CARTA ALIR PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU

Mula Terima Borang Permohonan Semak Borang Permohonan

Kembalikan kepada Pemohon

Dokumen Lengkap? Tidak Ya Keluar Resit Pembayaran Semak Kelayakan Pemohon

Tolak Permohonan Memenuhi Syarat? Tidak Ya Daftar Permohonan Keluar Notis Pendaftaran Calon & Penugasan PP-PPT Laksana Sesi Kaunseling & Pembangunan Portfolio Laksana Penilaian Bukti-Bukti Keterampilan Syor PP-PPT Untuk Anugerah Sijil Tidak Keluar Notis Lawatan PPL-PPT Laksana Sesi Verifikasi Tidak Terampil Keluar Surat Gagal Terampil Keluar Sijil (SKM/DKM/DLKM/PC) Tamat Keputusan Verifikasi