PROSEDUR URIN

CARTA ALIRAN UJIAN URIN

Menerima Surat Arahan PPD

Rujuk Senarai Pelajar Berisiko

Tidak Maklumat Tambahan Ya

Diperakukan?

Lengkapkan Borang Ujian Urin

Salinan Borang Dihantar Ke PPD

Pelajar Dikuarentin Untuk Ujian Urin

Negatif

Keputusan? Positif

Maklum Kepada Ibubapa

Rujuk Kaunselor Untuk Bimbingan Belum Pulih? Rujuk PPD/ADK Untuk Pemulihan Sudah

Belajar Seperti Biasa

Salinan Kepada PPD 8. Senarai Nama Pelajar Berisiko Dari Kaunselor 5. Senarai Nama Pelajar Untuk Ujian Urin 7.SENARAI SEMAK UJIAN URIN Tindakan 1. Borang Ujian Urin 6. Difailkan . Tarikh Ujian 3. Surat Arahan PPD Tanda ( ) Catatan 2. Senarai Nama Pelajar Berisiko Dari Unit HEM 4.

.BORANG UJIAN URIN NAMA SEKOLAH :___________________________ Tarikh : __________________ Bil. Telefon Catatan KOD SEKOLAH___________ Disahkan Oleh: ------------------------------------( ) Pengetua SMK ……. K/P Alamat Ting. Nama No. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful