Anda di halaman 1dari 23

Ayat pasif

Disediakan oleh : Amiratul Afida binti Samsudin 910706015590


Free Powerpoint Templates Page 1

RAGAM AYAT

AYAT AKTIF

AYAT PASIF

Free Powerpoint Templates

Page 2

AYAT PASIF
Merupakan salah satu ragam ayat Mengandungi kata kerja transitif Berasal daripada ayat aktif Subjek berubah kedudukan menjadi objek

Free Powerpoint Templates

Page 3

PROSES PENERBITAN AYAT PASIF


AYAT AKTIF

AYAT PASIF

Free Powerpoint Templates

Page 4

PERUBAHAN KEDUDUKAN OBJEK DALAM AYAT PASIF


Subjek

Predikat

AYAT AKTIF

Alif menendang bola.


Objek

Subjek

Predikat

AYAT PASIF

Bola ditendang oleh Alif.


Objek

Free Powerpoint Templates

Page 5

Golongan ayat pasif


Free Powerpoint Templates Page 6

PEMBAHAGIAN AYAT PASIF

Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif

Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua

Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja

Free Powerpoint Templates

Page 7

Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif

Free Powerpoint Templates

Page 8

AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF Mengandungi imbuhan kata kerja pasif di- dan ter Kata kerja pasif imbuhan di- hanya boleh digunakan dengan frasa nama objek orang ketiga Kata sendi nama oleh yang letaknya selepas kata kerja boleh digugurkan tanpa menjejaskan maknanya.
Free Powerpoint Templates

Page 9

CONTOH AYAT
Bola itu ditendang oleh Alif. Bola itu ditendang Alif.

Free Powerpoint Templates

Page 10

CONTOH AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF


Berus itu diambil oleh tukang cuci pagi tadi. Lemang dibakar oleh abang petang semalam. Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya. Istana raja terbina oleh rakyat dalam masa satu tahun.
Free Powerpoint Templates Page 11

BINAAN CONTOH AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF
Subjek Berus itu Lemang Kata kerja diambil dibakar Frasa sendi nama oleh tukang cuci oleh abang oleh lori oleh rakyat
Free Powerpoint Templates

Keterangan pagi tadi. petang semalam. pada bahagian bawahnya. dalam masa satu tahun.
Page 12

Tembok itu terlanggar Istana raja terbina

AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF


Kesemua bahagian binaan frasa sendi nama boleh digugurkan jika unsur subjeknya hendak diberi penekanan. Lemang dibakar oleh abang petang semalam. Lemang dibakar petang semalam. Ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan ter-, kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan.
Free Powerpoint Templates Page 13

AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF


Bagi ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan ber- dan ke--an, bahagian frasa sendi nama tidak diperlukan. Contoh :
subjek Kanak-kanak itu Surat adiknya predikat kesejukan sepanjang malam. belum berbalas.
Page 14

Free Powerpoint Templates

Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua

Free Powerpoint Templates

Page 15

AYAT PASIF DENGAN KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA DAN KEDUA
Kata ganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar Kerana kata ganti nama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di Kata ganti nama diri yang hadir boleh berbentuk kata penuh ataupun ringkas
Free Powerpoint Templates Page 16

CONTOH AYAT PASIF DENGAN KATA GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA DAN KEDUA

Hutang itu akan kujelaskan. Bola itu saya tendang. Kuih itu awak makan. Persetujuannya harus awak sampaikan.

Free Powerpoint Templates

Page 17

BINAAN CONTOH AYAT PASIF DENGAN KATA GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA DAN KEDUA
Subjek Frasa kerja dengan kata ganti nama Akan kujelaskan. saya tendang. awak makan. harus awak sampaikan.
Page 18

Hutang itu Bola itu Kuih itu Persetujuannya

Free Powerpoint Templates

Ayat pasif dengan kata bantu pasif kena

Free Powerpoint Templates

Page 19

AYAT PASIF DENGAN KATA BANTU PASIF KENA


Perkataan kena berada di hadapan kata kerja dasar Kata kerja dasar ialah kata kerja yang tidak menerima imbuhan awalan. Binaan frasa nama yang berfungsi sebagai pelengkap boleh digugurkan secara pilihan.

Free Powerpoint Templates

Page 20

CONTOH AYAT PASIF DENGAN IMBUHAN KATA KERJA AYAT PASIF

Pencuri itu kena tangkap oleh polis. Budak-budak itu kena kejar oleh anjing. Mereka kena tipu oleh pemuda itu.
Free Powerpoint Templates Page 21

BINAAN CONTOH AYAT PASIF DENGAN KATA BANTU PASIF

KENA
Subjek Kena Frasa sendi nama tangkap oleh polis. kejar oleh anjing. tipu oleh pemuda itu
Page 22

Kata kerja

Pencuri itu Budak-budak itu Mereka

kena kena kena

Free Powerpoint Templates

Sekian terima kasih


Free Powerpoint Templates Page 23