Anda di halaman 1dari 8

HARTA MODAL / INVENTORI

1. DAFTAR HARTA MODAL ( KEW 312, 312A) 1.1. Barang-barang tak luak bernilai RM 500.00 atau lebih setiap satu pada masa perolehan. 1.2. Bentuk Kad Bahagian A - maklumat pembelian, penempatan, pemeriksaan dan pelupusan. Bahagian B maklumat penyenggaraan seperti pembaikan dan pembelian (alat ganti). 1.3. Penyusunan kad (rekod) melalui abjad 1.4. Satu daftar untuk merekod penggunaan kad (borang) ini.

1.5. Butir-butir maklumat Kew 312 Bahagian A a. b. c. d. e. Kategori Jenis Jenama dan Model Jenis dan No. Enjin No. Casis/Siri Pembuat f. No. Siri Pendaftaran g. Kos dan tarikh dibeli/diterima

h. Pemeriksaan Harta Model i. Pelupusan j. No. Pesanan Kerajaan k. Pembekal l. No. Ruj. Fail m. Aksesori n. Tandatangan o. Penempatan/Pindaan

Bahagian B a. b. c. d. e. f. Tarikh servis/pembaikan Butir-butir servis pembaikan No. pesanan kerajaan/No. inden Tempat pembelian/servis/pembaikan Kos Tandatangan

1.6. Kew 312 A - Sambungan kepada borang KEW 312 - Digunakan selepas ruang KEW 312 (Bahagian B) telah habis digunakan.

2. DAFTAR INVENTORI (KEW 313) 2.1 Barang-barang tak luak bernilai kurang dari RM 500.00 setiap satu pada masa perolehan. 2.2 Barang-barang (perabot, permaidani, langsir) termasuk dalam kategori inventori tanpa mengira kos. 2.3 Untuk merekod perolehan dan penempatan inventori. 2.4 Bentuk kad (disusun mengikut jenis inventori dan abjad) 2.5 satu daftar disimpan untuk merekod penggunaan kad (borang) ini.

2.6 Butir-butir maklumat a. b. c. d. e. f. g. Kategori Jenis Bil Butiran Kuantiti No. Pesanan kerajaan Tarikh dibeli h. i. j. k. l. m. Kos seunit No. Siri Pendaftaran Lokasi Pelupusan Catatan Tandatangan

3. DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (KEW 314)


3.1 Barang-barang guna terus 3.2 Bentuk buku 3.3 Butir-butir maklumat a. kementerian/ jabatan b. Bahagian c. Jenis d. Unit Pengukuran (helai, rim, keping, kotak dsb) e. No. Pesanan g. Tarikh h. Kuantiti - Terima - keluaran - Baki i. Penerima - Nama - tandatangan

4. DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 4.1 BUTIR-BUTIR MAKLUMAT a. Jenis b. Jenama dan model c. No. Siri Pembuat d. No. Siri Pendaftaran e. Nama Peminjam f. Tarikh - dikeluarkan - jangka dipulangkan g. Tandatangan peminjam

h. i. j.

Ketika dikeluarkan tandatangan dan tarikh Ketika dipulangkan tandatangan dan tarikh Catatan