ILDAS 18-20 Jun 2008

‫مخارج الحروف وصفاتيا‬
MUQADDIMAH JAWAPAN LATIHAN PENGERTIAN & PENGENALAN

KESALAHAN BIASA

TIPS

MUQADDIMAH ‫خُركم من تعلم الكرءان وعلمو‬ Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. .Riwayat al-Bukhari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

. Barangsiapa yang tidak mentajwidkan akan al-Quran maka ia berdosa.Imam Ibn Al Jazari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .MUQADDIMAH ‫من لم َجًد الكرءان ءاثم‬ ‫أ‬ ‫والخذ بالتجًَد حتم لزم‬ Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan (kelaziman).

MUQADDIMAH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

Hak huruf adalah sifatnya yang asli. Manakala yang dihakkannya ialah sifat yang mendatang. َّ ‫وىً إعطاء الحروف حكيا‬ MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .MUQADDIMAH َّ ‫من صف ٍة ليا ومستحكيا‬ Syarahnya : Tajwid bermakna memperhalusi ketika membacanya dan hendaklah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan memberikan haknya dan yang dihakkannya.

Adapun Jali itu berubah Mabni dan Khafi itu menghilangkan sifat (yang mendatang). Wajib Syarie menjauhkan Lahn Jali dan Wajib Sinaie meninggalkan Lahn Khafi MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .MUQADDIMAH ٍ‫كل حرام مع خالف فٌ الخف‬ ‫ثم الخفٍ ما علٌ الًصف طرا‬ ٍ‫وواجب صناعة ترك الخف‬ ٌ‫اللحن لسمان جلٍ وخف‬ ‫أ‬ ‫اما الجلٍ فيً مبنٍ غُرا‬ ٍ‫وواجب شرعا تجنب الجل‬ Kesalahan itu ada dua bahagian : Jali dan Khafi (Nyata dan Tersembunyi). Semuanya HARAM tetapi ada perbezaan pendapat pada Khafi.

PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Makhraj : Bahasa – Tempat Keluar Istilah Tajwid – Nama bagi tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain. MAKHRAJ ‘AM MAKHRAJ KHAS MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

PENGERTIAN & PENGENALAN ْ َ ‫علٌ الذي‬ ْ ‫ختاره من‬ ْ‫اختبر‬ ‫مخارج الحروف سبعةَ عشر‬ Makhraj Huruf-huruf (Hijaiyah) ada tujuh belas mengikut pilihan orang yang telah menelitinya. MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

kuat. lemah dsbgnya.PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Sifat : Bahasa – Sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam. nyaring. SIFAT LAZIM SIFAT ‘ARIDH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . putih. kuat dsbnya. Istilah Tajwid – Cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi.

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak dapat membezakan sifat antara huruf yang sama makhraj Tidak dapat membezakan makhraj huruf yang hampir dan sifat yang sama Tidak dapat membezakan sifat dan makhraj Suka menambah sifat seperti meng’qolqolah’kan huruf yang bukan Qolqolah Mengurangkan sifat sedia ada seperti tidak mera’ikan sifat istitolah MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak meraikan sifat huruf yang mati mendatang sebelumnya huruf yang mati asli (menggugurkan huruf @ tanda bacaan) MENU MAKHRAJ .

Tempo amat penting dalam pembacaan al-Quran untuk menstabilkan harakat mad.TIPS Cara yang paling praktikal untuk mengesan makhraj huruf dengan menyukunkan (mematikan) huruf tersebut didahului dengan sebarang huruf yang berbaris di atas. depan atau bawah (amali dalam kumpulan) Perbaiki lahjah (telo/slanga) seperti lahjah arab – dengan cara membaca baris fathah tidak musyaddadah. Tempo – fahami martabat atau tingkatan bacaan al-Quran. MENU MAKHRAJ . berbeza dengan baris kasrah dan dhommah.

‫خُركم من تعلم الكران وعلمو‬ ‫أ‬ ‫وهللا اعلم‬ ‫‪MENU MAKHRAJ‬‬ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.