Anda di halaman 1dari 14

Yayasan Masjid Al Ittihad, Legenda Wisata

PELATIHAN PENANGGULANGAN
PENDERITA GAWAT DARURAT
5 JUNI 2013

MEKANIKA TUBUH
Menggunakan gerakan tubuh
penolong yang baik dan benar
untuk memudahkan
pengangkatan Dalam
pemindahan penderita1. Janganmembuatcedera
lebihlanjutpadapenderita
2. Hindaricederapada
penolong

   


J angan dilakukan jika tidak
mutlak perlu
Lakukan sesuai dengan
teknik yang baik dan benar
Kondisi fisik penolong baik
dan terlatih
4

BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN


DALAM MENGANGKAT PENDERITA

Beberapa pertanyaan mungkin terjadi :

Kapan saatnya penderita dipindahkan ?


Apakah penilaan & pemeriksaan harus selesai sebelum
pemindahan ?
Berapa lamakah tulang belakang harus dijaga (stabilisasi
manual)? 


 
  

 
 
 
  
   
    
  
 

 

  
 

9

Diseret dengan memegang baju


TIDAK BOLEH DILAKUKAN PADA KORBAN
CIDERA PUNDAK, KEPALA DAN LEHER

10

MENGANGKATPENDERITA
1ORANG

11

Human Crutch

12

Diseret dengan selimut


TIDAK BOLEH DILAKUKAN PADA KORBAN
CIDERA PUNDAK, KEPALA DAN LEHER

13

DISERET
TIDAK BOLEH DILAKUKAN PADA KORBAN
CIDERA PUNDAK, KEPALA DAN LEHER

14

NGAPLOK DI
PUNGGUNG

DIBOPONG

15

2Penolong

16

2Penolong

17

3Penolong

18

19

20

21

Jongkok dan tekuklah lutut

22

Angkat, punggung tegak

23

Berdiri dan tegakkan punggung

24

TehnikSalah PunggungBengkok

25

TehnikSalah TubuhTerputar

26

Patient Transfer Equipment 1 of 2

Wheeled
ambulance
stretcher

Portable
stretcher

Stair chair

27

PatientTransferEquipment2of2

Backboard

Short backboard
device

Scoop
stretcher
28