Anda di halaman 1dari 2

STANDARD PRESTASI TINGKATAN SATU KEMAHIRAN HIDUP PILIHAN PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN TAHUN 2013 NAMA PELAJAR :..

TINGKATAN : . BIL 1 TAJUK Organisasi Bengkel EVIDENCE MURID B1 D1 E1 B2 D1 E1 B1 D2 E1 B1 D2 E2 B2 D2 E1 B3 D1 E1 B4 D1 E1 B5 D1 E1 B6 D1 E1 B1 D3 E1 B2 D3 E1 B3 D2 E1 B4 D2 E1 B1 D4 E1 B2 D4 E1 B2 D4 E2 B3 D3 E1 B4 D3 E1 B1 D5 E1 B2 D5 E1 B3 D4 E1 B4 D4 E1 B1 D6 E1 B2 D6 E1 B3 D5 E1 B4 D5 E1 B1 D7 E1 B1 D7 E2 B2 D7 E1 B1 D8 E1 B1 D8 E2 B3 D6 E1 B4 D6 E1 B1 D9 E1 B1 D9 E2 B2 D9 E1 B3 D7 E1 B4 D7 E1 B3 D7 E2 B4 D7 E2 B1 D10 E1 B2 D10 E1 B3 D8 E1 B4 D8 E1 Menyatakan empat amalan 4M Menerangkan dua amalan 4M Menyatakan empat faktor utama reka bentuk Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut prosedur Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan daya usaha Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan nilai tambah Menyatakan tiga jenis wayar Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya Membuat pendawaian plag 3 pin 13A Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur Menyatakan tiga jenis paip Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya Membuat penyenggaraan perangkap Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur Menyatakan enam bahagian mesin jahit Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur Menyatakan dua jenis keratan batang Menerangkan nisbah campuran medium semaian Menyemai keratan batang dalam medium semaian Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur Menyatakan empat jenis milikan perniagaan Menyatakan lima faktor yang mempengaruhi perniagaan Menerangkan tiga jenis milikan perniagaan dari segi cirinya Menyatakan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil Menerangkan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil Menyediakan penyata aliran tunai Menyediakan penyata aliran tunai mengikut prosedur Menyatakan lapan jenis dokumen dalkam perniagaan Menyatakan dua syarat masa serahan Menerangkan dua syarat masa serahan Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai mengikut prosedur Mengira jumlah yang perlu dibayar Mengira jumlah yang perlu dibayar mengikut prosedur Menyatakan empat bidang pengeluaran Menerangkan tiga bidang pengeluaran Mengira kos pengeluaran Mengira kos pengeluaran mengikut prosedur TARIKH

Reka bentuk dan penghasilan projek

Elektrik

Kerja paip

Jahitan

Tanaman hiasan

Pengenalan kepada perniagaan Penubuhan dan pengendalian perniagaan

Dokumen perniagaan

10

Pengeluaran

cirinya prosedur prosedur prosedur prosedur

: : : : : : : : :

Berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik Mengikut urutan langkah kerja yang betul Betul dari segi format dan pengiraan Tepat dari segi jawapan Betul dari segi pengiraan Tepat dari segi jawapan Lakaran mesti i. Kemas Boleh menggambarkan idea yang dihasratkan ii. Bersih Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran i. Lakaran 1 ii. Lakaran seterusnya - idea asal - ada perkembangan idea

daya usaha

nilai tambah