1

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

Minggu
1. 3 Jan – 5 Jan

TAJUK/ BIDANG
Nyanyian

OBJEKTIF
Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh - Mengesan detik dalam lagu - Mengenal detik berkala - Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu - Menyanyi lagu pilihan

KONTRAK LATIHAN
OBJEKTIF 5 SUBJEKTI 3

2 8 Jan – 12 Jan

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

5

3

3 15 Jan – 19 Jan 15 Jan – Cuti Keputeraan Sultan Kedah

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

5

3

4 22 Jan – 26 Jan

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

5

3

5 29 Jan – 2 Feb

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

3

1

NRZ2013

12 25 Mac – 29 Mac 13 1 Apr – 5 APr Nanyian . Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.Menyanyi sofa Persepsi estetik / Notasi Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Membaca dan menulis notasi muzik. .Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. . so.Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. penjarian.2 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 6 5 Feb – 9 Feb 5 Feb – Cuti Maulidur Rasul 7 12 Feb – 16 Feb Improvisasi lirik Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif. fa . do ] dengan betul secara berpandu. mi . 3 1 14 8 Apr – 12 Apr Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu NRZ2013 . re . Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. . pernafasan.menulis nilai not dan tanda rehat . . .membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la.Menulis nilai not dan tanda rehat.mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu.Bermain alat perkusi diatas mengiringi 4 1 9 26 Feb – 1 Mac 10 4 Mac – 8 Mac Ujian Mac 11 18 Mac – 22 Mac Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. . Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai. 3 2 notasi Membaca dan menulis notasi muzik.kemahiran bermain alat perkusi ringan. dram getar. emboucher. Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. . .Mengenal penjarian rekoder not BAG. 5 1 8 19 Feb – 23 Feb Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. penglidahan.menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. . dan dram tenor. penghasilan ton.

Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 3 1 15 15 Apr – 19Apr Nyanyian secara muzikal Nyanyian lagu Petriotk 3 2 Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengikut corak irama 16 22 Apr – 26 Apr Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik 5 3 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah 3 2 17 29 Apr – 3 Mei 1 Mei – Cuti Hari Pekerja Nyanyian Permainan alat perkusi Memperkembangkan ekspresi dan daya kreatif Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi 17 29 Apr – 3 Mei Permainan rekoder.Menyanyi mengikut dinamik-mud Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. . A.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter .A. . . pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi.Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul * Menulis not B. Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor.3 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik . minim . Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 1 NRZ2013 . tekanan dan tempo. tempo dan dinamik.latihan bermain alat perkusi secara esembel. tekanan. .G C’ D’ . C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan.kemahiran bemain dan membaca corak irama .kemahiran bermain dan membaca notasi. Mengamalkan teknik postur .Membaca notasi dan membuat latihan B. tempo dan ekspresi dengan baik. G. . 14 8 Apr – 12 Apr Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental .

Kemahiran bermain dengan membaca notasi. 3 . . C’ & D’ Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble.melodi . . re. .Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Nyanyian solfa 16 Mei Hari Guru Menyanyi secara solfa. . Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 444 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor.Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan . .corak irama .latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa.Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul.Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.irama Bermain rekoder secara muzikal . G. mi.Harmoni Notasi. 18 6 Mei – 10 Mei 19 13 Mei – 17 Mei Permainan rekoder. .4 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 44 Bermain secara solo dan kumpulan. far. do dengan betul. Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B.Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la.Corak irama Memainkan lagu secara harmoni 3 2 22 17 Jun – 21 Jun 17 Jun – Cuti Isra’ Mikraj 18 Jun – Cuti Lembaga Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. . - 1 23 24 Jun – 28 Jun Permainan alat perkusi.Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut NRZ2013 . . A. 3 1 19 13Mei – 17 Mei Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic 3 1 21 10 Jun – 14 Jun Bermain rekoder secara muzikal.Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. so.

Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. burung. . 2 5 NRZ2013 .5 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 27 Jun . . dan istilah. . Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 44 kepada rentak inang. masri atau inang.Mengecam.Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. 3 2 Improvisasi. .pasir dalam botol.Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. Nyanyian secara muzikal. . menyalin. 3 2 27 22 Julai – 26 Julai 21 Julai – Awal Ramadhan Nyanyian secara muzikal. 3 3 Notasi. Bermain alat perkusi secara muzikal.Kejohanan Olahraga ke 53 28 Jun – Cuti Lembaga 24 1 Julai – 5 Julai skor. wisel. Menyanyi lagu patriotik. 5 2 25 8 Julai – 12 Julai 8 Julai – HAC 9 Julai – Cuti Lembaga 26 15 Julai – 19 Julai Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder. tanda isyarat. . . Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi.latihan permainan perkusi secara ensemble. . Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik.Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder.Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac.

Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. 5 2 NRZ2013 .Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. . Persembahan Etika. tekstur. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. 5 4 31 26 Ogos – 30 Ogos 31 Ogos – Hari Kebangsaan Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. Bahasa Muzik 33 9 Sept – 13 Sept 11-12 Sept . Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. . tekstur. 29 5 Ogos – 9 Ogos 30 12 Ogos – 16 Ogos Ujian Bulanan Persembahan.Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. Bermain alat secara gabungan.Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. 5 3 32 2 Sept – 6 Sept 2 Sept – Cuti Berganti Permainan alat. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. Mencipta corak irama.Menyatakan perbezaan warna ton. melodi. Memainkan kaunter melodi secara 6nsemble. Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat Bermain alat perkusi ringan.6 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 28 29 Julai – 2 Ogos Rekoder.Mengenalpasti warna ton.UPSR Permainan alat. Mengenal istilah dan tanda isyarat. 31 26 Ogos – 30 Ogos Reka cipta. . Keseimbangan kesepaduan . .

Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama. Menyanyi lagu pilihan. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik.Meneliti fungsi .Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. . Improvisasi / alat permainan. Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel.melodi. Bermain rekoder sambil membaca skor. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . ostinato.Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. 3 .allegro Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. 3 36 30 Sept – 4 Okt Nyanyian. Permainan alat secara muzikal. secara kumpulan dengan 444 tumpuan kepada tempo dan dinamik. Notasi. 4 .andante . Bermain secara harmoni. . Memainkan melodi lagu secara membaca skor.Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental.7 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 kaunter. 4 . 35 23 Sept – 27 Sept Muzik masyarakat Malaysia. 3 2 37 7 Okt – 11 Okt Peperiksaan Akhir Tahun Rekoder secara muzikal. 2 5 1 2 Objektif 9 NRZ2013 . 2 Rekoder secara muzikal. . corak irama. 34 16 Sept – 20 Sept 16 Sept – Hari Malaysia Reka cipta. . 38 14 Okt – 18 Okt Muzik instrumental.Kaunter melodi.Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia.Membuat folio 5 . . . Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. . Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif.Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. .

. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu .Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah. homofoni. . . Bermain alat perkusi berpic.8 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak NRZ2013 .Menyanyi lagu pusingan.Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. . Nyanyian.Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 41 4 Nov – 8 Nov Permainan alat.Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok. .Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. Mengenalpasti pergerakan pic. polifoni mengikut kemampuan murid.Gotong royong membersih. Nyanyian Menenalpasti perubahan tempo. .Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu. Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat . . 40 28 Okt – 1 Nov 28 Okt – Cuti Berganti 1 Nov – Hari Anugerah Kualiti Permainan alat perkusi. . 39 21 Okt – 25 Okt 24 Okt – Pesta 1M1S 25 Okt – Cuti Berganti 26 & 27 Okt – Hari Raya Haji Notasi Mencipta corak irama menjadi melodi. . .Meniup secara harmoni – Triad tonik.Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan.Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan.

. NRZ2013 . .Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan. 41 4 Nov – 8 Nov Rekoder secara muzikal. Improvisasi lirik. Memainkan lagu-lagu tertentu. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama.9 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 berpic.Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful