Anda di halaman 1dari 3

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIV. MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FOLDER KELUARGA
No. ..... / ..... / ..... / 2013

Nama Kepala Keluarga : .


Tn. Muslimin

Alamat :
Jln. Kol. H. Burlian Lr. SDN 149 Rt. 023 Rw. 011
Kec. Sukarame, Kel. Sukarame Palembang

Puskesmas :
Sukarame Palembang

Nama Dokter Muda


1. Rizka Aslamiah
NIM. 70 2008 057
Periode Kepaniteraan : 22 April 18 Mei 2013
2. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................
3. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................
4. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................
5. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................

6. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................
7. .............................................................................................................
.
NIM. ..............................................
Periode
Kepaniteraan : .........................................................................

Anda mungkin juga menyukai