Anda di halaman 1dari 3

KURVA BEBAN VS rpm GLISEROL

160
140
120
100
Rpm Kenaikan

80

Rpm Penurunan

60
40
20
0
10

BEBAN

15

20

Rpm Kenaikan

25

Rpm Penurunan

10

83

81,833

15

88,601

91,352

20

97,911

99,206

25

108,069

107,373

30

120,385

114,855

35

133,689

132,392

30

35

KURVA BEBAN VS rpm CMC 2%

160
140
120
100
Rpm Kenaikan

80

Rpm Penurunan
60
40
20
0
50

BEBAN

60

70

Rpm Kenaikan

80

90

Rpm Penurunan

50

71,839

75,301

60

89,499

86,058

70

102,951

97,719

80

110,132

110,701

90

124,069

124,172

100

133,809

129,088

100

KURVA BEBAN VS rpm SUSPENSI CAMPURAN CMC 0,1 % DAN VEGUM 2 %

180
160
140
120
100

Rpm Kenaikan

80

Rpm Penurunan

60
40
20
0
0

BEBAN
0
5
10
15
20
25

10

15

Rpm Kenaikan Rpm Penurunan


83,939
85,324
94,458
98,554
114,678
114,242
130,548
129,646
135,623
143,954
151,362
155,925

20

25