ILDAS 18-20 Jun 2008

‫مخارج الحروف وصفاتيا‬
MUQADDIMAH JAWAPAN LATIHAN PENGERTIAN & PENGENALAN

KESALAHAN BIASA

TIPS

Riwayat al-Bukhari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . .MUQADDIMAH ‫خُركم من تعلم الكرءان وعلمو‬ Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya.

Imam Ibn Al Jazari - MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Barangsiapa yang tidak mentajwidkan akan al-Quran maka ia berdosa. .MUQADDIMAH ‫من لم َجًد الكرءان ءاثم‬ ‫أ‬ ‫والخذ بالتجًَد حتم لزم‬ Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan (kelaziman).

MUQADDIMAH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .

Manakala yang dihakkannya ialah sifat yang mendatang.MUQADDIMAH َّ ‫من صف ٍة ليا ومستحكيا‬ Syarahnya : Tajwid bermakna memperhalusi ketika membacanya dan hendaklah mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya dengan memberikan haknya dan yang dihakkannya. َّ ‫وىً إعطاء الحروف حكيا‬ MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Hak huruf adalah sifatnya yang asli.

Wajib Syarie menjauhkan Lahn Jali dan Wajib Sinaie meninggalkan Lahn Khafi MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . Semuanya HARAM tetapi ada perbezaan pendapat pada Khafi.MUQADDIMAH ٍ‫كل حرام مع خالف فٌ الخف‬ ‫ثم الخفٍ ما علٌ الًصف طرا‬ ٍ‫وواجب صناعة ترك الخف‬ ٌ‫اللحن لسمان جلٍ وخف‬ ‫أ‬ ‫اما الجلٍ فيً مبنٍ غُرا‬ ٍ‫وواجب شرعا تجنب الجل‬ Kesalahan itu ada dua bahagian : Jali dan Khafi (Nyata dan Tersembunyi). Adapun Jali itu berubah Mabni dan Khafi itu menghilangkan sifat (yang mendatang).

MAKHRAJ ‘AM MAKHRAJ KHAS MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Makhraj : Bahasa – Tempat Keluar Istilah Tajwid – Nama bagi tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu sama lain.

MENU UTAMA MENU MAKHRAJ .PENGERTIAN & PENGENALAN ْ َ ‫علٌ الذي‬ ْ ‫ختاره من‬ ْ‫اختبر‬ ‫مخارج الحروف سبعةَ عشر‬ Makhraj Huruf-huruf (Hijaiyah) ada tujuh belas mengikut pilihan orang yang telah menelitinya.

SIFAT LAZIM SIFAT ‘ARIDH MENU UTAMA MENU MAKHRAJ . kuat.PENGERTIAN & PENGENALAN Pengertian Sifat : Bahasa – Sesuatu yang berdiri pada benda seperti hitam. nyaring. kuat dsbnya. lemah dsbgnya. Istilah Tajwid – Cara menekan (menyekat) udara ketika bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi. putih.

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

‫ الجًف‬Rongga ‫ الحلق‬Halkum ‫ اللسان‬Lisan ‫ الشفتان‬2 Bibir ‫ الخُشًم‬Batang Hidung ‫مخارج الحروف‬ MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak dapat membezakan sifat antara huruf yang sama makhraj Tidak dapat membezakan makhraj huruf yang hampir dan sifat yang sama Tidak dapat membezakan sifat dan makhraj Suka menambah sifat seperti meng’qolqolah’kan huruf yang bukan Qolqolah Mengurangkan sifat sedia ada seperti tidak mera’ikan sifat istitolah MENU MAKHRAJ .

KESALAHAN BIASA Tidak meraikan sifat huruf yang mati mendatang sebelumnya huruf yang mati asli (menggugurkan huruf @ tanda bacaan) MENU MAKHRAJ .

Tempo – fahami martabat atau tingkatan bacaan al-Quran. berbeza dengan baris kasrah dan dhommah.TIPS Cara yang paling praktikal untuk mengesan makhraj huruf dengan menyukunkan (mematikan) huruf tersebut didahului dengan sebarang huruf yang berbaris di atas. Tempo amat penting dalam pembacaan al-Quran untuk menstabilkan harakat mad. MENU MAKHRAJ . depan atau bawah (amali dalam kumpulan) Perbaiki lahjah (telo/slanga) seperti lahjah arab – dengan cara membaca baris fathah tidak musyaddadah.

‫خُركم من تعلم الكران وعلمو‬ ‫أ‬ ‫وهللا اعلم‬ ‫‪MENU MAKHRAJ‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful