P. 1
soal ujian UAS SMA

soal ujian UAS SMA

|Views: 57|Likes:
Dipublikasikan oleh Ikhsan Nulloh
soal PLH kelas X
soal PLH kelas X

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Ikhsan Nulloh on Jun 01, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

d.c. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. dalam acara d. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a.2. a. dengan simkuring.2. dalam acara . mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta…. e.3. sim kuring. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan .1 4. tanggara pasundan 6. Wilujeung pagi. c. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. Tina soal nomer 4 di luhur. 1) asa teu karaos pisan. dengan simkuring. Selamat pagi pamiarsa. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. 5.2. Pamiarsa. maneuh c.1 3. Siswa ka siswi c. c. d. Kolot ka anak b. b.4. sanes tiasa cumarios.1 4. a.2.2. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta…. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. b.4 8. pamiarsa. bersua lagi. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. 3.. Wilujeung. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7.3.3. waktos the.4 1.1. Bersua lagi. Pahlawan . Wilujeung enjing pamiarsa.

Sok sanajan geus kolot.. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. paanter-anter julang b. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. nu haat di pulang moha d. Sing inget kana tanda baca 12. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. Lentong na kudu diatur e. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. iwal ti …. a.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e.d. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. iwal ti …. Kaleresan pun bapa mah teu aya. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. a. kumeok memeh dipacok 10. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . Mang. a. Baca heula dina jero hate b. Siswa ka guru e. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. Nu asih di pulang sengit. teu getas harupaten c. nuju angkat ka cikajang c. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. Kudu bisa bahasa inggris d. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. .

e. a. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Pamilon e. Panumbu catur b. Apal aturan perkara sawala b. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Paguneman b. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. b. Girang serat d. Ceramah 16. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. d. Sekretaris 17. Juju nuju Tuang di dapur. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. sareng pun biang e.a. Obrolan c. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. Moderator e. Cik lemesken kalimah di luhur! a. c. Pamilon c. Ngahargaan unggal pamadegan d. salianti … a. Diskusi d. Sabar jeung jujur c. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a.

rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Rasa jeung nada c. d. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. “Mending balik. tempas si sadun. Unsur-unsur pawangun sajak. a. Tema b. b. Kecap konotatif 21. “Ah tikamari oge eleh wae”. salian ti …. Pupuh 19. Guru wilangan c. a. Kecap rajekan d. asa dihina ku babaturan. Batan terus-terusan eleh mah”. Gerak peta dina maca sajak 20. Amanat d. puguh we matak keuheul den Angor mah. Guru padalisan b. Guru lagu d. c. Kecap rundayan c. bela den angor. Bisa ngatur jalana sawala 18. ngor. a. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . Watek e.e. “Eleh soteh ayeuna”. Purwakanti e. Kecap asli b. Ngadenge kitu. Kecap denotative e. boh ku rarangken hareup. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. Tina catatan diluhur. Ceuk si yaya.

Kecap anu sabenerna . a. Ambeuk c. Kecewa d. Bungah e. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d.C. Keuheul 23. ngawengku ku … a. Deskripsi c. Tina soal nomer 21.e.B. a.D benar 25. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. Galur (plot) c. Argumentasi b. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Tema b. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Riwayat hirup para tokoh e. Fiksi e. Sadun 22. Narasi d. Puseur sawangan (point of view) e. Konotatif nyaeta … a. Sedih b. Riwayat hirup tokoh sunda 26. Carpon mangrupa bagian tina carita … a. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. Non fiksi 24. Otobiografi nyaeta …. Setting d. A.

d. Dina acara formal/resmi. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. Solidaritas . “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Denotatif nyaeta … a. c. e. Kecap anu di rarangkenan c. d. Kecap lain sabenerna /kiasan d. e. Hormat b.b. Kecap babasan 27. Kecap ngigelan ngandung arti … a. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. Persamaan e. Kecap anu sabenerna b. Kecap injeman 28. Kecap asli e. b. Loma d. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Kecap nu di rarangkenan c. c. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. b. kuring mah bati kabita”. Cohag c. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Kecap asli e.

Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. ………. b. jelasken peribahasa di handaf cing entre. c.. alus …………. pintonan……. anu pentingmah boga motor sorangan .! a. 2. nineung………. …………….. ……………. e. titinggal………. ………… loba anu milu..kuringmah. mika weruh pupuh. aya belut tandukan. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. ………… loba batur pakumaha. 3. kuring ………. Jauh oge. kiamat oge ………. Kapopohokeun…. manehna.hante tulus indit … cianjurteh. tajil……… h. paburisat……… g. D. f. d.. hante olok teuing ongkos sapopoe. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring...esay……… 1. …………… alis …… rek goreng. . E. c. b. sanajan ………….. a. pungkil……. …………. kamonesan…….

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->