Anda di halaman 1dari 1

KAWITAN WARGASARI Purwa kaning angripta rum, Ning wana wukir Kahadang labuh, Kartika panedenging sari Angayom

tanguli ketur, Angringring jangga mure

RIKALA NUNAS TIRTA Turun tirta saking luhur, Tirta Panca Dewatane Wisnu Tirta Kamandalu, Hyang Iswara Sanjiwani Maha Dewa Kundalini, Hyang Brahma Tirta Pawitra Hyang Siwa Pamuput, Amerta Kinardi

Sukanya arja winangun, Winarna sari Rumrumning puspa, Priyeka ingoling tangi Sampuning ririsumahur, munggwing srengganing rejeng Turun tirta saking luhur, Nyenyiratang pemangkune Makalangan muncrat mumbu, Mapan tirta amertha jati Paican betara sami, Panglukatan dasa mala WARGASARI Sami pada lebur, Malane ring bumi Ida ratu saking luhur, Kaula nunas lugrane Mangda sampun tityang tandruh, Mengayat betara mangkin Maketis ping tiga sampun,Pabahan siwa dwarane Tityang ngaturang pejati, Canang suci lan daksina Wasuhane raris hinum, Ping tiga raria masugi Sami sampun puput, Pratikaning saji Ring waktra magentos genti, Toyo amerta hyang wiidhine Sami sampun puput, Mengalangin hati Asep menyan majagau, Cenana nuhur dewane Mangda ida gelis rawuh, Mijil saking luhuring langit Sampun medabdaban sami, Maring giri meru reko Nuwur tirta amerta suci manulus Ancangan sedulur, Sami pada ngiring Icha duh Hyang Pasupati Papa naraka kalebur Batharane saking luhur, Ngagana ring ambarane Klawan sarwa dosa sami Panganggene sarwa murub, Parekan sami mengiring Panjang tuwuh duh ring awon Widyadara widyadari, Pada madudon dudonan Prabawa kumetug, Angliwering langit Tirta maring kamandalu muncrat mumbul Sinirat pamangku sakti Dibale manike luhung, Mapanyengker ring tlagane Saha mantra sidhi tuhu Kadagingin tunjung tutur, Tunjung abang tunjung putih Sarira mwang kertanjali Ring madyaning bale alit, Ida bhatara malinggih Tuwuh waken Hyang Pangayom Ngangge sekar Jepun,Sekar sane wangi Om dhirgayu subham astu tatstu astu Ring bale emase parum, Linggih Ida Bhatarane Sukham purnam sriyam swasti Bale mas ngranyab murub, Upacara sarwa luwih Awignam astu bhawantu Luhure sutra putih, Ida Bhatara mabawos Tatstu astu sapta wredhi Bawose diluhur, Pacang turun gelis Om Shanti shanti shanti Om RIKALA NUNAS TIRTA (Javanese version)