LAPORAN LALAMPAHAN

Poé kahiji, kami, siswa-siswi SMAN 1 Depok, ninggalkeun Depok nuju Bali jam 7.00 WIB. Dina poé kahiji, kami masih dina lalampahan di wewengkon jawa tengah sarta saré di beus. Dina poé kadua, kami ngandeg di dareah jombang pikeun kaperluan solat subuh sarta sagala macem. Kami nuluykeun lalampahan ka palabuhan Ketapang nepi ka nepi ka di palabuhan jam 16.30 WIB. Satengah jam saterusna, kami naék ka kapal feri sarta menyeberangi gupitan Bali. Kami anjog di palabuhan Gilimanuk pukul 19.00 WITA. Kami nuluykeun ti Gilimanuk nuju hotél di wewengkon Dénpasar. Kami ogé anjog di hotél pukul 23.30 WITA. Poé katilu, Kami indit ti hotél pukul 09.00 WITA nuju tempat perbelanjaan DEWATA. Diditu ngajual sagala rupa macem pakéan, topi, aksesoris, ku-ku mangrupa kadaharan, sarta séjén-séjén. Sanggeus éta, kami nuluykeun ka wewengkon Danau Batur. Diditu kami ngarasakeun tetempoan Danau Batur bari ngarasakeun dahar beurang. Tuluy kami saeutik menuruni gunung ka désa Anglipuran, salah sahiji désa pituin di Bali. Kami ogé nuluykeun lalampahan ka puseur ku-ku Bali, sarta ka restoran di wewengkon Sanur pikeun dahar peuting. Kami anjog di hotél jam 23.00 WITA. Poé kaopat, kami kaluar ti hotél jam 8.30 WITA nuju pabrik kecap Joger. Sanggeus éta, kami méakkeun sapoé jeput pinuh di Ujung Benoa. Saméméhna kami naékan parahu boat ka tempat penangkaran lauk. Kami ninggalkeun Ujung Benoa pukul 16.30 WITA. Kami nuluykeun lalampahan ka Garuda Wisnu Kecana sarta lalajo pertunjukkan Kecak. Setalh éta, kami indit ka wewengkon Jimbaran sarta ngarasakeun dahar peuting bari nuturkeun peuting keakraban siswasiswi SMAN 1 Depok. Kami anjog di hotél pukul 22.30 WITA. Poé kalima, kami check out ti hotél jam 8.00 WITA tuluy leumpang ka Taneuh Lot, tempat di mana aya pura anu aya di tengah sagara. Tuluy kami ngaliwatan jalur kalér Bali sarta anjog di Danau Beratan. Kami ninggalkeun Danau Beratan pukul 19.30 WITA sarta anjog di palabuhan Gilimanuk pukul 19.00 WITA. Kami anjog di palabuhan Ketapang pukul 20.00 WIB sarta nuluykeun lalampahan ka Jogjakarta. Kami anjog di Jogjakarta pukul 13.30 WIB. Di Jogjakarta kami ngadatangan toko Bakpia sarta Malioboro. Kami ogé nuluykeun lalampahan ka Depok

pukul 19.00 WIB. Lalampahan Jogjakarta ka Depok méakkeun hiji peuting sarta pamustunganana kami nepi ka di Depok pukul 11.00 WIB.

Nama Kelas

: Muhammad Irham Sya’bani : XI IPA 2