Anda di halaman 1dari 6

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2

Jawab semua soalan. 1


1

1.

Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 23 451.

[1 markah]

2. 2
1

245

100

[1 markah]

3.

Bundarkan 73 216 kepada ratus yang terdekat.

[1 markah]

3
1

4.

19 203 + 456 =

[1 markah]

4
1

5.

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Rajah 1 Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berwarna daripada seluruh rajah itu.
[1 markah]

MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2 6. 15 809 + 27 561 + 45 825 =

2
[ 2 markah]

7.

6 907 3 525 + 840 =

[ 2 markah]

8.

80 000 40 205 3 597 =

[ 2 markah]

8
2

9.

[ 2 markah]

9
2

10.

+ =

[ 2 markah]

10

MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2

11.

Kirakan 589 x 76.

[2 markah]

11
2

12.

Rajah 2 Dalam Rajah 2, bulatan tersebut dibahagikan kepada lapan bahagian yang sama besar. Apakah pecahan bagi bahagian yang telah di lorekkan? Nyatakan jawapan dalam bentuk yang termudah.
[2 markah]

12
2

13.

4 682 + 223 745 =

[2 markah]

MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2

13
2

14.

12 500 25 =

[2 markah]

14
2

15.

16 856 8 =

[2 markah]

15
2

16.

7 8

3 = 4

[3 markah]

16
3

17.

Terdapat 140 ekor binatang di sebuah ladang. Antaranya, 65 ekor adalah kambing dan selebihnya adalah lembu. Cari bilangan lembu di ladang itu.

[3 markah]

17
MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2

18.

Razak dan Akmal mengumpul surat khabar lama sempena kempen kitar semula. Razak dapat mengumpul 5300 g dan Akmal mengumpul lebih 1800 g berbanding Razak. Cari jumlah berat surat khabar yang mereka dapat kumpul.

[3 markah]

18
3

19.

Rajah menunjukkan harga untuk sebentuk cincin dan seutas rantai tangan.

Wardiah hendak membeli barang kemas itu tetapi dia cuma ada RM1000. Berapakah lagi wang yang diperlukannya?
[3 markah]

19
3

20

20.

Sebuah kilang menghasilkan 2 065 buku roti setiap hari. Jika kilang itu beroperasi setiap hari, berapakah buku roti yang dapat dihasilkan dalam tempoh satu minggu?

[3 markah]

MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT

Untuk Pemeriksa

SULIT 015/2

MATEMATIK TAHUN 4 SET 1

[ Lihat sebelah ] SULIT