Anda di halaman 1dari 9

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 PRASEKOLAH WARISAN

SOALAN 1
NAMA MURID TARIKH ITEM : : : Kemahiran Membaca
BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak BM 3.1.5 Mengenal pasti bentuk huruf kecil

Menyebut huruf secara rawak

Catatan

c o a r l

d g q

n h m u y i j e z t s f v k
Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala
0 -12 - Belum Menguasai 13 -26 - Telah Menguasai

b p w x

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

SOALAN 2
NAMA MURID TARIKH ITEM : : : Kemahiran Membaca
BM 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak BM 3.1.6 Mengenal pasti bentuk huruf besar.

Menyebut huruf secara rawak

Catatan

C G O Q D P B R S F E A
Belum Menguasai

L T J H K V

Telah Menguasai * Skala


0 -12 - Belum Menguasai 13- 26 - Telah Menguasai

W M N Y U X Z

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

SOALAN 3
NAMA MURID TARIKH ITEM : : : Kemahiran Membaca
BM 3.1.7 Memadankan huruf kecil dan huruf besar.

Menyebut dan memadankan huruf.

Catatan

E b D r B g R e
3

Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala


0-3 - Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

G d

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

SOALAN 4
NAMA MURID TARIKH ITEM : : : Kemahiran Membaca
BM 3.2.1 Menyebut huruf vokal BM 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat di dalam perkataan.

Menyebut dan mengenalpasti huruf vokal yang terdapat di dalam perkataan.

Catatan

bola meja
* Skala

tali mata roti

0-3 - Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

Belum Menguasai Telah Menguasai

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

SOALAN 5
NAMA MURID TARIKH ITEM : : : Kemahiran Membaca
BM 3.3.2 Menyebut huruf konsonan dengan tepat. BM 3.3.3 Mengenal pasti huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.

Menyebut dan mengenal pasti huruf konsonan yang terdapat di dalam perkataan.

Catatan

meja peti saku roda baca


SOALAN 6
6

Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala


0-3 - Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

NAMA MURID TARIKH ITEM


huruf

: : : Kemahiran Membaca
BM 3.4.3 Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan konsonan dan vokal . BM 3.4.5 Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka

secara

rawak.

Membaca suku kata terbuka (KV)

Catatan

ba ke ci pe to
SOALAN 7
7

du mo na su gi
Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala
0-3 - Belum Menguasai 4-5 - Telah Menguasai

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

NAMA MURID TARIKH ITEM

: : : Kemahiran Membaca
BM 3.5.2 Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

Membaca suku kata terbuka (VKV)

Catatan

uli api eja

abu ibu umi


Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala
0-3 - Belum Menguasai 4-6 - Telah Menguasai

SOALAN 8
NAMA MURID TARIKH
8

: :

PENTAKSIRAN BM _KEMAHIRAN MEMBACA/FASA 1 JPN PERAK, 2011

ITEM

: Kemahiran Membaca
BM 3.5.3 Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

Membaca suku kata terbuka (KVKV)

Catatan

baju raga dadu

roda cili peti


Belum Menguasai Telah Menguasai * Skala
0-3 Belum Menguasai 4-6 - Telah Menguasai