Anda di halaman 1dari 21

ILDAS 18-20 Jun 2008

MUQADDIMAH JAWAPAN LATIHAN PENGERTIAN & PENGENALAN

KESALAHAN BIASA

TIPS

MUQADDIMAH


Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. - Riwayat al-Bukhari -

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

MUQADDIMAH

Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan (kelaziman). Barangsiapa yang tidak mentajwidkan akan al-Quran maka ia berdosa. - Imam Ibn Al Jazari -

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

MUQADDIMAH

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

MUQADDIMAH

Syarahnya : Tajwid bermakna memperhalusi ketika membacanya dan hendaklah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan memberikan haknya dan yang dihakkannya. Hak huruf adalah sifatnya yang asli. Manakala yang dihakkannya ialah sifat yang mendatang.

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

MUQADDIMAH

Kesalahan itu ada dua bahagian : Jali dan Khafi (Nyata dan Tersembunyi). Semuanya HARAM tetapi ada perbezaan pendapat pada Khafi. Adapun Jali itu berubah Mabni dan Khafi itu menghilangkan sifat (yang mendatang). Wajib Syarie menjauhkan Lahn Jali dan Wajib Sinaie meninggalkan Lahn Khafi

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

PENGERTIAN & PENGENALAN


Pengertian Makhraj :
Bahasa Tempat Keluar Istilah Tajwid Nama bagi tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain.

MAKHRAJ AM

MAKHRAJ KHAS

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

PENGERTIAN & PENGENALAN


Makhraj Huruf-huruf (Hijaiyah) ada tujuh belas mengikut pilihan orang yang telah menelitinya.

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

PENGERTIAN & PENGENALAN


Pengertian Sifat : Bahasa Sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam, putih, kuat, lemah dsbgnya. Istilah Tajwid Cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi, nyaring, kuat dsbnya.

SIFAT LAZIM

SIFAT ARIDH

MENU UTAMA

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

Rongga

Halkum
Lisan

2 Bibir
Batang Hidung

MENU MAKHRAJ

KESALAHAN BIASA
Tidak dapat membezakan sifat antara huruf yang sama makhraj Tidak dapat membezakan makhraj huruf yang hampir dan sifat yang sama Tidak dapat membezakan sifat dan makhraj Suka menambah sifat seperti mengqolqolahkan huruf yang bukan Qolqolah Mengurangkan sifat sedia ada seperti tidak meraikan sifat istitolah

MENU MAKHRAJ

KESALAHAN BIASA
Tidak meraikan sifat huruf yang mati mendatang sebelumnya huruf yang mati asli (menggugurkan huruf @ tanda bacaan)

MENU MAKHRAJ

TIPS
Cara yang paling praktikal untuk mengesan makhraj huruf dengan menyukunkan (mematikan) huruf tersebut didahului dengan sebarang huruf yang berbaris di atas, depan atau bawah (amali dalam kumpulan) Perbaiki lahjah (telo/slanga) seperti lahjah arab dengan cara membaca baris fathah tidak musyaddadah, berbeza dengan baris kasrah dan dhommah. Tempo fahami martabat atau tingkatan bacaan al-Quran. Tempo amat penting dalam pembacaan al-Quran untuk menstabilkan harakat mad.

MENU MAKHRAJ

MENU MAKHRAJ