Sumber Tenaga dan Pemuliharaannya

NAMA:

MAMMUHAD IZZAT IRFAN BIN MOHAMAD ZAHRI

TINGKATAN : 1 SIBER PEMERIKSA : PUAN NURBAZLINA BINTI RAMLI

Mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga? Kita perlu memulihara tenaga sumber tenaga kerana manusia dan haiwan memerlukan tenaga seperti :  bergerak  bernafas  makan Manusia dan haiwan Memperoleh tenaga daripada Makanan yang dimakan MANAKALA Tumbuhan hijau Memperoleh tenaga daripada Matahari melalui proses fotosintesis .1.

.Peranan kerajaan dalam pengurusan sumber tenaga -Memberi bimbingan dan insentif kepada pihak awam untuk mengamalkan pegurusan tenaga yang cekap -Mengembangkan potensi teknologi teknologi penjimatan tenaga yang baru .Pengurusan sumber tenaga boleh dilakukkan melalui aktiviti pemuliharaan termasuk -Mengurangkan pembaziran penggunaan tenaga -Menggunakan tenaga dengan lebih cekap -Mengurangkan penggunaan tenaga secara menyeluruh .Pemeliharaan dapat memanjangkan tempoh pemerolehan sumbertenaga .Penggunaan dan Pengurusan Tenaga Secara Cekap Meningkatkan keberkesanan sumber tenaga dengan mengurangkan pembaziran atu kerosakan sumber tenaga.

Cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap -Berikut menunjukkan antara cadangann-cadangan yang boleh diambil untuk menjimatkan penggunaan tenaga seharian : Berkongsi kereta ke tempat kerja Penggunaa n mentol penjimat tenaga PENGGUNAAN TENAGA SECARA CEKAP Menggosok banyak pakaian dalam satu masa pengangkutan Penggunaan awam Penggunaan periuk tekanan penjimat tenaga .

.  Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui semakin menyusut kerana penggunaannya yang berterusan dan meluas .Akibat masalah penyusutan sumber tenaga.Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga Menguruskan sumber tenaga dengan cermat.kita mesti -Mencari sumber tenaga alternatif -Mengelakkan pembaziran tenaga melalui amalan yang teliti dan bijaksana -Menghasilkan bahan api baru seperti arkohol daripada hampas. menjimatkan penggunaan tenaga dan mengelakkan pembaziran. -Menggunakan pengetahuan saintifik dan teknologi untuk meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dalam kenderaan dan mesin . tebu dan diesel daripada sisa kelapa sawit.Pemuliharaan tenaga adalah penting supaya sumber tenaga kekal lebih lama.