Anda di halaman 1dari 22

Komunikasi

Augmentatif &
Alternatif
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Definisi Komunikasi Augmentatif:

“Kaedah-kaedah & alatan yang dapat


meningkatkan kemahiran komunikasi
verbal yang telah sedia wujud”.
(Mustonen, Locke, Reiche, Solbrack, & Lindgren, 1991)
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Definisi Komunikasi Alternatif:

“Teknik-teknik yang menggantikan


komunikasi lisan bagi individu yang tidak
berupaya atau tidak mampu menguasai
kemahiran bahasa lisan”.
(McCormick & Shane, 1990)
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Definisi:

Satu sistem multimodal yang mengandungi


empat komponen yang boleh dimanfaatkan
dalam pelbagai kombinasi untuk meningkatkan
komunikasi
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Rumusan:

Secara praktiknya tidak ada pemisah yang jelas antara


Komunikasi Augmentatif dengan Komunikasi Alternatif.

Oleh kerana keduanya mempunyai matlamat yang sama


maka pendekatan bersama digunakan iaitu Komunikasi
Augmentatif & Alternatif (AAC).
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Komponen-Komponen AAC:

1. Teknik komunikasi

2. Sistem simbol

3. Kemahiran komunikasi

(McCormick & Shane, 1990 dlm Kuder, 2003)


Komunikasi Augmentatif & Alternatif

1. Teknik Komunikasi
Ada dua jenis:

a. Tanpa Bantuan

b. Dengan Bantuan
(Vanderheiden & Lloyd, 1986 dlm Kuder 2003)
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

 Teknik Komunikasi Tanpa Bantuan

 Tidak memerlukan alat sokongan luaran atau


prosedur khas.
 Guna kaedah pertuturan, bahasa isyarat, gestur dan
mimik muka.
 Kekuatan:
• Tidak perlukan alat sokongan luaran.
• Mudah alih
• Tiada kos
 Kelemahan
• Rakan komunikasi masa depan terhad
• Bergantung kepada keupayaan ingatan pengguna
• Isyarat sukar dipelajari
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

a. Teknik Komunikasi Dengan Bantuan


 Semudah Papan Komunikasi hingga sekompleks
Alat Bantuan Pertuturan Sintetik Berkomputer.
 Sama ada elektronik atau tidak dengan
menggunakan prosedur pilihan & sistem simbol.
 memerlukan objek fizikal, alatan atau sokongan
luaran untuk membolehkan seseorang itu
berkomunikasi cthnya papan komunikasi, carta
dan alatan mekanikal atau elektrikal
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

a. Teknik Komunikasi Dengan bantuan


 Kekuatan:
• Dapat hasilkan mesej yang lebih kompleks daripada
keupayaan bahasa pengguna.
• Boleh berkomunikasi dari jauh (VOCAS).
 Kelemahan:
• Alat elektronik boleh rosak atau hilang kuasa.
• Mudah alih terhad.
• Mahal
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Faktor-Faktor dalam Pemilihan AAC

Guessability/ mudah alih


merujuk kepada tahap kesamaan dalam bentuk antara
simbol dengan item yang diwakili.
Learnability/ mudah guna
merujuk kepada kemudahan/ kesukaran untuk
mempelajari sesuatu set simbol.
generalization/ kebolehan kanak-kanak
Komunikasi Augmentatif & Alternatif
Go Talk
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

iTalk 2 Communicator
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Message Communicator
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Communication Builder
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

1. Sistem Simbol
Pelbagai sistem simbol telah dibangunkan daripada benda
sebenar, gambar hinggalah kepada sistem simbol yang
abstrak.

Sistem simbol yang abstrak meliputi perwakilan gambar


(pictorial representations), ideographs (idea disampaikan
melalui simbol grafik), simbol arbitrari (idea dalam bentuk
konfigurasi garisan arbitrari) dan lexigrams (simbol visual-
grafik secara arbitrari melibatkan bentuk-bentuk geometrik).
Komunikasi Augmentatif &
Alternatif
1. Sistem Simbol
Contoh sistem simbol - Picture Communication

Symbols (PCS)(Johnson, 1981); Picsyms (Carlson,

1984); Sigsymbols (Creagan,1982); Blissymbols

(Bliss, 1965); Rebus (Clark, Davies & Woodcock,

1974); dan Non-SLIP (Non-Speech Language

Initiation Programme) (Carrier,1974).


Komunikasi Augmentatif & Alternatif
Komunikasi Augmentatif & Alternatif
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

1. Kemahiran Komunikasi
Prosedur & Alatan AAC menyediakan
peluang terbaik kepada individu yang tidak
boleh bertutur untuk berkomunikasi dengan
orang lain.
Sekiranya tidak dimanfaatkan tidak ada
faedahnya.
Komunikasi Augmentatif & Alternatif

Pelaksanaan Program Pengajaran AAC


1. Penilaian Awal – termasuk inventori ekologi & penilaian
murid.
2. Penyediaan matlamat – dapat meningkatkan keupayaan
murid untuk melibatkan diri dalam semua persekitaran.
3. Pemilihan mod komunikasi – sama ada dengan
bantuan, tanpa bantuan ataupun gabungan
4. Pemilihan sistem simbol – gestur ataupun grafik.
5. Pemilihan kaedah untuk meningkatkan komunikasi.
Sekian,
Terima

Kasih.