Anda di halaman 1dari 2

Nama : Feramulya Prtamasari Nim : 33.2011.

057

Kelas : IV / B Prodi : Pendidikan Matematika Mata Kuliah : Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV

Tapak Suci Putera Muhammadiyah


Arti Lambang Tapak Suci Putra Muhammadiyah

Dasar Biru memiliki arti Keangguanan

Berbentuk Bulat artinya Bertekad Bulat

Pada Lingkaran Bulat Bertepi Hitam artinya Kekal dan Abadi melambangkan siaft ALLAH SWT

Sinar Matahari Kuning Melambangkan Putera Muhammadiyah

Bunga Mawar melambang kan Keharuman dan Warna Merah artinya Keberanian

Tangan Kanan Putih Artinya Keutamaan. Dan Terbuka melambangkan Kejujuran. Berjari Rapat melambangkan Keeratan hubungan. Dan ibu jari tertekuk melambangkan Kerendahan hati.

Bunga Melati Putih Melambangkan Kesucian. Dan Jumlahnya Sebelas Melambangkan Rukun Islam dan Rukun Iman

Daun Kelopak hijau pada Lambang artinya Kesempurnaan

Sejarah Tapak Suci Muhammadiyah


Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci, adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencak silat yang merupakan anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia). Tapak Suci termasuk dalam 10 Perguruan Historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al Qur'an dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom yang ke-11. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 H, atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Motto dari Tapak Suci adalah "Dengan Iman dan Akhlak saya menjadi kuat, tanpa Iman dan Akhlak saya menjadi lemah". Keseluruhan lambang tersimpul dengan nama "TAPAK SUCI", yang mengandung arti: Bertekad bulat mengagungkan asma ALLAH Subhanahuwataala, kekal dan abadi. Dengan keberanian menyerbakkan keharuman dengan sempurna. Dengan Kesucian menunaikan Rukun Islam dan Rukun Iman. Mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Aliran Tapak Suci, adalah keilmuan pencak silat yang berlandaskan Al Islam, bersih dari syirik dan menyesatkan, dengan sikap mental dan gerak langkah yang merupakan tindak tanduk kesucian dan mengutamakan Iman dan Akhlak, serta berakar pada aliran BanjaranKauman, yang kemudian dikembangkan dengan metodis dan dinamis. Perguruan Tapak Suci, adalah perguruan yang merupakan peleburan sekaligus kelanjutan dari tiga paguron yang pernah ada sebelumnya, yaitu: Kasegu, Seranoman, dan Kauman, berlandaskan Al Islam dan berjiwa ajaran KH. Ahmad Dahlan, membina pencak silat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, melestarikan budaya bangsa yang luhur dan bermoral, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi pencak silat, berinduk kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan dalam bidang dakwah pergerakan TAPAK SUCI merupakan pencetak kader Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Tapak Suci Putera Muhammadiyah berkedudukan di Kauman, Yogyakarta, dan memiliki kantor perwakilan di ibukota negara.