Anda di halaman 1dari 1

Kata penguat

Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Berdasarkan pada kedudukan ini, kata penguat terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan
paling, terlalu, agak

contoh penggunaan 1. Awak yang paling pintar dalam kelas ini. 2. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit. Belakang sekali, benar, nian 1. Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. 2. Tanpa kebenaran ketua, awak telah bercuti lama benar.

Bebas
amat, sangat, sungguh

Hujan lebat amat, Hujan amat lebat. Badang kuat sangat, Badang sangat kuat, Semalam Atuk letih sangat. , Atuk letih sangat semalam _______________________________________________________________________________

Kata penguat

Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Berdasarkan pada kedudukan ini, kata penguat terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti: Jenis kata penguat Hadapan
paling, terlalu, agak

contoh penggunaan 1. Awak yang paling pintar dalam kelas ini. 2. Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit.

Belakang sekali, benar, nian 1. Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu. 2. Tanpa kebenaran ketua, awak telah bercuti lama benar.

Bebas
amat, sangat, sungguh

Hujan lebat amat, Hujan amat lebat. Badang kuat sangat, Badang sangat kuat, Semalam Atuk letih sangat. , Atuk letih sangat semalam