Anda di halaman 1dari 9

GEMILANG SEJARAH T4 2009 BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA SOALAN OBJEKTIF 1 TEORI KEDATANGAN ISLAM Dari Semenanjung Tanah

Arab BUKTI Persamaan hasil kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab Ms 176 A B C D 2 S.Q. Fatimi John Crowford Emanuel Gadinho Eredia Profesor Syed Muhammad Naquib

Berdasarkan jadual di atas, siapakah tokoh yang mengutarakan pendapat tersebut?

Antara berikut yang manakah cara penyebaran Islam ke Asia Tenggara pada awal abad ke-7 M? Ms 180 I Penaklukan II Perkahwinan III Penulisan IV Perjanjian A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah usaha kerajaan Johor-Riau menyebarkan Islam setelah kejatuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ms 181 A B C D Berperang dengan Portugis Bekerjasama dengan Siam Mengasaskan institusi pondok Meluaskan pengaruh Wali Songo

4.

Undang-undang syariah telah diperkenalkan oleh kerajaan Islam Asia Tenggara bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. Mengapakah undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya? Ms 186 A B C D Terikat dengan hukum adat Terpengaruh dengan undang-undang barat Tentangan masyarakat setempat Tekanan kerajaan bukan Islam

14

Bagaimanakah cara Wali Songo berdakwah menyebarkan Islam di Jawa? I Mengikis sifat malas II Mengelak hidup mewah III Menghasilkan karya sastera IV Menulis kitab - kitab agama A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN STRUKTUR 1 Dari China Dari India Dari Semenanjung Tanah Arab Senarai di atas merujuk kepada teori yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Asia Tenggara. (ms 174) a i ii b i. ii c i. ii. d i ii iii e Senaraikan dua orang sarjana Barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? .. .. [2 markah] Nyatakan dua karya tempatan yang menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara, .. .. [2 markah] Apakah bukti yang dikemukakan oleh S.Q. Fatimi untuk menyokong teori kedatangan Islam dari China? .. .. [2 markah] Nyatakan tiga cara kedatangan agama Islam Ke Asia Tenggara. ..................... ....................................... [ 3 markah] Apakah persamaan di antara ketiga-tiga teori di atas? .. [1 markah]

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Struktur 2 Kedatangan Islam di Asia Tenggara telah meningkatkan mutu bahasa dan kesusasteraan Melayu. Pengaruh Islam dapat dikenal pasti dalam aspek tulisan. (ms 187) a i b i ii c i. ii Nyatakan tulisan yang dihasilkan daripada pengaruh Islam. .. [1 markah] Nyatakan dua hasil kesusasteraan Melayu yang turut terpengaruh dengan gaya dan tatabahasa Arab. ............................................................................................................... [2 markah] Sebutkan dua penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat Asia Tenggara. kehidupan harian

.... ... [2 markah] Bagaimanakah Islam mempengaruhi sistem pendidikan di Asia Tenggara?

d i ii iii e i ii

......... ..... ................................................................................................................. [3 markah] Mengapakah kedatangan agama Islam dianggap dapat memantapkan penggunaan bahasa Melayu. .... .... [2 markah]

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN ESEI 1 a Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara. (ms 179) [ 6 Markah] b Bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek sistem pemerintahan dan pentadbiran [ 8 markah] c Mengapakah agama Islam mudah diterima oleh penduduk Asia Tenggara [ 6 Markah]

Terdapat teori dan bukti yang menunjukkan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab, China dan India. (m.s 175-178) a Ceritakan tentang teori kedatangan Islam dari India. [ 6 markah] b Apakah bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dating dari China. . [ 8 markah ] c Terangkan peranan pendakwah Islam dalam memperkembangkan Islam di Asia Tenggara. [ 6 markah]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1. D 2. A 3. A 4. A 5. X

STRUKTUR 1 a Senaraikan dua orang sarjana Barat yang telah mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara? F1 John Crawford F2 Emanuel Gadinho Eredia F3 Snouck Hurgronje Mana-mana 1 x 1m b F1 F2 F3 F4 Nyatakan dua karya tempatan yang menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara, Hikayat Raja-raja Pasai Hikayat Merong Mahawangsa Hikayat Acheh Sejarah Kepulauan Sulu Mana-mana 2 x 1m c Apakah bukti yang dikemukakan oleh S.Q. Fatimi untuk menyokong teori kedatangan Islam dari China? F1 Perpindahan beramai-ramai pedagang Islam dari Canton (Amoy) ke Asia Tenggara F2 Penemuan Batu Bersurat Terengganu F3 Di Terengganu telah wujud sebuah kerajaan tua yang bergantung pada perdagangan Mana-mana 2 x 1m d F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 e Nyatakan tiga cara kedatangan agama Islam Ke Asia Tenggara. Perdagangan Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran kerajaan Islam Peranan pusat kebudayaan Peranan mubaligh Keistimewaan Islam Mana-mana 3 x 1m Apakah persamaan di antara ketiga-tiga teori di atas? F1 Islam tersebar melalui perdagangan Mana-mana 1 x 1m 2 a F1 Nyatakan tulisan yang dihasilkan daripada pengaruh Islam. Tulisan Jawi Mana-mana 1 x 1m 1 [1M] 1 [1M] 1 1 1 1 1 1 1 [3M] 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 [1M]

b F1 F2 F3 F4 c F1 F2 F3 F4 F5 F6 d F1 F2 F3 F4 F5 F6 e F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Nyatakan dua hasil kesusasteraan Melayu yang turut terpengaruh dengan gaya dan tatabahasa Arab. syair gurindam nazam cerita hikayat Mana-mana 2 x 1m Sebutkan dua penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian masyarakat Asia Tenggara. bahasa istana bahasa surat-menyurat bahasa perhubungan antara wilayah bahasa ilmu pengetahuan bahasa untuk berdakwah bahasa untuk pengajaran dan pembelajaran Mana-mana 2 x 1m Bagaimanakah Islam mempengaruhi sistem pendidikan di Asia Tenggara? sikap terhadap kepentingan ilmu dapat ditanam ke dalam jiwa kesemua golongan masyarakat kewujudan institusi pendidikan formal di Asia Tenggara seperti istana pondok pesantren madrasah surau Mana-mana 3 x 1m Mengapakah kedatangan agama Islam dianggap dapat memantapkan penggunaan bahasa Melayu. tulisan Jawi yang menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran masyarakat Melayuboleh menggunakannya untuk membaca dan menulis menjadi bahasa lingua-franca menjadi bahasa ilmu cerita-cerita panji yang ditulis dalam bahasa Jawa disampaikan dalam bahasa Melayu penggunaan merangkumi bidang perdagangan bahasa perantaraan di kalangan para pedagang dari Timur dan Barat Mana-mana 2 x 1m 1 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 1 1 [3M] 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 [2M]

ESEI 1 a. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara. F1 F2 H2a F3 F4 Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam menjadi ikutan kepada penduduk tempatan Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan agama Islam di kalangan pedagang yang tinggal di situ 1 1 1 1 1

F5 H5a F6 F7 F8 F9 F10

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Semangat dakwah Islamiah yang tertanam di hati pedagang telah menarik minat masyarakat tempatan di bandar-bandar pelabuhan Pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam Pedagang mengamalkan sifat berhemah / lemah lembut / mahmudah Adanya hubungan baik antara pedagang Islam dengan pemerintah tempatan Pedagang dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa bandar pelabuhan di Asia Tenggara [Mana 6 x 1 markah = max 6m] Bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek sistem pemerintahan dan pentadbiran Sistem pemerintahan berasaskan Islam / institusi kesultanan Sultan Sultan sebagai ketua negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam / pentadbiran negara Wujud pegawai dan petugas seperti kadi / khatib / bilal / pemungut zakat / penyelia baitulmal/ penjaga harta wakaf Penggunaan gelaran sultan / Khalifatul Mukminin / Zillulah filAlam mengukuhkan kedudukan dan kewibawaan raja meletakkan sultan setaraf dengan pemerintah kerajaan Islam lain di seluruh dunia Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Melaka / Acheh / Brunei Sultan menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka bagi menggantikan sistem pemerintahan beraja Hindu / dewaraja Unsur-unsur Islam diterapkan pada nama negeri / nama raja Undang-undang Syariah diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri seperti Hukum Kanun Melaka / Kanun Mahkota Alam Menggerakkan semangat jihad di kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajah Barat seperti Portugis [Mana-mana 8 x 1 markah = max 8m] Mengapakah agama Islam mudah diterima oleh penduduk Asia Tenggara Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang / sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam Islam tersebar melalui perkahwinan siasah / perkahwinan biasa Pengislaman raja / golongan bangsawan, mereka menyebarkan kepada rakyat / menjadi ikutan rakyat Peranan kerajaan Islam seperti Melaka / Acheh / Mataram Sulu dan Mindanao yang telah meluaskan Islam menerusi penguasaan terhadap kawasan baru Peranan pusat kebudayaan seperti Melaka / Acheh yang bukan sahaja bertindak sebagai pusat ilmu tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam

1 1 1 1 1 1 1 [Mak. 6 m]

b. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak. 8 m]

c F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

1 1 1 1 1 1 1

F8 F9 H9a F10

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Mubaligh atau pendakwah / ulama / ahli sufi telah memainkan peranan secara langsung untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara 1 Kemurnian ajaran Islam 1 yang menerapkan konsep persaman taraf sesama manusia / menekankan moral akhlak yang baik / cara hidup yang lengkap 1 Penduduk Asia Tenggara yang mempunyai sikap yang terbuka untuk menerima agama Islam 1 [Mana-mana 6 x 1 markah = max 6m] [Mak. 6m]

2a

Ceritakan tentang teori kedatangan Islam dari India. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi wilayah Gujerat India, Islam juga berkembang dari Pantai Koromandel, India. Snouck Hurgronje sejarahwan Belanda yang mengemukakan teori ini. Hubungan perdagangan yang lama wujud antara India dengan Asia Tenggara. Menyebabkan pedagang India Islam menyebarkan Islam ke rantau ini. Batu marmar pada batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik ciri buatan India Batu nisan Malik al-Salih di Pasai juga mempunyai ciri buatan India. Unsur kebudayan Hindu di Asia Tenggara [Mana-mana 6 x 1 markah = max 6m] b. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Nyatakan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang di 1 Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. Pendapatnya dibuktikan berasaskan bukti catatan China 1 Mengatakan orang Arab dan Parsi Telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. 1 Pedagang yang berdagang di Lautan Hindi sebahagianya 1 akan ke Asia Tenggara seperti Selat Melaka. 1 Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan 1 bukti wujud persamaan antara bahan penulisan Arab dengan Asia Tenggara. 1 Kesusasteraan di Asia Tenggara terdapat persamaan 1 dengan negara Arab. Pengislaman Raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syeikh 1 dari Arab. [Mana-mana 8 x 1 markah = max 8m [Mak. 8m] Terangkan peranan pendakwah Islam dalam memperkembangkan Islam di Asia Tenggara. Mempunyai keperibadian yang baik dan jujur Sikap berlemah lembut Mengajar perkara asas tentang Islam secara tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam Apabila Islam semakin berkembang mereka mengajar perkara ini secara formal Menjadikan masjid, istana dan rumah mereka sebagai tempat belajar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak. 6m]

c. F1 F2 F3 F4 F5

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Mendirikan pondok / pesantren / dayah Melahirkan ulama tempatan seperti Hamzah al-Fansuri, Syamsudin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel F8 Di Acheh ulama dijadikan sebagai penasihat raja H8a Seramai 22 ulama ditugaskan di Balai Gendang untuk Membantu pentadbiran Acheh F9 Di Jawa kebijaksanaan Wali Songo berdakwah berjaya mengislamkan ramai masyarakat tempatan F10 Kerajaan Islam Demak Wali Songo menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah H10a Mendirikan Masjid Agung Demak dan dijadikan markas dakwah Islamiah [Mana-mana 6 x 1 markah = max 6m F6 F7

1 1 1 1 1 1 1 [Mak. 6m]

Peraturan Markah Tamat