Sumber Tenaga dan Pemuliharaannya

NAMA:

MAMMUHAD IZZAT IRFAN BIN MOHAMAD ZAHRI

TINGKATAN : 1 SIBER PEMERIKSA : PUAN NURBAZLINA BINTI RAMLI

1. Mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga? Kita perlu memulihara tenaga sumber tenaga kerana manusia dan haiwan memerlukan tenaga seperti :  bergerak  bernafas  makan Manusia dan haiwan Memperoleh tenaga daripada Makanan yang dimakan MANAKALA Tumbuhan hijau Memperoleh tenaga daripada Matahari melalui proses fotosintesis .

Peranan kerajaan dalam pengurusan sumber tenaga -Memberi bimbingan dan insentif kepada pihak awam untuk mengamalkan pegurusan tenaga yang cekap -Mengembangkan potensi teknologi teknologi penjimatan tenaga yang baru .Pengurusan sumber tenaga boleh dilakukkan melalui aktiviti pemuliharaan termasuk -Mengurangkan pembaziran penggunaan tenaga -Menggunakan tenaga dengan lebih cekap -Mengurangkan penggunaan tenaga secara menyeluruh .Pemeliharaan dapat memanjangkan tempoh pemerolehan sumbertenaga . .Penggunaan dan Pengurusan Tenaga Secara Cekap Meningkatkan keberkesanan sumber tenaga dengan mengurangkan pembaziran atu kerosakan sumber tenaga.

Cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap -Berikut menunjukkan antara cadangann-cadangan yang boleh diambil untuk menjimatkan penggunaan tenaga seharian : Berkongsi kereta ke tempat kerja Penggunaa n mentol penjimat tenaga PENGGUNAAN TENAGA SECARA CEKAP Menggosok banyak pakaian dalam satu masa pengangkutan Penggunaan awam Penggunaan periuk tekanan penjimat tenaga .

Pemuliharaan tenaga adalah penting supaya sumber tenaga kekal lebih lama. -Menggunakan pengetahuan saintifik dan teknologi untuk meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dalam kenderaan dan mesin . tebu dan diesel daripada sisa kelapa sawit.Akibat masalah penyusutan sumber tenaga.  Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui semakin menyusut kerana penggunaannya yang berterusan dan meluas . menjimatkan penggunaan tenaga dan mengelakkan pembaziran.Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga Menguruskan sumber tenaga dengan cermat. .kita mesti -Mencari sumber tenaga alternatif -Mengelakkan pembaziran tenaga melalui amalan yang teliti dan bijaksana -Menghasilkan bahan api baru seperti arkohol daripada hampas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful