Anda di halaman 1dari 1

Contoh-contoh soalan ulangkaji. 1. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan pedagogi tentang bagaimana murid belajar Matematik. a.

Nyatakan tiga impak kontruktivisme ke atas P&P Metematik di sekolah rendah. Menggunakan ABM dalam P&P Tanya lebih banyak soalan terbuka dan aras tinggi Menekankan pengetahuan sedia ada Menekan penyelesaian masalah secara hands-on Mewujudkan pelajar-pelajar yang berdikari Penilaian menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran b. Nyatakan dua kesukaran yang di hadapi oleh guru semasa menggunakan pendekatan ini. Kekangan masa Penyediaan dan perancangan P&P lebih lama Kesukaran menyediakan aktiviti yang pelbagai dan pelajar yang pelbagai kebolehan

2. Cikgu Fatimah ingin menggunakan pendekatan kontruktivisme untuk membantu pelajarnya memahami konsep pecahan setara. a. Rancang satu sesi P&P berdasarkan pendekatan ini.

3. Jika prinsip kontruktivisme diamalkan didalam kelas, maka peranan guru dan pelajar akan berubah. a. Huraikan peranan guru dalam bilik darjah kontruktivisme.

4. Nyatakan empat prinsip bilik darjah kontruktivisme yang perlu ada untuk P&P Matematik Guru menghargai pandangan dan idea pelajar Aktiviti kelas lebih mencabar dan memerlukan pelajar membina sendiri konsep Guru mengemukakan soalan yang relevan dan berkaitan dengan kehidupan seharian Pengajaran berpusatkan pelajar Aktiviti berkumpulan secara korperatif digalakkan

5. Banding-beza di antara bilik darjah tradisional dan bilik darjah kontruktivisme. Berpusatkan guru/murid Guru bersifat autoritarium/fasilitator Aktiviti kelas bergantung kepada buku teks dan buku kerja/bahan-bahan manipulative Guru mengikut sukatan pelajaran/fleksibel Kurikulum dari kecil ke keseluruhan/dari keseluruhan kepada bahagian kecil