P. 1
soal ujian UAS SMA

soal ujian UAS SMA

|Views: 56|Likes:
Dipublikasikan oleh Ikhsan Nulloh
soal PLH kelas X
soal PLH kelas X

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Ikhsan Nulloh on Jun 01, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

a. sim kuring.3. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. dalam acara .4 8. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1.2. Bersua lagi. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. Siswa ka siswi c.4. tanggara pasundan 6. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a.2. bersua lagi. Wilujeung enjing pamiarsa. Selamat pagi pamiarsa.3. b. 1) asa teu karaos pisan. Pahlawan . sanes tiasa cumarios.2. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi.2. pamiarsa. c.3. d. a.1 3. Wilujeung. Tina soal nomer 4 di luhur. waktos the.4 1.1. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d.c. Sakumaha kauninga ku urang sadayana.1 4. c. Wilujeung pagi. dengan simkuring. dengan simkuring. Kolot ka anak b. dalam acara d. 3.2. e. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta….. Pamiarsa. maneuh c. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta…. b.1 4. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . 5. d.

Kaleresan pun bapa mah teu aya. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. iwal ti …. Siswa ka guru e. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. nu haat di pulang moha d.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. Sok sanajan geus kolot. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. nuju angkat ka cikajang c. Nu asih di pulang sengit. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Lentong na kudu diatur e.d. Mang. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. teu getas harupaten c. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta ….. a. Baca heula dina jero hate b. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. paanter-anter julang b. Sing inget kana tanda baca 12. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. kumeok memeh dipacok 10. a. a. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. Kudu bisa bahasa inggris d. . Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. iwal ti ….

d. Sekretaris 17. Moderator e. Diskusi d. b. Cik lemesken kalimah di luhur! a.a. a. Girang serat d. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Panumbu catur b. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. salianti … a. c. Juju nuju Tuang di dapur. Ngahargaan unggal pamadegan d. Sabar jeung jujur c. Pamilon c. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Apal aturan perkara sawala b. Ceramah 16. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Obrolan c. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. sareng pun biang e. Pamilon e. Paguneman b. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. e.

“Eleh soteh ayeuna”. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. Tina catatan diluhur. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. Guru padalisan b. Batan terus-terusan eleh mah”. Amanat d. “Mending balik. Rasa jeung nada c. Ceuk si yaya. puguh we matak keuheul den Angor mah. c. Kecap rundayan c. Bisa ngatur jalana sawala 18. Kecap rajekan d. boh ku rarangken hareup. b. Watek e. Kecap asli b. Unsur-unsur pawangun sajak. ngor. Pupuh 19. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Kecap konotatif 21. asa dihina ku babaturan.e. Purwakanti e. Guru wilangan c. Guru lagu d. salian ti …. Gerak peta dina maca sajak 20. Ngadenge kitu. bela den angor. tempas si sadun. a. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. Tema b. a. Kecap denotative e. “Ah tikamari oge eleh wae”. d. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . a.

Deskripsi c. ngawengku ku … a. a. Puseur sawangan (point of view) e. a. Fiksi e. Sadun 22. Non fiksi 24. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Riwayat hirup tokoh sunda 26.B. Konotatif nyaeta … a. A. Kecewa d. Setting d. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Otobiografi nyaeta ….C. Narasi d. Sedih b. Riwayat hirup para tokoh e. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. Galur (plot) c. Argumentasi b. Tema b. Tina soal nomer 21. Carpon mangrupa bagian tina carita … a. Bungah e. Ambeuk c.D benar 25. Keuheul 23. Kecap anu sabenerna . kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta ….e. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon.

Kecap asli e. Kecap injeman 28. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. b. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Kecap ngigelan ngandung arti … a. d. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. Kecap anu di rarangkenan c. Kecap lain sabenerna /kiasan d. kuring mah bati kabita”. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Loma d. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. d. Kecap babasan 27. Persamaan e. Kecap asli e. Hormat b. e. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. e. c. Solidaritas .b. Denotatif nyaeta … a. c. Kecap anu sabenerna b. Cohag c. Dina acara formal/resmi. Kecap nu di rarangkenan c. b.

alus …………. kiamat oge ………. manehna.. titinggal………. …………… alis …… rek goreng.. ……….. tajil……… h.hante tulus indit … cianjurteh. c. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. ………… loba anu milu. paburisat……… g. b. 3. kamonesan…….esay……… 1. 2.. nineung………. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. sanajan …………. mika weruh pupuh. f. aya belut tandukan.. pintonan……. hante olok teuing ongkos sapopoe. . d. e. E. jelasken peribahasa di handaf cing entre. anu pentingmah boga motor sorangan . Kapopohokeun…. kuring ………. a. …………. Jauh oge..kuringmah.! a. c. ………… loba batur pakumaha. pungkil…….. D. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. ……………. b. …………….

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->