Anda di halaman 1dari 1

ANTIGONA Sofoklo je, uz Euripida i Eshila, jedan od najveih grkih tragiara antike knjievnosti. Ovo razdoblje zapoelo je u 8.st.

prije Krista, a trajalo je do 529.god.n.e. Sofoklo je stvarao u klasinom razdoblju antike knjievnosti. Junaci njegovih drama vie nisu titanske linosti kojima upravljaju usud i volja bogova, ve stvarni ljudi koji sami odluuju o svojoj sudbini. On je ujedno i prvi tragiar koji je uveo junakinje u svoje tragedije. DEKAMERON Giovanni Boccacio jedan je od najznaajnijih predstavnika humanizma i predrenesanse, razdoblja koje je obiljeilo 13. i 14.st., a zapoelo je u Italiji. U ovom razdoblju javlja se novi pogled na svijet. ovjekovo duhovno oslobaanje znai i njegovo zanimanje za vlastiti unutarnji svijet, ljepotu prirode i ovozemaljki ivot. Dekameron je zbirka koja sadri 100 novela uokvirenih priom i povezanih u jednu cjelinu. Boccacio se smatra zaetnikom novele, a neke od najvanijih karakteristika ove zbirke novela su neoekivani zapleti i dvostruka poanta, tj. druga izrie prvu. POSLJEDNJI STIPANII Vjenceslav Novak predstavnik je hrvatskog realizma, razdoblja knjievnosti koje je obiljeilo kraj 19.st. Teme koje se obrauju u ovom razdoblju posljedica su drutvenih prilika: propadanje plemstva, odnos sela i grada, psiholoka tematika te povijesne teme. Ovaj psiholoko -povijesnosocijalni roman realistia je slika propasti ugledne patricijske obitelji u gradu Senju, ali i roman o propasti jedne patrijarhalne obitelji. Epistolarni roman "Padnje mladog Werthera" napisao je Johann Wolfgang Goethe koji je ivio i stvarao u 18. i 19. stoljeu. Poeo je stvarati za vrijeme pokreta mladih genija (Sturn und Drang) iji je bio predstavnik zajedno uz kolegu Schillera. Nakon Sturn und Dranga usljedilo je razdoblje weimarske klasike sa istim predstavnicima. Takoer valja napomenuti da je roman "Patnje mladog Werthera" vrhunac predromantistikog pokreta Sturn und Drang. . GOSPODA GLEMBAJEVI Hrvatska knjievnost 20.stoljea podijeljena je u dva razdoblja. Prvo razdoblje obiljeio je ekspresionizam, a drugo socijalno angairana knjievnost. Miroslav Krlea smatra se najznaajnijim hrvatskim knjievnikom 20.st, a ujedno je i poveznica ovih dvaju razdoblja. Njegova psiholoka drama u tri ina Gospoda Glembajevi pripada dramskom ciklusu o Glembajevima. Trilogiji pripadaju, uz Gospodu Glembajeve , U agoniji i Leda. Jedno od najvanijih obiljeja ovog dramskog ciklusa je psiholoki sukob, odnosno sukob izmeu likova i unutar likova. NORA Henrik Ibsen jedan je od najznaajnijih predstavnika europskog modernizma. Ovo knjievno razdoblje obiljeilo je kraj 19.st. U to doba u europskoj knjievnosti razvija se graanska, odnosno naturalistika drama, a takva je i Ibsenova Nora, drama o eni koja u potrazi za vlastiti m identitetom naputa obitelj. Jedno od najvanijih obiljeja ove psiholoke drame je izostanak prave dramske radnje- naglasak je na psiholokim dogaajima, tj.unutarnjem sukobu. DUBRAVKA Ivan Gunduli jedan je od najznaajnijih predstavnika hrvatskog baroka. Barok je u hrvatskoj knjevnosti trajao od poetka 17.st do 2.polovice 18.st. Knjievnost se odvijala u manjim regionalnim krugovima, a Gunduli pripada dubrovakom baroknom krugu. Svojim djelima predoava: nejedinstvo knjievnog jezika to znai da je prilagoen govorima regija, gomilanje ukrasa, poboni i uzvieni stil te religiozne teme, to su ujedno i obiljeja baroka. Dubravka , jedno od njegovih najznaajnijih djela, pastoralna je igra s elementima melodrame. CESARI Hrvatska knjievnost 20.stoljea podijeljena je u dva razdoblja. Prvo razdoblje obiljeio je ekspresionizam, a drugo socijalno angairana knjievnost. Dobria Cesari jedan je od najznaajnijih predstavnika drugog razdoblja. Smatra se jednim od najboljih pjesnika rime i vezanoga stiha. Pjesme su mu uvrtene u brojne antologije i prevedene na strane jezike, a mnoge su i uglabljene. MATO Antun Gustav Mato najznaajniji je pjesnik hrvatske moderne, koja je obiljeila kraj 19. i poetak 20.st. Objavljivanje njegove pripovijetke Mo savjesti oznailo je poetak moderne. Pisao je ljubavnu, misaonu, pejzanu i domoljubnu liriku, a smatra se i utemeljiteljem dijalektalne lirike. U njegovim pjesmama prevladava osjeaj prolaznosti i nestajanja. Ljubav doivljava kao veliku bol, a ljepotu kao san.