Anda di halaman 1dari 2

QGJ3033 - Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi

Anda sebagai pendidik merupakan agen penting dalam merealisasikan agenda negara dalam membentuk dan malahirkan generasi dan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas. Melalui sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat membantu anda mencapai matlamat tersebut. Tuliskan kertas konsep berkenaan pelaksanaan program bagi membudayakan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah. Kertas Konsep berkenaan harus mengandungi aktiviti sepanjang tahun.yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah. Nyatakan contoh-contoh program tersebut serta huraian yang tepat dan jelas berkaitan pelaksanaannya. Penulisan anda haruslah disokong dengan teori, kajian atau pandangan dan pendapat dari pakar. Sediakan juga satu contoh brosur berkaitan salah satu program yang dilaksanakan secara kreatif dan inovatif yang mampu menarik perhatian murid di sekolah.

1. 2. 3.

Format penulisan Pengenalan Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Definisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi

4. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kognitif dan afektif murid. 5. Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistic dan mampu dilaksanakan di sekolah . 6. Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. 7. Brosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah. 8. Rujukan.