Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari PKJR : Mengenal Pengguna Jalan Raya 7.30 8.00 pagi 1.2.6 PKJR :1.7.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Menyebut frasa dengan betul. i. Menyebut jenis-jenis pengguna jalan raya yang terdapat dalam bahan yang diperdengarkan. 1. Mendengar teks/bahan bacaan yang berkaitan dengan pengguna jalan raya dengan teliti. 2. Bersoal-jawab tentang bahan yang diperdengarkan. 3. Menyebut jenis-jenis pengguna jalan raya yang terdapat dalam bahan yang diperdengarkan. 4. Menyebut frasa berdasarkan gambar yang dipaparkan. 5. Memadankan frasa dengan gambar. Nilai Murni berhati-hati, bekerjasama TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid power point , lembaran kerja Murid menyebut jenis-jenis pengguna jalan raya berdasarkan slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Kemas kini 3 Jun 2011-UBM&KM