Anda di halaman 1dari 7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................ Tarikh :..........................


Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.


a) Buah apakah yang paling banyak ?

b) Buah apakah yang paling sedikit ?


c) Buah apakah yang lebih dari buah oren ?
d) Buah apakah yang kurang dari buah manggis ?
e) Buah apakah yang sama banyak dengan buah jambu ?
f) Buah apakah yang tidak sama banyak dengan buah epal ?
( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................


Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E2
Arahan :
A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah
dan sama dengan.
1. Empat biji ciku beli tiga lagi semuanya tujuh biji ciku.
Empat biji ciku _________ tiga lagi __________________ tujuh biji
ciku.
2. Tiga biji gelas campur lima biji gelas semuanya lapan biji gelas.
Tiga biji gelas __________ lima biji gelas _____________________
lapan biji gelas.
3. Lima ekor anak itik datang dua ekor lagi anak itik semuanya
tujuh ekor anak itik.
Lima ekor anak itik ___________ dua ekor lagi anak itik ___________
tujuh ekor anak itik.
4. Dua batang pokok tanam empat batang pokok lagi semuanya
enam batang pokok.
Dua batang pokok ___________ empat batang pokok lagi
____________ _______________ enam batang pokok.
5. Empat buah kereta beli tiga buah kereta lagi semuanya tujuh
buah kereta.

(menguasai / tidak menguasai)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ............................................................................

Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan berikut.

banyak

kurang

sedikit

lebih

dan
____________________.
________________________

________________________

dan

____________________.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................


Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : Suaikan.

sama banyak

Tidak sama banyak

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................


Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D4E1
Arahan :

1. Warnakan biru untuk simbol tambah ( + ) , merah untuk


simbol ( - ) , hijau untuk sama dengan (=).

2. Lukiskan simbol yang sesuai.


tolak
tambah
sama dengan

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................


Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D5E1
Arahan :
A. Cari pasangan nombor bagi nombor nombor di bawah.

4 dan 2

6 dan 3
7

3 dan 2

1 dan 4
6
3 dan 4

2 dan 5
5

1 dan 4

5 dan 4
9
3 dan 3

( menguasai / tidak menguasai )

5 dan 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


MATEMATIK TAHUN 1

Nama : .................................................................................
:..........................

Tarikh

Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D1E1
Arahan :
Lengkapkan rangkaian nombor secara menaik.

15

20

25

30

35

40

12

30

40

35

Lengkapkan rangkaian nombor secara menurun

12

60

55

50

( menguasai / tidak menguasai )