LAMPIRAN A1

SENARAI BIDANG HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) - AM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERINGKAT KEDOKTORAN DALAM NEGARA 2014

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOD LD_A126 LD_A91 LD_A188 LD_A189 LD_A108 LD_A183 LD_A182 LD_A120 LD_A186 E-Learning Kepimpinan Instruksional

BIDANG KURSUS

Media danTeknologi Pendidikan Pembangunan Sistem Maklumat Pendidikan Pembangunan Sumber Manusia Pendidikan Awal Kanak-kanak/Prasekolah Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pendidikan Khas : Psikologi Pendidikan Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pengajian Bahasa Cina Pengajian Bahasa Melayu Pengajian Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan) Pengajian Sains Sukan (Psikologi Sukan) Pengajian/Pendidikan Sejarah Pengujian dan Pengukuran Pengurusan Pendidikan (Pemantauan, Penyeliaan & Penaziran) Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan Penilaian Pendidikan (Kurikulum) Penilaian Pendidikan (Program) Perancangan Pendidikan(Teknikal dan Vokasional) Publishing Sains Perpustakaan dan Maklumat Teknologi Multimedia

10 LD_A155 11 LD_A34 12 LD_A179 13 LD_A32 14 LD_A181 15 LD_A180 16 LD_A152 17 LD_A75 18 LD_A150 19 LD_A92 20 LD_A194 21 LD_A193 22 LD_A64 23 LD_A191 24 LD_A41 25 LD_A187

Page 1 of 1