Anda di halaman 1dari 2

Nama: Kelas :

SULIT
012
Bahasa Melayu (SK)
1 Jam
Set 1

JABATAN PENDIDIKAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PROGRAM CANANG
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAK NDSK
2001

BAHASA MELAYU (SK)


Ujian Penulisan
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

SEHINGGA DIBERITAHU

012 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat 1 dari 2
Set - 1 Portal Pendidikan Utusan – Kami Ada Cara

Kertas ini mengandungi dua soalan.

Kamu dikehendaki menjawab Soalan 1 dan Soalan 2.

Bagi Soalan 1, kamu boleh membuat pilihan sama ada menjawab Soalan 1 (a)
atau Soalan 1 (b).

Bagi tiap-tiap soalan, panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah
perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Soalan 1
(a) Baru-baru ini sekolah kamu telah menja yakan program hari Kantin. Kamu
dikehendaki menyediakan laporan mengenai program tersebut.

Atau

(b) Sejak kebelakangan ini banjir sering berlaku di negara kita. Tuliskan sebuah
karangan mengenai cara-cara untuk mengelakkan daripada berlakunya
banjir.

Soalan 2
Hari sudah lewat petang, kami mendayung sampan untuk pulang ke rumah. Sedang
kami mendayung itu tiba-tiba ........................

KERTAS SOALAN TAMAT

011 © 2001 Hak Cipta Terpelihara, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan D.K Muka surat 2 dari 2