407 L 11/10/67 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 2 Pematang Bangsal Ogan Ilir
3.971 Erna Dewi A.Ma 000000000131541375 P 04/11/67 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 4 Talang Balai Ogan Ilir
3.972 Zauriah A.Ma 000000000131541385 P 07/12/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN Sakatiga Seberang Ogan Ilir
3.973 Nasihah A.Md P 12/11/54 Non-PNS D3 23 SDS Cinta Manis Ogan Ilir
3.974 A. Rakhmat A.Ma L 08/12/56 Non-PNS D2 23 SDS Cinta Manis Ogan Ilir
3.975 Siti Masitoh P 10/03/63 Non-PNS SLTA 23 SDS Muhammadiyah Seri Kembang Ogan Ilir
3.976 Khoiri L 05/06/66 Non-PNS SLTA 23 SDN Pajar Bulan Ogan Ilir
3.977 Rohman Bin Syamidin L 09/08/66 Non-PNS SLTA 23 SDN Segayam Tengah Ogan Ilir
3.978 Sukadi A.Ma L 13/06/68 Non-PNS D2 23 SDN Sungai Rambutan Ogan Ilir
Halaman : 102
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
3.979 Jupriaden A.Ma 000000000131209208 L 14/04/67 PNS NIP-13 D2 II/d 22 SDN 5 Pemulutan Ogan Ilir
3.980 Ronayu 000000000131830244 P 08/12/53 PNS NIP-13 SLTA III/a 21 SDN Soak Batok Ogan Ilir
3.981 Rokhani S.Pd.I 000000000131887755 L 21/08/63 PNS NIP-13 S1 III/b 21 SDN Pulau Kabal Ogan Ilir
3.982 Saidi S.Pd.I 000000000131887764 L 14/04/67 PNS NIP-13 S1 III/b 21 SDN Sentul Ogan Ilir
3.983 M. Anwar Sholeh Al Halim S.Pd.I 000000000131830238 L 29/06/67 PNS NIP-13 S1 III/b 21 SDN 2 Sp Timbangan Ogan Ilir
3.984 Rusnawati S.Pd.I 000000000131882229 P 17/08/67 PNS NIP-13 S1 III/c 21 SDN Pematang Bungur Ogan Ilir
3.985 Bidawati A.Ma 000000000131925174 P 16/09/67 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 2 Kandis Ogan Ilir
3.986 Husnah A.Ma P 17/03/68 Non-PNS D2 21 SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
3.987 Pariha A.Ma 000000000131925697 P 15/07/69 PNS NIP-13 D2 III/a 21 SDN 3 Inderalaya Ogan Ilir
3.988 Rita Rianti A.Ma P 14/02/70 Non-PNS D2 21 SDN 2 Cinta Marga Ogan Ilir
3.989 Asma'i S.Pd.I 000000000131948150 L 16/04/66 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SDN Pemulutan Ulu Ogan Ilir
3.990 Asmah Dra. 000000000131955758 P 03/04/68 PNS NIP-13 S1 III/d 20 SDN 2 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
3.991 Armaya A.Ma 000000000131981655 L 10/05/67 PNS NIP-13 D2 III/b 19 SDN Kelampaian Ogan Ilir
3.992 Mastari A.Ma 000000000131981658 P 29/12/69 PNS NIP-13 D2 III/a 19 SDN Saranglang Ogan Ilir
3.993 Tatan L 03/06/66 Non-PNS SLTA 18 SDN Pematang Bungur Ogan Ilir
3.994 Fauziyah P 03/03/66 Non-PNS SLTA 17 SDN 1 Ulak Kembahang Ogan Ilir
3.995 Malyanah A.Ma 000000000150261692 P 02/05/66 PNS NIP-15 D2 II/d 17 SDS Muhammadiyah 29 Ketapang Ogan Ilir
3.996 Tsubaidah Lathifah A.Ma 000000000132076662 P 18/06/69 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 2 Rengas Ogan Ilir
3.997 Akhmad Firdaus S.Ag 000000000131980392 L 03/05/71 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SDN 1 Aurstanding Ogan Ilir
3.998 Eni Sastra A.Ma 000000000132076660 P 21/10/72 PNS NIP-13 D2 II/d 17 SDN 3 Inderalaya Ogan Ilir
3.999 Yusmeli A.Ma 000000000132076661 P 27/03/73 PNS NIP-13 D2 II/d 17 SDN No. 1 Muara Penimbung Ogan Ilir
4.000 Maryati A.Ma P 05/02/63 Non-PNS D2 16 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
4.001 Muzaima P 18/03/66 Non-PNS SLTA 16 SDN No. Talang Pangeran Ogan Ilir
4.002 Herti Roewaningsih A.Ma 000000000132111084 P 23/12/67 PNS NIP-13 D2 III/a 16 SDN Sakatiga Seberang Ogan Ilir
4.003 Ciknonah P 15/02/68 Non-PNS SLTA 15 SDN Lubuk Keliat Ogan Ilir
4.004 Rutnawati P 15/06/69 Non-PNS SLTA 15 SDN 02 Kotadaro 1 Ogan Ilir
4.005 Yusronidar S.Pd.I 000000000132156369 P 13/11/72 PNS NIP-13 S1 III/a 15 SDN UPT I Sungai Rambutan Ogan Ilir
4.006 Sumarni P 12/09/67 Non-PNS SLTA 14 SDS Muhammadiyah 27 Kotadaro Ogan Ilir
4.007 Suhaimah P 11/01/68 Non-PNS SLTA 14 SDS Muhammadiyah 27 Kotadaro Ogan Ilir
4.008 Fathuddin A.Ma 000000000132157851 L 15/06/70 PNS NIP-13 D2 III/a 14 SDN 03 Tj. Pinang Ogan Ilir
4.009 M. Kenedi S.Pd.I L 12/04/72 Non-PNS S1 14 SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.010 Nailawati S.Pd.I 000000000150280456 P 23/04/72 PNS NIP-15 S1 III/c 14 SDN 1 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
4.011 Darnilawati A.Ma P 05/08/76 Non-PNS D2 14 SDN Lorok Ogan Ilir
4.012 Yurtini A.Ma P 21/04/74 Non-PNS D2 13 SDS Muhammadiyah Seri Kembang Ogan Ilir
4.013 Nurlili A.Ma 000000000132206988 P 22/07/75 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN 1 Seri Kembang Ogan Ilir
4.014 Kurniati A.Ma 000000000132206987 P 08/10/75 PNS NIP-13 D2 III/a 13 SDN 3 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
4.015 Rumaina S.Ag P 03/06/68 Non-PNS S1 12 SDS Muhammadiyah Tg Raja Ogan Ilir
4.016 Sulaiman S.Pd.I 000000000132240945 L 02/02/69 PNS NIP-13 S1 III/a 12 SDN 1 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
4.017 Sunairo 000000000132241197 P 03/02/69 PNS NIP-13 SLTA II/c 12 SDN Kelampadu Ogan Ilir
Halaman : 103
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.018 Jamana A.Ma 000000000132241186 P 11/09/76 PNS NIP-13 D2 II/d 12 SDN Penynandingan Ogan Ilir
4.019 Darmiana P 20/08/80 Non-PNS SLTA 12 SDN Mekar Sari Ogan Ilir
4.020 Herneti Zakia A.Ma P 01/01/81 Non-PNS D2 12 SDN Kasih Raja Ogan Ilir
4.021 Silahuddin 000000000150308073 L 15/11/65 PNS NIP-15 SLTA II/d 11 SDN Mandiangin Ogan Ilir
4.022 Darul Kutni Drs. 000000000150305014 L 13/05/66 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDN Tj. Baru Petai Ogan Ilir
4.023 Ruhaidah P 15/09/67 Non-PNS SLTA 11 SDN 1 Kandis Ogan Ilir
4.024 Dahliah P 27/03/68 Non-PNS SLTA 11 SDN Jagalana Ogan Ilir
4.025 Zam'ah A.Ma 000000000150308724 P 11/11/69 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDS Sinar Damai Ogan Ilir
4.026 Ilal Herawati P 27/07/70 Non-PNS SLTA 11 SDN 3 Ulak Kerbau Ogan Ilir
4.027 Suardi A.Ma L 02/09/70 Non-PNS D2 11 SDN Lorok Ogan Ilir
4.028 Indirayani S.Pd.I 000000000150308081 P 12/04/72 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 1 Payalingkung Ogan Ilir
4.029 Homsiyah Ilir 000000000150306134 P 08/02/73 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDS Filial Pelabuhan Dalam 2 Ogan Ilir
4.030 Ciktiha A.Ma P 10/04/73 Non-PNS D2 11 SDN 3 Suka Cinta Ogan Ilir
4.031 Dailami A.Ma L 13/04/74 Non-PNS D2 11 SDN 1 Suka Cinta Ogan Ilir
4.032 Aminuddin A.Ma L 17/05/74 Non-PNS D2 11 SDN Kasih Raja Ogan Ilir
4.033 Masyitoh S.Pd.I 000000000150307941 P 25/09/74 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN Tj. Seteko Ogan Ilir
4.034 Sarifudin A.Ma L 13/02/75 Non-PNS D2 11 SDN Tj. Alai Ogan Ilir
4.035 Jazirowati A.Ma P 04/03/76 Non-PNS D2 11 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
4.036 Syarifah A.Ma 000000000150307186 P 02/07/76 PNS NIP-15 D2 II/d 11 SDN 1 Saka Tiga Ogan Ilir
4.037 Misrah A.Ma L 02/08/76 Non-PNS D2 11 SDN Kasih Raja Ogan Ilir
4.038 Fatimah S.Pd.I 000000000150307187 P 10/04/77 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN Tj. Batu Ogan Ilir Ogan Ilir
4.039 Junida Wati S.Ag P 19/06/77 Non-PNS S1 11 SDN Tj. Batu Seberang Ogan Ilir
4.040 Eliyati A.Ma P 22/12/78 Non-PNS D2 11 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
4.041 Najmah Yulianti A.Ma P 31/08/80 Non-PNS D2 11 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
4.042 Titin Suryati S.Pd.I 000000000150306139 P 10/07/67 PNS NIP-15 S1 II/c 10 SDN 1 Aurstanding Ogan Ilir
4.043 Zaniroh P 27/09/68 Non-PNS SLTA 10 SDN 4 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.044 Halimah P 28/02/70 Non-PNS SLTA 10 SDN 02 Seri Kembang Ogan Ilir
4.045 Uzer A.Ma L 26/05/75 Non-PNS D2 10 SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.046 Sri Minarni A.Ma P 21/11/75 Non-PNS D2 10 SDN 2 Rengas Ogan Ilir
4.047 Nurbaiti P 12/12/75 Non-PNS SLTA 10 SDN Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.048 Nazifah A.Ma P 06/04/77 Non-PNS D2 10 SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.049 Fitriah A.Ma P 24/08/79 Non-PNS D2 10 SDN Jagalana Ogan Ilir
4.050 Susmita A.Ma P 30/08/79 Non-PNS D2 10 SDN 2 Rengas Ogan Ilir
4.051 Dian Mustika A.Ma P 08/10/79 Non-PNS D2 10 SDN Ulak Segelung Ogan Ilir
4.052 Emi Sumirah A.Ma P 22/10/80 Non-PNS D2 10 SDN 1 Kotadaro Ogan Ilir
4.053 Herawati A.Ma P 26/10/81 Non-PNS D2 10 SDN 2 Tj. Batu Ogan Ilir
4.054 Akhiriyah P 01/06/69 Non-PNS SLTA 9 SDN Lebung Bandung Ogan Ilir
4.055 Komyani P 20/06/69 Non-PNS SLTA 9 SDN Siring Alam Ogan Ilir
4.056 Siti Ropi'ah P 23/11/70 Non-PNS SLTA 9 SDN 2 Tj. Dayang Ogan Ilir
Halaman : 10+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.057 Armi S.Pd.I 000000000150306918 P 08/03/71 PNS NIP-15 S1 III/a 9 SDS Sinar Damai Ogan Ilir
4.058 Zainamah P 07/10/72 Non-PNS SLTA 9 SDS Sinar Damai Ogan Ilir
4.059 Hariyanto S.Ag 000000000440060368 L 12/06/74 PNS Daerah S1 III/a 9 SDN 4 Pelabuhan Dalam Ogan Ilir
4.060 Mesi Herti A.Ma P 22/05/75 Non-PNS D2 9 SDN 2 Betung Ogan Ilir
4.061 Samhari A.Ma L 14/05/78 Non-PNS D2 9 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
4.062 Iryani A.Ma P 15/04/79 Non-PNS D2 9 SDN 2 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.063 Zamzani P 29/03/80 Non-PNS SLTA 9 SDN Lebung Bandung Ogan Ilir
4.064 Ittihad A.Ma L 27/05/80 Non-PNS D2 9 SDN 1 Tebedak Ogan Ilir
4.065 Maryani Safitri A.Ma P 12/10/80 Non-PNS D2 9 SDN 1 Rengas Ogan Ilir
4.066 Sri Mulyana A.Ma P 22/01/81 Non-PNS D2 9 SDN 4 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
4.067 Novida Risyanti A.Ma P 15/11/82 Non-PNS D2 9 SDN 2 Rengas Ogan Ilir
4.068 Sobari A.Ma L 12/12/82 Non-PNS D2 9 SDN Rantau Sialang Ogan Ilir
4.069 Rizkiyah BA P 08/10/63 Non-PNS D3 8 SDN 4 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.070 Juliah P 01/02/66 Non-PNS SLTA 8 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
4.071 Nulelah P 17/10/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 01 Limbang Jaya Ogan Ilir
4.072 Marsiswati 000000000150324895 P 10/12/68 PNS NIP-15 SLTA II/b 8 SDN Rantau Panjang Ogan Ilir
4.073 Makdilah A.Ma P 12/04/69 Non-PNS D2 8 SDN Arisan Deras Ogan Ilir
4.074 Yusmaini A.Ma P 10/07/69 Non-PNS D2 8 SDN Saranglang Ogan Ilir
4.075 Elia Mulsu S.Pd.I 000000000150324842 P 09/08/69 PNS NIP-15 S1 II/c 8 SDN 2 Suka Cinta I Ogan Ilir
4.076 Zuryati A.Ma P 12/05/77 Non-PNS D2 8 SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
4.077 Katnilah A.Ma P 17/05/78 Non-PNS D2 8 SDN 2 Betung Ogan Ilir
4.078 Eli Kuryani A.Ma P 23/08/79 Non-PNS D2 8 SDN Payaraman Ogan Ilir
4.079 Maznah A.Ma P 18/04/80 Non-PNS D2 8 SDN Pajar Bulan Ogan Ilir
4.080 Komariah S.Pd.I P 10/08/80 Non-PNS S1 8 SDN Lebung Besar Ogan Ilir
4.081 Mukhsin A.Ma L 14/09/80 Non-PNS D2 8 SDN 1 Tj. Batu Ogan Ilir
4.082 Mursidah A.Ma P 19/09/83 Non-PNS D2 8 SDN 01 Senuro Ogan Ilir
4.083 Nur Astina Dra. 000000000440043754 P 05/07/65 PNS Daerah S1 III/a 7 SDN 2 Limbang Jaya Ogan Ilir
4.084 Hamzah A.Ma L 03/04/67 Non-PNS D2 7 SDN Lubuk Rukam Ogan Ilir
4.085 Ifrohati A.Ma P 10/06/67 Non-PNS D2 7 SDN 1 Seri Bandung Ogan Ilir
4.086 Mitty P 08/09/67 Non-PNS SLTA 7 SDN 1 Pematang Bangsal Ogan Ilir
4.087 Asmimah A.Ma L 15/05/69 Non-PNS D2 7 SDN 1 Seri Kembang Ogan Ilir
4.088 Sumiyati P 30/09/69 Non-PNS SLTA 7 SDN 1 Tj. Atap Ogan Ilir
4.089 Rusmita A.Ma P 28/02/77 Non-PNS D2 7 SDN 2 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.090 Muhammad Najib S.Pd.I 000000000440054012 L 11/09/77 PNS Daerah S1 III/a 7 SDN 1 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.091 Suryani A.Ma P 31/10/77 Non-PNS D2 7 SDN Pajar Bulan Ogan Ilir
4.092 Sri Sumartini P 17/04/78 Non-PNS D1 7 SDN Tanjung Pering Ogan Ilir
4.093 Elvira A.Ma P 27/08/80 Non-PNS D2 7 SDN 1 Aurstanding Ogan Ilir
4.094 Tasrin A.Ma L 03/04/81 Non-PNS D2 7 SDN Embacang Ogan Ilir
4.095 Yumani A.Ma P 07/11/81 Non-PNS D2 7 SDN 1 Talang Pangeran Ogan Ilir
Halaman : 10S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.096 Memi Maharani A.Ma P 10/04/83 Non-PNS D2 7 SDN Ulak Segara Ogan Ilir
4.097 Nur'astina Dra. P 05/07/65 Non-PNS S1 6 SDN 1 Meranjat Ogan Ilir
4.098 Zukri A. Roni Drs. L 03/06/67 Non-PNS S1 6 SDN 1 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
4.099 Saromah P 04/08/68 Non-PNS SLTA 6 SDN Filial Parit Ogan Ilir
4.100 Adenan S.Ag L 16/10/68 Non-PNS S1 6 SDN 2 Tj. Pinang Ogan Ilir
4.101 Suhaina A.Ma P 04/04/69 Non-PNS D2 6 SDN 1 Cinta Marga Ogan Ilir
4.102 Rusdi A.Ma L 29/08/69 Non-PNS D2 6 SDN Saranglang Ogan Ilir
4.103 Yakkub A.Ma 000000000150352871 L 10/01/70 PNS NIP-15 D2 II/a 6 SDN No. Talang Pangeran Ogan Ilir
4.104 Ruaidah P 12/01/70 Non-PNS SLTA 6 SDN Jaga Raja Ogan Ilir
4.105 Dahliyah P 06/02/70 Non-PNS SLTA 6 SDN Lubuk Tunggal Ogan Ilir
4.106 Suhaidi L 21/04/70 Non-PNS SLTA 6 SDN 2 Pematang Bangsal Ogan Ilir
4.107 Nurhayati Dra. P 14/07/70 Non-PNS S1 6 SDN 2 Pematang Bangsal Ogan Ilir
4.108 Artika A.Ma P 08/08/70 Non-PNS D2 6 SDN Miji Ogan Ilir
4.109 Aryani S.Ag P 09/09/70 Non-PNS S1 6 SDN Talang Sari Ogan Ilir
4.110 Siti Aisyah P 20/09/70 Non-PNS SLTA 6 SDN Kampung Teladan Ogan Ilir
4.111 Heriansyah Drs. 000000000150352866 L 22/01/72 PNS NIP-15 S1 II/a 6 SDN 1 Kotadaro Ogan Ilir
4.112 Marwiyah 000000000150352687 P 15/03/73 PNS NIP-15 SLTA II/a 6 SDS Pidua Meranjat Ilir Ogan Ilir
4.113 Tasipah A.Ma P 23/08/74 Non-PNS D2 6 SDN Jaga Raja Ogan Ilir
4.114 Taridi A.Ma L 03/09/74 Non-PNS D2 6 SDN Sukananti Ogan Ilir
4.115 Fitri Rahayu A.Ma P 21/10/74 Non-PNS D2 6 SDN 3 Ulak Kerbau Ogan Ilir
4.116 Nurlela SH.I P 01/02/75 Non-PNS S1 6 SDN Kayu Ara Ogan Ilir
4.117 Wardiah A.Ma 000000000150353465 P 29/11/75 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 5 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.118 Linda Asmaraneti S.Ag 000000000440054024 P 05/01/76 PNS Daerah S1 III/a 6 SDN Lebung Besar Ogan Ilir
4.119 Munira A.Ma P 08/07/76 Non-PNS D2 6 SDN Tj. Tambak Ogan Ilir
4.120 Patmawati S.Pd.I 000000000150352834 P 08/09/76 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN Mekar Sari Ogan Ilir
4.121 Hamidah A.Ma P 27/05/77 Non-PNS D2 6 SDN 2 Tj. Pinang Ogan Ilir
4.122 M. Kaharuddin Alatas S.Pd.I 000000000150353453 L 02/09/77 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN Tanjung Temiang Ogan Ilir
4.123 Armedi A.Ma 000000000150353464 L 18/12/77 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Tambang Rambang Ogan Ilir
4.124 Ratnawati A.Ma P 24/12/77 Non-PNS D2 6 SDN Lubuk Sakti Ogan Ilir
4.125 Rini Andriani A.Ma P 18/02/78 Non-PNS D2 6 SDN 1 Rengas Ogan Ilir
4.126 Mahmudah S.Pd.I 000000000150352827 P 24/02/78 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SDN Tanjung Sejaro Ogan Ilir
4.127 Faiza Suarni S.Pd.I P 20/09/78 Non-PNS S1 6 SDN 2 Rengas Ogan Ilir
4.128 Nurhazammi A.Ma P 21/06/79 Non-PNS D2 6 SDN 03 Tj. Pinang Ogan Ilir
4.129 Hernawiyah SH.I P 21/11/79 Non-PNS S1 6 SDN 2 Santapan Ogan Ilir
4.130 Mukromin A.Ma 000000000150353467 L 10/12/79 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN Payabesar Ogan Ilir
4.131 Zamzami A.Ma 000000000150353461 L 26/10/80 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 1 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.132 Edi Yanto A.Ma L 27/11/80 Non-PNS D2 6 SDS Yayasan Bumi Rambang KramajayaOgan Ilir
4.133 Maryah A.Ma P 09/02/81 Non-PNS D2 6 SDN Nagasari Ogan Ilir
4.134 Rusilah A.Ma P 24/09/81 Non-PNS D2 6 SDN Tj. Tambak Ogan Ilir
Halaman : 106
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.135 Reliyus Manita S.Pd.I P 08/10/81 Non-PNS S1 6 SDN 2 Santapan Ogan Ilir
4.136 Nopiawati P 10/10/81 Non-PNS SLTA 6 SDN Kuang Anyar Ogan Ilir
4.137 Lindawati S.Ag P 06/12/81 Non-PNS S1 6 SDN Sungai Rambutan Ogan Ilir
4.138 Sinan A.Ma L 04/03/82 Non-PNS D2 6 SDN 2 Pematang Bangsal Ogan Ilir
4.139 Sri Maryati A.Ma P 01/06/82 Non-PNS D2 6 SDN Tj. Seteko Ogan Ilir
4.140 Anita Sri Puspita Sari A.Ma P 22/12/82 Non-PNS D2 6 SDN Sungai Rambutan Ogan Ilir
4.141 Arnina A.Ma 000000000150353457 P 07/04/83 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SDN 5 Inderalaya Ogan Ilir
4.142 Rista Yani P 06/06/84 Non-PNS SLTA 6 SDN Kasah Ogan Ilir
4.143 Sulastri Hayati A.Ma P 02/10/84 Non-PNS D2 6 SDN Sentul Ogan Ilir
4.144 Ervina Ailin A.Ma P 15/01/85 Non-PNS D2 6 SDN 3 Tj. Batu Ogan Ilir
4.145 Asimah 000000000440039229 P 14/04/66 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN Tj. Baru Petai Ogan Ilir
4.146 Fitri Dewi A.Ma 000000000440037814 P 25/12/70 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Payaraman Ogan Ilir
4.147 Mushallawamah A.Ma 000000000440037824 P 01/01/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Payaraman Ogan Ilir
4.148 Kifrawi A.Ma 000000000440037805 L 08/03/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 5 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.149 Ardiansyah S.Ag 000000000440037822 L 07/05/71 PNS Daerah S1 II/a 5 SDN Harimau Tandang Ogan Ilir
4.150 Sri Warda Dra. 000000000440035835 P 25/05/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Pematang Bungur Ogan Ilir
4.151 Nurlailah Dra. 000000000440039227 P 05/11/71 PNS Daerah S1 II/a 5 SDN 1 Kotadaro Ogan Ilir
4.152 Rusmala Dewi A.Ma 000000000440039226 P 03/04/72 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Tanah Mutung Ogan Ilir
4.153 Marhamah A.Ma 000000000440035863 P 25/11/72 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Lubuk Rukam Ogan Ilir
4.154 Mulian A.Ma 000000000440038214 L 12/03/73 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Talang Sleman Ogan Ilir
4.155 Hilaliah A.Ma 000000000440037807 P 19/03/73 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN Bakung Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir
4.156 Zulianda 000000000440035834 P 17/05/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Ulak Segelung Ogan Ilir
4.157 Yesi Kurniawati A.Ma 000000000440035808 P 24/07/77 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Pemulutan Ilir Ogan Ilir
4.158 Aswan Efendi S.Sos.I L 04/12/77 Non-PNS S1 5 SDN No. 1 Beringin Dalam Ogan Ilir
4.159 Eka Yulianti S.Pd.I P 03/07/82 Non-PNS S1 III/d 5 SDN 1 Santapan Ogan Ilir
4.160 Sri Hati A.Ma 000000000440035807 P 02/08/83 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Kotadaro Ogan Ilir
4.161 Deyen Damayanti A.Ma P 03/03/85 Non-PNS D2 5 SDN Burai Ogan Ilir
4.162 Yesmanudin Drs. 000000000440043841 L 11/08/65 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 3 Sungai Rambutan Ogan Ilir
4.163 Abdul Gani Drs. 000000000440043748 L 15/12/65 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 1 Ogan Ilir
4.164 Emiwati S.Ag 000000000440043827 P 14/07/66 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 1 Pematang Bangsal Ogan Ilir
4.165 Desi Tarumbiah Dra. 000000000440043824 P 03/12/67 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 1 Cinta Marga Ogan Ilir
4.166 Isnani Suryati S.Ag 000000000440045598 P 05/01/70 PNS Daerah S1 III/a 4 SDS Pidua Merajat Ilir Ogan Ilir
4.167 Isnawati A.Ma P 03/06/80 Non-PNS D2 4 SDN Talang Dukun Ogan Ilir
4.168 Asrullah S.Pd.I L 01/02/85 Non-PNS S1 4 SDN 2 Tg Pinang Ogan Ilir
4.169 Khayatun S.Pd.I 000000000440053900 L 06/03/67 PNS Daerah S1 II/b 3 SDN Pulau Kabal Ogan Ilir
4.170 Robiatul Hadawiyah S.Ag 000000000440053968 P 19/05/74 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 2 Cinta Marga Ogan Ilir
4.171 Mastuti S.Pd.I 000000000440054078 P 11/01/76 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.172 Bidayati S.Ag 000000000440053898 P 04/09/77 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN Saranglang Ogan Ilir
4.173 Ratmuna P 11/06/67 Non-PNS SLTA - SDN Kasih Raja Ogan Ilir
Halaman : 107
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.174 M. Yunus A.Ma L 03/05/68 Non-PNS D2 - SDN 2 Ulak Kembahang Ogan Ilir
4.175 Najibah P 01/08/68 Non-PNS SLTA - SDN Arisan Deras Ogan Ilir
4.176 Nuryati P 03/09/68 Non-PNS SLTA - SDN 5 Seri Tanjung Ogan Ilir
4.177 Gunawan L 22/02/70 Non-PNS SLTA - SDN Sukamarga Ogan Ilir
4.178 Marfua Ruaida P 03/03/71 Non-PNS SLTA - SDN Sungai Rotan Ogan Ilir
4.179 Adi Suryadi A.Ma L 25/04/72 Non-PNS D2 - SDN 2 Seri Bandung Ogan Ilir
4.180 Yusnita Dini Dra. P 10/01/77 Non-PNS S1 - SDN 4 Meranjat Ogan Ilir
4.181 Eryadi A.Ma L 24/08/83 Non-PNS D2 - SDN Kelapa Dua Ogan Ilir
4.182 Siska Margareni A.Ma P 07/03/84 Non-PNS D2 - SDN No. 1 Beringin Dalam Ogan Ilir
4.183 Deka Charista Suhardi P 19/01/85 Non-PNS SLTA - SDN 2 Limbang Jaya Ogan Ilir
4.184 Herry Kurniawan A.Ma L 09/02/86 Non-PNS D2 - SDN Ketiau Ogan Ilir
4.185 Khotamah A.Md.Pd 000000000150181213 P 07/08/57 PNS NIP-15 D3 IV/a 34 SMPN 1 Indelaraya Ogan Ilir
4.186 Akhmad S. Drs. 000000000150206465 L 17/02/59 PNS NIP-15 S1 III/d 29 SMPN 1 Pemulutan Ogan Ilir Lulus 2007
4.187 Amir Hamzah Drs. 000000000131282500 L 02/12/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPS Muhammadiyah Ogan Ilir Lulus 2007
4.188 Edy Nellyson H. S.Pd.I 000000000P31358125 L 30/08/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 1 Indralaya Utara Ogan Ilir
4.189 Habibunnajar S.Pd.I 000000000131358009 L 08/07/62 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 3 Indralaya Ogan Ilir Lulus 2008
4.190 Basri S.Pd.I 000000000131358117 L 29/12/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 1 Pemulutan Barat Ogan Ilir Lulus 2008
4.191 Nazaruddin Drs. 000000000131695973 L 15/12/62 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMPN 2 Indralaya Ogan Ilir
4.192 Yuhana Dra. 000000000131541311 P 04/09/67 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 3 Indralaya Ogan Ilir Lulus 2008
4.193 Maryono S.Pd.I, M.Pd.I 000000000131996245 L 11/02/64 PNS NIP-13 S2 III/c 19 SMPN 2 Muara Kuang Ogan Ilir
4.194 Ernawati Dra. 000000000132109523 P 19/08/65 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 1 Indralaya Selatan Ogan Ilir Lulus 2007
4.195 Musliha Dra. 000000000132109521 P 20/02/66 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 2 Tanjung Raja Ogan Ilir Lulus 2008
4.196 Ibrahim S.Pd.I 000000000150265805 L 29/06/70 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 1 Tanjung Batu Ogan Ilir
4.197 Ria Lestari Dra. 000000000132135748 P 22/10/64 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 2 Inderalaya Selatan Ogan Ilir
4.198 Sutrisno Drs. 000000000132135812 L 13/03/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 16 SMPN 3 Pemulutan Ogan Ilir
4.199 Ali Sobri S.Pd.I 000000000150273923 L 15/04/66 PNS NIP-15 S1 III/c 16 SMPN 2 Indralaya Ogan Ilir
4.200 Abianto S.Ag 000000000161007203 L 23/05/69 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 1 Payaraman Ogan Ilir Lulus 2008
4.201 Fitri Kartika S.Ag 000000000132196908 P 06/02/67 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Indralaya Utara Ogan Ilir
4.202 Madani Ansori S.Ag 000000000132212439 L 12/03/67 PNS NIP-13 S1 II/d 13 SMPN 3 Muara Kuang Ogan Ilir
4.203 Sulman S.Ag 000000000132198054 L 30/05/72 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.204 Milasa Fitri Dra. 000000000132228359 P 20/12/69 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
4.205 Samiha S.Pd.I 000000000150312105 P 26/05/68 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SMPN 2 Tj. Raja Ogan Ilir
4.206 Koiziah S.Pd.I 000000000150310230 P 08/09/68 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SMPN 3 Pemulutan Ogan Ilir
4.207 Wasi'ah Dra. P 03/10/68 Non-PNS S1 11 SMPS PGRI Ogan Ilir
4.208 Nurmidah Asmi S.Ag 000000000150308072 P 10/01/70 PNS NIP-15 S1 III/b 11 SMPS Muhammadiyah 10 Indralaya Utar Ogan Ilir
4.209 Indra Gunawan S.Ag 000000000150305018 L 25/06/70 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SMPN 1 Pemulutan Ogan Ilir
4.210 Ely Setiawaty S.Ag P 06/12/73 Non-PNS S1 11 SMPN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
4.211 Suri Hartati S.Ag P 08/12/73 Non-PNS S1 11 SMPS Etika Estetika Ogan Ilir
4.212 Maruyah S.Ag P 12/10/69 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Payaraman Ogan Ilir
Halaman : 108
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.213 Aplahal Huda S.Ag P 14/02/73 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Payaraman Ogan Ilir
4.214 Muhamad Nizar S.Ag L 20/03/75 Non-PNS S1 10 SMPN 1 Inderalaya Selatan Ogan Ilir
4.215 Yuni Mulyasari S.Ag 000000000150318079 P 29/06/77 PNS NIP-15 S1 III/c 10 SMPN 1 Indelaraya Ogan Ilir
4.216 Farhanah S.Ag 000000000150326550 P 12/04/78 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SMPN 2 Tanjung Batu Ogan Ilir
4.217 Herizal S.Pd L 26/01/76 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
4.218 Melly Marhani S.Pd.I P 26/07/79 Non-PNS S1 7 SMPN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.219 Burhan S.Ag 000000000150352837 L 04/03/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Indralaya Utara Ogan Ilir
4.220 Hasbiallah S.Ag 000000000150353361 L 25/06/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.221 Nazifah S.Pd.I P 27/10/76 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.222 Muhrim S.Pd.I L 10/10/77 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Indralaya Ogan Ilir
4.223 Raismawati S.Pd.I P 24/09/78 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Payaraman Ogan Ilir
4.224 Lisannudin S.Pd.I 000000000150353360 L 23/09/79 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Inderalaya Selatan Ogan Ilir
4.225 Mastinawati S.Ag 000000000440039212 P 20/06/69 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN Kandis Ogan Ilir
4.226 Nirwan Yuliz Alsof S.Ag 000000000440035806 L 29/07/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Rambang Kuang Ogan Ilir
4.227 Nurfattah SH.I L 09/04/74 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Pemulutan Ogan Ilir
4.228 Novi Susanti S.Pd.I P 23/11/82 Non-PNS S1 4 SMPN 1 Rantau Panjang Ogan Ilir
4.229 Maryati S.Ag P 28/03/71 Non-PNS S1 3 SMPN 2 Tanjung Batu Ogan Ilir
4.230 Fitri Yanti S.Ag P 12/10/77 Non-PNS S1 3 SMPN 2 Pemulutan Ogan Ilir
4.231 Mimi Anriqori S.Ag P 17/07/74 Non-PNS S1 - SMPN 1 Kandis Ogan Ilir
4.232 Syahabuddin S.Ag 000000000131233201 L 06/04/54 PNS NIP-13 S1 III/c 27 SMAN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.233 Fri Dewi Usman Dra. 000000000131409344 P 17/05/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAS PGRI Indralaya Ogan Ilir Lulus 2007
4.234 Abd. Muttolib BA 000000000131651500 L 08/08/60 PNS NIP-13 D3 III/d 24 SMAN 1 Inderalaya Ogan Ilir
4.235 M. Nasir Drs. 000000000132046454 L 10/12/60 PNS NIP-13 S1 III/c 18 SMAN 1 Unggulan Indralaya Utara Ogan Ilir Lulus 2007
4.236 Suharto S.Ag 000000000131935779 L 01/10/67 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMAN 1 Pemulutan Ogan Ilir
4.237 Istifadah Rasyad S.Ag, MM P 17/05/73 Non-PNS S2 17 SMAS Nurul Yaqin Ogan Ilir
4.238 Yusnani Dra. P 14/03/71 Non-PNS S1 14 SMAS YP. Puncak Gemilang Tj. Raja Ogan Ilir Lulus 2008
4.239 Masito S.Ag P 27/04/72 Non-PNS S1 12 SMAN 1 Tanjung Raja Ogan Ilir Lulus 2008
4.240 Suarni Dra. M.Pd.I 000000000150312324 P 06/05/69 PNS NIP-15 S2 III/d 11 SMAS Al Anwar Seri Bandung Ogan Ilir
4.241 Miskam S.Ag 000000000150305652 L 04/06/72 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SMAS PGRI Indralaya Ogan Ilir
4.242 Parida S.Ag 000000000150312058 P 10/08/72 PNS NIP-15 S1 III/c 11 SMAN 1 Tanjung Batu Ogan Ilir
4.243 Muhammad Fadlilah S.Pd.I L 03/06/81 Non-PNS S1 11 SMAS IT Raudhatul Ulum Ogan Ilir
4.244 Ahmad Naufal S.Ag L 29/06/73 Non-PNS S1 10 SMAS Nurul Yaqin Ogan Ilir
4.245 Zubaidah S.Ag P 25/11/73 Non-PNS S1 10 SMAS Jam'iyah Islamiyah Ogan Ilir
4.246 Kasmawati S.Ag P 07/05/75 Non-PNS S1 9 SMAN 1 Tanjung Raja Ogan Ilir
4.247 Rachmawati S.Ag 000000000150324820 P 06/04/75 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SMAN 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.248 Zaidah S.Ag 000000000440037775 P 17/05/71 PNS Daerah S1 III/a 7 SMAS YAPEM NU III Meranjat Ogan Ilir
4.249 Mustopa Kamal S.Ag L 07/04/77 Non-PNS S1 7 SMAN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
4.250 Aminudin S.Ag 000000000440042126 L 20/08/73 PNS Daerah S1 III/a 6 SMAN 2 Tanjung Raja Ogan Ilir
4.251 Susilawati S.Ag 000000000150353357 P 30/04/77 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMAN 1 Payaraman Ogan Ilir
Halaman : 109
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.252 M. Ashyhad S.Pd.I L 01/09/79 Non-PNS S1 6 SMAN 1 Tanjung Batu Ogan Ilir
4.253 Pazilah SH.I L 04/01/80 Non-PNS S1 6 SMAS A'mal Iqomah Ogan Ilir
4.254 Zainab S.Pd.I 000000000150353362 P 20/09/80 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMAN 1 Indralaya Ogan Ilir
4.255 Yopi Putra Jaya S.Pd.I L 20/01/81 Non-PNS S1 6 SMAN 2 Tanjung Raja Ogan Ilir
4.256 Dessy Wahyuni S.Pd.I P 11/12/81 Non-PNS S1 6 SMAS Plus YLP Ogan Ilir
4.257 Aftoria Ulfa S.Pd.I P 24/04/82 Non-PNS S1 6 SMAS A'mal Iqomah Ogan Ilir
4.258 Syahrul Kamal S.Ag 000000000440035781 L 12/01/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Rantau Alai Ogan Ilir
4.259 Mastilah SH.I P 12/05/73 Non-PNS S1 5 SMAS Muhammadiyah 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.260 Misrayanti S.Ag 000000000040039212 P 16/08/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAS YP. Puncak Gemilang Tj. Raja Ogan Ilir
4.261 Fairuz Saleh S.Aq L 04/04/75 Non-PNS S1 5 SMAS Nurul Yaqin Ogan Ilir
4.262 Hasan Marwy S.Ag L 10/07/77 Non-PNS S1 5 SMAS Jam'iyah Islamiya Ogan Ilir
4.263 Victoria S.Fil.I P 13/11/82 Non-PNS S1 4 SMAS Muhammadiyah 1 Tj. Raja Ogan Ilir
4.264 Maryani S.Pd.I, MA 000000000440059775 P 18/04/78 PNS Daerah S2 III/a 3 SMAN 1 Indralaya Ogan Ilir
4.265 Junaidi S.Ag L 01/07/70 Non-PNS S1 12 SMKS PGRI Tanjung Raja Ogan Ilir
4.266 Albaniah S.Ag 000000000440053988 P 18/04/74 PNS Daerah S1 III/a 6 SMKN 1 Indralaya Utara Ogan Ilir
4.267 Suratno S.Pd.I 000000000130861594 L 08/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 9 Muara Pinang Empat Lawang
4.268 M. Rum B. Amin A.Ma 000000000131074254 L 05/10/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 27 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.269 Mardianah A.Ma 000000000130985984 P 05/06/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 9 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.270 Habusiah M. A.Ma 000000000131232333 P 04/07/53 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 05 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.271 Cik Intan S.Pd.I 000000000131232327 P 15/12/62 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN Ulu Musi Empat Lawang
4.272 Amran A.Ma 000000000131541086 L 10/08/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN No.19 Pulau Pinang Empat Lawang
4.273 Sumarhayati A.Ma 000000000131981597 P 02/02/65 PNS NIP-13 D2 III/a 19 SDN 36 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.274 Yusneti 000000000150305662 P 21/09/67 PNS NIP-15 SLTA II/c 11 SDN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.275 Mukhsinin 000000000440039681 L 03/02/68 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 34 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.276 Hajar Husnawati S.Pd.I P 01/11/81 Non-PNS S1 5 SDN No.14 Muara Panjang Empat Lawang
4.277 Helmi Yuliana P 12/09/72 Non-PNS SLTA 4 SDN No.18 Empat Lawang
4.278 Masriani S.Ag P 02/12/77 Non-PNS S1 4 SDN 08 Ulu Musi Empat Lawang
4.279 Suzana S.Pd.I P 28/09/77 Non-PNS S1 3 SDN No.09 Empat Lawang
4.280 Ratna BA 000000000131695977 P 16/08/63 PNS NIP-13 D3 III/d 24 SMPN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.281 Hisnawarni S.Ag 000000000132198237 P 20/05/67 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 1 Lintang Kanan Empat Lawang Lulus 2008
4.282 Maimunah S.Ag 000000000440047528 P 27/12/67 PNS Daerah S1 III/a 13 SMPN 1 Pendopo Empat Lawang
4.283 Kemas Muhammad Lutfi S.Ag 000000000132198242 L 13/06/69 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 4 Tebing Tinggi Empat Lawang Lulus 2008
4.284 Amra Muslimin S.Ag 000000000132198241 L 18/05/70 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 3 Pendopo Empat Lawang
4.285 Ainisiyah S.Ag 000000000132198238 P 06/12/71 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 4 Tebing Tinggi Empat Lawang Lulus 2008
4.286 Almarwiyah S.Ag 197103101999032004 P 10/03/71 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 4 Pendopo Empat Lawang
4.287 Yuli Sri Hartati S.Ag 197007192007012004 P 19/07/70 PNS Daerah S1 III/a 10 SMPN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.288 M. Haidar Budairi S.Ag L 09/11/71 Non-PNS S1 9 SMPN 2 Muara Pinang Empat Lawang
4.289 Fauzan S.Ag L 11/02/74 Non-PNS S1 9 SMPN 2 Pendopo Empat Lawang Lulus 2008
4.290 Yuliana S.Ag P 24/02/76 Non-PNS S1 9 SMPN 1 Muara Pinang Empat Lawang
Halaman : 110
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.291 Miftahul Jannah S.Ag 000000000440047162 P 13/04/77 PNS Daerah S1 III/a 9 SMPN 2 Lintang Kanan Empat Lawang
4.292 Melian S.Ag L 16/08/69 Non-PNS S1 8 SMPN 1 Ulu Musi Empat Lawang
4.293 Lisnawati S.Ag 197510132007012002 P 13/10/75 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.294 Rohmisa S.Ag P 29/03/76 Non-PNS S1 8 SMPN 3 Pendopo Empat Lawang
4.295 Elia Kusnita S.Pd.I 197808282007012007 P 28/08/78 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 3 Ulu Musi Empat Lawang
4.296 Elvadiyah S.Pd.I 000000000440058316 P 07/05/79 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 2 Pendopo Empat Lawang
4.297 Susi Aminah S.Pd.I 198007252008012003 P 25/07/80 PNS Daerah S1 II/d 8 SMPN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.298 Pelita Nirwana S.Ag 197510042001012011 P 04/10/75 PNS Daerah S1 III/a 7 SMPN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.299 Asep Sulahudin S.Ag 197402082005011002 L 08/02/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Muara Pinang Empat Lawang
4.300 Arasyiah S.Ag 197502152005012006 P 15/02/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.301 Kemas Amsir S.Ag L 11/04/75 Non-PNS S1 6 SMPN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.302 Winiarti S.Pd.I P 01/02/76 Non-PNS S1 6 SMPN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.303 Tafsir Efendi A.Ma 000000000150353796 L 08/11/76 PNS NIP-15 D2 II/b 6 SMPN 2 Ulu Musi Empat Lawang
4.304 Elva Yuniarti S.Pd.I P 02/01/78 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Ulu Musi Empat Lawang
4.305 Jayadi Drs. 000000000440047518 L 11/06/68 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 3 Lintang Kanan Empat Lawang
4.306 Mahsun S.Ag 000000000440049499 L 14/08/70 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 1 Pendopo Empat Lawang
4.307 Muhammad Torik S.Pd.I L 03/02/72 Non-PNS S1 4 SMPN 2 Muara Pinang Empat Lawang
4.308 Dedoh Herawati S.Pd.I 000000000440047508 P 06/04/75 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 2 Pendopo Empat Lawang
4.309 Zepla Ningsih S.Ag 197707122007012006 P 12/07/77 PNS Daerah S1 III/b 4 SMPN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.310 Masniar S.Pd.I P 08/03/83 Non-PNS S1 4 SMPN 1 Muara Pinang Empat Lawang
4.311 Joni Ismail S.Pd.I L 28/09/83 Non-PNS S1 4 SMPN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.312 Nurhayati Dra. 000000000440058295 P 17/05/68 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 3 Lintang Kanan Empat Lawang
4.313 Alpha S.Ag 000000000440058320 P 29/07/72 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 1 Pendopo Empat Lawang
4.314 Kobri S.Ag L 25/07/75 Non-PNS S1 3 SMPN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.315 Eka Suryanti S.Pd.I P 18/08/81 Non-PNS S1 - SMPN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.316 Aspuri S.Pd.I 000000000131233134 L 28/04/64 PNS NIP-13 S1 III/b 27 SMAN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang Lulus 2007
4.317 Lenah Dra. P 12/09/66 Non-PNS S1 14 SMAN 1 Lintang Kanan Empat Lawang Lulus 2008
4.318 Ita Sukaisi S.Pd.I P 01/04/77 Non-PNS S1 8 SMAN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.319 Ahmad Armansyah S.Ag L 18/11/75 Non-PNS S1 7 SMAN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.320 Silahul Hayati S.Ag P 29/09/76 Non-PNS S1 7 SMAN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.321 Muhammad Nasrullah S.Pd.I 000000000150353716 L 26/11/78 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMAN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.322 Ahmad S.Ag L 09/06/68 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.323 KGS Ahmad Ridwan S.Ag 196808022007011010 L 02/08/68 PNS Daerah S1 III/a 4 SMAN 1 Muara Pinang Empat Lawang
4.324 Kasmir S.Ag 000000000440049401 L 27/05/70 PNS Daerah S1 III/a 4 SMAN 1 Ulu Musi Empat Lawang
4.325 Depi S.Pd.I P 10/05/75 Non-PNS S1 4 SMAN 2 Pendopo Empat Lawang
4.326 Taupiq Rahman S.Ag 000000000440048073 L 03/02/76 PNS Daerah S1 III/a 4 SMAN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.327 Putra Darussalam S.Pd.I L 23/04/80 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.328 Rasmini SH.I P 10/05/80 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Ulu Musi Empat Lawang
4.329 Tuti Sumarni S.Pd.I P 06/06/80 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Talang Padang Empat Lawang
Halaman : 111
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.330 Wahidah S.Pd.I P 04/06/81 Non-PNS S1 4 SMAN 2 Pendopo Empat Lawang
4.331 Leni Harlinda S.Pd.I P 11/07/82 Non-PNS S1 4 SMAN 2 Pendopo Empat Lawang
4.332 Licer Fandrik S.Pd.I L 23/11/82 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Muara Pinang Empat Lawang
4.333 Parguntina Aswadiana S.Pd.I P 22/03/83 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Ulu Musi Empat Lawang
4.334 Megi Puspa Dewi S.Pd.I P 16/07/83 Non-PNS S1 4 SMAN 2 Pendopo Empat Lawang
4.335 Arwan Aziz S.Pd.I L 21/07/83 Non-PNS S1 4 SMAN 1 Talang Padang Empat Lawang
4.336 Riflan S.Ag 000000000440058258 L 16/03/69 PNS Daerah S1 III/a 3 SMAN 1 Pendopo Empat Lawang
4.337 Reni Andriani S.Pd.I P 17/05/82 Non-PNS S1 3 SMAN 2 Tebing Tinggi Empat Lawang
4.338 Nopi Mirzayana SH.I P 26/11/82 Non-PNS S1 3 SMAN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.339 Misliani S.Pd.I P 04/05/84 Non-PNS S1 3 SMAN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.340 Ila Hasuna S.Pd.I P 12/05/80 Non-PNS S1 - SMAN 2 Ulu Musi Empat Lawang
4.341 Azwan S.Pd.I L 06/12/82 Non-PNS S1 - SMAN 1 Lintang Kanan Empat Lawang
4.342 Kurniati S.Ag 000000000132048340 P 13/09/70 PNS NIP-13 S1 III/b 18 TKS Al-Ikhlas Kota Palembang
4.343 Rahmawati S.Pd.I P 03/02/79 Non-PNS S1 10 TKS Nurul Iman Kota Palembang
4.344 Rofiqo S.Ag P 17/05/79 Non-PNS S1 6 TKS Nurul Iman Palembang Kota Palembang
4.345 Sa'aludin BA 000000000130613794 L 07/09/52 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 42 Kota Palembang
4.346 Ningrum Azkia Hj. BA 000000000130614063 P 20/10/53 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 130 Kota Palembang
4.347 Rukiyah BA 000000000130613801 P 30/06/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 33 SDN 220 Kota Palembang
4.348 Zulkarman Drs. 000000000130613821 L 13/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 221 Kota Palembang
4.349 Rozali S.Ag 000000000130614011 L 27/06/57 PNS NIP-13 S1 III/d 33 SDN 131 Kota Palembang
4.350 KMS. M. Yunus Drs. 000000000130767240 L 02/07/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 52 Kota Palembang Lulus 2008
4.351 Cik Mas Elinda S.Pd 000000000130767266 P 13/08/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 43 Kota Palembang Lulus 2008
4.352 Ali Khairul Drs. 000000000130767189 L 14/08/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 33 Kota Palembang Lulus 2008
4.353 M. Muhsinin H. BA 000000000130766916 L 05/03/54 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SDN 114 Palembang Kota Palembang
4.354 Syarif R. BA 000000000130767206 L 23/03/54 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SDN 148 Kota Palembang
4.355 Sumiyati BA 000000000130766719 P 05/07/54 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SDN 188 Kota Palembang
4.356 Aisyah Naisan Dra. 000000000130767203 P 08/08/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 180 Kemuning Kota Palembang Lulus 2008
4.357 Siti Khodijah S.Ag 000000000130767211 P 30/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 14 Kota Palembang Lulus 2008
4.358 Sri Utari S.Pd.I 000000000130766880 P 29/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 32 Palembang Kota Palembang
4.359 Yuliningsih 000000000130766834 P 12/11/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN 146 Kota Palembang
4.360 Hartati S.Pd.I 000000000130767195 P 28/11/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN No 25 Kota Palembang Lulus 2008
4.361 Sumini S.Pd.I 000000000150189595 P 21/04/58 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SDN 18 Kota Palembang Lulus 2008
4.362 Marfuah Dra. 000000000130767237 P 17/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 227 Kota Palembang
4.363 Aloha BA 000000000130767161 P 04/12/58 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SDN 221 Kota Palembang
4.364 Muslimah S.Pd.I 000000000130767262 P 06/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 42 Palembang Kota Palembang
4.365 Nurul Huda 000000000130767005 P 01/12/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 32 SDN 133 Kota Palembang
4.366 Susti Herli S.Pd.I 000000000150198179 P 10/10/58 PNS NIP-15 S1 IV/a 31 SDN 117 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.367 Rusmiati A.Md 000000000131861375 L 17/04/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 30 SDN 119 Kota Palembang
4.368 Sudirman A.S S.Pd.I 000000000130861570 L 01/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 229 Palembang Kota Palembang
Halaman : 112
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.369 Ismed Rosyidin S.Pd.I 000000000150203947 L 01/01/58 PNS NIP-15 S1 III/d 30 SDN 111 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.370 Maisuri S.Pd.I 000000000130861353 P 15/05/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 159 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.371 M. Zarman Drs. 000000000131074954 L 05/08/53 PNS NIP-13 S1 III/b 29 SDN 45 Kota Palembang
4.372 Ranauwiyah S.Pd.I 000000000131074716 P 27/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 17 Kota Palembang Lulus 2008
4.373 Munsorif Drs. 000000000131074801 L 04/12/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 141 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.374 Surdi Cik Abad Drs. H. 000000000131074945 L 05/02/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 138 Kota Palembang Lulus 2008
4.375 Mawanseh S.Pd.I 000000000130985927 L 24/09/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 21 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.376 Rohila S. 000000000130985878 P 11/11/59 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SDN 131 Palembang Kota Palembang
4.377 Harisah M. BA 000000000131074987 P 15/02/60 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN 124 Palembang Kota Palembang
4.378 Widadiah S.Pd 000000000131074876 P 18/06/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 18 Palembang Kota Palembang
4.379 Misbaity 000000000131074858 P 29/08/60 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN 44 Kota Palembang
4.380 Zainuddin 000000000131074966 L 12/09/60 PNS NIP-13 D3 IV/a 29 SDN 145 Kota Palembang
4.381 Suryati M. S.Pd.I 000000000131074789 L 05/10/60 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 177 Kota Palembang Lulus 2008
4.382 Emiyati S.Pd.I 000000000130985853 P 28/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 239 Kota Palembang
4.383 Susmala Dewi S.Pd.I 000000000131074431 P 12/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 118 Palembang Kota Palembang
4.384 Wardawati S.Pd.I 000000000131074870 P 25/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 237 Palembang Kota Palembang
4.385 R. Cikmas N.W BA 000000000131074953 L 20/12/61 PNS NIP-13 D3 III/d 29 SDN 120 Kota Palembang
4.386 Innawati Hj. S.Pd.I 000000000131074808 P 21/04/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 151 Palembang Kota Palembang
4.387 Hartiningsih S.Pd.I 000000000131074811 P 05/06/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 49 Kota Palembang Lulus 2008
4.388 Hasnidar S.Pd.I 000000000131074911 P 10/06/62 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 27 Kota Palembang
4.389 Maryam A.Md 000000000131232685 P 15/08/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 115 Kota Palembang
4.390 Ayuna Asmah 000000000131232698 P 10/04/56 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN 184 Kota Palembang
4.391 Siti Sangadah S.Pd.I 000000000131232683 P 20/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 235 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.392 Rodiatun BA 000000000131232712 P 08/05/58 PNS NIP-13 D3 IV/a 28 SDN 186 Palembang Kota Palembang
4.393 Halmah S.Pd.I 000000000131232596 P 22/12/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN No 25 Kota Palembang Lulus 2008
4.394 Mahiba S.Pd.I 000000000131232661 P 05/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 17 Kota Palembang Lulus 2008
4.395 Rismah Gumanti S.Pd.I 000000000131232650 L 09/12/60 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 165 Kota Palembang
4.396 Zaila BA 000000000131232713 P 10/10/61 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN 23 Kota Palembang
4.397 Nuraini Z. Dra. 000000000131232678 P 25/11/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 143 Kota Palembang Lulus 2008
4.398 Rosyidah S.Pd.I 000000000131232703 P 12/12/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 42 Palembang Kota Palembang
4.399 Mulyani H.B Hj. S.Ag, M.Si 000000000131232653 P 28/04/62 PNS NIP-13 S2 IV/a 28 SDN 33 Kota Palembang
4.400 Rahmani Dra. Hj. 000000000131233688 P 12/09/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 190 Kota Palembang
4.401 Indarwati BA 000000000131232702 P 01/10/62 PNS NIP-13 D3 III/d 28 SDN 137 Palembang Kota Palembang
4.402 Fadilah S.Pd.I 000000000131232609 P 24/10/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 84 Kota Palembang Lulus 2008
4.403 Nurani S.Pd.I 000000000131232680 P 14/07/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 78 Palembang Kota Palembang
4.404 Nurjanah S.Pd.I 000000000131232659 P 03/12/63 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 78 Kota Palembang
4.405 Zaleha A.Md 000000000131233033 P 01/08/57 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN 181 Kota Palembang
4.406 Badri S.Pd.I 000000000131233363 L 09/12/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 239 Kota Palembang
4.407 Wahir Drs. MM L 12/04/59 Non-PNS S2 27 SDS YKPP 1 Kota Palembang
Halaman : 113
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.408 Susianah Hj. S.Pd.I 000000000131232796 P 01/05/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 134 Palembang Kota Palembang
4.409 Nurhayati Dra. 000000000131233280 P 10/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN No.153 Kota Palembang
4.410 Sundariwati BA 000000000130767181 P 07/08/60 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN 26 Kota Palembang
4.411 Hasan BA 000000000131233320 L 21/11/60 PNS NIP-13 D3 III/c 27 SDN 29 Kota Palembang
4.412 Asma Rahmani S.Pd.I 000000000131233022 P 24/12/61 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 87 Kota Palembang
4.413 Mahana S.Pd.I 000000000131233138 P 22/10/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 261 Kota Palembang
4.414 Hayati S.Pd.I 000000000131233312 P 12/11/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN No.161 Kota Palembang
4.415 Eryani S.Pd.I 000000000131233334 P 14/11/62 PNS NIP-13 S1 III/c 27 SDN 177 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.416 Najwa S.Pd.I 000000000131233030 P 20/01/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 163 Kota Palembang
4.417 Nur Muhammad S.Ag 000000000131233357 L 23/01/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 172 Palembang Kota Palembang
4.418 Nadiyah Husni S.Pd.I 000000000131233292 P 05/05/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 50 Kota Palembang Lulus 2007
4.419 Lasminah S.Pd.I 000000000131233069 P 10/09/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 40 Palembang Kota Palembang
4.420 Nursila BA 000000000131233065 P 20/10/63 PNS NIP-13 D3 III/d 27 SDN 151 Kota Palembang
4.421 Yeti Kasumarita S.Pd.I 000000000131233026 P 27/10/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 59 Kota Palembang
4.422 Rohana S.Pd.I 000000000131232980 P 12/12/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 239 Kota Palembang
4.423 Cik Ija S.Pd.I 000000000131233314 P 27/02/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 43 Palembang Kota Palembang
4.424 Kartilawati S.Pd.I 000000000131232972 P 16/04/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SDN 43 Kota Palembang
4.425 Rogaya S.Pd.I 000000000131233358 P 15/06/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 42 Palembang Kota Palembang
4.426 Suhasni S.Pd.I 000000000131233294 P 12/09/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 204 Palembang Kota Palembang
4.427 Yurmaida S.Pd.I 000000000131358079 P 09/10/61 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 268 Kota Palembang
4.428 Yusniati S.Pd.I 000000000131358075 P 22/03/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 97 Kota Palembang
4.429 Bainur S.Ag P 17/03/65 Non-PNS S1 25 SDS Muhammadiyah 14 Palembang Kota Palembang
4.430 Nirwana S.Pd.I 000000000131358175 P 12/04/65 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN 162 Kota Palembang
4.431 Ruslan A. Gani S.Pd.I L 04/04/58 Non-PNS S1 24 SDS YKPP 2 Plaju Kota Palembang
4.432 Darmah S.Pd.I 000000000131541701 P 18/04/62 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 27 Palembang Kota Palembang
4.433 Neni Amani S.Pd.I 000000000131541728 P 27/08/64 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN No.139 Kota Palembang
4.434 Sofiah S.Pd.I 000000000131541359 P 12/03/66 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 44 Kota Palembang
4.435 Mardiani Hj. S.Pd.I 000000000131541314 P 20/08/68 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 80 Palembang Kota Palembang
4.436 Syarifatun Nuzul Dra. P 12/01/66 Non-PNS S1 23 SDS Islam Darussalam Kota Palembang
4.437 Elviyanti S.Pd.I 000000000131948152 P 17/04/70 PNS NIP-13 S1 III/b 20 SDN 129 Kota Palembang
4.438 Atika Rosmiati S.Ag P 04/01/72 Non-PNS S1 20 SDS Kartika II Kota Palembang
4.439 Ngajiyanto S.Ag L 26/03/69 Non-PNS S1 19 SDS Muhammadiyah 9 Kota Palembang
4.440 Fathiyah Dra. P 03/10/56 Non-PNS S1 17 SDS Muhammadiyah 14 Palembang Kota Palembang
4.441 Misminarsni S.Pd.I 000000000150277743 P 25/02/72 PNS NIP-15 S1 III/b 15 SDN 32 Palembang Kota Palembang
4.442 Abdul Kholik S.Ag L 13/09/69 Non-PNS S1 14 SDS IT Harapan Mulia Palembang Kota Palembang
4.443 Lely Sufiyati S.Ag P 02/10/70 Non-PNS S1 14 SDS Yayasan Sosial Pendidikan Pusri Kota Palembang
4.444 Mala S.Ag P 14/12/71 Non-PNS S1 14 SDS Muhammadiyah 14 Kota Palembang
4.445 Mariah S.Ag P 10/10/68 Non-PNS S1 13 SDS Muhammadiyah 6 Kota Palembang
4.446 Nurjanah S.Ag P 14/05/73 Non-PNS S1 13 SDS Muhammadiyah 14 Palembang Kota Palembang
Halaman : 11+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.447 Lansri Indrajaya Drs. L 15/03/64 Non-PNS S1 12 SDS Muhammadiyah 06 Palembang Kota Palembang
4.448 Sutarjo S.Pd.I L 17/04/68 Non-PNS S1 12 SDS IT Harapan Mulia Palembang Kota Palembang
4.449 Sulpa Damayanti S.Ag P 01/10/73 Non-PNS S1 12 SDS Muhammadiyah 14 Palembang Kota Palembang
4.450 Zohiro S.Ag P 22/10/73 Non-PNS S1 12 SDN 235 Palembang Kota Palembang
4.451 Solpah S.Pd.I 000000000132240943 P 17/08/75 PNS NIP-13 S1 III/a 12 SDN 248 Kota Palembang
4.452 Nurbaiti Dra. P 18/09/66 Non-PNS S1 11 SDS Muhammadiyah 10 Kota Palembang
4.453 Bayumi S.Ag L 09/09/72 Non-PNS S1 11 SDS Muhammadiyah 06 Palembang Kota Palembang
4.454 Halimah S.Pd.I 000000000150310231 P 01/03/75 PNS NIP-15 S1 III/a 11 SDN 97 Kota Palembang
4.455 Vetri Yeni S.Ag P 16/03/72 Non-PNS S1 10 SDN 268 Palembang Kota Palembang
4.456 Alhuda P 25/08/72 Non-PNS S1 10 SDS Muhammadiyah 17 Palembang Kota Palembang
4.457 Lenny Maryani S.Ag P 16/03/76 Non-PNS S1 10 SDS Islam Darussalam Kota Palembang
4.458 Sufriaty Lastari S.Ag P 23/02/76 Non-PNS S1 9 SDS Kartika II Kota Palembang
4.459 Efriansyah L 04/08/77 Non-PNS S1 9 SDS YKKP 2 Plaju Kota Palembang
4.460 Irawan Drs. 000000000030184376 L 28/02/62 PNS Daerah S1 III/b 8 SDS Kartika II Kota Palembang
4.461 Ana Hernawati S.Ag 000000000150326576 P 25/06/72 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SDS Muhammadiyah 8 Kota Palembang
4.462 Al Hadihaq S.Pd.I L 12/01/77 Non-PNS S1 8 SDS YKPP 2 Plaju Kota Palembang
4.463 Siti Rohimah S.Pd.I P 20/01/77 Non-PNS S1 8 SDS Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang
4.464 Atmi Martina S.Pd.I P 13/05/77 Non-PNS S1 8 SDS Muhammadiyah 14 Palembang Kota Palembang
4.465 Titin Andriani S.ThI P 12/05/78 Non-PNS S1 8 SDS Muhammadiyah 13 Kota Palembang
4.466 Helpi Haini S.Pd.I 000000000150352774 P 22/11/78 PNS NIP-15 S1 III/a 8 SDN 123 Palembang Kota Palembang
4.467 Diana Sasih S.Pd.I P 12/12/78 Non-PNS S1 8 SDS Darussalam Kota Palembang
4.468 Ulil Amri S.Pd.I L 19/07/84 Non-PNS S1 8 SDN 125 Palembang Kota Palembang
4.469 Mustadi S.Ag L 26/07/69 Non-PNS S1 7 SDS Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang
4.470 Titik Herawaty S.Ag P 02/01/74 Non-PNS S1 7 SDS Muhammadiyah 4 Kota Palembang
4.471 Ritati S.Pd.I P 04/11/77 Non-PNS S1 7 SDS Sentosa Kota Palembang
4.472 Eko Suprapto S.Pd.I 000000000150352773 L 15/06/79 PNS NIP-15 S1 III/a 7 SDN 99 Palembang Kota Palembang
4.473 Dedek Puji Lestari S.Pd.I P 28/04/83 Non-PNS S1 7 SDS Muhammadiyah No 16 Kota Palembang
4.474 Zubaidah S.Pd.I 000000000150352888 P 16/08/68 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN 219 Kota Palembang
4.475 Misnah Erlinda S.Ag 000000000150372361 P 30/06/69 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 43 Kota Palembang
4.476 Harmonis S.Ag P 01/01/71 Non-PNS S1 6 SDS Muhammadiyah 16 Kota Palembang
4.477 Asropi S.Ag 000000000150352886 L 01/04/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 8 Palembang Kota Palembang
4.478 Lina Marlina S.Ag 000000000150352883 P 08/08/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 20 Palembang Kota Palembang
4.479 Nelly Rosa S.Ag 000000000150352881 P 20/01/73 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN No 16 Kota Palembang
4.480 Irma Yuliana S.Ag 000000000150352878 P 04/07/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 136 Palembang Kota Palembang
4.481 Ahmad Firdaus S.Ag L 21/10/73 Non-PNS S1 6 SDS YKPP 3 Sungai Gerong Kota Palembang
4.482 Dahlia Harahap S.Ag 000000000150352885 P 03/12/73 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 102 Kota Palembang
4.483 Supriyanti S.Pd.I P 15/06/74 Non-PNS S1 6 SDN 216 Kota Palembang
4.484 Lidiawati S.Ag 000000000150352790 P 11/02/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 190 Kota Palembang
4.485 Iswandi S.Pd.I L 27/02/75 Non-PNS S1 6 SDS Nurul Iman Kota Palembang
Halaman : 11S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.486 Masjaya S.Ag 000000000150352788 P 10/11/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 179 Kota Palembang
4.487 Qorbilla S.Pd.I 000000000150352786 L 02/05/76 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 168 Kota Palembang
4.488 Masayu Fatimah Tuzzuhro S.Pd.I 000000000150353844 P 05/12/76 PNS NIP-15 S1 II/b 6 SDN 224 Palembang Kota Palembang
4.489 Solihatun S.Pd.I P 03/02/78 Non-PNS S1 6 SDS Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang
4.490 Irwan M.Pd.I 000000000150352776 L 11/02/79 PNS NIP-15 S2 III/b 6 SDS Muhammadiyah 8 Kota Palembang
4.491 Susmah P 04/03/70 Non-PNS S1 5 SDN 170 Kota Palembang
4.492 Rodiah S.Ag P 03/07/72 Non-PNS S1 5 SDS Yayasan Iba Kota Palembang
4.493 Mastiah S.Ag P 13/07/72 Non-PNS S1 5 SDS Yayasan Pendidikan Indara 1 Plaju Kota Palembang
4.494 Marthird Ladywaty S.Ag P 23/03/73 Non-PNS S1 5 SDS Bina Bangsa Kota Palembang
4.495 Supriyati S.Ag P 19/06/73 Non-PNS S1 5 SDN 201 Palembang Kota Palembang
4.496 Irwan Sabidi L 26/11/75 Non-PNS S1 5 SDN 91 Kota Palembang
4.497 M. Yunus S.Pd.I L 12/01/79 Non-PNS S1 5 SDS Yayasan Iba Kota Palembang
4.498 Wartini S.Pd.I 000000000440046028 P 07/08/65 PNS Daerah S1 II/b 4 SDN 84 Kota Palembang
4.499 R. Agus Wardana S.Ag L 18/08/71 Non-PNS S1 4 SDS IT Al-Hanan Kota Palembang
4.500 Ummi Kalsum S.Ag P 05/06/73 Non-PNS S1 4 SDS IT Al-Hanan Kota Palembang
4.501 Febriyanti S.Ag, M.Pd.I P 03/02/77 Non-PNS S2 4 SDS Kartika II-3 Kota Palembang
4.502 Puji Lestari S.Ag P 01/04/77 Non-PNS S1 4 SDS Islam Darussalam Kota Palembang
4.503 Ahmad Kamil S.Pd.I L 03/03/83 Non-PNS S1 3 SDS IT Harapan Mulia Kota Palembang
4.504 Ibrahim Jaya S.Ag 000000000130674339 L 16/08/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 34 SMPN 05 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.505 Zaihan Dam'ie S.Ag 000000000130614134 L 07/03/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMPN 35 Palembang Kota Palembang Lulus 2007
4.506 Rismawati Dra. 000000000150183744 P 15/08/55 PNS NIP-15 S1 IV/a 33 SMPN 50 Palembang Kota Palembang
4.507 Mulyati Hajar Dra. 000000000130614105 P 21/04/57 PNS NIP-13 S1 IV/b 33 SMPN 38 Palembang Kota Palembang Lulus 2007
4.508 Asnun Topa S.Pd.I 000000000150189995 P 03/04/52 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMPS Muhammadiyah 3 Palembang Kota Palembang
4.509 Rohayah Adnan Dra. Hj. 000000000130767247 P 12/06/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 22 Palembang Kota Palembang Lulus 2007
4.510 Siti Hayana Dra. 000000000130767207 P 12/02/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 41 Palembang Kota Palembang
4.511 Husnaini A.Md 000000000150189975 P 13/04/56 PNS NIP-15 D3 III/d 32 SMPN 26 Palembang Kota Palembang
4.512 Nuryani Binti H.M. Yusuf S.Pd.I 000000000150192942 P 02/08/56 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMPN 9 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.513 M. Syafei Haruni Drs. H. 000000000130767192 L 12/08/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 26 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.514 Damiri Abunawar Drs. 000000000130767208 L 03/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 51 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.515 Nurhudayah A.Z Dra. 000000000130767153 P 24/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 19 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.516 Hasnah Hj. S.Pd.I 000000000150203100 P 12/03/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 30 SMPN 44 Palembang Kota Palembang
4.517 Hamdani S.Ag 000000000130861382 L 05/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SMPN 12 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.518 Zairiyah S.Pd.I 000000000130861463 P 20/05/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SMPN 27 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.519 Suwignyo 000000000130861381 L 21/12/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SMPN 20 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.520 Syarifah A.R S.Ag 000000000130985863 P 17/05/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 7 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.521 Ahmad S.Pd.I 000000000130985855 L 12/05/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 20 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.522 Umrah Dewi Dra. Hj. 000000000131121775 P 10/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 19 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.523 Usman Firli S.Pd.I 000000000131074897 L 05/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 25 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.524 Zazili Drs. 000000000131074772 L 09/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMPN 26 Palembang Kota Palembang Lulus 2007
Halaman : 116
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.525 Yusnani Syabaruddin Dra. 000000000150215680 P 22/10/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMPN 26 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.526 Ibnu Mulkan Drs. L 08/06/56 Non-PNS S1 28 SMPS Azharyah Kota Palembang Lulus 2008
4.527 Nurmanto Drs. 000000000131232677 L 11/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 50 Palembang Kota Palembang
4.528 Robiah S.Pd.I 000000000131232616 P 15/08/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 46 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.529 Najib H K S.Pd.I 000000000131232673 L 09/09/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 22 Palembang Kota Palembang
4.530 Rasiun Dra. 000000000131150184 P 03/08/62 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SMPN 38 Palembang Kota Palembang
4.531 Sahebi Drs. 000000000131152014 L 18/05/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMPN 9 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.532 Zufri Sibarani S.Ag 000000000131385106 L 19/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 36 Palembang Kota Palembang
4.533 Masrida Dra. 000000000131233349 P 17/08/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 15 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.534 Rohima S.Ag 000000000131233356 P 27/09/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 39 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.535 Endawati S.Pd.I 000000000131233081 P 03/12/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 40 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.536 Rusni Dra. 000000000131232857 P 28/03/63 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 19 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.537 Yulyani Dra. 000000000131233325 P 18/11/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 39 Palembang Kota Palembang
4.538 Habibie Drs. S.Pd.I 000000000131233321 L 11/02/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SMPN 16 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.539 Mislawati Dra. 000000000131233263 P 04/06/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 55 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.540 Nasia Kurniati Dra. 000000000131233295 P 10/08/65 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 17 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.541 Zainab S.Pd.I 000000000131479010 P 24/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 31 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.542 Mursal Drs. 000000000131480004 L 18/03/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 33 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.543 Asrida Dra. 000000000131480002 P 01/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 15 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.544 Asmak A. Dra. 000000000131479011 P 03/03/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMPN 6 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.545 M. Yahya Drs. 000000000131634670 L 25/06/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 41 Palembang Kota Palembang
4.546 Salehah Dra. 000000000131634683 P 05/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 42 Palembang Kota Palembang
4.547 Herman Drs. 000000000131627656 L 10/10/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 44 Palembang Kota Palembang
4.548 Thowilah S.Pd.I 000000000131644337 P 05/12/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 35 Palembang Kota Palembang
4.549 Nurlela A. Hamid S.Pd.I 000000000131623301 P 07/12/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 17 Palembang Kota Palembang
4.550 Muslihah M. Dra. 000000000131594474 P 25/12/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 40 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.551 Indriani Dra. 000000000131623612 P 31/03/60 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPS Adabiyah Kota Palembang Lulus 2008
4.552 Siti Balkis Dra. 000000000131623610 P 28/12/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMPN 51 Palembang Kota Palembang
4.553 Hoerudin S.Pd.I L 12/06/64 Non-PNS S1 25 SMPS Muhammadiyah 3 Palembang Kota Palembang
4.554 Robiah S.Pd.I 000000000131358136 P 01/12/65 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 7 Palembang Kota Palembang
4.555 Nuryanah Dra. 000000000131653863 P 03/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPS Yanitas Kota Palembang
4.556 Emas Sutati Dra. 000000000131653191 P 26/04/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 31 Palembang Kota Palembang
4.557 Wingatno Drs. 000000000131541411 L 17/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 49 Palembang Kota Palembang
4.558 Sudianah BA 000000000131695976 P 22/03/60 PNS NIP-13 D3 III/d 24 SMPN 38 Palembang Kota Palembang
4.559 Darminawati Dra. 000000000131654020 P 23/04/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPS Muhammadiyah 1 Kota Palembang
4.560 Mardianto Drs. 000000000131651632 L 05/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 45 Palembang Kota Palembang
4.561 Tigyawati S.Ag 000000000131653185 P 17/10/62 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMPS Kartrika II Palembang Kota Palembang
4.562 Syariah Dra. 000000000131594476 P 17/12/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 47 Palembang Kota Palembang
4.563 Nilliah Dra. 000000000131541752 P 08/06/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 55 Palembang Kota Palembang
Halaman : 117
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.564 Asimuddin Drs. 000000000131651628 L 07/09/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMPN 53 Palembang Kota Palembang
4.565 Iramah S.Pd.I 000000000131541689 P 21/07/67 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMPN 19 Palembang Kota Palembang
4.566 Latifah Hanum Hj. BA 000000000131595542 P 21/11/56 PNS NIP-13 D3 III/d 23 SMPN No. 30 Kota Palembang
4.567 Suba'i S.Ag 000000000150372381 L 03/05/68 PNS NIP-15 S1 III/a 23 SMPN 2 Palembang Kota Palembang
4.568 Fatimah Dra. 000000000131861781 P 15/07/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMPN 30 Palembang Kota Palembang
4.569 Yuhana S.Pd.I 000000000131865131 P 03/07/61 PNS NIP-13 S1 III/d 22 SMPN 17 Palembang Kota Palembang
4.570 Naiman S.Ag L 10/10/69 Non-PNS S1 22 SMPS Assanadiyah Kota Palembang
4.571 Hastuti Chusniatun Nadziman S.Pd.I 000000000131997942 P 23/06/56 PNS NIP-13 S1 III/c 19 SMPN 10 Palembang Kota Palembang
4.572 Kaimawati S.Pd.I 000000000150250668 P 25/07/57 PNS NIP-15 S1 III/c 19 SMPN 4 Palembang Kota Palembang
4.573 Elliya Gussilistiani S.Ag 000000000150250666 P 07/08/70 PNS NIP-15 S1 III/d 19 SMPN 19 Palembang Kota Palembang
4.574 Ishak Shafar Drs. 000000000132061297 L 15/02/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 18 SMPN 52 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.575 Supriono Drs. 000000000132052486 L 21/11/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 18 SMPN 8 Palembang Kota Palembang
4.576 A. Gani Drs. L 22/04/65 Non-PNS S1 18 SMPS Tribudi Mulia Kota Palembang
4.577 Misdar Dra. 000000000150264707 P 15/03/69 PNS NIP-15 S1 IV/a 18 SMPN 46 Palembang Kota Palembang
4.578 Anna Hidayanti Dra. 000000000132106914 P 28/09/66 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMPN 14 Palembang Kota Palembang
4.579 Safrudin Drs. H. L 28/11/66 Non-PNS S1 17 SMPS Srijaya Negara Kota Palembang
4.580 Zakaria Tambuh Drs. L 14/12/67 Non-PNS S1 17 SMPS Muhammadiyah 10 Kota Palembang
4.581 Fitriyedi S.Pd.I 000000000150372969 L 13/08/68 PNS NIP-15 S1 III/b 17 SMPN 1 Palembang Kota Palembang
4.582 Dailah S.Pd.I 000000000150265677 P 25/02/69 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 6 Palembang Kota Palembang
4.583 Siti Aisah S.Pd.I 000000000150265671 P 01/09/69 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 54 Palembang Kota Palembang
4.584 Laswita S.Pd.I 000000000150266338 P 28/09/70 PNS NIP-15 S1 III/b 17 SMPN 39 Palembang Kota Palembang
4.585 Siti Sakdiah S.Pd.I 000000000150265645 P 05/05/71 PNS NIP-15 S1 III/c 17 SMPN 33 Palembang Kota Palembang
4.586 Samsiah Dra. 000000000150275567 P 29/01/64 PNS NIP-15 S1 IV/a 16 SMPN 20 Palembang Kota Palembang
4.587 Wardah Dra. 000000000150274089 P 04/05/65 PNS NIP-15 S1 IV/a 16 SMPN 54 Palembang Kota Palembang
4.588 Nurlaelah Dra. 000000000132135811 P 10/10/66 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 45 Palembang Kota Palembang
4.589 Nursiah S.Ag P 02/02/67 Non-PNS S1 16 SMPS Daarul Aitam Kota Palembang
4.590 Selamet S.Ag 000000000150391284 L 10/04/70 PNS NIP-15 S1 III/a 16 SMPN 21 Palembang Kota Palembang
4.591 Alia Rahmi S.Ag 000000000150274988 P 01/07/71 PNS NIP-15 S1 III/c 16 SMPN 35 Palembang Kota Palembang
4.592 Darmadi S.Ag 000000000150352880 L 15/12/71 PNS NIP-15 S1 III/a 16 SMPN 46 Palembang Kota Palembang
4.593 Budiman S.Ag L 02/09/72 Non-PNS S1 16 SMPS PTI Kota Palembang
4.594 Trimulia Dewi Dra. P 21/07/69 Non-PNS S1 15 SMPS Bina Jaya Kota Palembang
4.595 Suripto S.Ag L 15/09/69 Non-PNS S1 15 SMPS Islam Az-zahrah 1 Kota Palembang
4.596 Bahruddin S.Ag L 26/05/70 Non-PNS S1 15 SMPN 22 Palembang Kota Palembang
4.597 Murtianah S.Pd.I 000000000150277740 P 24/07/70 PNS NIP-15 S1 III/b 15 SMPN 2 Palembang Kota Palembang
4.598 Erni S.Ag P 20/02/73 Non-PNS S1 15 SMPS Veteran Plaju Kota Palembang
4.599 Mohammad Idris S.Ag L 12/01/69 Non-PNS S1 14 SMPS Inaba Palembang Kota Palembang
4.600 Lathifah Fatahiyat S.Ag P 30/08/69 Non-PNS S1 14 SMPS YPI Tunas Bangsa Kota Palembang
4.601 Nurul Hidayah S.Ag 000000000150281171 P 07/07/70 PNS NIP-15 S1 III/d 14 SMPS Karya Ibu Palembang Kota Palembang
4.602 Junaidi S.Ag L 13/08/73 Non-PNS S1 14 SMPS Nahdatul Ulama Palembang Kota Palembang
Halaman : 118
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.603 Riado Dra. 000000000150283935 P 03/08/67 PNS NIP-15 S1 III/c 13 SMPN 14 Palembang Kota Palembang
4.604 Zuryati Dra. 000000000132198340 P 17/08/68 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 26 Palembang Kota Palembang
4.605 Rusmini S.Ag 000000000132198353 P 08/10/68 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 41 Palembang Kota Palembang
4.606 Ahmad Fikri S.Ag 000000000132198354 L 11/11/69 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 5 Palembang Kota Palembang
4.607 Msy. Etty Febriyanti S.Ag P 02/02/70 Non-PNS S1 13 SMPN 3 Palembang Kota Palembang
4.608 Solhah S.Ag P 17/05/70 Non-PNS S1 13 SMPS Pusri Kota Palembang
4.609 Misnawi S.Ag 000000000132197830 P 19/07/70 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 53 Palembang Kota Palembang
4.610 Ahmad Nuryadin S.Ag L 02/10/70 Non-PNS S1 13 SMPS Nahdatul Ulama Palembang Kota Palembang
4.611 Nurlaila Hasan S.Ag P 02/06/71 Non-PNS S1 13 SMPS Azharyah Kota Palembang
4.612 Izzuddin S.Ag L 06/02/72 Non-PNS S1 13 SMPS Islam Azzahrah 2 Kota Palembang
4.613 Dewi Fitriah S.Ag P 03/11/73 Non-PNS S1 13 SMPS Karya Utama Kota Palembang
4.614 M. Zairin Drs. L 24/08/66 Non-PNS S1 12 SMPS Muhammadiyah 5 Kota Palembang
4.615 Hilmi S.Ag L 07/04/67 Non-PNS S1 12 SMPS Karya Ibu Palembang Kota Palembang
4.616 Sri Murtika Dewi S.Ag P 23/04/68 Non-PNS S1 12 SMPS Persada Palembang Kota Palembang
4.617 Kartini S.Ag 000000000132228354 P 24/02/69 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 28 Palembang Kota Palembang
4.618 Imam Lutfi S.Ag L 18/11/70 Non-PNS S1 12 SMPS YKPP 3 Sungai Gerong Kota Palembang
4.619 Abdu S.Ag L 04/07/71 Non-PNS S1 12 SMPN 33 Palembang Kota Palembang
4.620 Zul Jeneri S.Ag L 17/01/72 Non-PNS S1 12 SMPS Muhammadiyah 10 Palembang Kota Palembang
4.621 Yulianti S.Ag 000000000132228363 P 20/07/72 PNS NIP-13 S1 III/c 12 SMPN 14 Palembang Kota Palembang
4.622 Fajri S.Ag L 30/08/73 Non-PNS S1 12 SMPN 47 Palembang Kota Palembang
4.623 Zainal Abidin Fikri S.Ag L 25/12/76 Non-PNS S1 12 SMPN 19 Palembang Kota Palembang
4.624 Agus S.Ag L 10/03/71 Non-PNS S1 11 SMPN 29 Palembang Kota Palembang
4.625 Taufik Hidayat S.Ag L 18/06/71 Non-PNS S1 11 SMPS Muhammadiyah 1 Kota Palembang
4.626 Nofiyanti S.Ag P 30/11/72 Non-PNS S1 11 SMPS PTI Palembang Kota Palembang
4.627 Hazanah S.Ag P 02/05/73 Non-PNS S1 11 SMPS Srijaya Negara Kota Palembang
4.628 Neliwati S.Ag P 09/11/74 Non-PNS S1 11 SMPN 16 Palembang Kota Palembang
4.629 Nyayu Siti Asiah S.Ag P 26/12/74 Non-PNS S1 11 SMPN 16 Palembang Kota Palembang
4.630 Hesti Pariza S.Ag P 31/01/75 Non-PNS S1 11 SMPS Pusri Kota Palembang
4.631 Pitriana S.Ag P 05/06/75 Non-PNS S1 11 SMPS Inaba Palembang Kota Palembang
4.632 Rahmayana S.Ag P 15/11/75 Non-PNS S1 11 SMPS Yanitas Kota Palembang
4.633 Meses Veria Dewi Elizabeth Dra. 000000000150318185 P 22/02/66 PNS NIP-15 S1 III/b 10 SMPN 53 Palembang Kota Palembang
4.634 Anita S.Ag P 20/05/68 Non-PNS S1 10 SMPS YP Harapan Plaju Kota Palembang
4.635 Eni Hartati S.Ag 000000000150318080 P 04/01/71 PNS NIP-15 S1 III/b 10 SMPN 55 Palembang Kota Palembang
4.636 Efrida S.Ag P 01/01/72 Non-PNS S1 10 SMPN 22 Palembang Kota Palembang
4.637 Zubaidah Astita S.Ag P 11/06/72 Non-PNS S1 10 SMPS Daarul Aitam Kota Palembang
4.638 Yusnawati S.Ag P 20/11/72 Non-PNS S1 10 SMPS Perintis Kota Palembang
4.639 Nuroni S.Ag P 15/10/73 Non-PNS S1 10 SMPS Karya Utama Kota Palembang
4.640 Zulkipli SH.I L 06/02/74 Non-PNS S1 10 SMPS Yanitas Kota Palembang
4.641 Almirta S.Ag 000000000150352780 L 24/05/74 PNS NIP-15 S1 III/a 10 SMPS Muhammadiyah 1 Kota Palembang
Halaman : 119
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.642 Mustopa S.Ag L 01/10/74 Non-PNS S1 10 SMPS Shailendra Kota Palembang
4.643 Yusri S.Pd.I L 07/01/75 Non-PNS S1 10 SMPN 11 Palembang Kota Palembang
4.644 Izzati S.Ag P 28/08/77 Non-PNS S1 10 SMPN 6 Palembang Kota Palembang
4.645 Sarijo S.Ag L 10/11/68 Non-PNS S1 9 SMPS Bina Lestari Palembang Kota Palembang
4.646 Syafruddin S.Ag L 26/11/68 Non-PNS S1 9 SMPS Arinda Palembang Kota Palembang
4.647 Sulasteri S.Ag P 18/04/69 Non-PNS S1 9 SMPN 52 Palembang Kota Palembang
4.648 Hasran S.Ag L 07/08/72 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 10 Palembang Kota Palembang
4.649 Yudhi Hernanda S.Ag L 22/08/72 Non-PNS S1 9 SMPS Pusri Palembang Kota Palembang
4.650 Ponirah S.Ag P 12/05/73 Non-PNS S1 9 SMPN 22 Palembang Kota Palembang
4.651 Kalsum S.Ag P 20/10/73 Non-PNS S1 9 SMPS Daarul Aitam Kota Palembang
4.652 Mahdalena S.Ag P 05/02/74 Non-PNS S1 9 SMPN 21 Palembang Kota Palembang
4.653 Amrullah S.Ag L 10/06/76 Non-PNS S1 9 SMPN 36 Palembang Kota Palembang
4.654 Syahril S.Pd.I L 22/05/77 Non-PNS S1 9 SMPS Islam Az-zahrah 1 Kota Palembang
4.655 Desi Heriani S.Ag P 19/12/77 Non-PNS S1 9 SMPS Muhammadiyah 4 Palembang Kota Palembang
4.656 Leni Puspita S.Ag P 22/01/78 Non-PNS S1 9 SMPN 48 Palembang Kota Palembang
4.657 Hamidah Kurniawati S.Pd.I 000000000150322107 P 08/08/78 PNS NIP-15 S1 III/b 9 SMPN 33 Palembang Kota Palembang
4.658 Dian Enilda S.Ag P 21/11/78 Non-PNS S1 9 SMPS Mandiri Palembang Kota Palembang
4.659 Arif Syu'aidi S.Ag L 02/06/72 Non-PNS S1 8 SMPS Nurul Qomar Kota Palembang
4.660 Yuniar Hayati S.Ag P 25/06/72 Non-PNS S1 8 SMPN 31 Palembang Kota Palembang
4.661 Hayanso S.Ag,M.Pd.I L 27/12/73 Non-PNS S2 8 SMPN 40 Kota Palembang
4.662 Misyadi S.Ag L 01/11/74 Non-PNS S1 8 SMPN 31 Palembang Kota Palembang
4.663 Maziah S.Pd.I P 14/03/76 Non-PNS S1 8 SMPN 14 Palembang Kota Palembang
4.664 Nur Rahmah S.Pd.I P 26/06/78 Non-PNS S1 8 SMPS Muhammadiyah 4 Palembang Kota Palembang
4.665 Sudomo S.Pd.I L 16/07/78 Non-PNS S1 8 SMPS Muhammadiyah 4 Palembang Kota Palembang
4.666 M. Dahlan S.Ag L 08/06/72 Non-PNS S1 7 SMPN 36 Palembang Kota Palembang
4.667 Sahiro S.Ag P 23/02/75 Non-PNS S1 7 SMPS Muhammadiyah 5 Kota Palembang
4.668 Ahmad Nazirin S.Ag L 30/12/75 Non-PNS S1 7 SMPS Islam Az-zahrah 1 Kota Palembang
4.669 M. Nurafian S.Sos.I L 03/04/79 Non-PNS S1 7 SMPS Islam Az-zahrah 1 Kota Palembang
4.670 Kusmin S.Ag 000000000150352778 L 21/03/67 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 37 Palembang Kota Palembang
4.671 M. Irwan S. S.Ag 000000000150372380 L 21/10/67 PNS NIP-15 S1 III/b 6 SMPN 24 Palembang Kota Palembang
4.672 Sri Lestari S.Ag 000000000150375026 P 11/12/69 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 42 Palembang Kota Palembang
4.673 Asnawi S.Ag L 28/12/69 Non-PNS S1 6 SMPS Karya Utama Kota Palembang
4.674 Mahdalina S.Ag P 12/06/72 Non-PNS S1 6 SMPS 1 YSMB II Palembang Kota Palembang
4.675 Bagus Rahmad Harahap S.Ag 000000000150353422 L 12/07/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 25 Palembang Kota Palembang
4.676 Junaidi S.Pd.I 000000000150352791 L 04/01/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 1 Palembang Kota Palembang
4.677 Nyayu Ummi Kalsum S.Ag P 08/12/74 Non-PNS S1 6 SMPN 48 Palembang Kota Palembang
4.678 Leni Hartina S.Ag P 04/04/75 Non-PNS S1 6 SMPN 20 Palembang Kota Palembang
4.679 Elpawati S.Ag P 13/07/75 Non-PNS S1 6 SMPS Muhammadiyah 4 Palembang Kota Palembang
4.680 Juwahir S.Ag P 25/07/76 Non-PNS S1 6 SMPS Bakti Ibu 2 Palembang Kota Palembang
Halaman : 120
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.681 Ansa Nopriadi S.Pd.I L 12/04/77 Non-PNS S1 6 SMPN 48 Palembang Kota Palembang
4.682 M. Idris S.Pd.I 000000000150352789 L 16/02/78 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 25 Palembang Kota Palembang
4.683 Susmabetti S.Pd.I P 12/08/78 Non-PNS S1 6 SMPN 14 Palembang Kota Palembang
4.684 Khairunnissa S.Pd.I 000000000150352767 P 23/09/78 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 4 Palembang Kota Palembang
4.685 Yuli Astuti S.Pd.I P 22/07/79 Non-PNS S1 6 SMPS Al-Husna Kota Palembang
4.686 Zamroni Mahyudi S.Pd.I L 16/09/79 Non-PNS S1 6 SMPN 30 Palembang Kota Palembang
4.687 Muslim Aswari S.Ag L 23/09/80 Non-PNS S1 6 SMPS Gajah Mada 3 Palembang Kota Palembang
4.688 Rossa Ramadhona S.Pd.I 000000000150352785 L 12/07/81 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMPN 24 Palembang Kota Palembang
4.689 Marzuki S.Pd.I L 23/12/82 Non-PNS S1 6 SMPS Bina Lestari Palembang Kota Palembang
4.690 Sartika S.Ag P 22/04/74 Non-PNS S1 5 SMPN 32 Palembang Kota Palembang
4.691 Roziah S.Pd.I P 13/09/74 Non-PNS S1 5 SMPN 20 Palembang Kota Palembang
4.692 Tuti Suryanisah S.Ag P 09/11/75 Non-PNS S1 5 SMPS Daarul Aitam Kota Palembang
4.693 Siti Asiah S.Pd.I P 08/01/79 Non-PNS S1 5 SMPS Nurul Qomar Kota Palembang
4.694 Mahfudz Sidik S.Pd.I L 27/12/79 Non-PNS S1 5 SMPN 11 Palembang Kota Palembang
4.695 Lismawati S.Th.I P 12/02/80 Non-PNS S1 5 SMPS Nurul Qomar Kota Palembang
4.696 Nurasia S.Pd.I P 10/09/80 Non-PNS S1 5 SMPS Muhammadiyah 10 Palembang Kota Palembang
4.697 Memed Sumedi Drs. L 05/08/62 Non-PNS S1 4 SMPS Dabiyah Kota Palembang
4.698 KGS. Zakaria Drs. L 18/11/63 Non-PNS S1 4 SMPN 20 Palembang Kota Palembang
4.699 Arolli S.Ag L 05/04/74 Non-PNS S1 4 SMPS PGRI 1 Palembang Kota Palembang
4.700 Rohandika S.Pd.I L 26/05/75 Non-PNS S1 4 SMPN 4 Palembang Kota Palembang
4.701 Rianawati S.Ag P 24/12/75 Non-PNS S1 4 SMPN 26 Palembang Kota Palembang
4.702 Fatti Rina Hariani S.Pd.I P 02/04/78 Non-PNS S1 4 SMPN 22 Palembang Kota Palembang
4.703 Iswadi S.Pd.I L 08/05/78 Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 1 Kota Palembang
4.704 Handi Saputra S.Pd.I L 09/02/82 Non-PNS S1 4 SMPS Muhammadiyah 1 Kota Palembang
4.705 Ilham Yunianto S.Ag L 02/06/75 Non-PNS S1 - SMPN 38 Palembang Kota Palembang
4.706 Napisah S.Ag P 12/02/76 Non-PNS S1 - SMPN 38 Palembang Kota Palembang
4.707 Musliha Fauzie Dra. 000000000150181214 P 24/12/57 PNS NIP-15 S1 IV/a 34 SMAS Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.708 S. Abd. Rahman Drs. 000000000130613932 L 01/02/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMAN 15 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.709 Basyuni Hanafi Drs. H. 000000000130767175 L 06/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMAN 8 Palembang Kota Palembang
4.710 Amnin Komba Drs. 000000000130766959 L 02/03/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMAN 9 Palembang Kota Palembang
4.711 Yuhanah Mulyadi Dra. 000000000130767278 P 07/11/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMAN 6 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.712 Herman Fauzi Agus Drs. 000000000130767225 L 14/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMAN 5 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.713 St. Asia B.R Dra. 000000000150201262 P 14/11/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 30 SMAS Muhammadiyah 6 Kota Palembang Lulus 2008
4.714 Nurhasanah Said S.Pd.I 000000000150200886 P 30/06/56 PNS NIP-15 S1 IV/a 30 SMAN 3 Kota Palembang Lulus 2008
4.715 Zainab Dra. 000000000150203482 P 20/08/59 PNS NIP-15 S1 IV/a 30 SMAN 11 Kota Palembang Lulus 2008
4.716 Zainal M. Drs. 000000000131129847 L 23/07/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMAN 18 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.717 Marbawi Drs. 000000000131074908 L 25/09/54 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SMAN 15 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.718 Rukiyah Madjid Dra. 000000000131269828 P 03/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.719 Elanawati Dra. 000000000131281690 P 17/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 14 Palembang Kota Palembang
Halaman : 121
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.720 Suryim S.Ag 000000000131232737 L 25/11/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 4 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.721 A. Subki Mahmud Drs. 000000000131405887 L 01/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 19 SU I Kota Palembang Lulus 2008
4.722 Anarizal Dra. 000000000131413848 P 21/06/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 15 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.723 Syurmiyati Dra. 000000000131232852 P 02/05/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMAN 8 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.724 Anwar Arsyad Drs. 000000000131480050 L 05/09/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMAN 16 Palembang Kota Palembang
4.725 Ulyani Ma'an Dra. Hj. 000000000131632151 P 11/12/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAS Gajah Mada 1 Palembang Kota Palembang
4.726 Sholehan Mansur Drs. 000000000131630907 L 12/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 3 Palembang Kota Palembang
4.727 Fadillah Dra. 000000000131637208 P 29/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 1 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.728 M. Hadi Drs. 000000000131642158 L 30/07/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN 13 Palembang Kota Palembang
4.729 Rusydi Drs. 000000000131594473 L 12/01/60 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN Olah Raga Sriwijaya Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.730 Khoeriah Dra. 000000000131612899 P 03/03/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 10 Palembang Kota Palembang
4.731 Darul Qutni S.Ag 000000000131594475 L 12/09/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMAN 11 Palembang Kota Palembang
4.732 Wardah Dra. 000000000131633511 P 21/04/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAN 17 Palembang Kota Palembang
4.733 Muhanifah M. Amin Dra. 000000000131757882 P 28/09/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAS Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang
4.734 Makmuri Drs. 000000000131654021 L 31/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAN 4 Palembang Kota Palembang
4.735 Renovlismar Dra. 000000000131632956 P 04/11/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAS Muhammadiyah 6 Kota Palembang
4.736 Risma Syaftiana Dra. 000000000131695975 P 04/02/61 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMAN 11 Palembang Kota Palembang
4.737 Nursamsia Siregar S.Pd.I 000000000131753653 P 13/02/62 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMAN 15 Palembang Kota Palembang
4.738 Baharuddin Drs. L 07/01/64 Non-PNS S1 24 SMAS Muhammadiyah 4 Palembang Kota Palembang
4.739 Ellyaroza Dra. 000000000131652742 P 05/03/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 23 SMAN 14 Palembang Kota Palembang
4.740 Umar Rifa'i S.Pd.I L 20/12/62 Non-PNS S1 23 SMAS Assanadiyah Kota Palembang
4.741 Abd. Latif Pul Drs. 000000000131870561 L 12/06/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMAN 13 Palembang Kota Palembang
4.742 Abinasir Drs. 000000000131859556 L 14/07/61 PNS NIP-13 S1 III/d 22 SMAN 14 Palembang Kota Palembang
4.743 Akhmad Ilyas Drs. 000000000131857033 L 08/07/66 PNS NIP-13 S1 III/c 22 SMAN 8 Palembang Kota Palembang
4.744 Nurdiana Dra. 000000000131925535 P 23/12/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 21 SMAN 8 Palembang Kota Palembang
4.745 Autad Drs. 000000000131924084 L 24/08/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 21 SMAN 18 Palembang Kota Palembang
4.746 Komarudin S Drs. L 12/03/69 Non-PNS S1 21 SMAS Pusri Kota Palembang
4.747 Masnauli Nasution Dra. Hj. 000000000131870556 P 03/01/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMAN 13 Palembang Kota Palembang
4.748 Amron Basri Drs. 000000000131944190 L 05/01/63 PNS NIP-13 S1 IV/a 20 SMAN 6 Palembang Kota Palembang
4.749 Jauhari M. Drs. SH L 01/01/65 Non-PNS S1 20 SMAS Syakhyakirti Kota Palembang
4.750 Ahmad Aryus Drs. H. 000000000131995888 L 11/02/68 PNS NIP-13 S1 IV/a 19 SMAN 6 Palembang Kota Palembang
4.751 M. Habib S.Ag L 08/04/68 Non-PNS S1 19 SMAS Yanitas Kota Palembang
4.752 Hasyim Drs. 000000000150272195 L 13/07/62 PNS NIP-15 S1 IV/a 17 SMAN 4 Palembang Kota Palembang
4.753 Dahliah Dra. Hj. 000000000150266227 P 19/04/65 PNS NIP-15 S1 IV/a 17 SMAN 10 Palembang Kota Palembang
4.754 Nurlian S.Ag 000000000132135744 P 05/08/70 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMAN 18 Palembang Kota Palembang
4.755 Ardiyasir S.Ag L 09/10/70 Non-PNS S1 16 SMAS Diponegro Kota Palembang
4.756 Sutriati Dra. P 15/05/64 Non-PNS S1 15 SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.757 Subarjo Drs. L 06/11/64 Non-PNS S1 15 SMAS Teladan Palembang Kota Palembang
4.758 Siti Sulhaira Dra. P 18/09/65 Non-PNS S1 15 SMAS YSMB II Kota Palembang
Halaman : 122
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.759 Pauzan S.Ag L 24/04/67 Non-PNS S1 15 SMAS YPI Tunas Bangsa Palembang Kota Palembang
4.760 Ahmad Rasyidin S.Ag L 24/09/69 Non-PNS S1 15 SMAS Ethika Palembang Kota Palembang
4.761 Kiptiah Dra. 000000000132173792 P 01/02/69 PNS NIP-13 S1 III/c 14 SMAS Nurul Iman Palembang Kota Palembang
4.762 KGS. M. Ardani S.Ag L 11/02/70 Non-PNS S1 13 SMAS YPI Tunas Bangsa Palembang Kota Palembang
4.763 Hartati S.Ag P 01/01/71 Non-PNS S1 13 SMAS Bhakti Pertiwi Kota Palembang
4.764 Azizah S.Ag 000000000150284432 P 25/10/71 PNS NIP-15 S1 III/d 13 SMAS Muhammadiyah 7 Kota Palembang
4.765 Aprianda S.Ag P 23/04/72 Non-PNS S1 13 SMAS Karya Pembangunan Kota Palembang
4.766 Zulkipli S.Ag L 07/07/72 Non-PNS S1 13 SMAS Bhakti Pertiwi Kota Palembang
4.767 Ida Susanti S.Ag P 29/01/70 Non-PNS S1 12 SMAS Muhammadiyah 6 Kota Palembang
4.768 Aminah S.Ag P 23/11/74 Non-PNS S1 12 SMAS Nurul Iman Palembang Kota Palembang
4.769 Esleti Dra. P 19/05/63 Non-PNS S1 11 SMAS Karya Sakti Kota Palembang
4.770 Emiwati S.Ag P 14/07/66 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.771 Tarzan S.Ag L 09/05/70 Non-PNS S1 11 SMAS PGRI 5 Kota Palembang
4.772 Umtiah S.Ag P 15/04/72 Non-PNS S1 11 SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.773 Dewi Sastrani S.Ag 000000000132228304 P 19/09/72 PNS NIP-13 S1 III/c 11 SMAN 2 Palembang Kota Palembang
4.774 Yuliati S. P 29/01/73 Non-PNS S1 11 SMAS Yanitas Palembang Kota Palembang
4.775 Masyitah S.Ag P 15/07/75 Non-PNS S1 11 SMAS Bina Warga 2 Kota Palembang
4.776 Nirwana Dra. P 07/03/65 Non-PNS S1 10 SMAS Sultan Mahmud Badaruddin Kota Palembang
4.777 Hariyanto S.Ag L 12/06/74 Non-PNS S1 10 SMAS YKKP 2 Sungai Gerong Kota Palembang
4.778 Djoleha S.Ag P 25/08/76 Non-PNS S1 10 SMAN 7 Palembang Kota Palembang
4.779 Rawani S.Ag L 20/05/67 Non-PNS S1 9 SMAS Life Skill Teknologi Informatika Kota Palembang
4.780 Masria S.Ag P 15/08/69 Non-PNS S1 9 SMAS Veteran Plaju Kota Palembang
4.781 Achmad Desypian S.Pd.I L 10/01/75 Non-PNS S1 9 SMAS Syakhyakirti Kota Palembang
4.782 Beni Subandri S.Pd.I L 05/07/77 Non-PNS S1 9 SMAS PGRI 2 Palembang Kota Palembang
4.783 Emi Asmaradewi Dra. P 04/11/65 Non-PNS S1 8 SMAS YWKA Kota Palembang
4.784 M. Ikhsan SH L 08/01/67 Non-PNS S1 8 SMAS Veteran Plaju Kota Palembang
4.785 Samsidar S.Ag P 31/07/78 Non-PNS S1 8 SMAS Yanitas Palembang Kota Palembang
4.786 Heni Marlina S.Pd.I P 26/03/80 Non-PNS S1 8 SMAS Bina Jaya Kota Palembang
4.787 M. Sobri S.Ag L 31/05/71 Non-PNS S1 7 SMAS PGRI 3 Palembang Kota Palembang
4.788 Achmad Nasyori S.Ag L 12/09/72 Non-PNS S1 7 SMAN 20 Palembang Kota Palembang
4.789 Suzie Hery Sandy S.Ag P 08/05/74 Non-PNS S1 7 SMAS Islam Al-Amalul Khair Kota Palembang
4.790 Herianto S.Pd.I L 24/07/79 Non-PNS S1 7 SMAS Yanitas Kota Palembang
4.791 Yulia Wahyuni S.Ag P 05/01/81 Non-PNS S1 7 SMAS Bina Bangsa Palembang Kota Palembang
4.792 Yuslinar Dra. P 21/10/52 Non-PNS S1 6 SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.793 Suhaimi H. S.Ag L 05/07/66 Non-PNS S1 6 SMAS RA Kartini Kota Palembang
4.794 Doso Susilo Soetopo L 19/09/68 Non-PNS S1 6 SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.795 Munirul Ihwan S.Ag 000000000150353486 L 18/04/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMAS Karya Ibu Kota Palembang
4.796 Hendrianto S.Ag 000000000150352775 L 18/06/75 PNS NIP-15 S2 III/b 6 SMAN 2 Palembang Kota Palembang
4.797 Evi Susanti S.Ag P 31/10/75 Non-PNS S1 6 SMAN 3 Kota Palembang
Halaman : 123
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.798 Hendriyenti S.Ag P 08/08/76 Non-PNS S1 6 SMAS Taruna Indonesia Kota Palembang
4.799 Maya Sari S.Pd.I P 14/05/80 Non-PNS S1 6 SMAN 10 Palembang Kota Palembang
4.800 Nyimas Fadilah S.Pd.I P 24/04/83 Non-PNS S1 6 SMAS Pusri Kota Palembang
4.801 Ahmad Suhaimi S.Ag L 03/12/66 Non-PNS S1 5 SMAS Bina Lestari Palembang Kota Palembang
4.802 Ahmad Syazali S.Ag L 12/04/68 Non-PNS S1 5 SMAS Teladan Kota Palembang
4.803 M. Syaipuddin S.Pd.I L 11/06/80 Non-PNS S1 5 SMAS YKD Veteran 1 Palembang Kota Palembang
4.804 Abdul Halim S.Pd.I L 18/06/80 Non-PNS S1 5 SMAN 12 Palembang Kota Palembang
4.805 Andy Muhtadin S.Pd.I L 28/01/81 Non-PNS S1 5 SMAN 11 Palembang Kota Palembang
4.806 Selvi Agustina S.Pd.I P 08/08/82 Non-PNS S1 5 SMAN 19 Kota Palembang
4.807 Nash Sahlan Drs. L 30/12/69 Non-PNS S1 4 SMAS Nurul Amal Palembang Kota Palembang
4.808 Mukminin S.Pd.I L 04/07/80 Non-PNS S1 4 SMAN 19 Kota Palembang
4.809 Amaryana S.Pd.I P 15/10/82 Non-PNS S1 4 SMAN 9 Palembang Kota Palembang
4.810 Sutomo S.Pd.I L 03/01/83 Non-PNS S1 4 SMAN 3 Kota Palembang
4.811 Yuningsih Anggaraini S.Pd.I P 25/10/84 Non-PNS S1 4 SMAN 20 Palembang Kota Palembang
4.812 Yetty Gustina S.Pd.I P 16/08/84 Non-PNS S1 3 SMAN 10 Palembang Kota Palembang
4.813 Nurmalailah S.Ag P 02/07/60 Non-PNS S1 - SMAS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.814 Rusnaini Naning Dra. 000000000130613870 P 20/04/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SMKN 5 Palembang Kota Palembang
4.815 Nadjamuddin Drs. H. 000000000150189597 L 06/01/57 PNS NIP-15 S1 IV/a 32 SMKN 2 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.816 Rohima Sanoesi S.Pd.I 000000000131129850 P 15/08/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SMKN 2 Palembang Kota Palembang
4.817 Ainah M.B Dra. 000000000150216620 P 25/02/53 PNS NIP-15 S1 IV/a 28 SMKN 2 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.818 Sudayah Dra. Hj. 000000000131268861 P 29/07/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMKN 4 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.819 Siti Fatimah Dra. 000000000131253017 P 28/03/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMKN 1 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.820 Nurhidayah Dra. 000000000131480009 P 12/06/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMKN 6 Palembang Kota Palembang Lulus 2008
4.821 Ermawati K. Dra. 000000000131474796 P 11/12/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 26 SMKN 6 Palembang Kota Palembang
4.822 Amidin Drs. 000000000131601652 L 15/03/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 25 SMKS Pembangunan YPT Kota Palembang
4.823 Darmiati Dra. 000000000131653181 P 19/10/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMKN 4 Palembang Kota Palembang
4.824 Marlina Azwarin Dra. 000000000131863982 P 29/03/52 PNS NIP-13 S1 IV/a 22 SMKN 7 Kota Palembang
4.825 Suriati Dra. 000000000150266226 P 17/04/65 PNS NIP-15 S1 IV/a 17 SMKN 2 Palembang Kota Palembang
4.826 Mursidah Dra. 000000000132108371 P 05/03/66 PNS NIP-13 S1 III/d 17 SMKN 3 Palembang Kota Palembang
4.827 Robiah Dra. 000000000150266342 P 12/02/67 PNS NIP-15 S1 IV/a 17 SMKN 7 Palembang Kota Palembang
4.828 Khozen S.Ag L 15/04/66 Non-PNS S1 16 SMKS Utama Bakti Kota Palembang
4.829 Darudin S.Ag L 26/08/73 Non-PNS S1 13 SMKS Pelayaran Gani Nusantara Palem Kota Palembang
4.830 St. Masyithoh Dra. 000000000132226607 P 29/05/68 PNS NIP-13 S1 III/b 12 SMKN 7 Palembang Kota Palembang
4.831 Minarni S.Ag P 18/06/75 Non-PNS S1 11 SMKN 2 Palembang Kota Palembang
4.832 Muslimah Hj. S.Ag P 24/08/71 Non-PNS S1 10 SMKN 2 Palembang Kota Palembang
4.833 Sunarti S.Ag P 13/08/73 Non-PNS S1 10 SMKS Pelayaran Panggali Nusantara Kota Palembang
4.834 Wahyudin S.Ag L 05/05/75 Non-PNS S1 10 SMKS Muhammadiyah 2 Palembang Kota Palembang
4.835 Linawaty S.Ag P 02/08/76 Non-PNS S1 10 SMKS Taman Siswa I Palembang Kota Palembang
4.836 Masryani S.Ag P 05/02/70 Non-PNS S1 9 SMKS PGRI II Palembang Kota Palembang
Halaman : 12+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.837 Zakiatur Rasyidah S.Ag 000000000150331463 P 03/01/71 PNS NIP-15 S1 III/a 8 SMKN 2 Palembang Kota Palembang
4.838 Sri Jatun S.Pd.I P 26/09/76 Non-PNS S1 8 SMKS Telenika Palembang Kota Palembang
4.839 Suherman S.Ag L 28/09/70 Non-PNS S1 6 SMKS Teknologi Bistek Kota Palembang
4.840 Debi Trisna S.Ag 000000000150353356 P 20/12/75 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SMKN 6 Palembang Kota Palembang
4.841 Husin Syahril S.Pd.I L 05/01/82 Non-PNS S1 5 SMKS YP Gajah Mada Palembang Kota Palembang
4.842 Rosyita Dra. 000000000150224347 P 29/05/60 PNS NIP-15 S1 IV/a 25 SDLBN Pembina Kota Palembang
4.843 Bastoni Drs. 000000000440050622 L 10/07/68 PNS Daerah S1 III/a 10 SDLBS Wisma Harapan Palembang Kota Palembang
4.844 Nurlis S.Pd P 07/06/66 Non-PNS S1 25 TKS Aisyiah Kauman Kota Pagar Alam Lulus 2008
4.845 Holipah S.Pd P 28/12/78 Non-PNS S1 14 TKS Aisyiah Kauman Kota Pagar Alam Lulus 2008
4.846 Lili Margarita Susanti SE P 23/10/81 Non-PNS S1 5 TKS Al Azhar Kota Pagar Alam
4.847 Walna Hidayati A.Ma 000000000130614033 P 14/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 5 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.848 Maslani A.Ma 000000000130614021 P 27/11/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 50 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.849 Kusmawati Hj. A.Ma 000000000150192955 P 25/11/55 PNS NIP-15 D2 III/c 32 SDS Muhammadiyah 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.850 Sriwati Ibrahim S.Pd.I 195604121981032003 L 12/04/56 PNS NIP-13 S1 III/a 30 SDN 69 Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
4.851 Cholilah 000000000131074324 P 05/09/52 PNS NIP-13 D1 III/d 29 SDN 10 Pagar Alal Kota Pagar Alam
4.852 Suseno S.Pd.I 000000000131074276 L 06/06/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 34 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.853 Ardawati A.Ma 000000000130985924 P 26/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 55 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.854 Holilah A.Ma 000000000130767042 P 10/12/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.855 Martini A.Ma 000000000130985929 P 07/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 56 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.856 Yurullah A.Ma 000000000131074325 P 04/05/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 44 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.857 Nahasia Hayati 000000000131074300 P 15/09/59 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN 67 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.858 Mardianah A.Ma 000000000131074270 P 21/11/61 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 66 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.859 Lela Utama A.Ma 000000000131074296 P 27/03/63 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN 54 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.860 Akhillah M.N A.Ma 000000000131232340 P 08/08/52 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 2 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.861 Usman A.Ma 000000000131232299 L 27/04/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 71 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.862 M. Yamin Kobri S.Pd 195508011983031006 L 01/08/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SDN 29 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.863 Mastemu A.Ma 000000000131232341 P 22/11/56 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 52 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.864 Susilawati A.Ma 000000000131232320 P 10/10/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 68 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.865 Asmiati A.Ma 000000000131232321 P 07/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 12 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.866 Syamsuri A.Ma 000000000131232288 L 11/04/59 PNS NIP-13 D2 II/d 28 SDN 37 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.867 Nismah A.Ma 000000000131232319 P 08/12/59 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 11 Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
4.868 Rusli D. A.Ma 000000000131232876 L 05/08/52 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 9 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.869 Nurlelah A.Ma 000000000131233027 P 07/06/56 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 30 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.870 Cholik A.Ma 000000000131232182 L 08/08/59 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 60 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.871 Romlah A.Ma 000000000131232836 P 10/07/61 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 56 Lubuk Linggau Kota Pagar Alam
4.872 Hidayati A.Ma 000000000131232794 P 03/12/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 59 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.873 Subardin S.Pd.I 000000000131357917 L 15/10/54 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 38 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.874 Juwahir A.Ma 000000000131357889 L 12/07/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 19 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.875 Yasrun A.Ma 000000000131357913 L 05/12/62 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 6 Pagar Alam Kota Pagar Alam
Halaman : 12S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.876 Muhardim A.Ma 000000000131541067 L 11/11/56 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 58 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.877 Rusmalah A.Ma 000000000130767092 P 06/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 20 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.878 Emiarti A.Ma 000000000131541076 P 28/11/66 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 29 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.879 Utiatul Laili A.Ma 000000000131541084 P 12/12/68 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 3 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.880 Holga S.Pd P 10/06/75 Non-PNS S1 16 SDS Muhammadiyah 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.881 Abdurrahman A.Ma 000000000132240977 L 04/09/77 PNS NIP-13 D2 II/d 12 SDN 8 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.882 Deka Apriani S.Pd.I 000000000150304457 P 01/04/77 PNS NIP-15 S1 II/c 11 SDN 72 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.883 Yohanah P 10/11/69 Non-PNS SLTA 10 SDN 22 Mingkik Kota Pagar Alam
4.884 Siti Khodijah A.Ma.Pd P 15/05/79 Non-PNS D2 10 SDS NU 2 Sidorejo Kota Pagar Alam
4.885 Darhana S.Ag P 06/09/75 Non-PNS S1 9 SDN 70 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.886 Lisnawati P 10/12/67 Non-PNS SLTA 7 SDN 21 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.887 Suyitno S.Ag L 15/05/75 Non-PNS S1 7 SDN 25 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.888 Misriani A.Ma 000000000440032364 P 12/11/76 PNS Daerah D2 II/b 6 SDN 23 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.889 Pipin Oktarlin A.Ma P 10/10/82 Non-PNS D2 6 SDN 49 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.890 Yesi Listiani A.Ma 000000000440032367 P 10/09/83 PNS Daerah D2 II/b 6 SDN 51 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.891 Tuti Sunarti P 15/12/84 Non-PNS SLTA 6 SDS Taman Siswa Kota Pagar Alam
4.892 Saltan A.Ma 000000000440036800 L 08/04/67 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 62 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.893 Siti Asyuroh A.Ma 000000000440036395 P 25/02/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 46 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.894 Musriani M.F A.Ma 000000000440036397 P 05/06/71 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 4 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.895 Parianto L 25/02/74 Non-PNS S1 5 SDS Methodist 5 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.896 Yulianti A.Ma 000000000440036394 P 10/07/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 43 Gunung Dempo Kota Pagar Alam
4.897 Herna Megawati A.Ma 000000000440036396 P 15/08/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 7 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.898 Esah S.Pd.I 000000000440036366 P 10/12/79 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Model Kota Pagar Alam
4.899 Aisyah Janati Aini SE P 11/04/74 Non-PNS S1 4 SDN 72 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.900 Yuyun Sartina S.Pd.I 000000000440051754 P 25/06/79 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 42 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.901 Ponirin L 20/02/82 Non-PNS SLTA 4 SDN 73 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.902 Yuliana P 10/12/87 Non-PNS SLTA 4 SDS NU 1 Kota Pagar Alam
4.903 Sispairiah BA 000000000130613976 P 15/08/52 PNS NIP-13 D3 III/d 33 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Pagar Alam
4.904 R. Hasanah BA 000000000130767100 P 23/03/54 PNS NIP-13 D3 III/d 32 SMPN 2 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.905 Mulkan Asary BA 000000000131476149 L 04/08/56 PNS NIP-13 D3 IV/a 26 SMPN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.906 Gustinar BA 000000000131653535 P 15/03/59 PNS NIP-13 D3 III/c 24 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Pagar Alam
4.907 Rahmi BA 000000000131996252 P 04/04/62 PNS NIP-13 D3 III/c 19 SMPN 4 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.908 Elvianti Anah Dra. P 21/04/64 Non-PNS S1 17 SMPN 8 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.909 Runaidah Dra. P 09/09/64 Non-PNS S1 17 SMPN 3 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.910 Sri Murti Dra. P 21/08/68 Non-PNS S1 16 SMPS Muhammadiyah Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.911 Nini Harta Dra. 196810191995122001 P 19/10/68 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 8 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.912 Mirdiansah S.Ag 000000000132198240 L 05/08/70 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 5 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.913 Mawarti S.Ag P 20/09/69 Non-PNS S1 10 SMPS Muhammadiyah Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.914 Expanurizal S.Ag L 27/10/75 Non-PNS S1 9 SMPN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
Halaman : 126
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.915 Lis Purnami S.Ag P 08/08/73 Non-PNS S1 8 SMPN 6 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.916 Amrullah S.Ag 197405062003121003 L 06/05/74 PNS Daerah S1 III/b 8 SMPN 8 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.917 Bambang Afrizal S.Ag L 21/08/76 Non-PNS S1 7 SMPS PGRI 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam Lulus 2007
4.918 Listriani S.Pd.I P 18/03/80 Non-PNS S1 7 SMPN 7 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.919 Esrodin S.Ag, MM 000000000440032328 L 13/10/71 PNS Daerah S2 III/a 6 SMPN 2 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.920 Haspir Misah S.Ag 197205302005012009 P 30/05/72 PNS Daerah S1 III/b 6 SMPN 6 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.921 Yeni Windarti S.Ag 197406072005012004 P 07/06/74 PNS Daerah S1 III/b 6 SMPN 6 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.922 Imam Mustaqim S.Pd.I, M.Pd 197501022005011012 L 02/01/75 PNS Daerah S2 III/b 6 SMPN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.923 Yesi Yuspita S.Pd.I P 26/09/80 Non-PNS S1 6 SMPN 2 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.924 Zulmasyefnidar S.Pd.I P 19/09/82 Non-PNS S1 6 SMPS Muhammadiyah Pagaralam Kota Pagar Alam
4.925 Evi Vivziatin Dra. P 16/05/68 Non-PNS S1 5 SMPS Muhammadiyah Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.926 Ghazali S.Pd.I 000000000440036364 L 05/11/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.927 Wita Ariani S.Pd.I 000000000440040529 P 11/07/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 2 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.928 Ervandi Juniansya S.Pd.I 000000000440036365 L 19/06/82 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 7 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.929 Delfa Arianti S.Pd.I 000000000440034939 P 04/12/82 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 10 Lubuk Linggau Kota Pagar Alam
4.930 Yansuri S.Pd.I 000000000440051656 L 25/08/76 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 5 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.931 Herniati S.Ag P 12/02/74 Non-PNS S1 - SMPN 3 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.932 Rudianah S.Ag P 19/04/75 Non-PNS S1 - SMPN 3 Pagaralam Kota Pagar Alam
4.933 Nurahma Hayati S.Ag 000000000131281689 P 28/10/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 28 SMAN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.934 Memen Parida S.Ag 000000000131689423 P 26/10/59 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMAN 2 Pagar Alam Kota Pagar Alam Lulus 2007
4.935 Markus Drs. 000000000132109519 L 06/08/67 PNS NIP-13 S1 IV/a 17 SMAN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.936 Nurmiliati Dra. P 09/11/63 Non-PNS S1 16 SMAS PGRI Pagaralam Kota Pagar Alam Lulus 2008
4.937 Ramlan Sunarto Drs. L 01/10/70 Non-PNS S1 16 SMAS Muhammadiyah Kota Pagar Alam
4.938 Abdul Mursid Drs. 000000000132199549 L 02/08/68 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMAN 4 Pagar Alam Kota Pagar Alam Lulus 2007
4.939 Yanoriani S.Ag 000000000440041794 P 07/04/73 PNS Daerah S1 III/a 12 SMAN 3 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.940 Syahril Pudi S.Ag 000000000150324832 L 25/05/70 PNS NIP-15 S1 III/b 8 SMAS Muhammadiyah Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.941 Dayatri S.Pd.I P 06/02/77 Non-PNS S1 7 SMAS PGRI Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.942 Maskuri S.Sos.I L 05/06/78 Non-PNS S1 7 SMAN 2 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.943 Melky Sulyadi S.Ag 197610082005011006 L 08/10/76 PNS Daerah S1 III/b 6 SMAN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.944 Ita Herlitah S.Pd.I P 29/05/82 Non-PNS S1 6 SMAS Muhammadiyah Kota Pagar Alam
4.945 Khoironsyah S.Ag 000000000440036333 L 21/05/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 2 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.946 Irwin Suriasni S.Pd.I 000000000440041056 P 17/07/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 2 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.947 Henny Viviani S.Pd.I 000000000440036363 P 24/08/80 PNS Daerah S1 III/b 5 SMAN 3 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.948 Nur Afni S.Pd.I P 21/10/81 Non-PNS S1 5 SMAS Muhammadiyah Kota Pagar Alam
4.949 Hiliani S.Pd.I 000000000440060066 P 17/07/80 PNS Daerah S1 III/a 3 SMAN 1 Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.950 Mualimin Drs. L 12/01/68 Non-PNS S1 12 SMKS Muhammadiyah Pagaralam Kota Pagar Alam Lulus 2008
4.951 Bilal Drs. L 04/05/66 Non-PNS S1 9 SMKS PGRI Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.952 Dodi Hardianto S.Pd.I L 18/06/79 Non-PNS S1 9 SMKS Muhammadiyah Pagaralam Kota Pagar Alam
4.953 Ina Krisnawati S.Pd.I 000000000440031348 P 17/06/79 PNS Daerah S1 III/a 8 SMKN 1 Pagaralam Kota Pagar Alam
Halaman : 127
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.954 Mimi Kurnia S.Pd.I P 04/05/80 Non-PNS S1 7 SMKS PGRI Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.955 Khoirawati S.Ag 000000000440036362 P 19/01/77 PNS Daerah S1 III/a 5 SMKN Terpadu Pagar Alam Kota Pagar Alam
4.956 Sunhu Rasik S.Pd.I L 20/01/82 Non-PNS S1 5 SMKS Muhammadiyah Kota Pagar Alam
4.957 Disniarti S.Pd.I P 30/04/79 Non-PNS S1 3 SMKS Muhammadiyah Kota Pagar Alam
4.958 Kamhar B. A.Ma 000000000130613993 L 07/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 22 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.959 Zaleha Hj. 000000000130613977 P 09/04/54 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 23 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.960 Rusnaini B.S S.Pd.I 000000000130613974 P 17/11/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 18 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
4.961 Asmawati S.Pd.I 195510051978032001 P 05/10/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 33 SDN 64 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.962 Usiayayu A.Ma 000000000130613984 P 06/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 33 Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau
4.963 Husmiyati A.Ma 000000000130613791 P 05/09/57 PNS NIP-13 D2 III/d 33 SDN 50 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.964 Ruslan A.Ma 000000000130613981 L 15/05/59 PNS NIP-13 D2 III/c 33 SDN 64 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.965 Rohanah A.Ma 000000000130767096 P 07/06/52 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 10 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.966 Sudiawati S. A.Md 000000000130767099 P 01/10/53 PNS NIP-13 D3 III/c 32 SDN 43 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.967 Hismianah A.Ma 000000000130767130 P 10/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 61 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.968 Rusmiati Wahab A.Ma 000000000130767031 P 27/07/57 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 20 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.969 Fatmawati A.Ma 000000000130767035 P 02/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 43 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.970 Asmawati A.Ma 000000000130767112 P 12/10/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 45 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.971 Nurhimah A.Ma 000000000130767127 P 28/11/58 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 44 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.972 Muslimah A.Ma 000000000130767109 P 01/02/59 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 21 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.973 Zulaiha K.M S.Pd.I 195906201979122001 P 20/06/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 28 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
4.974 Mahiba A.Ma 000000000130861666 P 28/08/53 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 49 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.975 Suminah A.Ma 000000000130861667 P 19/11/53 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 34 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.976 Abdul Hamid K. A.Ma 000000000130861672 L 01/01/57 PNS NIP-13 D2 III/c 30 SDN 71 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.977 Sumianah Hj. 000000000130861665 P 27/09/57 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 19 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.978 Zulaiha A.Ma 000000000130861656 P 04/05/58 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 31 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.979 Narisan A.Ma 000000000130861654 P 07/09/58 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 62 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.980 Laili Hubaiti S.Pd.I 000000000130861652 P 02/03/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 30 SDN 9 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
4.981 N. D. Saddah A.Ma 000000000131078343 P 09/10/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 26 Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
4.982 Lismawati S.Pd.I 000000000131074691 P 02/11/55 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 39 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
4.983 Jamilah A.Ma 000000000130985951 P 04/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 38 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.984 Ernaiati Saleh A.Ma 000000000131074683 P 01/08/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 14 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.985 Siti Aisyah 000000000131074705 P 06/07/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN 22 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.986 Warilah A.Ma 000000000131074726 P 10/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 29 SDN 21 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.987 Siti Khodijah A.Ma 000000000130985947 P 27/07/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.988 Asnawati A.Ma 000000000130985954 P 30/08/58 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 52 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.989 Kholifah A.Ma 000000000130885841 P 22/12/58 PNS NIP-13 D2 III/b 29 SDN 18 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.990 Sulhani A.Ma 000000000131074676 L 11/04/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 36 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
4.991 Mariam A.Ma 000000000131074699 P 09/06/59 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN 25 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.992 Nurmeli A.Ma 000000000131074689 P 11/09/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 17 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
Halaman : 128
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
4.993 Emiliana 000000000131074919 P 20/11/59 PNS NIP-13 SLTA III/b 29 SDN 16 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.994 Aminah A.Ma 000000000131074706 P 29/12/59 PNS NIP-13 D2 III/c 29 SDN 22 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.995 Rusmawati A.Ma 000000000131074673 P 12/02/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 50 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.996 Murniati L. A.Ma 000000000130985952 P 10/05/60 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 12 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.997 Kordia 000000000130985955 P 20/07/60 PNS NIP-13 SLTA III/c 29 SDN 34 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.998 Masiah 000000000131074697 P 12/09/60 PNS NIP-13 D1 III/d 29 SDN 5 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
4.999 Ningguh S.Pd.I 196108141982022003 P 14/08/61 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDS Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau
5.000 Yulia Baim Hj. 000000000131232581 P 20/10/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 49 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.001 Afrida A.Ma 000000000131232579 P 30/04/55 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 13 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.002 Sadarmah A.Ma 000000000131232652 P 11/03/58 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 41 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.003 A. Burhani My. A.Ma 000000000131232622 L 21/02/60 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 68 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.004 Dian Efrida A.Ma 000000000131232567 P 21/11/60 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 57 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.005 Ellyasmah A.Ma 000000000131232605 P 04/07/62 PNS NIP-13 D2 III/c 28 SDN 55 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.006 Yusnani A.Ma 000000000131232594 P 16/11/63 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 46 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.007 Rinayati A.Ma 000000000131357616 P 02/07/54 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 17 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.008 Saimun 000000000131357620 L 08/07/55 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 6 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.009 Asmawati 000000000131232820 P 23/11/55 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 42 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.010 Syahruni S.Pd.I 195912241984102001 P 24/12/59 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 35 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.011 Roilah A.Ma 000000000131233223 P 05/06/60 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 24 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.012 Zuhriah A.Ma 000000000131357631 P 08/03/61 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 49 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.013 Risnani S.Pd.I 000000000131232849 P 31/05/62 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 48 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.014 Martini A.Ma 000000000131232834 P 28/06/62 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 51 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.015 Darwati A.Ma 000000000131232833 P 06/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 57 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.016 Siti Marliana A.Ma 000000000131357624 P 04/05/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 53 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.017 Karlina A.Ma 000000000131357634 P 13/06/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 51 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.018 Huzen A.Ma 000000000131232841 L 05/08/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 69 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.019 Daniah A.Ma 000000000131232838 P 06/08/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 66 Lubuk Rahayu Kota Lubuk Linggau
5.020 Sri Hasnani A.Ma 000000000131233170 P 17/12/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.021 Dayani S.Pd.I 196412311984082001 P 31/12/64 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 30 Lubuk LLG Timur Kota Lubuk Linggau
5.022 Marzilah A.Ma 000000000131357875 P 21/03/57 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 38 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.023 Wasmawati 000000000131357865 P 11/09/59 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 23 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.024 Siti Marlina A.Ma 000000000131357873 P 26/07/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 48 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.025 Elly Kholijah Hj. A.Ma.Pd 000000000131357830 P 10/06/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.026 Rusmala Dewi A.Ma 000000000131358282 P 16/07/61 PNS NIP-13 D2 III/b 25 SDN 10 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.027 Yatimar A.Ma 000000000131357814 P 29/07/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 29 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
5.028 Rasmiati A.Ma 000000000131357853 P 03/10/61 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 37 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.029 Suyudi S.Pd.I 196302011986021002 L 01/02/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 75 Kota Lubuk Linggau
5.030 Maryam Leni A.Ma 000000000131357821 P 05/10/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 61 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.031 Hariatun Insani A.Ma 000000000131357828 P 03/12/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 26 Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
Halaman : 129
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.032 Rimbahati A.Ma 000000000131357818 P 11/12/63 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 41 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.033 Zuhro S.Pd 000000000131357836 P 16/01/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 42 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.034 Nursubut S.Pd.I 196407151986022006 P 15/07/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 35 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.035 Masyithd S.Pd 000000000131357837 P 18/08/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 20 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.036 Azizah A.Ma 000000000131357842 P 21/09/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 9 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.037 Yushirlinda A.Ma 000000000131357835 P 11/11/64 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 9 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.038 Umi Kalsum S.Pd.I 000000000131357862 P 04/05/65 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SDN 58 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
5.039 Syamsiah 000000000131357852 P 09/08/65 PNS NIP-13 SLTA III/b 25 SDN 63 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.040 N. Nurhayati A.Ma 000000000131674719 P 22/05/53 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 27 Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
5.041 Siti Hasanah A.Ma 000000000131541181 P 27/03/55 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 54 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.042 Lismawaty A.Ma 000000000150229471 P 31/12/55 PNS NIP-15 D2 III/c 24 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.043 Muryati A.Ma 000000000131541163 P 06/06/56 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 14 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.044 Siti Zahroh A.Ma 000000000131541152 P 24/08/57 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.045 Lisdawati A.Ma 000000000131541140 P 14/02/62 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 14 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.046 Ratna Prasetyawati A.Ma 000000000131454760 P 14/09/63 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 25 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.047 Desnawati A.Ma 000000000131541164 P 10/01/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 63 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.048 Sri Haryati A.Ma 000000000131541159 P 11/03/64 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 16 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.049 Nuba A.Ma 000000000131541150 P 05/05/64 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 16 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.050 Mariam Faujiah A.Ma 000000000131541132 P 24/06/64 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 31 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.051 Kartina A.Ma 000000000131541147 P 24/01/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 45 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.052 Rusmalah A.Ma 000000000131541160 P 05/06/65 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 47 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.053 Nurlely A.Ma 000000000131541122 P 27/06/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 7 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.054 Elizah A.Ma 000000000131541189 P 06/08/65 PNS NIP-13 D2 III/b 24 SDN 70 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.055 Eliya Agustina A.Ma 000000000131541176 P 07/08/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 46 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.056 Huzuzni A.Ma 000000000131541178 P 03/10/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 54 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.057 Hasnatahar A.Ma 000000000131541190 P 30/10/65 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 47 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.058 Parsilah A.Ma 000000000131454793 P 30/05/66 PNS NIP-13 D2 III/d 24 SDN 44 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.059 Sugiyanti 000000000131454768 P 15/12/66 PNS NIP-13 SLTA III/d 24 SDN 19 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.060 Siti Etik Normah A.Ma.Pd 000000000131454772 P 05/03/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 29 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
5.061 Fatihusaadah A.Ma 000000000131541184 P 06/03/67 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 26 Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
5.062 Nurul Hudah S.Pd.I 196703211987032003 P 21/03/67 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 36 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
5.063 Ratna Dewi A.Ma 000000000131779177 P 21/12/66 PNS NIP-13 D2 III/c 22 SDN 27 Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
5.064 Cik Rohana A.Ma 000000000131925173 P 03/06/65 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 55 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.065 Tumi Hartini A.Ma 000000000131912914 P 06/08/68 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 76 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.066 Herwanti A.Ma 000000000131928593 P 23/08/69 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 62 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.067 Suryati S.Pd.I 196903091994042001 P 09/03/69 PNS NIP-13 S1 III/a 17 SDN 39 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.068 Tanti Suriati A.Ma 000000000132076682 P 10/10/73 PNS NIP-13 D2 III/a 17 SDN 42 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.069 Sriyati A.Ma 000000000131541138 P 26/08/65 PNS NIP-13 D2 III/c 14 SDN 15 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.070 Aliyah Dra. 000000000150312328 P 28/04/70 PNS NIP-15 S1 III/d 11 SDS Islam Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
Halaman : 130
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.071 Natalia S.Pd.I 000000000150306149 P 25/12/76 PNS NIP-15 S1 II/d 11 SDN 53 Kota Lubuk Linggau
5.072 Mansyur S.Pd.I L 12/04/67 Non-PNS S1 10 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.073 Erwiyana S.Pd.I P 30/08/76 Non-PNS S1 10 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.074 Rosniani 000000000440038671 P 18/06/68 PNS Daerah SLTA II/b 8 SDN 36 LLG Timur II Kota Lubuk Linggau
5.075 Hidayati S.Pd.I 000000000440038672 P 14/08/68 PNS Daerah S1 II/b 8 SDN 32 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.076 Fadjro Aini A.Ma P 09/11/70 Non-PNS D2 8 SDN 31 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.077 Masita S.Ag P 21/06/71 Non-PNS S1 8 SDN 10 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.078 Saripah A.Ma P 10/07/71 Non-PNS D2 8 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.079 Iman Setia P 02/08/71 Non-PNS SLTA 8 SDN 21 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.080 Yeni Fitriani S.Pd.I 000000000440048675 P 16/09/77 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN 32 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.081 Desri S.Ag P 31/12/76 Non-PNS S1 6 SDN 67 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.082 Neni Ariani S.Pd.I P 14/12/78 Non-PNS S1 6 SDS Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau
5.083 Sapaah S.Pd.I 196605302006042003 P 30/05/66 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.084 Suharno Drs. 196610062006041004 L 06/10/66 PNS Daerah S1 II/a 5 SDS Muhammadiyah Kota 226 Kota Lubuk Linggau
5.085 Siti Istiqomah 000000000440038660 P 27/02/67 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 47 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.086 Tri Kamsatun Dra. 000000000440038583 P 25/05/67 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 59 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.087 Maslihah S.Ag 000000000440038570 P 09/08/67 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 42 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.088 Ruhani S.Ag 000000000440038627 P 03/08/68 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 24 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.089 Elinjati 000000000440040175 P 09/10/69 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 76 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.090 Ermawati 000000000440038677 P 30/12/69 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 24 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.091 Khuslaini S.Ag 000000000440038578 P 09/08/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SDS Azriyah Kota Lubuk Linggau
5.092 Apriana 000000000440036784 P 15/04/73 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 25 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.093 Euis Prihatiningsih Dra. 000000000440038568 P 07/07/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 44 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.094 Munarni A.Ma 000000000150376403 P 04/03/76 PNS NIP-15 D2 II/b 5 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.095 Purnama S.Ag P 23/09/76 Non-PNS S1 5 SDN 18 Kota Lubuk Linggau
5.096 Wismala A.Ma 000000000440035054 P 22/02/77 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 56 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.097 Siti Aminah A.Ma 000000000440035055 P 16/10/77 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.098 Fikri Kurniawan A.Ma 000000000150379432 L 10/10/79 PNS NIP-15 D2 II/b 5 SDS Islamiyah Baitul A'la Kota Lubuk Linggau
5.099 Yusniah S.Pd.I P 09/05/81 Non-PNS S1 5 SDN 32 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.100 Tita Ftria S.Pd.I 198207212006042001 P 21/07/82 PNS NIP-15 S1 III/a 5 SDS Azriyah Kota Lubuk Linggau
5.101 Idayati A.Ma 000000000440035053 P 15/02/83 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 33 Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau
5.102 Ernawati A.Ma P 05/09/67 Non-PNS D2 4 SDN 50 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.103 Juni Lawati S.Ag 196806152007012011 P 15/06/68 PNS Daerah S1 III/a 4 SDN 22 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.104 Lidia Marlina S.Pd.I P 10/10/82 Non-PNS S1 4 SDN 03 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.105 Zulkarnain A.Ma L 18/12/82 Non-PNS D2 4 SDN 33 Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau
5.106 Elviani A.Ma P 13/12/86 Non-PNS D2 4 SDN 58 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.107 Sri Yuliati S.Ag 197002212008012002 P 21/02/70 PNS Daerah S1 III/a 3 SDN 47 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.108 Zainab Binti Marik S.Pd.I 000000000130861662 P 01/01/59 PNS NIP-13 S1 III/d 30 SMPN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
5.109 Kamil BA 000000000131409351 L 20/08/52 PNS NIP-13 D3 III/c 27 SMPN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
Halaman : 131
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.110 Yumnah BA 000000000131599559 P 23/09/56 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SMPN 9 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.111 Damris BA 000000000131599039 L 07/07/58 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SMPN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.112 Iryani Dra. 000000000131627046 P 31/07/61 PNS NIP-13 S1 III/c 25 SMPN 6 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.113 Raudatul Jannah S.Ag 000000000131357857 P 18/08/63 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMPN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
5.114 Masrul S.Pd.I 000000000131697509 L 27/06/57 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMPN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2007
5.115 Sri Hartati BA 000000000131695972 P 08/08/63 PNS NIP-13 D3 III/c 23 SMPN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.116 Aisah BA 000000000131925531 P 20/03/63 PNS NIP-13 D3 III/c 21 SMPN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.117 Nuraini Dra. P 28/06/64 Non-PNS S1 20 SMPS Budi Utomo Kota Lubuk Linggau
5.118 Nelita S.Pd.I 000000000150268496 P 27/12/65 PNS NIP-15 S1 III/b 17 SMPS Muhammadiyah I Kota Lubuk Linggau
5.119 Yusmawati S.Ag 000000000132025066 P 05/06/71 PNS NIP-13 S1 III/c 17 SMPN 8 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.120 Ermi Rahmah S.Ag 196911141995122003 P 14/11/69 PNS NIP-13 S1 III/d 16 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.121 Yeni Alka S.Ag 000000000132198391 P 26/01/73 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMPN 7 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.122 Agus Wahyudin S.Ag 000000000132252758 L 20/02/74 PNS NIP-13 S1 III/b 11 SMPN 8 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.123 Yurnila S.Ag P 15/07/75 Non-PNS S1 10 SMPN 6 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.124 Siti Fatimah Dwi D.S S.Ag P 26/03/76 Non-PNS S1 10 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.125 Nurbaiti Dra. Hj. P 14/09/63 Non-PNS S1 9 SMPS Lukmanul Hakim Kota Lubuk Linggau
5.126 Robiatul Adawiah S.Pd.I P 06/07/82 Non-PNS S1 9 SMPS Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau
5.127 Warah S.Ag 000000000440038644 P 02/08/70 PNS Daerah S1 III/a 8 SMPN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.128 Doli Sukaria S.Pd.I P 23/08/79 Non-PNS S1 7 SMPN 7 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.129 Desti Apriyanti S.Pd.I P 04/04/77 Non-PNS S1 6 SMPS Bakti Keluarga Kota Lubuk Linggau
5.130 Apriliansyah S.Pd.I 000000000167302008 L 30/04/79 PNS Daerah S1 III/a 6 SMPS PGRI 1 Kota Lubuk Linggau
5.131 Jessy Amelia S.Th.I P 06/12/79 Non-PNS S1 6 SMPN 7 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.132 Kasmawati S.Pd.I P 05/03/81 Non-PNS S1 6 SMPS Bakti Ibu 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.133 Latuhar S.Ag L 30/04/64 Non-PNS S1 5 SMPS Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau
5.134 Ruhaini S.Ag 196808032006042007 P 03/08/68 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 6 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.135 Meri Handayani S.Ag 197301072006042008 P 07/01/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.136 Murtafi'ah S.Ag 000000000440034938 P 05/06/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 13 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.137 Mukhtar S.Ag 000000000440038624 L 28/08/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 13 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.138 Martina S.Ag 197404252006042006 P 25/04/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 8 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.139 Husdianawati S.Ag 197409102006042018 P 10/09/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 12 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.140 Eha Dahlia S.Ag 197410112006042003 P 11/10/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 8 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.141 Kurniasih S.Ag 197412162006042014 P 16/12/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.142 Linda Diana S.Ag 000000000440039278 P 06/01/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.143 Dian Ekawati S.Ag P 06/11/76 Non-PNS S1 5 SMPN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.144 Rosita S.Pd.I P 29/06/79 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.145 Undian Rukandi S.Pd.I 197909272006041006 L 27/09/79 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 12 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.146 Misbahuddin S.Pd.I L 06/04/80 Non-PNS S1 5 SMPN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.147 Rosdiana S.Pd.I P 05/02/82 Non-PNS S1 5 SMPN 11 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.148 Zulita Mustika S.Pd.I P 05/06/82 Non-PNS S1 5 SMPN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
Halaman : 132
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.149 Vivi Yanti S.Pd.I P 17/07/83 Non-PNS S1 5 SMPN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.150 Indrawati S.Pd.I 000000000440034927 P 10/12/84 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 10 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.151 Mahyuni S.Ag L 27/08/70 Non-PNS S1 4 SMPN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.152 Zalha Erlinda S.Pd.I 197707272007012012 P 27/07/77 PNS Daerah S1 III/a 4 SMPN 12 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.153 Rahmat S.Pd.I L 08/04/79 Non-PNS S1 4 SMPN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.154 Budi Satriadi Lc L 05/06/79 Non-PNS S1 4 SMPS Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau
5.155 Sri Suartini S.Pd.I P 24/07/82 Non-PNS S1 4 SMPN 5 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.156 Depy S.Pd.I P 05/12/83 Non-PNS S1 4 SMPN 9 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.157 Umi Kalsum SH.I P 09/03/84 Non-PNS S1 4 SMPS Bakti Keluarga Kota Lubuk Linggau
5.158 Husnul Khotimah S.Pd.I 198012252008012005 P 25/12/80 PNS Daerah S1 III/a 3 SMPN 6 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.159 Riza Wahyuni SH.I P 09/06/83 Non-PNS S1 3 SMPS PGRI 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.160 Rita Herlina S.Hum P 31/01/84 Non-PNS S1 3 SMPN 11 Kota Lubuk Linggau
5.161 Ibnu Suud S.Pd.I 000000000131594479 L 01/04/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.162 Zoharmawan Drs. 000000000131599032 L 12/11/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.163 Akhyar Fahmi Drs. 000000000131357843 L 05/01/65 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.164 Kholid Drs. 000000000131696706 L 01/07/60 PNS NIP-13 S1 IV/a 24 SMAN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.165 Ahmad Yunus S.Ag 000000000131541123 L 12/07/66 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SMAN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.166 Zam Zamiati Dra. P 30/10/64 Non-PNS S1 20 SMAS Muhammadiyah 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.167 Arlan Yulius Drs. L 27/06/73 Non-PNS S1 9 SMAN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.168 Umyanah Hj. A.Ma P 28/11/71 Non-PNS D2 8 SMAS Ar Risalah Kota Lubuk Linggau
5.169 Muallim Hasibuan H. Lc L 22/11/63 Non-PNS S1 7 SMAS Al Ikhlas Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.170 Mila Indra S.Pd.I P 12/06/78 Non-PNS S1 6 SMAS Bakti Keluarga Kota Lubuk Linggau
5.171 Masyithoh S.Ag 000000000440034926 P 10/03/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 5 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.172 Siti Asiah S.Pd.I P 26/03/75 Non-PNS S1 5 SMAS PGRI 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.173 Jun Purwadi S.Sos.I 000000000440035028 L 12/06/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 5 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.174 Fahrul Rozi S.Pd.I L 24/06/80 Non-PNS S1 5 SMAS PGRI 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.175 Susilawati S.Pd.I 000000000440034928 P 06/07/81 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 4 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.176 Hamdani S.Ag L 12/08/72 Non-PNS S1 4 SMAN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.177 Barondianto S.Ag L 27/06/75 Non-PNS S1 4 SMAS Al Ikhlas Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.178 Masmudah Hj. BA 000000000131595565 P 17/11/58 PNS NIP-13 D3 III/d 25 SMKN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.179 Muh. Asmuni BA 000000000131660437 L 22/01/56 PNS NIP-13 D3 III/d 22 SMKN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.180 Darmiati BA 000000000131793495 P 04/08/60 PNS NIP-13 D3 III/c 22 SMKN 3 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.181 Lilis Suryani S.Pd.I 000000000440035000 P 12/09/80 PNS Daerah S1 III/a 5 SMKN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.182 Erlinda Wati S.Pd.I 000000000440035014 P 23/10/82 PNS Daerah S1 III/a 5 SMKN 1 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.183 Siti Patonah S.Ag P 15/09/70 Non-PNS S1 4 SMKN 2 Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau
5.184 Rasmani Dra. P 04/02/73 Non-PNS S1 4 SMKS Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau
5.185 Fauzan Aziz H. S.Pd.I 000000000131357617 L 01/01/61 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDLBN Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Lulus 2008
5.186 Siti Huliah A.Ma 000000000130613898 P 25/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 33 SDN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.187 Sri Mulyana 000000000130613886 P 14/07/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 33 SDN 34 Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 133
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.188 Darnisah S.Pd.I 000000000130766811 P 05/06/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 55 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.189 Dardiri Kusdi S.Pd.I 000000000130766788 L 14/10/54 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 39 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.190 Marhamah Umar A.Ma 000000000130766813 P 06/02/55 PNS NIP-13 D2 II/d 32 SDN 9 Prabumulih Kota Prabumulih
5.191 Lamnah Hj. S.Pd.I 000000000130766792 P 12/05/55 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 27 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.192 Nurul Hawami S.Pd.I 000000000130766774 L 22/09/56 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 22 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.193 Nurtamaji A.Ma 000000000150766871 L 30/09/56 PNS NIP-15 D2 IV/a 32 SDN 41 Prabumulih Kota Prabumulih
5.194 Ernanetti S.Pd.I 000000000130766820 P 12/01/57 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SDN 36 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.195 Wahidah Tunasiah A.Ma 000000000130766793 P 27/09/57 PNS NIP-13 D2 III/d 32 SDN 24 Prabumulih Kota Prabumulih
5.196 Husniwati A.Ma 000000000150204364 P 21/05/53 PNS NIP-15 D2 IV/a 30 SDN 12 Prabumulih Kota Prabumulih
5.197 Farida R. A.Ma 000000000130861613 P 06/08/55 PNS NIP-13 D2 III/d 30 SDN 44 Prabumulih Kota Prabumulih
5.198 Mariam S.Pd.I 000000000130861651 P 06/09/60 PNS NIP-13 S1 III/d 30 SDN 37 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.199 Mujahidin A.Ma 000000000131074402 L 04/04/55 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 57 Prabumulih Kota Prabumulih
5.200 Umidah S.Pd.I 000000000131074390 P 03/06/56 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 21 Prabumulih Kota Prabumulih
5.201 Rubiyem A.Ma 000000000131074368 P 02/07/56 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 39 Prabumulih Kota Prabumulih
5.202 Sumiaty 000000000131074381 P 23/07/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 29 SDN 8 Prabumulih Kota Prabumulih
5.203 Zaleha S.Pd.I 000000000131074421 P 01/09/57 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SDN 11 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.204 Yuhainah S.Pd.I 000000000131074401 P 25/10/58 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 13 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.205 Komariyah A.Ma 000000000131074852 P 17/07/59 PNS NIP-13 D2 III/d 29 SDN 49 Prabumulih Kota Prabumulih
5.206 Parsono S.Pd.I 000000000131074438 L 14/02/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 29 SDN 80 Prabumulih Kota Prabumulih
5.207 Wasirah A.Ma 000000000131232411 P 18/12/54 PNS NIP-13 D2 III/d 28 SDN 52 Prabumulih Kota Prabumulih
5.208 Erna Juwita S.Pd.I 000000000131232409 P 15/01/57 PNS NIP-13 S1 III/d 28 SDN 14 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.209 Romdon H. 000000000131232883 L 25/06/52 PNS NIP-13 SLTA III/c 27 SDN 51 Prabumulih Kota Prabumulih
5.210 Hertati S.Pd.I 000000000131357645 P 12/07/55 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 26 Prabumulih Kota Prabumulih
5.211 Yuslinawati S.Pd.I 000000000131232896 P 23/12/56 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 15 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.212 Saunah S.Pd.I 000000000131232871 P 16/10/57 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 23 Prabumulih Kota Prabumulih
5.213 Amawiyah Hj. S.Pd.I 000000000131232866 P 27/12/57 PNS NIP-13 S1 II/d 27 SDN 33 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.214 Siti Fatimah S.Pd.I 000000000131232877 P 12/02/59 PNS NIP-13 S1 III/d 27 SDN 2 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.215 Sartina A.Ma 000000000131357642 P 11/02/61 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 54 Prabumulih Kota Prabumulih
5.216 Hosiah A.Ma.Pd 000000000131232957 P 16/12/62 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 30 Prabumulih Kota Prabumulih
5.217 Indra A.Ma 000000000131233265 L 05/03/63 PNS NIP-13 D2 III/c 27 SDN 29 Prabumulih Kota Prabumulih
5.218 M. Sani A.Ma 000000000131357652 L 14/11/63 PNS NIP-13 D2 III/d 27 SDN 74 Prabumulih Kota Prabumulih
5.219 Suharso S.Pd.I 000000000131358309 L 22/07/58 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 25 Prabumulih Kota Prabumulih
5.220 Proni A.Ma 000000000131357776 L 03/08/60 PNS NIP-13 D2 III/c 25 SDN 71 Prabumulih Kota Prabumulih
5.221 Sutarman A.Ma 000000000131357774 L 10/02/62 PNS NIP-13 D2 III/d 25 SDN 55 Prabumulih Kota Prabumulih
5.222 Yusnidar S.Pd.I 000000000131357800 P 18/04/64 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SDN 6 Prabumulih Kota Prabumulih
5.223 Ibrahim Karim BA 000000000131651501 L 13/06/54 PNS NIP-13 D3 III/c 24 SDN 4 Prabumulih Kota Prabumulih
5.224 Sumini A.Ma 000000000131358613 P 10/11/60 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 38 Prabumulih Kota Prabumulih
5.225 Jumratul Ikwani S.Pd.I 000000000131541433 L 10/11/62 PNS NIP-13 S1 III/d 24 SDN 50 Prabumulih Kota Prabumulih
5.226 Yelni Fatriwati A.Ma 000000000131541497 P 01/01/63 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 6 Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 13+
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.227 Suwarti A.Ma 000000000131358628 P 07/05/63 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 75 Prabumulih Kota Prabumulih
5.228 Nazuah S.Pd.I 000000000131451471 P 23/02/64 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN 41 Prabumulih Kota Prabumulih
5.229 Wahidin A.Ma 000000000131541452 L 03/08/65 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 48 Prabumulih Kota Prabumulih
5.230 Sulasma S.Pd.I 000000000131541485 P 07/04/66 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN 31 Prabumulih Kota Prabumulih
5.231 Latifah A.Ma 000000000131358626 P 15/08/66 PNS NIP-13 D2 III/c 24 SDN 17 Prabumulih Kota Prabumulih
5.232 Supiyani S.Pd.I 000000000131358614 P 03/08/67 PNS NIP-13 S1 III/c 24 SDN 69 Prabumulih Kota Prabumulih
5.233 Maswen A.Ma 000000000131927048 P 15/03/66 PNS NIP-13 D2 III/b 21 SDN 43 Prabumulih Kota Prabumulih
5.234 Padhilah BA 000000000131956269 P 27/10/60 PNS NIP-13 D3 III/b 20 SDN 56 Prabumulih Kota Prabumulih
5.235 Holina S.Pd.I 000000000131929614 P 16/12/67 PNS NIP-13 S1 III/d 20 SDN 31 Prabumulih Kota Prabumulih
5.236 Masla A.Ma 000000000131948509 P 08/01/70 PNS NIP-13 D2 III/b 20 SDN 70 Prabumulih Kota Prabumulih
5.237 Raudho Hj. 000000000150250664 P 01/09/63 PNS NIP-15 D2 III/a 19 SDN 19 Prabumulih Kota Prabumulih
5.238 Adenan A.Ma 000000000131981581 L 10/12/64 PNS NIP-13 D2 III/b 19 SDN 16 Prabumulih Kota Prabumulih
5.239 Sibawaihi S.Pd.I 000000000131980404 L 26/03/67 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.240 Yuhanah S.Pd.I 000000000132025069 P 31/12/69 PNS NIP-13 S1 III/b 17 SDN 45 Prabumulih Kota Prabumulih
5.241 Siti Fatimah S.Ag P 31/07/71 Non-PNS S1 14 SDS Muhammadiyah Kota Prabumulih
5.242 Eloza Maryani 000000000150313563 P 12/11/69 PNS NIP-15 SLTA II/b 11 SDN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
5.243 Eliyani S.Ag P 24/06/76 Non-PNS S1 11 SDN 22 Prabumulih Kota Prabumulih
5.244 Muhamat Rasid S.Pd.I 000000000150320224 L 13/04/71 PNS NIP-15 S1 III/a 9 SDN 73 Prabumulih Kota Prabumulih
5.245 Wirawan Drs. L 03/12/64 Non-PNS S1 8 SDN 58 Prabumulih Kota Prabumulih
5.246 Arlina Dra. P 02/02/65 Non-PNS S1 8 SDN 9 Prabumulih Kota Prabumulih
5.247 Erlina Dra. P 25/03/65 Non-PNS S1 8 SDN 18 Prabumulih Kota Prabumulih
5.248 Eti Firdawati Dra. P 24/08/66 Non-PNS S1 8 SDN 42 Prabumulih Kota Prabumulih
5.249 Yudi Andesma Drs. L 09/11/67 Non-PNS S1 8 SDN 53 Prabumulih Kota Prabumulih
5.250 Samsul Bahri L 27/06/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 28 Prabumulih Kota Prabumulih
5.251 Ona Diana P 06/08/68 Non-PNS SLTA 8 SDN 27 Prabumulih Kota Prabumulih
5.252 Prama Sakti L 01/02/69 Non-PNS SLTA 8 SDN 32 Prabumulih Kota Prabumulih
5.253 Nurhasanah A.Ma 000000000150324896 P 24/10/70 PNS NIP-15 D2 II/b 8 SDN 8 Prabumulih Kota Prabumulih
5.254 Elni Jusri S.Ag 000000000440041190 L 12/01/75 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN 30 Prabumulih Kota Prabumulih
5.255 Sri Abidah S.Ag 000000000440041187 P 22/08/75 PNS Daerah S1 III/a 8 SDN 48 Prabumulih Kota Prabumulih
5.256 Dessy Asnani A.Ma P 13/02/81 Non-PNS D2 8 SDS Muhammadiyah Prabumulih Kota Prabumulih
5.257 Damawar S.Ag P 09/10/67 Non-PNS S1 6 SDN 72 Prabumulih Kota Prabumulih
5.258 Aisyah S.Ag P 22/09/71 Non-PNS S1 6 SDN 49 Prabumulih Kota Prabumulih
5.259 Sandi Mariza A.Ma P 28/09/71 Non-PNS D2 6 SDN 56 Prabumulih Kota Prabumulih
5.260 Lusi Syuryadi S.Ag 000000000150353365 L 09/09/72 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 76 Prabumulih Kota Prabumulih
5.261 Hasanah S.Ag 000000000150353045 P 09/01/74 PNS NIP-15 S1 III/a 6 SDN 76 Prabumulih Kota Prabumulih
5.262 Rahmawati S.Pd P 10/11/78 Non-PNS S1 6 SDN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.263 Eva Sanra S.Pd.I P 16/07/81 Non-PNS S1 6 SDN 40 Prabumulih Kota Prabumulih
5.264 Tina ERyani A.Ma P 30/07/85 Non-PNS D2 6 SDN 74 Prabumulih Kota Prabumulih
5.265 Ernaningsih S.Ag 000000000440038816 P 15/08/71 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 77 Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 13S
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.266 Sumber Wati 000000000440041184 P 20/06/72 PNS Daerah SLTA II/a 5 SDN 79 Prabumulih Kota Prabumulih
5.267 Albert Susanto S.Ag 000000000440038824 L 01/09/72 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 67 Prabumulih Kota Prabumulih
5.268 Supri Hartini S.Ag 000000000440041189 P 13/09/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 56 Prabumulih Kota Prabumulih
5.269 Rohliyati A.Ma 000000000440035143 P 17/09/74 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 79 Prabumulih Kota Prabumulih
5.270 Al Auza'i S.Pd.I 000000000440041197 L 01/11/74 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 7 Prabumulih Kota Prabumulih
5.271 Nini Maryani S.Ag 000000000440041185 P 10/06/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 50 Prabumulih Kota Prabumulih
5.272 Repoliawan S.Ag 000000000440040092 L 25/10/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 77 Prabumulih Kota Prabumulih
5.273 Sarmila S.Ag 000000000440041194 P 11/11/75 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 47 Prabumulih Kota Prabumulih
5.274 Mursyidah S.Ag 000000000440040088 P 22/05/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 12 Prabumulih Kota Prabumulih
5.275 Yulneti S.Pd.I 000000000440041192 P 10/01/77 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 14 Prabumulih Kota Prabumulih
5.276 Akhmad Bambang Juzadhi A.Ma 000000000440035146 L 11/07/78 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 7 Prabumulih Kota Prabumulih
5.277 Betti S.Ag 197811102006042013 P 10/11/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SDN 69 Prabumulih Kota Prabumulih
5.278 Endriani A.Ma 000000000440035147 P 16/04/79 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 18 Prabumulih Kota Prabumulih
5.279 Morina Kusuma Dewi S.Pd.I P 17/05/79 Non-PNS S1 5 SDN 10 Prabumulih Kota Prabumulih
5.280 Evy Riyany A.Ma 000000000440035144 P 19/01/80 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
5.281 Dedi Irawan A.Ma L 06/05/80 Non-PNS D2 5 SDN 20 Prabumulih Kota Prabumulih
5.282 Fitri Yuliani A.Ma 000000000440038847 P 31/07/81 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 9 Prabumulih Kota Prabumulih
5.283 Zainuri Zauli L 02/03/84 Non-PNS SLTA 5 SDN 76 Prabumulih Kota Prabumulih
5.284 Royan Faslahhuddin A.Ma 000000000440035148 L 11/07/84 PNS Daerah D2 II/b 5 SDN 77 Prabumulih Kota Prabumulih
5.285 Rusmawati S.Ag P 28/08/68 Non-PNS S1 4 SDN 54 Prabumulih Kota Prabumulih
5.286 Sri Susanti P 18/10/71 Non-PNS SLTA 4 SDN 35 Prabumulih Kota Prabumulih
5.287 Nazipah A.Ma P 04/02/79 Non-PNS D2 4 SDN 21 Prabumulih Kota Prabumulih
5.288 Liza Silvia S.Pd.I P 08/03/83 Non-PNS S1 4 SDN 22 Prabumulih Kota Prabumulih
5.289 Netty Atika Hj. A.Md 000000000150170260 P 15/04/54 PNS NIP-15 D3 III/c 35 SMPN 4 Prabumulih Kota Prabumulih
5.290 Azizah A.Md 000000000150193006 P 20/12/54 PNS NIP-15 D3 III/d 32 SMPS Taman Siswa Kota Prabumulih
5.291 Syamsiah S.Pd.I 000000000130766819 P 24/04/59 PNS NIP-13 S1 IV/a 32 SMPN 1 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.292 Surnalawaty S.Pd.I 000000000131074875 P 26/12/60 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SMPN 10 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.293 Ira Isman S.Pd.I 000000000131074392 L 06/02/61 PNS NIP-13 S1 III/d 29 SMPN 10 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.294 Fauzah Z. Hj. S.Ag 000000000131386329 P 22/03/53 PNS NIP-13 S1 IV/a 27 SMPN 2 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.295 Maimanah BA 000000000131473355 P 22/12/52 PNS NIP-13 D3 III/d 26 SMPN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.296 Yurnelis S.Pd.I 000000000131944189 P 21/07/61 PNS NIP-13 S1 III/c 20 SMPN 2 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.297 Susi A.R Dra. 000000000131997657 P 18/06/64 PNS NIP-13 S1 IV/a 19 SMPN 5 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.298 Sri Susmita S.Ag 000000000440044051 P 25/08/69 PNS Daerah S1 III/a 17 SMPN 10 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.299 Ricky Syahruddin S.Ag 000000000132197869 L 01/09/72 PNS NIP-13 S1 III/d 13 SMPN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.300 Aidil Fitri Drs. 000000000132252714 L 13/04/68 PNS NIP-13 S1 III/c 11 SMPN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.301 Mirin S.Ag L 10/11/73 Non-PNS S1 11 SMPN 6 Kota Prabumulih
5.302 Saukani Azhari S.Pd.I L 19/06/78 Non-PNS S1 8 SMPN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.303 Reni Desiarni S.Ag P 28/12/70 Non-PNS S1 7 SMPS PGRI Prabumulih Kota Prabumulih
5.304 Maidiana S.Ag P 05/10/74 Non-PNS S1 7 SMPN 7 Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 136
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.305 Martin Maimunah S.Pd P 16/03/80 Non-PNS S1 7 SMPN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.306 Heti Baniati S.Pd.I P 31/05/80 Non-PNS S1 7 SMPN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.307 Sri Rahayu S.Pd P 12/10/75 Non-PNS S1 6 SMPN 9 Prabumulih Kota Prabumulih
5.308 Darusman S.Pd.I L 04/06/76 Non-PNS S1 6 SMPN 8 Prabumulih Kota Prabumulih
5.309 Sri Malena S.Ag 000000000440038821 P 23/05/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 7 Prabumulih Kota Prabumulih
5.310 Sri Murni S.Ag 000000000440038813 P 18/10/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.311 Alamsri Drs. 000000000440035134 L 05/07/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 7 Prabumulih Kota Prabumulih
5.312 Muh. Al Habib S.Pd.I 000000000440035133 L 26/10/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMPN 6 Kota Prabumulih
5.313 Miflihatul Khair S.Pd.I P 30/08/79 Non-PNS S1 5 SMPN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.314 Febriadi S.Pd.I L 04/02/80 Non-PNS S1 5 SMPN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.315 Marlina Djaie S.Sos.I P 10/03/77 Non-PNS S1 4 SMPN 9 Prabumulih Kota Prabumulih
5.316 Hidayati S.Pd.I P 31/03/72 Non-PNS S1 3 SMPN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.317 Ardona S.Pd.I L 11/02/84 Non-PNS S1 3 SMPS Yayasan Bakti Kota Prabumulih
5.318 Harfini A.S BA 000000000150192933 P 18/08/55 PNS NIP-15 D3 III/c 32 SMAS Yayasan Bakti Prabumulih Kota Prabumulih
5.319 Marnelis S.Ag 000000000131619025 P 16/03/57 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAS Muhammadiyah I Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2007
5.320 Zuliyani S.Pd.I 000000000131624752 P 25/04/59 PNS NIP-13 S1 III/d 25 SMAN 2 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.321 M. Taslim B.Sc L 19/04/62 Non-PNS D3 24 SMAS Taman Siswa Kota Prabumulih
5.322 Suharman Drs. 000000000131997959 L 23/02/62 PNS NIP-13 S1 IV/a 19 SMAN 3 Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.323 Mahpuzi Drs. L 11/06/67 Non-PNS S1 16 SMAS Taman Siswa Kota Prabumulih
5.324 Nurbaya S.Ag P 30/12/73 Non-PNS S1 14 SMAS Yayasan Bakti Prabumulih Kota Prabumulih Lulus 2008
5.325 Andriansito S.Ag 000000000132197827 P 23/11/66 PNS NIP-13 S1 III/c 13 SMAN 4 Prabumulih Kota Prabumulih
5.326 Rahmat S.Ag L 16/07/69 Non-PNS S1 11 SMAS PGRI Prabumulih Kota Prabumulih
5.327 Juwairiah Dra. P 10/04/69 Non-PNS S1 6 SMAN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
5.328 Herlina S.Ag P 02/04/70 Non-PNS S1 6 SMAN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.329 Arsani S.Ag L 04/02/76 Non-PNS S1 6 SMAS Yayasan Bakti Prabumulih Kota Prabumulih
5.330 Maryadi Drs. L 22/02/76 Non-PNS S1 6 SMAN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.331 Mirnawati S.Hum P 05/10/80 Non-PNS S1 6 SMAN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.332 Lutfi S.Ag 000000000440035100 L 23/12/70 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 3 Prabumulih Kota Prabumulih
5.333 Aswin S.Ag 000000000440035099 L 05/09/73 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 2 Prabumulih Kota Prabumulih
5.334 Aldrin S.Ag 000000000440041186 L 25/09/76 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
5.335 Susi Asneni S.Pd.I 000000000440041221 P 04/08/78 PNS Daerah S1 III/a 5 SMAN 4 Prabumulih Kota Prabumulih
5.336 Edi Irawan S.Pd.I L 04/09/81 Non-PNS S1 5 SMAN 5 Prabumulih Kota Prabumulih
5.337 Hery Andriati S.Ag P 29/09/76 Non-PNS S1 4 SMAN 6 Prabumulih Kota Prabumulih
5.338 Atika Karolina S.Pd.I P 28/05/85 Non-PNS S1 4 SMAN 6 Prabumulih Kota Prabumulih
5.339 Yulianti S.Pd.I P 24/07/76 Non-PNS S1 3 SMAN 6 Prabumulih Kota Prabumulih
5.340 Subali Drs. H. L 04/07/63 Non-PNS S1 15 SMKS YKPP Kota Prabumulih
5.341 Emiyati S.Ag P 06/11/69 Non-PNS S1 6 SMKS PGRI I Kota Prabumulih
5.342 Nurhumaidah S.Ag P 23/05/73 Non-PNS S1 6 SMKS PGRI I Kota Prabumulih
5.343 Nata Irmala S.Pd.I P 12/01/78 Non-PNS S1 6 SMKS T. Abadi Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 137
Lulus Tahun
DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2011
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
No. Nama Guru Gelar NIP
Jenis
Kela-
min
Tanggal
Lahir
Status
Kepega-
waian
Pendi-
dikan
Nama Ibu
Kandung
Sertifikasi
Gol.
Masa
Kerja
{Thn)
Nama Sekolah KabupatenJKota
5.344 Saeful Islam S.Th.I 000000000440035116 L 25/01/80 PNS Daerah S1 III/a 6 SMKN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
5.345 Hadijah Dra. P 12/10/67 Non-PNS S1 5 SMKS T. Abadi Prabumulih Kota Prabumulih
5.346 Nur'aini Thaher S.Ag P 27/06/74 Non-PNS S1 - SMKN 1 Prabumulih Kota Prabumulih
Halaman : 138