Anda di halaman 1dari 20

Pengantar Pendidikan

Kod Kursus: PN 3311D1 Nama Pensyarah: En. Ooi Poh Lim

Maklumat Pelajar
Nama: Chong Wai Mun Jantina: Perempuan No.Kad Pengenalan: 920721-10-5462 No. Telefon Bimbit: 016-7903593

Nama: Diong Nuo Ting Jantina: Perempuan No. Kad Pengenalan: 930513-08-5216 No. Telefon Bimbit: 014-3071503

Nama: Ooi Choon Tat Jantina : Lelaki No. Kad Pengenalan: 930524-10-5745 No. Telefon Bimbit: 012-9347389

Soalan 4: Salah satu usaha kerajaan untuk mendemokrasikan pendidikan adalah mewajibkan pendidikan sekolah rendah melalui Akta Pendidikan 1996. Bincangkan implikasi pelaksanaan pendidikan wajib terhadap sistem pendidikan negara.

Sistem Pendidikan Negara


Dasar-dasar ataupun program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran untuk penambahbaikan pendidikan negara.

Disokong dengan laporan-laporan seperti Laporan Rahman Talib dan Laporan Kabinet serta yang lain.

Mempunyai undang-undang supaya sistem pendidikan negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendidikan Wajib
Salah satu sistem pendidikan

Merupakan satu daripada Akta Pendidikan

Setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang mempunyai anak yang berumur tujuh tahun perlu mendaftarkan anak mereka di sekolah rendah.

Tempoh pendidikan wajib adalah selama enam tahun, iaitu tempoh pendidikan rendah.

Pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003.

Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikuti pendidikan wajib jika disabitkan, ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih daripada 6 bulan atau keduaduanya sekali.

1. Pendidikan wajib dapat mengurangkan bilangan rakyat yang buta huruf.


Membantu mengurangkan bilangan murid yang cicir dalam pelajaran di samping mengurangkan bilangan pelajar yang buta huruf pada generasi akan datang.

Meningkatkan kadar literasi dalam sistem pendidikan negara kita.

Generasi muda yang masih buta huruf akan dikatakan sudah ketinggalan zaman dan akan dipinggirkan oleh masyarakat.

kehidupan kanak-kanak akan menjadi lebih bermakna dan berfaedah


masa lapang mereka tidak akan dibazirkan dengan sia-sia dengan bermain dan melepak di kawasan beli-belah atau di pusat komputer sahaja sebaliknya dapat dimanfaatkan dengan belajar di sekolah dan membaca pada masa lapang

kes-kes jenayah turut dapat dikurangkan ke tahap yang paling minimum


mempunyai kesedaran untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tiada kesedaran sivik dan akan menjauhi perkara yang akan menjatuhkan maruah diri mereka dengan penerapan nilai-nilai moral yang diajar di sekolah.

2. Negara akan menjadi lebih

maju dan dapat bersaing seiring dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang seperti teknologi, ekonomi dan sebagainya.
Dengan adanya ilmu, seseorang itu boleh mencipta inovasi baru dalam pelbagai bidang kehidupan manusia hari ini. Ciptaan baharu yang berupa inovasi itu akan memberikan kemudahan kepada kehidupan seharian manusia.

melahirkan masyarakat yang proaktif - masyarakat yang berilmu sentiasa berfikiran positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah berputus asa.

Pelaksanaan pendidikan wajib adalah amat penting agar setiap warganegara adalah berilmu.

Pendidikan wajib dapat memastikan setiap orang mendapat pendidikan yang sempurna, demi menjadi rakyat yang berguna serta memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemajuan negara

Melahirkan tenaga sumber yang paling utama bagi sesebuah negara.

3. Program Pendemokrasian Pendidikan dapat dilaksanakan mengikut matlamat yang ditentukan.


Penyediaan peluang yang sama terbuka kepada setiap orang bagi memperoleh kejayaan dan kualiti hidup mereka.(pendidikan untuk semua) Golongan miskin juga dapat menimba ilmu tanpa bimbang tentang masalah kewangan. Kanak-kanak daripada golongan buta, cacat pendengaran dan bisu, serta kanak-kanak down syndrome juga diberi peluang untuk mendapat pendidikan.

Mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan kaum. Pelbagai jenis sekolah telah didirikan untuk memenuhi keperluan dan ciri-ciri komuniti masing-masing melalui pendemokrasian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan turut menyediakan kemudahan prasarana atau infrastruktur pendidikan yang seimbang antara semua sekolah.

4. Hak asasi kanak-kanak terpelihara.


Kehidupan

Penyertaan

Hak Asasi

Perkembangan

Perlindungan

Perkembangan pendidikan menengah dalam pelbagai bentuk, termasuk pendidikan am dan vokasional, mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada setiap kanak-kanak.

Maklumat pendidikan dan vokasional dan bimbingan telah diadakan dan terbuka kepada semua kanak-kanak.

Kanak-kanak dapat berkembang dari segi personaliti, bakat, serta kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi.

5. Matlamat untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan


Mewajibkan semua ibu bapa Kanak-kanak dapat supaya mendaftarkan memperoleh ilmu pengetahuan anak-anak mereka yang cukup umur secara formal dan sistematik untuk menerima pendidikan
Perlu mengikuti persekolahan rendah iaitu selama enam tahun dan dikehendaki menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

6. Ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat dilaksanakan

Penutup
Untuk menjadi sebuah negara maju dan masyarakat berteknologi tinggi seiring dengan mandat Wawasan 2020, pendidikan memainkan peranan yang sangat signifikan. Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 yang mewajibkan pendidikan kanak-kanak merupakan pendidikan sesuatu program yang memberi manfaat kepada penduduk rakyat Malaysia yang berbilang kaum tanpa mengira status dan kedudukan seseorang. Kanak-kanak berhak mendapatkan pendidikan formal di Malaysia. Pelaksanaan pendidikan wajib dapat memenuhi agenda kerajaan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan dengan menggunakan pendidikan sebagai penggerak utama dan seterusnya dapat melahirkan warganegara yang dapat menyumbang ke arah usaha memajukan negara selaras dengan hasrat Wawasan 2020.

Sekian, terima kasih..