Anda di halaman 1dari 2

UNIT PENDIDIKAN LUAR KAMPUS PUSAT PENDIDKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SESI APRIL

2012 / 2013

GMGA 2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

TAJUK:

Latihan dan Pembangunan Organisasi

DISEDIAKAN UNTUK: ENCIK. ABDULLAH SANUSI BIN OTHMAN

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA NO. MATRIK PUSAT

: THILAGAAWATHY A/P IYYAVU : 209301 : INSTITUT PROFESIONAL BAITULMAL, KUALA LUMPUR

Nama

Thilagaawathy A/P Iyyavu

Bulan dan Tahun OKTOBER 2012/2013 Pendaftaran

No. Matrik Pusat

209301 PACE

TUGASAN Tugasan ini mengandungi lapan soalan. Pilih dan menjawab SATU soalan sahaja.

GMGA 2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM 1. Latihan dan Pembangunan Organisasi

Tarikh Akhir Serahan Nama Pensyarah

18.01.2013

Tarik Penerimaan En. Abdullah Sanusi bin Othman

No. Soalan 1

Markah Asas

Markah diperolehi

Beri Nilai