Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Hari Tarikh Tahun Bilangan Murid Masa Topik Kemahiran : Isnin : 27 Mei 2013

3 :6 : : 10:30 pg -12:30 tgh hari (1 jam) : Pecahan : Menambah pecahan yang penyebut dan pengangkanya berlainan

Pengetahuan sedia ada : Murid telah boleh menambahkan pecahan yang penyebutnya adalah sama. Hasil pembelajaran : Pada akhir PdP, murid dapat menambah pecahan yang pemyebut dan pengangkanya tidak sama nilai. Pada akhir PdP, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 soalan daripada soalan daripada Lembaran Kerja yang diberikan. Nilai murni : Bersikap adil dalam membahagi atau mengagihkan sesuatu Alat Bantu Mengajar :Kad-kad gambar , Lembaran Kerja

Langka h Set induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Imbas kembali pengetahuan yang sedia ada .

Aktiviti Pengajaran Pembelajarn 1. Guru mengimbas kembali operasi penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang sama nilai.

Catatan / ABM

Langka h1 (20 min)

Memperkenalkan soalan penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai.

1. Guru mengedarkan dua

Kad Bersikap adil

keping kad kepada murid . Nilai murni: 2. Guru memberikan arahan kepada murid iaitu menyuruh murid melipatkan kertas yang diedarkan dan melorekkan bahagian tertentu seperti contoh pecahan yang ditunjukkan oleh guru pada papan putih. 3. Guru menjelaskan kepada murid supaya menjadikan satu per dua kepada dua per empat.Cara ini dapat memberikan satu konsep kepada murid cara untuk menyelesaikan penambahan pecahan di dalm membahagi sesuatu.

Menukar pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar.

dengan penyebut yang berbeza.(penambahan pecahan hanya boleh dilakukan dengan apabila nilai penyebutnya sama) 4. Jawapan yang dapat adalah pecahan tidak wajar iaitu lima per empat.Guru menunjukkan cara untuk menukarkan pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar dengan menggunakan operasi bahagi. Langka h2 Memperkenalkan pngetahuan asas cara penambahan dalam pecahan(penyebut dan pengangka adalah berbeza) 1. Guru memberi satu contoh pada papan putih. 2. Guru bertanya kepada murid sama ada kita boleh terus menambah pecahan apabila penyebutnya adalah tidak sama. 3. Guru sekali lagi memperingatkan murid bahawa penambahan pecahan hanya berlaku pada penyebut yang sama nilai sahaja.

(20 min) penyelesaian

4. Guru menyuruh murid menghafal sifir 2 dan3. 5. Seterusnya, guru menyuruh murid mencari nilai yang sama antara sifir 2 dan 3 supaya dapat menjadikan penyebutnya sama. 6. i) Apabila penyebut dua didarab dengan tiga (2x3),maka pengangkanya juga perlu didarab dengan tiga iaitu (1x3). 7. Apabila penyebut tiga didarab dengan dua(3x2),maka pengangkanya juga perlu didarab dengan 2 iaitu(2x2). 8. Selepas Kedua-dua pecahan penyebutnya sama,maka operasi penambahan boleh dilakukan. 9. Seterusnya, guru menunjukkan contoh yang lain supaya murid dapat lebih memahami topik yang ingin diajar .

Penutup (15 min)

Membuat rumusan tentang penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama. Menguji kefahaman murid tentang penambahan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid untuk menguji kafahaman murid tentang topik tersebut. 2. Murid murid menyelesaikan lembaran kerja secara individu.

Lembaran kerja Nilai murni: Bertanggungj awab melaksanaka n tugas

Contoh soalan: disertakan dalam rujuk lampiran.

Lembaran Kerja Nama :_____________ Tahun : ____________ Tajuk : Pecahan Kemahiran : Menambahkan pecahan yang penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. Arahan : Menunjukkan jalan kira dalam menyelesaikan soalan-soalan pecahan yang berikut. 1) 2 + 3 3 4 = Tarikh :_______________

2) 2 + 5

1 3 =

3) 5 + 6

1 4 =

4) 1 + 2

3 5 =

5) 4 + 5

2 3 =

6) 3 + 8

1 6 =

7) 2 + 6

3 7 =

8) 6 + 7

4 5 =

9) 2 + 9

1 2 =

10) 3 + 8

4 7 =