1

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

Minggu
1. 3 Jan – 5 Jan

TAJUK/ BIDANG
Nyanyian

OBJEKTIF
Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian

KEMAHIRAN
Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang paling hampir. - beg plastik - bunyi hujan - air dalam botol - bunyi ombak - tong kosong - bunyi guruh - Mengesan detik dalam lagu - Mengenal detik berkala - Mengesan tekanan detik pertama dalam lagu - Menyanyi lagu pilihan

KONTRAK LATIHAN
OBJEKTIF 5 SUBJEKTI 3

2 8 Jan – 12 Jan

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan daya kreatif

5

3

3 15 Jan – 19 Jan 15 Jan – Cuti Keputeraan Sultan Kedah

Persepsi estetik / Irama

Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik

5

3

4 22 Jan – 26 Jan

Permainan Alat Perkusi

Mengetahui dan memahami teknik bermain alat

Menunjukkan cara , teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional. Bermain dram mengikut beberapa corak irama mudah. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan 4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo, pic, dan dinamik

5

3

5 29 Jan – 2 Feb

Menyanyi secara muzikal

Menyanyi menikut meter

3

1

NRZ2013

Bermain alat perkusi diatas mengiringi 4 1 9 26 Feb – 1 Mac 10 4 Mac – 8 Mac Ujian Mac 11 18 Mac – 22 Mac Permainan Rekoder secara berpandu Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul. . . .Menyanyi sofa Persepsi estetik / Notasi Memperkambangkan kemahiran menyanyi dengan teknik yang betul Membaca dan menulis notasi muzik. do ] dengan betul secara berpandu.Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu. penglidahan. penghasilan ton. fa . Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan-perkataan yang sesuai.2 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 6 5 Feb – 9 Feb 5 Feb – Cuti Maulidur Rasul 7 12 Feb – 16 Feb Improvisasi lirik Menperkambangkan ekspresi diri dan daya kreatif. emboucher. pernafasan. .Mengenal penjarian rekoder not BAG.kemahiran bermain alat perkusi ringan. 12 25 Mac – 29 Mac 13 1 Apr – 5 APr Nanyian . .membunyikan empar atau lima pic yang dipelajari ( penjarian not C’ D’ ) Menyanyi melodi mudah yang mengandungi pic [ la. Permainan Rekoder secara muzikal Bermain rekoder mengikut penjarian rekoder yang betul.menulis nilai not dan tanda rehat . 5 1 8 19 Feb – 23 Feb Permainan Rekoder Mengenal penjarian asas rekoder. Memainkan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. .mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. re . penjarian. . . Menunjuk cara/teknik yang betul bermain rekoder : Postur. dram getar.Memperkenalkan lambing not muzik dalam skor lagu. . dan dram tenor. 3 1 14 8 Apr – 12 Apr Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu NRZ2013 .Menulis nilai not dan tanda rehat.menulis corak irama mudah yang diperdengarkan dengan betul. 3 2 notasi Membaca dan menulis notasi muzik. mi . so.

Menyanyi mengikut dinamik-mud Memainkan corak irama menggunakan nilai krocet . Mengamalkan teknik postur . Mengiringi nyanyian dengan cekap mengikut skor. .3 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 nyanyian mengikut corak irama mudah dari segi detik .kemahiran bermain dan membaca notasi. tempo dan ekspresi dengan baik. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. pernafasan dan penghailan ton yang baik ketika menyanyi. . . C’ dan D’ pada baluk mengikut nama pic yang diberikan. A. Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 1 NRZ2013 . 14 8 Apr – 12 Apr Bermain alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengiringi lagu dan instrumental . tekanan.Membaca notasi dan membuat latihan B. minim . * Mengenakpasti lambang not muzik dalam skor lagu dengan betul * Menulis not B. tekanan dan tempo.G C’ D’ . tempo dan dinamik.Mengiringi nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor.kemahiran bemain dan membaca corak irama .A. . G.latihan bermain alat perkusi secara esembel.Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter . .Meniup rekoder dengan memainkan melodi mudah 3 1 15 15 Apr – 19Apr Nyanyian secara muzikal Nyanyian lagu Petriotk 3 2 Permainan alat perkusi secara muzikal Bermain alat perkusi mengikut corak irama 16 22 Apr – 26 Apr Persepsi estetik / Notasi Membaca dan menulis notasi muzik 5 3 Permainan rekoder secara muzikal Memainkan lagu mudah 3 2 17 29 Apr – 3 Mei 1 Mei – Cuti Hari Pekerja Nyanyian Permainan alat perkusi Memperkembangkan ekspresi dan daya kreatif Bermain alat mengiringi nyanyian menggunakan bahan improvisasi 17 29 Apr – 3 Mei Permainan rekoder.

- 1 23 24 Jun – 28 Jun Permainan alat perkusi.4 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 44 Bermain secara solo dan kumpulan.Mengenalpasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengarkan .Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Memainkan melodi sepanjang 4 bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 dan 4 3 444 memainkan lagu atau keratan lagu pilihan mengikut skor. Memainkan lagu mengikut skor Memainkan lagu atau keratan legu mengikut skor berpandukan penjarian not B.Menyanyi lagu melodi mudah yang mengandugi pic la. .latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. do dengan betul.melodi . . 3 .Melodi Meniup rekoder dengan memainkan melodi Nyanyian solfa 16 Mei Hari Guru Menyanyi secara solfa.Menulis corak irama yang diperdengarkan dengan betul.Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut NRZ2013 . . . Kemahiran bermain dengan membaca notasi. re. 18 6 Mei – 10 Mei 19 13 Mei – 17 Mei Permainan rekoder.Mengecap aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. so.Harmoni Notasi. far. C’ & D’ Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble. . .irama Bermain rekoder secara muzikal . 3 1 19 13Mei – 17 Mei Notasi { pic } Memainkan dan mengecam aras pic 3 1 21 10 Jun – 14 Jun Bermain rekoder secara muzikal. mi. .corak irama . G.Corak irama Memainkan lagu secara harmoni 3 2 22 17 Jun – 21 Jun 17 Jun – Cuti Isra’ Mikraj 18 Jun – Cuti Lembaga Menulis corak irama mengikut bunyi yang didengar. A. .

Mengenal tanda isyarat dan istilah yang tertentu. dan istilah. burung. 3 2 Improvisasi. Nyanyian secara muzikal. wisel. Bermain alat perkusi secara muzikal.Kejohanan Olahraga ke 53 28 Jun – Cuti Lembaga 24 1 Julai – 5 Julai skor.latihan permainan perkusi secara ensemble.Mengecam. . Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 dan 4 dengan tumpuan 44 kepada rentak inang. masri atau inang.Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi rekoder. . . Menyanyi secara terkawal mengikut rentak inang.Menyanyi lagu patriotik pilihan mengikut tanda dinamik. . . latihan bertulis tanda-tanda isyarat dan istilah muzik. . menyalin. Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. tanda isyarat. 2 5 NRZ2013 .Mendengar dan menyanyi lagu berentak inang. 5 2 25 8 Julai – 12 Julai 8 Julai – HAC 9 Julai – Cuti Lembaga 26 15 Julai – 19 Julai Rekoder Meniru bunyi alam sekitar menggunakan rekoder.pasir dalam botol. .Mengenal pasti tanda isyarat yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Mereka corak irama Menulis corak irama berpandukan bunyi yang diperdengarkan dan menghasilkan rentak – mac. Meneroka bunyi melalui bahan improvisasi. . 3 2 27 22 Julai – 26 Julai 21 Julai – Awal Ramadhan Nyanyian secara muzikal.5 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 27 Jun .Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir : bunyi siren. Menyanyi lagu patriotik. 3 3 Notasi.

5 2 NRZ2013 .Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. Memainkan kaunter melodi secara 6nsemble.6 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 28 29 Julai – 2 Ogos Rekoder. tekstur. Bermain alat secara gabungan. tempo dan mud dengan betul berdasarkan beberapa lagu yang diperdengarkan. 29 5 Ogos – 9 Ogos 30 12 Ogos – 16 Ogos Ujian Bulanan Persembahan. Mengenal istilah dan tanda isyarat. tekstur. Bermain alat muzik secara gabungan untuk merasai jalinan polifoni. Mengawal disiplin yang baik dan tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. Persembahan Etika. Mencipta corak irama.UPSR Permainan alat.Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan atau alat perkusi. .Menyatakan perbezaan warna ton.Mencipta satu corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Mengenal dan menulis tanda isyarat p (piano) dan f (forte) serta tanda ulangan. 5 3 32 2 Sept – 6 Sept 2 Sept – Cuti Berganti Permainan alat. . . tempo dan mud daripada lagu yang diperdengarkan dengan pernyataan yang sesuai. Bahasa Muzik 33 9 Sept – 13 Sept 11-12 Sept . Memahami dan mengenalpasti tanda isyarat Bermain alat perkusi ringan. Keseimbangan kesepaduan .Mengenalpasti warna ton. 5 4 31 26 Ogos – 30 Ogos 31 Ogos – Hari Kebangsaan Muzik Nyanyian Meneliti muzik nyanyian. 31 26 Ogos – 30 Ogos Reka cipta. dram dan rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu pilihan. Memainkan kaunter melodi dengan rekoder bagi mengiringi nyanyian. . melodi.

38 14 Okt – 18 Okt Muzik instrumental. Bermain rekoder sambil membaca skor. Menggabungkan permainan alat perkusi ringan dengan bahan improvisasi bagi menghasilkan bunyi ensembel.7 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 kaunter.Menginterpretasi muzik yang didengar dalam bentuk grafik. Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. . 2 5 1 2 Objektif 9 NRZ2013 . Menyanyi lagu pilihan. 4 .Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Permainan alat secara muzikal. Notasi. Memainkan melodi lagu secara membaca skor. 3 . Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .melodi. . Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif.Menyusun kad-kad notasi untuk mencipta irama.Membuat folio 5 . . 3 36 30 Sept – 4 Okt Nyanyian. ostinato. secara kumpulan dengan 444 tumpuan kepada tempo dan dinamik.Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental. 35 23 Sept – 27 Sept Muzik masyarakat Malaysia.Meneliti fungsi . Improvisasi / alat permainan.andante . 34 16 Sept – 20 Sept 16 Sept – Hari Malaysia Reka cipta. . Bermain secara harmoni.Mencipta lebih daripada 2 corak irama sepanjang 2 bar mengikut meter yang ditetapkan. Mengenal tanda isyarat dan istilah muzik. corak irama. 4 . 3 2 37 7 Okt – 11 Okt Peperiksaan Akhir Tahun Rekoder secara muzikal. . 2 Rekoder secara muzikal. . .Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia.Kaunter melodi.allegro Bermain rekoder secara harmoni dengan gabungan 2 kumpulan ensembel. .

Nyanyian. melodian – membuat lagu mudah dengan iringan alat perkusi tidak NRZ2013 .Meniup rekoder mengikut melodi yang disediakan bagi menghasilkan lagu tertentu.Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam lagu / keratan lagu yang diperdengarkan. 40 28 Okt – 1 Nov 28 Okt – Cuti Berganti 1 Nov – Hari Anugerah Kualiti Permainan alat perkusi. .Murid mendengar beberapa corak irama / melodi yang diperdengarkan.Menyanyi lagu dalam bentuk monofoni. .Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang diperdengarkan.Gotong royong membersih. Nyanyian Menenalpasti perubahan tempo. polifoni mengikut kemampuan murid. . Mengenalpasti pergerakan pic. . . . .Meniup secara harmoni – Triad tonik. 39 21 Okt – 25 Okt 24 Okt – Pesta 1M1S 25 Okt – Cuti Berganti 26 & 27 Okt – Hari Raya Haji Notasi Mencipta corak irama menjadi melodi. Bermain alat perkusi berpic. .Bermain alat-alat perkusi berpic – sound blok.Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengarkan ( ansur cepat / ansur lambat ) 41 4 Nov – 8 Nov Permainan alat. homofoni.Menyanyi lagu pusingan. Rekoder Secara muzikal Meniup melodi lagu . Mengenal dan mengetahui cara penjagaan alat .Menggabungan corak irama tersebut menjadi satu melodi mudah.8 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 Nyanyian Memperkembangkan ekspresi diri dan daya kreatif. . .

41 4 Nov – 8 Nov Rekoder secara muzikal. . Membaca skor dan bermain rekoder mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. .9 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013 berpic. Improvisasi lirik. NRZ2013 . Memainkan lagu-lagu tertentu. Melengkapkan lirik lagu kepada corak irama.Memadankan perkataan yang sesuai bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi.Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai sebagai jawapan kepada corak irama yang diperdengarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful