Anda di halaman 1dari 7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian

Paku keling berfungsi untuk menyambung plat dan batang profil. Paku keling dibuat khusus pada pabrik dengan kepala terpasang yang akan dilantak atau dipukul. Selain menggunakan paku keling dapat juga disambung dengan menggunakan pengelasan. Cara pengelasan memang sangat praktis, tetapi pengelasan hanya dapat dipakai pada sambungan logam dengan logam. Oleh karena itu untuk menyambung antara logam dengan non logam biasa dipakai dengan cara pengelingan.

2.2 Jenis-jenis Paku Keling

Dilihat dari bentuknya, maka paku keling dapat dibedakan antara lain yaitu : 1. Paku keling bentuk kepala tertutup 2. Paku keling tabung dengan pena baja

2.2.1

Paku keling bentuk kepala tertutup Paku keling jenis ini berbentuk bulat utuh, kepala menonjol ke permukaan plat dan benda yang akan di keling, lihat pada gambar. TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

2.2.2

Paku keling tabung dengan pena baja Pada sambungan paku keling ini terbuka pada satu sisi, maka digunakan paku tarik yang berlubang. Bahan paku keling ini terbuat dari alumunium dan ada juga yang terbuat dari pena baja.

2.3 Cara-cara Pengelingan

Benda yang akan disambung dengan menggunakan paku keling dibor atau dilubang terlebih dahulu sesuai ukuran-ukuran bahan dan diameter paku keling yang akan dipakai untuk menyambungkan. Untuk paku keling jenis kepala tertutup, lubang yang akan di keling harus bersih dari beram dan apabila diterapkan untuk kepala yang dibenamkan sesuai dengan bentuknya harus dibor dengan mata bor benam. Peralihan antara kepala dan tangkai juga menunjukkan bulatan kecil dengan jari-jari 0.5 mm. Lalu dianjurkan memakai bor benam dengan kedalaman 0,5 mm. Garis tengah lubang harus lebih kurang 1 mm lebih besar dari tangkai, ini diperlukan agar tangkai pada saat membara dapat dengan mudah dimasukkan kedalam lubang. Paku keling di keling pada saat dalam keadaan panas dan keadaan dingin. Yang pertama hanya diterapkan pada paku keleeng yang kurus saja sampai garis tengah 8 mm. Paku keling tembaga, loyang, atau alumunium. Paku keling kepala tertutup dipasang dengan cara manual dan memakai mesin (Pneumatic atau Hydrolic). Bentuk kepala ini tergantung pada cara pembuatan dan tujuan sambungan. Tanpa bentuk atau palu besar, jadi dengan paku keling TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

saja (palu tangan), kepala yang dibenamkan dapat dikeling dengan ukuran menurut macamnya.

Gbr. 2.1 Bentuk paku keling

Gbr. 2.2 Bentuk kepala tertutup

Sering ditemukan bahwa sambungan keling itu hanya terbuka pada satu sisi, maka digunakan paku tarik yang berlubang, salah satu contoh yaitu paku keling tabung. Sebelum dikeling paku keling itu berbentuk paku keling bersama pena baja dimasukkan melalui lubang paku keling, kemudian pena ditarik (lihat pada gambar kekiri) pada waktu bersamaan sebuah stempel membentuk kepala paku keling. Akhirnya kepala pena patah, dari lubang paku keling, kepala jatuh kearah belakang. TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

Apabila diperlukan sambungan yang rapat, akan dipergunakan sebuah pena yang mempunyai sesuatu yang melemahkan di tangkainya dengan jarak tertentu dibawah kepala (lihat pada gambar) maka kepala yang telah berubah bentuknya akan tetap tertinggal pada paku keling. Bahan paku keling adalah paduan alumunium, logam monel (paduan antara tembaga dan nikel) tembaga atau baja yang dikadmium, Paku pop dapat dibeli di pasaran dengan garis tengah sampai 6,4 mm (1/4)

Gbr. 2.3

Paku keling tabung dengan pena baja

Gbr. 2.4

Paku tarik untuk sambungan rapat, tangkai yang dilemahkan

TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

2.4 Jenis-jenis Sambungan Paku Keling

Dilihat dari penyambungannya ada beberapa jenis yaitu : 2.4.1 Sambungan Lap (Sambungan Tumpang/Lap Joint) Sambungan Plat Lap Sambungan Potongan

Pada sambungan ini plat ditumpangkan diatas plat yang akan disambung. Sambungan plat dibagi 4 yaitu : a. Sambungan lap tunggal b. Sambungan lap quart triple c. Sambungan lap triple d. Sambungan lap ganda

a. Sambungan Plat Lap Pada sambungan ini plat bersama-sama dipertemukan dan

disambung dua plat tutup masing-masing dikeling ke pelat utama. Kampuh tumpang sederhana dan lebih murah dari pada sambungan plat jalur, namun mempunyai kerugian bahwa ujung plat yang di keling tidak terletak pada satu bidang datar. Pada kampuh tumpang dan sambungan plat tunggal terjadi perubahan bentuk, oleh karena itu pada sambungan yang lebih besar digunakan sambungan plat lap ganda.

TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

10

Gbr. 2.5 Sambungan plat lap tunggal dan ganda

b. Sambungan Potongan Sambungan potongan adalah apabila paku keling dapat di putus, digeser pada satu penampang saja. Sambungan plat ganda disebut potongan ganda karena kedua penampang paku keling dibebani putus geser.

Gbr. 2.6

Potongan tunggal dan potongan ganda

Gbr. 2.7

Sambungan lap tunggal

TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005

11

Gbr. 2.8

Sambungan lap berganda

Gbr. 2.9

Sambungan lap triple

Gbr. 2.10

Sambungan lap quart triple TUGAS PERENCANAAN I ADI FRATAMA 09321005