Anda di halaman 1dari 4

10 DOSA BESAR : 1.

Syirik (Menyekutukan Allah SWT) Tentang hal ini Allah SWT berfirman:Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An Nisaa: 48). Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (Al Anam : 88) .. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Al Maidah : 72) 2. Durhaka Pada Orang Tua Karena Allah SWT mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy orang yang sombong lagi celaka. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Maryam: 32) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada-Nya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka [Al-Isra : 23] Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku! Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengurusku sejak kecil [Al-Isra : 24] 3. Meninggalkan Sholat. Seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, dalam kitabnya Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7, mengatakan, Kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat (artinya mereka sepakat) bahwa meninggalkan shalat wajib (shalat lima waktu) dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.

4. Riba Tentang hal ini Allah SWT berfirman:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Al Baqarah: 275) Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Hati -hatilah dengan dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Ghulul (baca:korupsi), barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat maka harta tersebut akan didatangkan pada hari Kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba maka dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan (HR Thabrani dalam al Mujam al Kabir no 110 dan dinilaihasan li ghairihi oleh al Albani dalam Shahih at Targhib wa at Tarhib no 1862). 5. Zina Hindarilah zina sebab ia menimbulkan enam kesan buruk, tiga di dunia & tiga di akhirat. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan, menyebabkan fakir & mengurangi umur sedangkan keburukan di akhirat nanti, zina menyebabkan pelakunya diazab, dihisab secara ketat dan kekal di neraka. (Hadis riwayat Baihaqi) 6. Kikir Dari Jabir Radiyallahuanhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Jauhilah kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman adalah kegelapan -kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya kikir telah membinasakan orang-orang sebelummu.(HR. Muslim) Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasullullah shallallahu alaihi wa sallamtelah bersabda, Jauhillah tujuh kehancuran yang dapat menimpa kalian. Lalu (shahabat) bertanya, Apakah itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, Menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukminat yang suci. (HR. an-Nasa`i) 7. Memutus Silaturahim Dengan bersilaturahmi, Allah akan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan sempitkan rezekinya atau tidak diberikan keberkahan pada hartanya.

Barangsiapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi Hadits shahh. Diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5986) dan Muslim (no. 2557 (21)

8. Berjudi Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ( meminum ) khamar, berjudi, ( berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Alloh dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu. (QS.Al-Maidah ( 5 ) :90-91) 9. Sumpah Palsu Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu anhu berkata: Seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? perawi melanjutkan hadits dan di dalamnya disebutkan- Sumpah palsu. Dalam hadits itu aku bertanya: Apa itu sumpah palsu? Beliau bersabda: Sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang muslim, padahal ia bohong. Riwayat Muslim. 10. Ghibah Tahukah kalian siapakan orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta sama sekali. Bersabda Beliau saw, Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari Kiamat nanti dengan membawa shalat, puasa dan zakat. Tetapi ia pun datang dengan membawa dosa mencaci si anu, menuduh si anu, makan harta si anu, menumpahkan darah si anu, memukul si anu. Akibatnya, diambillah kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan dan diberikan kepada mereka yang ia zalimi. Jika kebaikannya sudah habis padahal belum selesai pembayaran kepada mereka maka dosa-dosa mereka lah yang akan dicampakkan kepadanya lalu ia pun kemudian dilemparkan ke neraka. (HR. Muslim dari Abu Hurairah ra). Itulah daftar 10 Dosa Besar yang mungkin selama ini telah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak, baik kita sadari maupun tidak. Betapa mengerikan akibat dari perbuatan dosadosa itu kan Astaghfirullah Semoga Allah mengampuni kita ya sobat Lalu bagaimana selanjutnya? apa yang harus kita lakukan?

Di dalam al quran di sebutkan bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik artinya dengan taubat nashuha dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tsb insya Allah akan diampunkan dan apabila dosa yang berkaitan dengan manusia misalnya kedzoliman maka harus meminta maaf kepada orang di dzolimi. Lalu bagaimana dengan dosa syirik? Apakah bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Insya Allah, kita cari sumber referensinya di posting selanjutnya deh ya Yang penting sekarang kita sadari segala kesalahan kita, dan segera bertobat, tobat nashuha Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran : 133) Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Zumar: 53) Wahai Anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau berjumpa dengan-Ku tanpa menyekutukan sesuatu dengan-Ku, pasti Aku akan datangkan kepadamu ampunan sebanyak itu. hadits Qudsi yang dikeluarkan Imam al-Tirmidzi Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. (HR. Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani) Ucapkan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kepasrahan dan kesungguhan hati Ya Allah, hari ini aku menyadari, dalam menjalani kehidupan ini aku telah melakukan begitu banyak kesalahan dan kekhilafan yang telah aku lakukan Aku memohon ampunan-Mu Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami hanya bisa berserah diri kepada-Mu , Ya Allah, terimalah taubat kami ini ya Allah Ya Allah, pada malam ini 27 Dzulhijjah 1433H, saya berkomitmen untuk berhijrah dari kesalahan yang telah saya lakukan dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di masa depan Berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan segala amal ibadah dan kebaikan. Semoga Engkau mengampuni dan memberikan kekuatan dalam menjalani ini semua ya Allah Subhana rabbika rabbi l-izzati amma yasifun, wa-salamun ala -mursalin, wa-l-hamdu li-llahi rabbi l-alamin.Mahasuci Tuhan yang memiliki keagungan dari apa yang mereka katakan, salam sejahtera bagi para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.