Anda di halaman 1dari 35

OLEH: NORFADZLINA BINTI MISBAH WAN KHAIRUL HAYATI BINTI WAN SALLEH (KPLI SR OPSYEN SAINS)

Proses

membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia

Dewan Bahasa dan Pustaka cara selesaikan masalah dgn guna imaginasi (bukan guna logik/cara biasa) tapi dapat hasilkan pelbagai pendekatan yang luar biasa dan berkesan. Davidoff (1979) - rangsangan luar diterima oleh deria ditafsirkan kpd perkataan atau simbol unt bentuk konsep thdp rangsangan

Vincent Rejan Ruggiero (1984)- aktiviti mental y digunakan untuk bentuk /selesaikan masalah kpd membuat keputusan /memuaskan sesuatu hasrat memperoleh jawapan

Beyer (1991) - operasi mental terhadap input deria dengan menggunakan maklumat dalam ingatan untuk menaakul, mengadaptasi dan mengasimilasinya dgn tujuan bentuk/cari makna William W. Wilen (1994) proses dalaman y pantas sama ada secara sedar/tidak sedar terhadap rangasangan luar y diterima o deria. Data baru disimpan melalui cara pemadanan, perbandingan dan klasifikasi dgn maklumat/pengetahuan y sedia ada dlm ingatan

PEMIKIRAN

MENDATAR (LATERAL)

MENEGAK (VERTIKAL

DIVERGEN

KREATIF

PENAAKULAN

KRITIS

INDUKTIF

DEDUKTIF

KONVERGEN

Lepaskan

pemikiran berpandu dari keadaan masalah dgn lihat masalah dr perspektif lain, boleh guna cara penyelesaian yang bebas serta tersendiri (kreatif)
Botol mineral perhiasan rumah, cenderahati

Contoh:

Pemikiran

berpandu yang merangkumi pemikiran kritis, pemikiran penaakulan, iaitu pemikiran induktif dan pemikiran deduktif

Seseorang

buat keputusan berdasarkan analisis serta penilaiannya terhadap masalah yang dihadapi
: Hukuman kepada pelajar ponteng

Contoh

sekolah

Pemikiran

logikal Berlaku dalam situasi yang perlu membuat inferens/kesimpulan berdasarkan fakta, teori/hukum yang sedia ada
Contoh

: Penyelesaian soalan bagi subjek matematik dan sains

Maklumat

Memerhati, Mengkaji, Kenalpasti, Tafsir

Buat kesimpulan/ generalisasi

Berdasarkan pengetahuan, hukum

pengalaman, teori dan

Contoh : Cuaca mendung bermaksud akan hujan

Guna rumus, kesimpulan, prinsip, hukum, teorem atau peraturan untuk tentukan penyelesaian masalah atau aplikasi yang khusus
Pemilihan generalisasi, prinsip atau teori yang tlh diketahui

Pendedahan masalah/hipotesis

Selesaikan masalah/buktikan hipotesis/aplikasi

Contoh: Kira sudut dalaman bagi heksagon. Rumus : (n-2)180 = (6-2)180 = 120o n 6

Operasi

berfikir dapat kembangkan idea atau cipta idea, hasil, metafora, analogi dan definisi atau meneka-cipta sesuatu yang baru

Pemikiran
Fikir

kreatif unt hasilkan kreativiti

masalah dgn kreatif dan ada jawapan yang banyak dan pelbagai unsur intuisi dan celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dgn pelbagai cara yang unik dan luar biasa Tempurung kelapa

Guna

Aktiviti:

Daya berfikir yang menggunakan pengetahuan sedia ada dgn integrasi logik dan susunan demi hasilkan satu idea/jawapan yang lazim Selesaikan masalah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peraturan, prinsip, teori, hukum atau rumus yang sedia ada
Mencari satu jawapan/cara tertentu Penyelesaian soalan-soalan peringkat sekolah mata pelajaran

BERFIKIR KRITIS Banding dan beza Kategorikan

BERFIKIR KREATIF Jana dan hasilkan idea Buat hipotesis

Cirikan
Menaakulan Rumus dan ramal Nilai maklumat dan inferens

Ramal perkara baru


Cipta metafora, analogi atau definisi Reka cipta Melukis

Kemahiran membuat keputusan Kemahiran menyelesaikan masalah

Otak kiri kemahiran berfikir secara kritis Otak kanan kemahiran berfikir secara kreatif

OTAK KIRI Analitis Logik Susunan

OTAK KANAN Sintesis Imaginasi Warna Reka bentuk Rentak dan muzik

Matematik
Bahasa Fakta Ingatan

Imej dan gambar

Adakan perbincangan kumpulan kecil

antara

pelajar

dalam

Gunakan sesuai

teknik

penyelesaian

masalah

yang

Bimbing pelajar supaya pertimbang semua faktor

Bimbing pelajar meneliti segala akibat y mungkin berlaku Bimbing pelajar tinjau sesuatu idea pendapat dr sudut pandangan orang lain atau

Bimbing pelajar supaya faham dan tentukan tujuan dan objektif tentang sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat

DEFINISI

Gaya pembelajaran stail @ cara pembelajaran

Konteks psikologi pendidikan - cara seseorang memberi tumpuan & tindakan untuk memproses & memperolehi maklumat, ilmu @ pengalaman baru
Peterson (1971) - pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar

Dunn & Dunn (1978) - cara seseorang individu menumpukan perhatiannya utk memahami & mengingati sesuatu maklumat @ kemahiran baru Rumusan merupakan stail @ cara belajar seorang individu yg bertindak dgn persekitaran supaya dpt memproses, mentafsir & memperoleh maklumat, ilmu pengetahuan @ kemahiran Hasil gabungan faktor-faktor seperti jantina, umur & personaliti, baka & persekitaran

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAYA PEMBELAJARAN (DUNN & DUNN 1982)


RANGSANGAN RANGSANGAN RANGSANGAN RANGSANGAN RANGSANGAN

PERSEKITARAN EMOSI SOSIAL FISIOLOGI PSIKOLOGI

RANGSANGAN PERSEKITARAN
Cahaya

lampu terang benderang, cahaya sederhana terang atau malap Bunyi ada pelajar suka belajar dengan bunyi muzik, ada juga suka keadaan senyap sunyi & tenteram Suhu biasanya sejuk & nyaman lebih disukai berbanding cuaca panas Reka bentuk tempat belajar keselesaan tempat duduk dapat kurangkan keletihan

RANGSANGAN EMOSI
Motivasi

Instrinsik belajar dgn inisiatif sendiri Ekstrinsik belajar mengikut arahan berstrukturkan guru

Keazaman

dan tanggungjawab dapat belajar dalam tempoh yang panjang, pelajar yg kurang berazam & bertanggungjawab hanya dapat belajar dlm tempoh masa yang singkat

RANGSANGAN SOSIAL
Perseorangan

suka bersendiri, suka belajar sendiri & tidak diganggu ketika belajar Berpasangan biasanya bersama kawan karib Berkumpulan merangkumi perbincangan, kerjasama dalam permainan, pertandingan @ projek Orang dewasa contohnya dengan ibu bapa untuk meningkatkan semangat & keyakinan

RANGSANGAN FISIOLOGI
Persepsi

Visual suka dengan alat bantu mengajar seperti carta, gambarajah, video, komputer dsb Auditori ada yang suka latar belakang seperti muzik & ada yang suka suasana sunyi Kinestatik-tactile belajar dengan cara menyentuh & merasa, aktif & tidak boleh duduk diam

Pemakanan

suka makan @ minum ketika

belajar Masa belajar ada suka waktu pagi @ malam, ada juga suka waktu lewat malam Mobiliti (pergerakan) suka bediri @ berjalan, kerap menukar tempat duduk

RANGSANGAN PSIKOLOGI
Analitik

teliti, menganalisis fakta secara terperinci Global belajar secara keseluruhan Gerak hati bergantung kepada mood, kalau mood baik belajar bersungguh-sungguh Reflektif suka belajar dengan cara berfikir, gunakan kemahiran berfikir Otak kiri cenderung kepada bahasa, penulisan, logik, sains & matematik Otak kanan cenderung kepada muzik, seni, mereka bentuk & kreatif

BUNYI SUHU
CAHAYA REKA BENTUK

TANGGUNG- KEAZAMAN JAWAB STRUKTUR MOTIVASI EMOSI

ORANG DEWASA BERPASANGAN

PERSEKITARAN

ANALITIK GLOBAL REFLEKSI GERAK HATI

RANGSANGAN & UNSUR-UNSUR GAYA PEMBELAJARAN


PSIKOLOGI

SOSIAL

BERKUMPULAN MASA PELAJAR

PERSEORANGAN FISIOLOGI MOBILITI OTAK OTAK KANAN KIRI

PERSEPSI PEMAKANAN

(MURNFORD & HONEY - 1986)

ktivis

eflektif

eoris

ragmatis

Libatkan diri secara aktif dan agresif

AKTIVIS

Suka memerhati, memikir & membuat refleksi kendiri dlm alam sekitar

Ada idea sendiri, memerhati, menyoalsiasat, mentafsir dan menilai dengan kemahiran berfikir

Suka sejarah, bahasa dan melibatkan diri dalam aktiviti projek & kajian luar

REFLEKTIF

Kemahiran berfikir scr kritis dan kreatif, suka tafsir/nilai prinsip, keputusan @ projek, berhati-hati dan berwaspada, pendengar yg baik, belajar/buat kerja sistematik, tidak terburu-buru membuat keputusan

kaedah penyelesaian masalah, inkuiripenemuan, projek & perbincangan

Suka gunakan prinsip & teori utk buat kesimpulan sesuatu perkara

TEORIS

-Fikiran rasional & logikal, -berdisiplin & objektif, -kurang kreatif (guna otak kiri), -buat hipotesis, uji hipotesis & buat kesimpulan berdasarkan bukti -Mengkaji sebab & akibat sesuatu perkara Suka matematik, sains, geografi & sejarah

kaedah induksi & deduksi, bertukar pendapat melalui perbincangan, membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan

Utamakan aplikasi teori, hukum & prinsip sedia ada dlm situasi sebenar

Bersifat praktikal & pentingkan hakikat sebenar drp teori, hukum @ prinsip yg sedia ada

PRAGMATIS

GAYA PEMBELAJARAN LAIN (SLAVIN 1994)


GP BERGANTUNG Utamakan bidang kognitif & terima secara keseluruhan
Antara ciri-ciri:
Terima

GP TIDAK BERGANTUNG Pentingkan analisis bahagian pola @ corak secara terperinci


Antara ciri-ciri:
Mengamati Ada

pendapat scr umum ekstrinsik

perkara scr analitik

Motivasi Sensitif Tiada Sikap

motivasi intrinsik yg kuat

terhadap teguran & pandangan orang lain inisiatif belajar menurut perintah & belajar apa yg diajar - bergantung kepada guru Lebih suka belajar dgn rakan sebaya dalam kump kecil Strategi pengajaran ->keseluruhan kelas, demonstrasi, syarahan &kaedah kumpulan

Kurang

sensitif trhdp teguran & pandangan orang lain


Belajar Boleh

dengan inisiatif sendiri

uruskan pembelajaran sendiri & berfikir secara kritis & kreatif Lebih suka belajar & berfikir masalah diri sendiri Stategi pengajaran ->kaedah ujikaji, kaedah inkuiri-penemuan & kaedah penyelesaian masalah

mengenalpasti gaya pembelajaran murid & strategi yg sesuai Harus merujuk kepada faktor-faktor yg mempengaruhi gaya pembelajaran - 5 rangsangan Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yg berbeza

Strategi pengajaran yg digunakan hendaklah pelbagai jenis - strategi yg utama ialah berpusatkan murid & bahan