Anda di halaman 1dari 8

BAHASA MELAYU

Pengajaran & Pembelajaran Tatabahasa Terancang

Rasional
Pelajar perlu menguasai kecekapan
berbahasa & ketepatan berkomunikasi Bahasa perpaduan Bahasa rasmi dan perhubungan utama Bahasa pencerminan akal budi rakyat Bahasa ilmu pengetahuan

Perkara yang perlu diberi perhatian:

Para pelajar perlu memahami

sistem bahasa Kecekapan berbahasa hendaklah didasarkan pada tatabahasa Bahasa Melayu baku

Pemeringkatan 5 prinsip P&P:


sudah diketahui kepada yang belum
diketahui mudah kepada yang susah konkrit kepada yang abstrak khusus kepada yang umum sederhana kepada yang rumit

Perkataan

frasa

Pola ayat

Golongan kata: Kata nama Kata sendi Kata adjektif Kata kerja

Frasa nama Frasa sendi Frasa adjektif

FN + FN FN + FS FN + FA

Frasa kerja

FN + FK

Peranan guru:
Melengkapkan diri dengan ilmu tatabahasa
Merancang P&P tatabahasa dalam
Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian

Gabungjalin dengan kemahiran bahasa

lain (mendengar, bertutur, membaca & menulis)

Sekian.
Jumpa lagi

Anda mungkin juga menyukai