M3 PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KREATIVITI

Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner

Pandangan Howard Gardner :
• Seseorang hanya kreatif dlm bidang tertentu • Kreativiti bersifat spesifik • Mengukur kreativiti secara kaedah langsung iaitu memerhati seseorang bekerja • Individu sentiasa berupaya menyelesaikan masalah dengan penghasilan teknik yang baru dan berguna dlm bidangnya • Kreativiti ialah ciri sepanjang hayat

Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner
Verbal linguistik Logik Matematik Visual ruang

Kinestetik

9 Kecerdasan

Spiritual

Naturalis

Muzik

Intrapersonal Interpersonal

Prinsip Teori kecerdasan Pelbagai Gardner
• Kecerdasan diwarisi tetapi boleh ditingkatkan melalui P&P • Setiap individu mempunyai 9 kombinasi kecerdasan yang berbeza • Perlu galakan, pengayaan & kaedah sesuai untuk digilap • Semua kecerdasan bersifat dinamik jika ada kesedaran individu itu sendiri • Latar belakang peribadi menjadi faktor penting dlm membentuk dan mengembangkan pengetahuan, kepercayaan dan kemahiran dlm semua jenis kecerdasan • Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik, sentiasa berubah, kecerdasan ant individu berbeza dari segi perkembangannya

Gardner berpendapat kreativiti kanak2 boleh ditingkatkan dgn cara berikut :

o Tidak berputus asa memberi pendedahan kpd k2 o Diberi peluang utk lebih cemerlang o Menyediakan persekitaran yang mencabar o Berhubung dgn rakan yang sukakan cabaran o Menyediakan persekitaran keluarga yg menggalakkan hubungan bertoleransi terhadap sikap k2 yg mencabar autoriti

o membentuk garisan o melakar bentuk rupa o membentuk o membuat jalinan o mewarna

TUGASAN ISL :
Mencari dan membuat nota dalam kumpulan: Proses kreativiti  Proses dan penghasilan  Pengalaman dan pengujian  Model Wallas – persediaan, inkubasi, illuminasi, verifikasi  Imaginasi berpendu dan kreativiti

Perbincangan Tutorial :
Pendekatan pengajaran : o Bahan dan alatan o penilaian

Amali

Membentang hasil perbincangan dalam bentuk powerpoint

“If you know your enemy and know yourself , you need not fear the results of a hundred battles” – Sun Tzu