Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH AGAMA ISLAM

Teknik Telekomunikasi 1A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perkembangan Etos Kerja Dalam Islam Membangun Masyarakat Profesional Berbasis Akhlakul Karimah Wanita Karir Dalam Pandangan Islam Menciptakan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah Dalam Era Globalisasi Ekonomi Syariah Dalam Mengentas Kemiskinan Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat Etika Pergaulan Menurut Islam Islam dan Iptek

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2012/2013