Anda di halaman 1dari 5

POST-MORTEM

MENENGAH ATAS

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)


72200 BATU KIKIR, N. SEMBILAN DARUL KHUSUS

NAMA GURU : NORAIDA AHMAD TINGKATAN : 5 BUDI


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PEPERIKSAAN PENILAIAN KURIKULUM 1

1. ANALISIS KEPUTUSAN

CALON CALON GRED 1A GRED 2A GRED 3B GRED 4B GRED 5C GRED 6C GRED 7D GRED 8E BIL % GRED 9G
BIL
PENCAPAIAN GPK
DAFTAR AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS LULUS BIL % TH

TOV 29 29 0 0 0 0 2 6.9 5 17.2 3 10.3 6 20.7 13 44.8 0 0 29 100 0 0 0 5.8

OTI1 29 29 0 0 1 3.45 3 10.3 5 17.2 3 10.3 9 31 8 27.6 0 0 29 100 0 0 0 5.4

AR1 29 29 0 0 0 0 1 3.45 3 10.3 1 3.45 2 6.9 17 58.6 3 10.3 27 93.1 2 6.9 0 6.7

OTI2 29 29 1 3.45 2 6.9 4 13.8 4 13.8 4 13.8 9 31 5 17.2 0 0 0 0 0 0 0 4.9

ETR 29 29 4 3 6 3 6 7 0 0 29 0 0 3.9
13.8 10.3 20.7 10.3 20.7 24.1 0 0 100 0

2. KELEMAHAN :
2.1 PELAJAR : Pelajar kurang kreativiti, kurang motivasi, perlu
disuruh dan diterangkan berkali-kali untuk
selesaikan satu-satu tugasan. Akibatkan
pembaziran masa p+p . Terdapat pelajar yang
terlalu kerap tidak hadir ke sekolah dan tidak
membuat langsung kerja kursus.

2.2 GURU : Pengetahuan guru terhad di dalam bidang Seni


Halus sahaja sedangkan soalan meliputi Kraf ,
Grafik dan Rekabentuk Persekitaran.

3. KELEBIHAN :
3.1 PELAJAR : Pelajar baik, bersopan, tidak melawan guru, ikut
cadangan guru walaupun lambat.

3.2 GURU : Guru berpengalaman.


Pentaksir Kawasan .

4. STRATEGI PENEMBAHBAIKAN:
1. Pelajar ditekankan untuk menghasilkan kerja kursus yang
cemerlang dan mendapat markah tinggi kerana akan
mempengaruhi markah keseluruhan.
2. Pelajar yang tidak membuat kerja kursus akan dikuarantin sehingga selesai
membuat folio dan artifak kerja kursus.
3. Memperbanyakkan latih tubi untuk Kertas 2 Seni Halus .
4. Mendapatkan maklumat terkini mengenai teknik-teknik p+p, teknik penghasilan
produk seni melalui kursus-kursus dan mesyuarat yang dihadiri.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh

…………………….. ………………….. …………………


(NORAIDA AHMAD)
POST-MORTEM
MENENGAH ATAS

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)


72200 BATU KIKIR, N. SEMBILAN DARUL KHUSUS

NAMA GURU : NORAIDA AHMAD TINGKATAN : 5 CEKAL


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PEPERIKSAAN PENILAIAN KURIKULUM 1

5. ANALISIS KEPUTUSAN
CALON CALON GRED 1A GRED 2A GRED 3B GRED 4B GRED 5C GRED 6C GRED 7D GRED 8E BIL % GRED 9G
BIL
PENCAPAIAN GPK
DAFTAR AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS LULUS BIL % TH

TOV 29 29 0 0 0 0 1 3.45 3 10.3 4 13.8 10 34.5 7 24.1 3 10.3 28 96.6 1 3.45 0 6.1

OTI1 29 29 0 0 0 0 2 6.9 2 6.9 7 24.1 7 24.1 8 27.6 2 6.9 28 96.6 1 3.45 0 5.9

AR1 29 29 0 0 0 0 0 0 1 3.45 1 3.45 5 17.2 9 31 8 27.6 24 82.8 5 17.2 0 7.3

OTI2 29 29 1 3.45 2 6.9 1 3.45 4 13.8 4 13.8 9 31 4 13.8 0 0 28 96.6 1 3.45 0 5.3

ETR 29 29 2 3 6 4 7 7 0 1 29 0 0 4.2
6.9 10.3 20.7 13.8 24.1 24.1 0 3.45 100 0

6. KELEMAHAN :
2.1 PELAJAR : Pelajar kurang kreativiti, kurang motivasi, perlu
disuruh dan diterangkan berkali-kali untuk
selesaikan satu-satu tugasan. Akibatkan
pembaziran masa p+p . Terdapat pelajar yang
terlalu kerap tidak hadir ke sekolah dan tidak
membuat langsung kerja kursus.

2.2 GURU : Pengetahuan guru terhad di dalam bidang Seni


Halus sahaja sedangkan soalan meliputi Kraf ,
Grafik dan Rekabentuk Persekitaran.

7. KELEBIHAN :
3.1 PELAJAR : Pelajar baik, bersopan, tidak melawan guru, ikut
cadangan guru walaupun lambat.

3.2 GURU : Guru berpengalaman.


Pentaksir Kawasan .

8. STRATEGI PENEMBAHBAIKAN:
1. Pelajar ditekankan untuk menghasilkan kerja kursus yang
cemerlang dan mendapat markah tinggi kerana akan
mempengaruhi markah keseluruhan.
2. Pelajar yang tidak membuat kerja kursus akan dikuarantin sehingga selesai
membuat folio dan artifak kerja kursus.
3. Memperbanyakkan latih tubi untuk Kertas 2 Seni Halus .
4. Mendapatkan maklumat terkini mengenai teknik-teknik p+p, teknik penghasilan
produk seni melalui kursus-kursus dan mesyuarat yang dihadiri.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh

…………………….. ………………….. …………………


(NORAIDA AHMAD)
POST-MORTEM
MENENGAH ATAS

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)


72200 BATU KIKIR, N. SEMBILAN DARUL KHUSUS

NAMA GURU : NORAIDA AHMAD TINGKATAN : 5 DEDIKASI


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PEPERIKSAAN PENILAIAN KURIKULUM 1

9. ANALISIS KEPUTUSAN
CALON CALON GRED 1A GRED 2A GRED 3B GRED 4B GRED 5C GRED 6C GRED 7D GRED 8E BIL % GRED 9G
BIL
PENCAPAIAN GPK
DAFTAR AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS LULUS BIL % TH

TOV 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 4 100 0 0 0 6

OTI1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 4 100 0 0 0 6

AR1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 4 100 0 0 0 5.8

OTI2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 4 100 0 0 0 6

ETR 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 5
0 0 0 0 100 0 0 0 100 0

10. KELEMAHAN :
2.1 PELAJAR : PSV tidak di dalam jadual waktu pelajar. Tidak mengambil peperiksaan
akhir tahun PSV semasa di tingkatan 4, justeru TOV berdasarkan
Penilaian Kurikulum 1 2009

2.2 GURU : Pengetahuan guru terhad di dalam bidang Seni


Halus sahaja sedangkan soalan meliputi Kraf ,
Grafik dan Rekabentuk Persekitaran.

11. KELEBIHAN :
3.1 PELAJAR : Pelajar bermotivasi untuk cemerlang dalam subjek PSV bagi mendapat
keputusan lebih baik dalam SPM.

3.2 GURU : Guru berpengalaman.


Pentaksir Kawasan .
Sanggup bekerja lebih masa.

12. STRATEGI PENEMBAHBAIKAN:


1. Pelajar ditekankan untuk menghasilkan kerja kursus yang
cemerlang dan mendapat markah tinggi kerana akan
mempengaruhi markah keseluruhan.
2. Pelajar yang tidak membuat kerja kursus akan dikuarantin sehingga selesai
membuat folio dan artifak kerja kursus.
3. Memperbanyakkan latih tubi untuk Kertas 2 Seni Halus .
4. Mendapatkan maklumat terkini mengenai teknik-teknik p+p, teknik penghasilan
produk seni melalui kursus-kursus dan mesyuarat yang dihadiri.
5. Mengadakan kelas tambahan pada waktu petang dan cuti sekolah.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh

…………………….. ………………….. …………………


(NORAIDA AHMAD)
POST-MORTEM
MENENGAH ATAS

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)


72200 BATU KIKIR, N. SEMBILAN DARUL KHUSUS

NAMA GURU : NORAIDA AHMAD TINGKATAN : 5 EFISIEN


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PEPERIKSAAN PENILAIAN KURIKULUM 1

13. ANALISIS KEPUTUSAN

CALON CALON GRED 1A GRED 2A GRED 3B GRED 4B GRED 5C GRED 6C GRED 7D GRED 8E BIL % GRED 9G
BIL
PENCAPAIAN GPK
DAFTAR AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS LULUS BIL % TH

TOV 5 5 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 4 80 0 0 0 0 5 100 0 0 0 5.6

OTI1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 4 80 0 0 0 0 5 100 0 0 0 5.8

AR1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 4 80 0 0 0 0 5 100 0 0 0 5.6

OTI2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 0 0 0 0 5 100 0 0 0 5.2

ETR 5 5 0 0 1 0 3 1 0 0 5 0 0 4.8
0 0 20 0 60 20 0 0 100 0

14. KELEMAHAN :
2.1 PELAJAR : PSV tidak di dalam jadual waktu pelajar. Tidak mengambil peperiksaan
akhir tahun PSV semasa di tingkatan 4, justeru TOV berdasarkan
Penilaian Kurikulum 1 2009

2.2 GURU : Pengetahuan guru terhad di dalam bidang Seni


Halus sahaja sedangkan soalan meliputi Kraf ,
Grafik dan Rekabentuk Persekitaran.

15. KELEBIHAN :
3.1 PELAJAR : Pelajar bermotivasi untuk cemerlang dalam subjek PSV bagi mendapat
keputusan lebih baik dalam SPM.

3.2 GURU : Guru berpengalaman.


Pentaksir Kawasan .
Sanggup bekerja lebih masa.

16. STRATEGI PENEMBAHBAIKAN:


1. Pelajar ditekankan untuk menghasilkan kerja kursus yang
cemerlang dan mendapat markah tinggi kerana akan
mempengaruhi markah keseluruhan.
2. Pelajar yang tidak membuat kerja kursus akan dikuarantin sehingga selesai
membuat folio dan artifak kerja kursus.
3. Memperbanyakkan latih tubi untuk Kertas 2 Seni Halus .
4. Mendapatkan maklumat terkini mengenai teknik-teknik p+p, teknik penghasilan
produk seni melalui kursus-kursus dan mesyuarat yang dihadiri.
5. Mengadakan kelas tambahan pada waktu petang dan cuti sekolah.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh

…………………….. ………………….. …………………


(NORAIDA AHMAD)
POST-MORTEM
MENENGAH ATAS

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)


72200 BATU KIKIR, N. SEMBILAN DARUL KHUSUS

NAMA GURU : NORAIDA AHMAD TINGKATAN : 5 FATANAH


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PEPERIKSAAN PENILAIAN KURIKULUM 1

17. ANALISIS KEPUTUSAN

CALON CALON GRED 1A GRED 2A GRED 3B GRED 4B GRED 5C GRED 6C GRED 7D GRED 8E BIL % GRED 9G
BIL
PENCAPAIAN GPK
DAFTAR AMBIL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS LULUS BIL % TH

TOV 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

OTI1 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

AR1 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

OTI2 1 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

ETR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
100

18. KELEMAHAN :
2.1 PELAJAR : PSV tidak di dalam jadual waktu pelajar. Tidak mengambil peperiksaan
akhir tahun PSV semasa di tingkatan 4, justeru TOV berdasarkan
Penilaian Kurikulum 1 2009

2.2 GURU : Pengetahuan guru terhad di dalam bidang Seni


Halus sahaja sedangkan soalan meliputi Kraf ,
Grafik dan Rekabentuk Persekitaran.

19. KELEBIHAN :
3.1 PELAJAR : Pelajar bermotivasi untuk cemerlang dalam subjek PSV bagi mendapat
keputusan lebih baik dalam SPM.

3.2 GURU : Guru berpengalaman.


Pentaksir Kawasan .
Sanggup bekerja lebih masa.

20. STRATEGI PENEMBAHBAIKAN:


1. Pelajar ditekankan untuk menghasilkan kerja kursus yang
cemerlang dan mendapat markah tinggi kerana akan
mempengaruhi markah keseluruhan.
2. Pelajar yang tidak membuat kerja kursus akan dikuarantin sehingga selesai
membuat folio dan artifak kerja kursus.
3. Memperbanyakkan latih tubi untuk Kertas 2 Seni Halus .
4. Mendapatkan maklumat terkini mengenai teknik-teknik p+p, teknik penghasilan
produk seni melalui kursus-kursus dan mesyuarat yang dihadiri.
5. Mengadakan kelas tambahan pada waktu petang dan cuti sekolah.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh

…………………….. ………………….. …………………


(NORAIDA AHMAD)