Sumber Tenaga dan Pemuliharaannya

NAMA:

MAMMUHAD IZZAT IRFAN BIN MOHAMAD ZAHRI

TINGKATAN : 1 SIBER PEMERIKSA : PUAN NURBAZLINA BINTI RAMLI

Mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga? Kita perlu memulihara tenaga sumber tenaga kerana manusia dan haiwan memerlukan tenaga seperti :  bergerak  bernafas  makan Manusia dan haiwan Memperoleh tenaga daripada Makanan yang dimakan MANAKALA Tumbuhan hijau Memperoleh tenaga daripada Matahari melalui proses fotosintesis .1.

Peranan kerajaan dalam pengurusan sumber tenaga -Memberi bimbingan dan insentif kepada pihak awam untuk mengamalkan pegurusan tenaga yang cekap -Mengembangkan potensi teknologi teknologi penjimatan tenaga yang baru .Pengurusan sumber tenaga boleh dilakukkan melalui aktiviti pemuliharaan termasuk -Mengurangkan pembaziran penggunaan tenaga -Menggunakan tenaga dengan lebih cekap -Mengurangkan penggunaan tenaga secara menyeluruh .Penggunaan dan Pengurusan Tenaga Secara Cekap Meningkatkan keberkesanan sumber tenaga dengan mengurangkan pembaziran atu kerosakan sumber tenaga.Pemeliharaan dapat memanjangkan tempoh pemerolehan sumbertenaga . .

Cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap -Berikut menunjukkan antara cadangann-cadangan yang boleh diambil untuk menjimatkan penggunaan tenaga seharian : Berkongsi kereta ke tempat kerja Penggunaa n mentol penjimat tenaga PENGGUNAAN TENAGA SECARA CEKAP Menggosok banyak pakaian dalam satu masa pengangkutan Penggunaan awam Penggunaan periuk tekanan penjimat tenaga .

Akibat masalah penyusutan sumber tenaga.Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga Menguruskan sumber tenaga dengan cermat.kita mesti -Mencari sumber tenaga alternatif -Mengelakkan pembaziran tenaga melalui amalan yang teliti dan bijaksana -Menghasilkan bahan api baru seperti arkohol daripada hampas. -Menggunakan pengetahuan saintifik dan teknologi untuk meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dalam kenderaan dan mesin . menjimatkan penggunaan tenaga dan mengelakkan pembaziran. tebu dan diesel daripada sisa kelapa sawit. .  Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui semakin menyusut kerana penggunaannya yang berterusan dan meluas .Pemuliharaan tenaga adalah penting supaya sumber tenaga kekal lebih lama.