ILDAS 18-20 Jun 2008

‫مخارج الحروف وصفاتيا‬
MUQADDIMAH JAWAPAN LATIHAN PENGERTIAN & PENGENALAN

KESALAHAN BIASA

TIPS

Riwayat al-Bukhari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .MUQADDIMAH ‫خُركم من تعلم الكرءان وعلمو‬ Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. .

MUQADDIMAH ‫من لم َجًد الكرءان ءاثم‬ ‫أ‬ ‫والخذ بالتجًَد حتم لزم‬ Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan (kelaziman). Barangsiapa yang tidak mentajwidkan akan al-Quran maka ia berdosa.Imam Ibn Al Jazari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . .

MUQADDIMAH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

MUQADDIMAH َّ ‫من صف ٍة ليا ومستحكيا‬ Syarahnya : Tajwid bermakna memperhalusi ketika membacanya dan hendaklah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan memberikan haknya dan yang dihakkannya. Manakala yang dihakkannya ialah sifat yang mendatang. َّ ‫وىً إعطاء الحروف حكيا‬ MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Hak huruf adalah sifatnya yang asli.

Wajib Syarie menjauhkan Lahn Jali dan Wajib Sinaie meninggalkan Lahn Khafi MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Adapun Jali itu berubah Mabni dan Khafi itu menghilangkan sifat (yang mendatang). Semuanya HARAM tetapi ada perbezaan pendapat pada Khafi.MUQADDIMAH ٍ‫كل حرام مع خالف فٌ الخف‬ ‫ثم الخفٍ ما علٌ الًصف طرا‬ ٍ‫وواجب صناعة ترك الخف‬ ٌ‫اللحن لسمان جلٍ وخف‬ ‫أ‬ ‫اما الجلٍ فيً مبنٍ غُرا‬ ٍ‫وواجب شرعا تجنب الجل‬ Kesalahan itu ada dua bahagian : Jali dan Khafi (Nyata dan Tersembunyi).

MAKHRAJ ‘AM MAKHRAJ KHAS MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Makhraj : Bahasa – Tempat Keluar Istilah Tajwid – Nama bagi tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain.

PENGERTIAN & PENGENALAN ْ َ ‫علٌ الذي‬ ْ ‫ختاره من‬ ْ‫اختبر‬ ‫مخارج الحروف سبعةَ عشر‬ Makhraj Huruf-huruf (Hijaiyah) ada tujuh belas mengikut pilihan orang yang telah menelitinya. MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

putih. lemah dsbgnya. kuat. SIFAT LAZIM SIFAT ‘ARIDH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Istilah Tajwid – Cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi. kuat dsbnya.PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Sifat : Bahasa – Sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam. nyaring.

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak dapat membezakan sifat antara huruf yang sama makhraj Tidak dapat membezakan makhraj huruf yang hampir dan sifat yang sama Tidak dapat membezakan sifat dan makhraj Suka menambah sifat seperti meng’qolqolah’kan huruf yang bukan Qolqolah Mengurangkan sifat sedia ada seperti tidak mera’ikan sifat istitolah MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak meraikan sifat huruf yang mati mendatang sebelumnya huruf yang mati asli (menggugurkan huruf @ tanda bacaan) MENU MAKHRAJ .

depan atau bawah (amali dalam kumpulan) Perbaiki lahjah (telo/slanga) seperti lahjah arab – dengan cara membaca baris fathah tidak musyaddadah.TIPS Cara yang paling praktikal untuk mengesan makhraj huruf dengan menyukunkan (mematikan) huruf tersebut didahului dengan sebarang huruf yang berbaris di atas. MENU MAKHRAJ . Tempo – fahami martabat atau tingkatan bacaan al-Quran. Tempo amat penting dalam pembacaan al-Quran untuk menstabilkan harakat mad. berbeza dengan baris kasrah dan dhommah.

‫خُركم من تعلم الكران وعلمو‬ ‫أ‬ ‫وهللا اعلم‬ ‫‪MENU MAKHRAJ‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful