Anda di halaman 1dari 21

MINGGU

ASPEK / ITEM PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Meter 4 4 PENGALAMAN MUZIKAL PEGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN MUZIK TAHUN 5 HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU 1.1.1 ARAS 3 a) Bermain detik secara konsisten sepanjang 1. Mengesan detik berkala pada lagu 12 bar dalam meter 4 4 2. Memain detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi 1.1.2 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis meter pada 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam lagu lagu yang diperdengar meter 4 dengan betul 4 2.1.1 ARAS 1 a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi 4. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.2 Meter 2 4

1.1.2 ARAS 2 a) Menyatakan ciri - ciri meter 2 4 4 4 dengan jelas

1.

Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 4 4 4

1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud Riang Bersemangat

1.3.2 ARAS 1 a ) Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul

2. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol

2.1.1 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

3. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari Cadangan corak irama perkusi Kastenet memainkan corak irama lagu Kerincing detik lagu

2.2.2 ARAS 2 b) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul

1.

Membaca dan menulis notasi muzik

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAIANAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 2 c) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia Skor Perkusi - rujuk buku teks

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik Lagu Mary had a little lamb

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik

2.2 2.2.3

PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

Lagu American Indian Dance Farewell

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Deti k Detik berkala

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan etik berkala dengan alat perkusi

1.1.3

Nilai not dan tandarehat

1.1.3 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tandarehat yang dimainkan dengan betul 2.1. 2 ARAS 2 a) Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi

3. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan / notasi yang dipaparkan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.1.2 Memain alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton

Lagu Waktu Fajar Skor perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekoder

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental pic B A G C D F PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

2. Meniup lagu dengan iringan kibod

ARAS 1 a) Membandingbea konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang

3. Memberi respon secara gerakan Lagu

Memberi respon mud

diperdengarkan

Bertemu dan berpisah Latihan not F 1. Tunjuk cara dan latihan teknik 2. Meniup lagu dengan iringan kibod

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental pic B A G C D F PERSEPSI ESTETIK 1.5 Tanda Isyarat dan Istilah Baluk, garis bar, garis tamat , klef trebel

2.1.3 ARAS 2 b) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

2.2.3 ARAS 1 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

1. Menyatakan istilah yang diberi 2. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi Lagu Night Train / Pigeon

1.4.2 ARAS 2 a) Mengenalpasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain alat perkusi 2.2.3 Memainakan rekoder bagi mengiringi muzik

2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik tekanan, tempo dan dinamik 2.2.3 ARAS 2 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang

1. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 3 secara berkumpulan 4 4 ( skor perkusi lagu Night Train / Pigeon ) kerincing kastenet

instrumental Melodi yang mengandungi pic BAGC D F Irama - meter 2 3 4 4

pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul

Cadangan skor perkusi untuk lagu Pigeon Kerincing main detik lagu Kastenet corak irama lagu Lagu Night Train / Pigeon

4 4 1.1.3 ARAS 2 a) Menyatakan perbedzaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul 2.2.1 ARAS 1 a) Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan.

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.3 Tempo Lambat , Cepat PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik, mud 2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

1.

Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut

2. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud

2.2.2 a)

ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi

Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi Hidup Berjiran

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.4.1 ARAS 1

1.

Tunjuk cara dan latihan teknik

2.

Membaca dan menulis notasi muzik pada

1.4

Sistem Notasi

a) Mengecam pic pada baluk dengan betul 3.

baluk Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan

1.4.1

Kedudukan not CDE pada baluk

Lagu Latihan rekoder Not CDE

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi Harmoni Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 1 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru

1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 2. Mengabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi / nyanyian Lagu Hidup Berjiran

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Aplikasi Teknik Memegang Memain

2.2.1 ARAS 3 b) Memainkan dram samping dan kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu

1. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian / instrumental secara ensemble 3. Mengabungjalinkan aktiviti perkusi , nyanyian dan rekoder 4. Permainan alat perkusi, rekoder dan nyanyian secara kumpulan / ensemble

2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Kesepaduan, keseimbangan, koordinasi

2.3 ARAS 1 a) Mengawal kesepaduan keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa

persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru

Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi / rekoder 1. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi D. Samping D. Tenor 2 Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran 1. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu / menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik 2. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu gerai kecil ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train / Pigeon / Farmer

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Rentak Inang

1.1.5 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic tinggi , rendah ,tertinggi, terendah Pergerakan pic melompat, mendatar, bertangga

1 2 1 ARAS 1 a) Mengenalpasti pic tinggi, rendah, tengah,terendah tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul. b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not not yang diperdengar. 1.3.1 ARAS 2 a) Menandakan dinamik dengan betul pada lirik / skor lagu seperti yang diperdengar 3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik Lembut, kuat, ansur lembut , beransur kuat EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui meneroka perkusi badan

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik berkala EKSPRESI KREATIF 3.2 Pengalaman kreatif Corak irama Melodi

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter b) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi / bahan improvisasi

2. Murid dibimbing mencipta corak irama bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. Murid dibimbing memcipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu The Donkey

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni Lapisan suara PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 Aplikasi Teknik Postur, penjarian , ton

1.2.2 ARAS 1 a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul 2.1.3 ARAS 2 a) Mempratikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 2.2.3 ARAS 2 b ) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul

1. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental

Lagu The Dokey Snow ( rekoder )

melodi yang mengandungi not BAGCD FED 2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi 2.2.3 ARAS 1 c ) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental - Harmoni

1. Memain corak irama di bawah dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow

2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu Snow

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Tempo Sederhana 1.1.5 Corak Irama Rentak Inang

1.1.3 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis tepo pada lagu yang diperdengarkan 1.1.5 ARAS 2 a) Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul 1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyznyian dan muzik instrumental yang diperdengar

1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana

2. Memainkan rentak Inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu D. Samping D. Tenor 3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Kopi Susu

1.2.3 Tekstur Deskripsi tekstur tebal , nipis

10

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon warna ton tekstur tempo mud bentuk

2.1 ARAS 2 a) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan

1.

Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo / kumpulan

4.1 ARAS 2 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar

2. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkan Cadangan lagu - Bumi Malaysia Kopi Susu, Waktu Fajar Lagu Bumi Malaysia , Ulangkaji lagu rekoder

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik , mud PERSEPSI ESTETIK 1.1.5 Corak Irama Ostinato irama

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi pelbaai jenis lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 3 4 secara solo / kumpulan 4 4 4 2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi

115 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul

Cadangan corak irama D. Samping

11

D Tenor Lagu Perajurit Tanah Airku PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tandarehat Kedudukan not pada baluk 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Klef treble,garis tamat, garis bar, baluk frasa, andante, fermata PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon - warna ton - tekstur - tempo - rentak - dinamik 1.4. 1 ARAS 2 a) Mengecam 6 8 pic pada baluk dengan betul dan pantas

1. Meniup lagu Twinkle

2. Menganalisis skor 1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 4.2 ARAS 1 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar 3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik Lagu dari kibod 350 Twinkle Symphony No 9 Titanic

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 3 4

1.1.2 ARAS 3 a) Membanding beza meter 2 3 4 4 4 4 dengan jelas.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4

1.1.4 Nilai not dan tanda rehat

1.14

ARAS 1

2. Memadankan nilai not yang dimainkan

12

a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan degan betul PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.2.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi

dengan notasi yang diparkan 3. Memcaca dan memainkan corak irama skor perkusi Lagu Taman Negara Skor Perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 PENGETAHUAN TEKNIK Aplikasi teknik - Postur - Embouchure - Penjarian - Penglidahan - Penghasilan ton 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

2. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor

4. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 5. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental Lagu

13

Taman Negara KLN Taman Negara PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi Harmoni Kaunter Melodi 2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Etika persembahan 2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor 1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental

2.3 ARAS 2 b) Mengamal displin dan tata cara persembahan dengan baik 1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar

2. Mengabungjalinkan aktiviti rekoder , nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni / lapisan / tekstur muzik 3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Taman Negara Skor Lengkap Taman Negara

PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Diskripsi tekstur tebal , nipis

EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui Meneroka pelbagai bunyi , bahan improvisasi

3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara , alam sekitar dan bahan improvisasi Cadangan aktivit - guru membantu menyusun kesan bunyi serta corak irama dengan mengikut satu tema contoh suasana di tepi

14

pantai PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Bentuk Frasa 1.2.1 ARAS 1 a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul Mengulang meniup KLN Taman Negara

1. Membuat gerkan kreatif berdasarkan unit unit frasa dalam lagu yang di nyanyikan

1.1.5 Corak Irama Rentak zapin 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Ciri ciri frasa bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang kontur Rentak Zapin

PENGALAMAN MUZIKAL 2. 2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

Lagu Anak Ayam PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan teandarehat 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Kaitan Harkat Andante Frasa PENGHARGAAN ESTETIK 1.4.1 ARAS 3 a ) Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik secara berpandu 1. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah 2. Mengabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi

4.2

ARAS 1

2. Berbicara tentang tekstur, rentak dan

15

4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Tekstur Rentak Warna ton PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik postur sebutan pernafasan penghasilan ekspresi 2.2.1 Kemahiran menyanyi Dinamik Mud 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

a)

Membanding beza 2 kosep muzik dengan betul 2 muzik istrumental yang diperdengarkan

warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan Lagu Anak Ayam

2.1.1 ARAS 3 a) Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

1. Membuat latihan nyanyian

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama ( rentak zapin ) dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

2. Menyani secara kunpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud

3. Memainkan rentak zapin dengan alat perkusi Rentak Zapin Lagu Suara Ibu

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian

2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

16

Penghasilan ton

dengan bimbingan guru.

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi Harmoni Kaunter Melodi

2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan lagu melebihi 8 bar dalam meter 4 4

2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian Lagu Little Brown Jug

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do re mi so la

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif mereka cipta ostinato irama

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Jambatan Tamparuli

PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 Muzik masyarakat Malaysia Meneliti Fungsi

4.3 ARAS 1 b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzk dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar

Fungsi Lagu seperti perayaan tempat asal Upacara Alat muzik Contoh Lagu

17

Kuda Kepang, Dikir Bara, Dondang Sayang, Caklempung, Tarian Singa Muzik Nobat Menyediakan folio PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB 1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.1.2 ARAS 1 b) Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, temo dan dinamik 1. Menyanyi lagu berbentuk AB

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi- pic, tempo, dinamik mud 2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI Memegang/ Mengendalikan 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat perkusi

2. Menyanyi lagu Happy Wanderer

3. Latihan memegang dan memainkan dram

4. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer

Lagu Happy Wanderer Ulangkaji Rekoder Lagu Little Brown J PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB 1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 1. Menyanyi lagu berbentuk AB

18

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi- pic, tempo, dinamik mud 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat perkusi

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, temo dan dinamik

2. Menyanyi lagu Melaka

4. Memainkanalat perkusi dengan mengikut skor

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran Menyanyi pic tempo dinamik mud 2.2.3 Memainkan rekoder bagi meniringi muzik instrumental Harmoni Kaunter Lagu PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Deskrisi testur tebal , niipis

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi secara solo / kumpulan

2.2.3 ARAS 3 a) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar betul dan berekspresi 1.2.3 ARAS 3 a) Menyatakan perbedzaan tekstur dalam muzik nyanian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul

2. Mengabungjalinkan aktiviri rekoder dengan permaianan alat perkusi dengan iringan kibod

3. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Esemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid Lagu

19

Sejahtera Malaysia

EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif Mengimrovisasi corak irama melodi

3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not ARAS 3 a) Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru

1. Mengimprovisasikan corak irama dari lagu If Youre Happy 2. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru Lagu If Youre Happy Improvisasi Melodi & Pic

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif mereka cipta ostinato irama PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Anak Burung Baniong

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi lagu secara solo / kumpulan

20

Pic, tempo, dinamik, mud 1.2.2 ARAS 3 a) Membanding beza jenis jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai 2. Menyanyikan koras dan rangkap lagu Its A Small World untuk merasai lapisan Suara 3. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu Its a small world untuk merasai jenis lapisan suara Lagu Anak Burung Baniong Its A Small World

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni lapisan suara ostinato melodi

21

Anda mungkin juga menyukai