Anda di halaman 1dari 8

CAREER COUNSELING 25 mei ( 2.30-5.

30)

Seksyen A - 6 soalan jawab semua Seksyen B - 3 soalan pilih 2 untuk dijawab Soalan-soalan lebih kepada teori 1.Components of career guidance programs Komponen program-program bimbingan kerjaya. Mccowan, C. & McKenzie, M.(1997) 1. Kesedaran diri 2. Peluang 3. Pengajian keputusan 4. Pengajian peralihan 1. Kesedaran diri (Self awareness) Kesedaran diri mengenal pasti sifat-sifat peribadi mereka sendiri misalnya fizikal, intelektual, ciri-ciri Emotional, kemahiran, kepentingan dan nilai menjelajah hubungan antara sifat-sifat peribadi mereka dan kemahiran dikehendaki berkesan di hidupan lain / keadaan pekerjaan menilai strategi dan keadaan yang menjejaskan pembelajaran mereka di hidupan lain dan keadaan pekerjaan. 2. Peluang (Opportunity) Aktiviti-aktiviti peluang melibatkan pelajar dalam penyiasatan, menjelajah dan mengalami dunia kerja dan lorong-lorong berbagai-bagai dalam ia. Aktiviti mungkin termasuk: mengalami dan mengkaji persekitaran pekerjaan lain, meneliti satu julat pekerjaan dan pendidikan dan peluang latihan dan mengkaji bersejarah dan menunjukkan perubahan di dunia kerja. 3. Pengajian keputusan (Decision learning) Membuat keputusan berkaitan dengan cara bagaimana untuk membuat keputusan yang betul. Aktiviti relevan melibatkan pelajar dengan menjelajah bagaimana orang lain membuat keputusan dan faham pengaruh dalam membuat keputusan. Mengenalpasti gaya gaya yang sesuai dalam pembuatan keputusan dan strategi menjana ssesuatu kerjaya yang berkaitan opsyen-opsyen untuk diri mereka. 4. Pengajian peralihan (Transition learning) Pengajian peralihan berkaitan dengan kesedaran dan pelajar-pelajar kemahiran memerlukan untuk mengatasi situasi baru, kedua-dua berhasrat dan tidak diingini. Aktiviti-aktiviti biasa termasuk: mengenal pasti julat hidup terancang dan tidak dirancang / peralihan kerja mereka boleh bertemu semasa hayat mereka membangunkan kemahiran dengan berkesan menguruskan satu julat peralihan-peralihan terancang dan tidak dirancang misalnya penyelesaian masalah, mengenal pasti dan menggunakan rangkaian sokongan. ____________________________________________________________________________

2. Gott fredson untuk menerangkan bagaimana pilihan kerjaya berkembang di dalam diri golongan muda. -teki yang jelas: mengapa rakyat kedua-dua jantina dan kaum yang berbeza dan kelas sosial cenderung untuk berbeza, walaupun dalam zaman kanak-kanak. berkembang dengan usia. stereotaip pekerjaan dari orang-orang di sekeliling kita. Pekerjaan yang diletakkan di atas peta ini hanya menggunakan sebilangan kecil dimensi: seks-jenis, tahap prestij dan bidang kerja. - pemerintah daripada pilihan yang tidak boleh diterima berdasarkan patut mereka dilihat dengan orang yang membangunkan konsep kendiri.

-kanak onsep diri dengan diri persepsi Orang membangunkan stereotaip pekerjaan yang membimbing mereka dalam pemilihan process.She percaya bahawa orang mengalami peta kognitif pekerjaan yang dianjurkan bersama-sama dimensi berikut. a. Jantina . b. Prestij penjajahan. c. Bidang kerja * Sebagai kanak-kanak membesar dan membangunkan persepsi diri mereka sendiri, mereka mula untuk merapatkan atau membatasi rangkaian mereka pekerjaan berdasarkan anggaran mereka keserasian (seks-jenis, prestij dan faedah). Peringkat batas 1. Orientasi saiz dan kuasa (umur 3-5). Kanak-kanak menjadi sedar bahawa orang dewasa yang mempunyai peranan di dunia. Mereka sedar bahawa mereka akhirnya akan menjadi orang dewasa dan mengambil peranan untuk diri mereka sendiri. 2. Orientasi kepada peranan seks (umur 6-8). Kanak-kanak mula untuk mengkategorikan dunia di sekeliling mereka dengan perbezaan konkrit mudah. Mereka menyedari peranan kerja lebih dikenali dan mula memberikan mereka kepada jantina tertentu. Mereka akan mula untuk melihat kerja-kerja yang tidak sepadan dengan identiti jantina mereka sebagai tidak boleh diterima. 3. Orientasi kepada nilai-nilai sosial (umur 9-13). Pada masa kanak-kanak telah mengalami lebih luas peranan kerja dan mampu perbezaan lebih abstrak. Mereka mula mengelaskan pekerjaan dari segi status sosial (pendapatan, tahap pendidikan, gaya hidup, dan lain-lain) serta seks-jenis. Berdasarkan persekitaran sosial di mana mereka membangunkan mereka akan mula menetapkan beberapa pekerjaan sebagai tidak boleh diterima kerana mereka jatuh bawah paras status minimum (sempadan tahap boleh diterima) dan beberapa pekerjaan status yang lebih tinggi yang tidak boleh diterima kerana mereka mewakili usaha yang terlalu banyak atau risiko kegagalan (diterima sempadan usaha). Orientasi dalaman, diri yang unik (umur 14 +). Sehingga batas ketika ini telah terutamanya proses tidak sedarkan diri. Seperti kemasukan ke dalam dunia dewasa menghampiri anak-anak muda melibatkan diri dalam carian sedar peranan yang masih kekal di dalam ruang sosial mereka. Dalam proses ini mereka menggunakan konsep yang semakin kompleks seperti minat, 2

nilai kebolehan, keseimbangan kerja-kehidupan dan personaliti untuk mengecualikan pilihan yang tidak sesuai dengan imej diri mereka dan mengenal pasti bidang yang sesuai kerja.

3. Trait and factor theory by frank parsons. a untuk menjadi pekerja berjaya. iaitu: (1) pengetahuan individu (minat, kebolehan dan kemahiran), (2) pengetahuan kerja, dan (3) ciri-ciri individu dengan pekerjaan yang terbaik "sesuai" dengannya. suai untuk individu yang bekerja supaya mereka akan berpuas hati dengan kerja mereka. Tiap-tiap orang mempunyai ciri-ciri yang unik terdiri daripada kepentingan diri, nilainilai, kebolehan dan ciri-ciri personality. Ciri-ciri ini boleh dikenalpasti secara objektif untuk mewakili potensi seseorang individu. Ia adalah mustahil untuk mengenal pasti ciri-ciri individu dan faktor-faktor pekerjaan menggunakan problem-solving/decision secara lansung. Semakin dekat pertembungan antara ciri-ciri peribadi dan faktor-faktor pekerjaan yang lebih besar kemungkinan untuk prestasi kerja yang berjaya dan memuaskan.

Pendekatan Trait and factor teory

minat, batasan nggunakan alasan yang benar apabila menyesuaikan diri untuk pekerjaan -ciri personaliti pelanggan dan apa pekerjaan yang akan menjadi sesuai baik untuk pelanggan. ons menyatakan bahawa membuat keputusan pekerjaan berlaku apabila seseorang telah mencapai: pemahaman yang tepat ciri-ciri masing-masing (bakat, minat, kebolehan peribadi) pengetahuan pekerjaan dan pasaran buruh pertimbangan rasional dan objektif mengenai hubungan antara ciri-ciri masing-masing, dan pasaran buruh. ____________________________________________________________________________

Performance of Appraisal (Method of Personal Performance Appraisal) Kaedah penilaian prestasi yang merangkumi 11 kaedah seperti berikut: 1. Kaedah insiden kritikal Insiden kritikal untuk penilaian prestasi adalah satu kaedah di mana pengurus menulis tingkah laku prestasi turun positif dan negatif pekerja sepanjang tempoh prestasi 2. Senarai semak berwajaran Kaedah ini menggambarkan kaedah penilaian prestasi di mana biasa penilai dengan pekerjaan yang sedang dinilai disediakan senarai besar pernyataan deskriptif tentang tingkah laku yang berkesan dan tidak berkesan pada pekerjaan 3. Analisis perbandingan berpasangan Analisis perbandingan berpasangan adalah cara yang baik seberat sehingga kepentingan relatif pilihan. Pelbagai pilihan munasabah disenaraikan. Setiap pilihan dibandingkan dengan setiap pilihan yang lain. Keputusan diselaraskan dan pilihan dengan markah tertinggi adalah pilihan pilihan. 4. Kedudukan skala grafik Skala Penilaian adalah satu bentuk yang pengurus hanya memeriksa di luar tahap pekerja prestasi. Ini adalah yang tertua dan kaedah yang paling banyak digunakan untuk penilaian prestasi. 5. Penilaian esei Kaedah ini meminta pengurus / penyelia untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan tingkah laku pekerja. Penilaian esei adalah teknik bukan kuantitatif Kaedah ini biasanya digunakan dengan kaedah Kedudukan skala grafik. 6. Skala penilaian Behaviorally berlabuh Kaedah ini digunakan untuk menggambarkan Kedudukan prestasi yang memberi tumpuan kepada tingkah laku tertentu atau set sebagai petunjuk prestasi yang berkesan atau tidak berkesan. Ia adalah gabungan penarafan skala dan teknik insiden kritikal penilaian prestasi pekerja. 7. Kaedah kedudukan Prestasi Kedudukan adalah satu kaedah penilaian prestasi yang digunakan untuk menilai prestasi pekerja dari terbaik untuk terburuk. Pengurus akan membandingkan pekerja untuk pekerja lain, dan bukannya membandingkan setiap satu kepada ukuran yang standard. 8. Pengurusan Dengan Objektif (MBO) MBO adalah satu proses di mana pengurus / pekerja menetapkan objektif bagi pekerja, secara berkala menilai prestasi dan ganjaran mengikut keputusan. MBO menumpukan perhatian kepada apa yang perlu dicapai (matlamat) dan bukannya bagaimana ia akan dicapai (kaedah) 9. 360 darjah penilaian prestasi 360 Ijazah Maklum balas adalah satu sistem atau proses di mana pekerja menerima sulit, maklum balas tanpa nama dari orang-orang yang bekerja di sekeliling mereka.

10.Ranking Forced (pengagihan terpaksa) Ranking paksa adalah satu kaedah penilaian prestasi ke pangkat pekerja tetapi untuk pengagihan paksa. Sebagai contoh, pengagihan yang diminta dengan 10 atau 20 peratus dalam kategori yang teratas, 70 atau 80 peratus di tengah-tengah, dan 10 peratus di bahagian bawah. 11. Skala Pemerhatian tingkah laku Skala Pemerhatian tingkah laku adalah Kedudukan kekerapan insiden kritikal yang pekerja telah dilakukan. ________________________________________________________________________ 6. Career exploration programs and activities that are suitable for secondary school students. Program-program penjelajahan kerjaya dan aktiviti yang sesuai kepada pelajar sekolah menengah. Program penjelajahan kerjaya ialah pengalaman di sekolah dan dalam masyarakat itu bantuan itu orang muda (a) mengenal pasti bagaimana kepentingan mereka, nilai , dan kemahiran berkaitan tentang kerjaya kepentingan (b) menghuraikan kemahiran dan aktiviti dikaitkan dengan kerjaya itu; dan, (c) mengenal pasti latihan pasca menengah, dua tahun, empat tahun, atau programprogram ijazah siswazah memerlukan untuk berjaya menghambat kerjaya itu. Aktiviti-aktiviti penjelajahan kerjaya boleh mengambil banyak bentuk termasuk temu duga penerangan dengan majikan, penceramah-penceramah jemputan berkaitan kerjaya, tempat kerja melawat dan melancong, kerja pembayangan, pameran kerjaya dan hari kerjaya, kem-kem kerjaya, kerjaya sebenar projek , dan berfokuskan kerjaya membimbing. Di sini ialah tiga pilihan popular: 1. Khidmat Komuniti Satu cara baik akan meneroka satu lapangan kerjaya melalui khidmat komuniti. Beberapa sekolah tinggi mempunyai keperluan mendapat ijazah khidmat komuniti atau pilihan. Memuaskan hati keperluan ini ialah satu peluang meneroka bidang minat bagi anda. 2. Pendidikan Pengalaman Kerja Banyak sekolah tinggi membenarkan anda memilih unit-unit elektif anda melalui programprogram pengalaman kerja. Ini ialah satu peluang besar meneroka minat anda ketika mengalami dunia kerja. 3. Pendudukan daerah Memusatkan dan Memprogram Banyak daerah sekolah mempunyai program-program ROCP. Program-program ini menawarkan kerjaya khusus latihan teknikal untuk junior-junior sekolah tinggi dan senior. Kursus bertempat di pusat-pusat khas, sekolah tinggi , dan kolej komuniti. ROCP ialah satu cara baik untuk eksperimen dengan kerjaya berbeza dan belajar kemahiran berharga. 4. Community College / Program-program Artikulasi Sekolah Tinggi Kelas-kelas sekolah tinggi tertentu, terutama yang di Career Technical kawasan Pendidikan mungkin melayakkan terhadap kredit di kolej komuniti tahap. 5.Pendidikan dewasa Terdapat mungkin adalah golongan kerjaya dan pendidikan teknikal atau program yang anda 5

mungkin boleh mengakses sebagai satu pelajar sekolah tinggi. Tambahan pula, mereka mungkin layak untuk pensijilan dan / atau kredit sekolah tinggi atau kolej komuniti. Tujuh (7) Langkah Dalam Membuat keputusan kerjaya untuk Keremajaan Melangkah 1- belajar lebih banyak mengenai diri sendiri Melangkah 2 - Kenal Pasti Beberapa Kemungkinan. Melangkah 3 - Nilaikan Pilihan Anda. Melangkah 4 - Buat Satu Pilihan Melangkah 5 - Mewujudkan Satu Pelan Tindakan Melangkah 6 - Ambil Tindakan Melangkah 7 - Mengkaji semula dan Menyemak ____________________________________________________________________________

7. Trends in the global market in 21 st century and what skill need to the individual to prepared in this 21st century PENDAHULUAN Demografi, inovasi, dan penyebaran teknologi maklumat yang berubah dengan pantas serta kemunculan ekonomi pasaran global yang lebih luas mendorong perubahan besar tempat pekerjaan dan trend pasaran buruh global dalam abad ke 21. Trend-trend tersebut ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Penggunaan ICT yang meluas. Keutamaan kepada individu yang berkemahiran , berpengalaman dan berpendidikan. Wujudnya pelbagai jenis shift Penghijrahan Sektor pertanian yang moden Wujudnya pelbagai sektor perkhidmatan Globalisasi dalam perniagaan Pembangunan modal insan Penggunaan ICT yang meluas ICT menjadikan pekerjaan lebih mudah dan cepat di samping meningkatkan kualiti dan keberkesanan kerja. Segala maklumat boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Penggunaan dan penyebaran ICT memerlukan pekerja yang mempunyai pelbagai tahap kemahiran seperti rekabentuk komputer, system pengurusan data yang kompleks, komunikasi dan rangkaian data serta pembangunan multimedia dan internet.Urusan perniagaan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Tumbuhnya syarikat-syariat eniaga. Dapat mengiklankan perniagaan melalui website dan facebook. Pasaran dapat dibuat secara global. Perniagaan di internet member kesan positif dari aspek perniagaan kerana dapat berkomunikasi serta merta dari rakan seluruh dunia. Teknologi maklumat menyebabkan wujudnya struktur organisasi maya dan pekerja maya ( tanpa perlu datang ke pejabat ). Komunikasi dan pertukaran maklumat dapat diteruskan tanpa cuti. 2. Lebih mementingkan pekerja yang berkemahiran, berpengalaman, dan berpendikan Organisasi masa kini lebih mementingkan pekerja yang mahir dan berpengalaman, ini adalah bai meningkatkan pencapaian organisasi yang semakin bersaing hebat dalam pasaran. 6

Antara kemahiran yang diperlukan ialah: Komunikasi lisan dan bertulis Pemikiran kritikal danpenyelesaian masalah Profesionalisme dan etika kerja Kerja berpasukan dan kerjasama Bekerja dalam pasukan yang pelbagai Menggunakan teknologi Kepimpinan dan pengurusan projek Rusmawati dan Asmaddy (2008) mendapati kesan perubahan pola perdagangan dan teknologi ke atas perubahan relatif permintaan buruh di Malaysia mengarah kepada peningkatan pekerja berpendidikan tinggi dan pekerja mahir. Perubahan daripada pekerja berkemahiran rendah kepada kemahiran tinggi telah menggalakkan peluang guna tenaga dalam sektor perkhidmatan yang rata-rata pengeluarannya menggunakan teknologi dan kepakaran dalam mengendalikannya (Inker Morsche et.al.,2007). Keperluan tenaga kerja berkemahiran mempunyai korelasi yang positif dengan teknologi yang memerlukan kepakaran dan R&D yang berterusan dalam aktiviti pengeluaran sektor ekonomi (Benjamin,2007; Inker Morsche et. al.,2007; dan Davidson dan Matusz,2005). Feenstra (2007) mendapati inovasi teknologi merupakan idea yang jelas terhadap kesan peralihan pekerja mahir. Walau bagaimanapun, teknologi merupakan faktor penting untuk peningkatan jurang upah di Amerika Syarikat. Perdagangan dan teknologi adalah faktor utama firma bertindak balas ke atas persaingan import dan tindak balas globalisasi kepada pasaran tenaga buruh. 3. Wujudnya pelbagai jenis shift Sebagai satu cara peningkatan produktiviti dan urusan yang sentiasa beroperasi 24 jam, maka wujudlah pekerjaan yang mengamalkan pelbahagi jenis shift, seperti shif pagi, petang dan malam. Ada juga organisasi yang mengamalkan kerja sambilan dan lebih dan lebih masa bagi menampung bilangan pekerja yang tidak mencukupiterutama di sektor perkhidmatan. Pekerja juga bekerja 2 jenis pekerjaan yang sama bagi menampung perbelanjaan isi keluarga.jenis pekerjaan tidak lagi mengikut jantina. Terdapat bilangan pekejka wanita yang meningkat dan ramai yang memegang jawatan yang tinggi dalam organisasi. 4. Penghijrahan Penghijrahan dari kampung ke bandar, negara ke negara lain, negeri ke negeri lain bagi tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih lumayan, pertukaran persekitaran yang kondusif dan mendapat kemudahan yang lebih baik. 5. Sektor pertanian yang lebih moden. Pertanian juga mengamali perubahan dari segi kaedah dan sistem pengeluarannya. Pelbagai teknologi baru tercipta untuk memudahkan proses penanaman dan pengeluaran hasil pertanian. Dengan ini proses pertanian dapat dijalankan dengan lebih professional dan hasilnya juga dapat ditingkatkan untuk menampung permintaan pasaran. Maka dengan peningkatan ini akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan dengan kepelbagaian kemahiran yang berkaitan dengan sektor ini. Contohnya kemahiran dalam teknologi peralatan pertanian, mesin, jentera, penghasilan biji benih, pemasaran atau yang terlibat secara lansung dalam bidang pertanian itu sendiri. 7

6. Pelbagai sektor perkhidmatan diwujudkan. Dewasa ini terdapat pelbagai jenis pekerjaan dan perniagaan yang berteraskan perkhidmatan. Ianya adalah bagi menampung perminataan pasaran yang semakin meningkat dalam keperluan hidup masyarakat sekarang. Pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam pembangunan ekonomi negara telah jauh maju ke hadapan dan menjana peningkatan peluang pekerjaan dalam negara. Peningkatan permintaan isi rumah terhadap produk perkhidmatan melonjakkan pertumbuhan hasil sektor perkhidmatan dan melalui kesan rantaian dengan aktiviti ekonomi yang lain membawa kepada eksternaliti dalam pasaran domestik. Lantaran itu, ia telah membuka lebih luas peluang pekerjaan dalam pasaran buruh sektor perkhidmatan. 7. Globalisasi dalam perniagaan Kapitalisme yang merebak ke seluruh dunia pengenalan kuasa pasaran, perdagangan bebas, dan penyahkawalsediaan yang meluas dan penswastaan sektor awam.Kadar pesat dalam pelaburan lansung asing yang menunjukkan hubungan erat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan antara negara-negara yang berbeza. Daripada sudut perniagaan pula, modal, tanah dan buruh tidak lagi menjadi faktor pengeluaran yang utama sebaliknya ilmu pengetahuan daripada K-ekonomi lebih dipentingkan.

8. Membangunkan modal insan Mengenal pasti dan menganalisis isu-isu berkaitan pembangunan modal insan dan pasaran buruh serta mengemukakan cadangan untuk menanganinya dengan penyediaan Rangka Rancangan Jangka panjang, Rancangan Pembangunan Lima Tahun dan Kajian Separuh Penggal mengikut jadual serta secara professional, cekap berkualiti dan berkesan. Menggubal dasar dan strategi pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan sistem penyampaian menyediakan modal insan berkelayakan tinggi yang mencukupi bagi memastikan kemampanan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Menggubal dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi pembangunan sumber manusia untuk tempoh jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang bagi mengoptimumkan penggunaan sumber manusia. Menyediakan unjuran kependudukan dan tenaga buruh serta guna tenaga mengikut sektor ekonomi, kumpulan pekerjaan utama dan pekerjaan terpilih bagi tempoh jangka pendek, sederhana dan panjang; Menggubal dasar dan strategi kependudukan, tenaga buruh, guna tenaga dan pasaran buruh untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja tempatan dan memastikan kebekerkesanan dan kecekapan fungsi pasaran buruh. Menilai dan menyediakan peruntukan pembangunan untuk program dan projek pendidikan dan latihan serta memantau pelaksanaannya serta menilai impak program dan projek pembangunan modal insan. ____________________________________________________________________________