Anda di halaman 1dari 13

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA :________________________________
KELAS :___________________
RUJUKAN : B5DBE2

TARIKH :_________________

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA: ___________________________
KELAS : __________________________

TARIKH:_______________

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA :________________________________

TARIKH :____________________

Arahan : Padankan dan tulis perkataan.

B2 DT1 E2
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : _______________

Tarikh: ______

Arahan : Tulis semula ayat dengan tanda


baca yang betul.

B3 DL
1E1
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : _______________
___________

Tarikh:

ARAHAN : Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

1. Apakah yang Azmi sedang buat ?

________________________________________________________________

2. Di manakah ayah membuang kaca yang pecah itu ?

________________________________________________________________
3. Ibu memakai apa semasa mengangkat periuk yang panas itu ?
________________________________________________________________
4. Mengapakah Azmah mencuci pinggan-pinggan itu ?
________________________________________________________________
1. Mengapa kita perlu membersihkan rumah ?
B3 DT1
E1
________________________________________________________________
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________

Tarikh:__________

Kelas : 1 _________
ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan.
melintas jalan

papan tanda

lintasan belang

hentian bas
Pengawal lalu lintas

wisel

1. Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.

2. Kenderaan berhenti ketika murid _______________________.

3. Murid murid melintas jalan di _________________________.

4. ________________________membantu murid melintas jalan.

5. Pengawal lalu lintas menggunakan __________________ dan

__________ untuk membantu murid-murid melintas jalan.

B6 DT2
E1
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________

Tarikh:__________

Kelas : 1 _________
ARAHAN : Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.

Aizat ade seekor kuccin. Kucing itu barname Comel.


Comel sagat manje dengan Aizat. Aizat suka bermaenmaen dengan Comel. Pada suatu hare, seekor ular teloh
masuk ke dalam rumeh Aizat. Ketika itu Aizat sedeng
tidor. Comel mengiao dengan kuet lalu menerkem ular itu.
Aizat
terjage.
Comeldengan
teleh ejaan
berjaya
menyelametkan
ngawa
Tulis semula
petikan
yang
betul.
Aizat.Aizat semakin sayong akan Comel.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____

_______________________________________________________________________
_

B2 DT1 E1
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________

Tarikh:___________

Kelas : 1 _________
ARAHAN

: Baca perkataan dan tulis di bawah gambar yang betul.

radio

rebana

cincin

kuda

syiling

sotong