Anda di halaman 1dari 5

Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak .. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Musholla Jabbal Nur Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Musholla Jabbal Nur ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 3. Sambutan-sambutan 4. mauidoh hasanah/ceramah 5. doa 6. penutup acara yang pertama pembukaan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah.Amin ya robbal-alamin. dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Quran Kepada Ibu dan Saritilawah Ibu .kami persilakan Terima kasih kepada Ibu . Dan Ibu . Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak/Ibu .. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak/ibu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Musholla Jabbal Nur kepada Beliau Bapak /Ibu Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak /Ibu .

acara yang keempat mauhidoh hasanah/ceramah yang akan dilanjutkan dengan doa Kepada Beliau Bapak H. . Kami Haturkan. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak H. .. dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. amin acara yang terakir penutup. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. waakiraon

Wassalamualaikum Wr.Wb.

SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah


Assalamualaikum wr.wb. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan abduhuwarosulluh. Allahummasholialamuhammad waala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu.. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu . Yang terhormat Ibu Ketua RT Perum Bukit Prona Indah Ibu Yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Ibu .. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar, Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin. Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama, pembukaan Kedua, pembacaan ayat suci al-quran Ketiga, Pengajian inti dan doa yang dipimpin oleh Ibu Yanti Keempat, arisan dan penutup Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama, bismillahirrohmannirrohim.. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu . dan sari tilawah oleh Ibu . Kepada Ibu . dan Ibu .. dipersilahkan. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita, amin. Dan kepada Ibu dan Ibu .. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin YRA Menginjak acara yang Ketiga, Pengajian Inti, pembacaan surah yasin, asmaul husna serta doa penutup Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah berkenan memimpin pengajian rutin hari ini, semoga bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. Amin YRA Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu Arisan dan penutup. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki, kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. Amin yaa rabbal allamin. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin.. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum wr.wb

SUSUNAN ACARA PENGAJIAN RUTIN Perum Bukit Prona Indah (Aqiqah/Syukuran/Nujuh Bulan)
Assalamualaikum wr.wb. Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan abduhuwarosulluh. Allahummasholialamuhammad waala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu.. Yang terhormat Sohibul Jahat Ibu . Yang kami hormati seluruh tamu undangan, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar, Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pengajian Rutin dalam Acara : Aqiqah Putra/Putri dr pasangan Bpk. dan Ibu .. Syukuran Nujuh Bulanan dari Saudari . Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya : Pertama, pembukaan Kedua, pembacaan ayat suci al-quran Ketiga, Pengajian inti Keempat, Ceramah dan doa penutup (apabila sohibul hajat meminta acaranya di hadirkan Ustad) Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama, bismillahirrohmannirrohim.. terimakasih Ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan dibacakan ayat suci Al Quran oleh Ibu . dan sari tilawah oleh Ibu . Kepada Ibu . dan Ibu .. dipersilahkan. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al Quran tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan niat kita, amin. Dan kepada Ibu dan Ibu .. semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin YRA Menginjak acara yang Ke Tiga, Pengajian Inti, pembacaan surah yasin, asmaul husna Yang akan di pimpin oleh Ibu Yanti Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yanti. Menginjak acara yang Ke Empat, ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara puncak yaitu ceramah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustad ... Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kepada Bapak Ustad . dipersilahkan.. Demikian tadi ceramah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustad .., semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. Amin YRA Kepada Bapak Ustad . kami ucapkan terimakasih, dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Ibu Semoga senantiasa beliau beserta keluarga selalu di limpahkan Rejeki, kesehatan dan kehidupan yang lebih barokah. Amin yaa rabbal allamin. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta maaf yang setulustulusnya. Dan marilah acara pengajian pada ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin.. terimakasih dari kami Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum wr.wb