Anda di halaman 1dari 8

Pengumuman Status Portofolio Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Depdiknas Kuota 2009 Rayon 06 Universitas Negeri Padang

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 No. Peserta 09080509710195 09080515610210 09080522010234 09080510010250 09080581010226 09080515410151 09080515610273 09080591310427 09080502710025 09080502710032 09080581010286 09080522010170 09080510010134 09080522010138 09080522010099 09080515610131 09080591010426 09080510010125 09080522010209 09080591210429 09080515710289 09080509710163 09080515610123 09080515610407 09080591010471 09080518410285 09080515410110 09080515710216 09080520710380 09080510010117 09080581010294 09080510010083 09080518010113 09080518010265 09080502710016 09080509710255 09080515410183 09080518710342 09080522710094 09080510010279 09080509710090 09080521710363 09080518710378 09080522010311 09080515610139 09080518410385 09080515610237 09080518710402 09080518010350 09080591010460 09080515410091 09080509710190 09080592310430 09080591010470 09080522010177 09080521710317 09080515610362 09080521710307 Nama AINA MULYATI AMRIZAL AMRIZAL JALAL ARMAN ARMAWATI ARMEN ISHAK ARYENTILOVIDA AS'AD ASMARA JAYA ASMONY T ASRIDAWATI ASWAN ATRI YENI AZIRNI TANJUNG AZNIR JALI DEFRINA DESMAWATI DESNA NILAWATI DESPRARAMA DISFUIR SYUKUR DJUSRIATUL AWALIAH ELYA AGUS RINA KISHARA ENITA ROSANTI ERLINA ERNAWATI ERMALELI ERNA TAHER ERNAWILIS ERNI ERPAN SAYUTI ETI SYOFINA FATMA ERMI FAUZIATI FILMAN ANWAR FITSASTRI H.ARMAY HARYADI HJ. ROSMIATI IDA FARIDA IDHAM IRMAN IRMAWATI ISBARSYAH JASMANI JHON ANDRI JUSMAINI JUSNIATI LASWINAR LELI SUMARNI LISDARTA M YUSUF M. NUR CHAN MAILESNI MARDIANA MARDIATI MARIANI RITA MARLINA SYAM MARNIYETI MASTINI Instansi SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 02 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMPN 03 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 01 PATAMUAN SMPN 01 SUNGAI LIMAU DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SD N 10 SINTUK TOBOH GADANG SD N 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 02 SUNGAI GERINGGING SMPN 01 PATAMUAN SMPN 03 SUNGAI LIMAU SMPN 04 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM Dinas Pendidikan Padang Pariaman SMPN 04 LUBUK ALUNG SMPN 01 NAN SABARIS DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 IV KOTO AUR MALINTANG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA PLUS INS KAYUTANAM Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 BATANG ANAI SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 02 SUNGAI LIMAU SMPN 01 SUNGAI LIMAU SMPN 02 V KOTO KAMPUNG DALAM SD N 12 NAN SABARIS SMPN 03 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 01 NAN SABARIS SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 SUNGAI GERINGGING SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 1 LUBUK ALUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 02 LUBUK ALUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 03 NAN SABARIS SMA N 1 BATANG ANAI SMA N 1 NAN SABARIS Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 02 NAN SABARIS SMPN 01 PATAMUAN DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 02 NAN SABARIS SMA N 1 LUBUK ALUNG SMA YDB LUBUK ALUNG SMA N 1 NAN SABARIS Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Status L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Page 1 of 8

No. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

No. Peserta 09080521410375 09080502710053 09080591010477 09080591010473 09080518410351 09080519010409 09080581010348 09080533110412 09080515410145 09080510010148 09080518410338 09080581010391 09080515710389 09080592310435 09080522010401 09080515410340 09080591010481 09080591010458 09080519010339 09080518710371 09080515410093 09080515410384 09080518010359 09080502710022 09080581010107 09080521010336 09080518010341 09080522010121 09080509710102 09080591010425 09080515710141 09080591010447 09080502710014 09080510010202 09080581010292 09080533010413 09080509710089 09080509710155 09080521710312 09080509710136 09080515710246 09080519010283 09080515610219 09080519010387 09080520710329 09080591010467 09080521010365 09080521010316 09080518410396 09080518410356 09080518010321 09080502710045 09080502710012 09080509710188 09080515410377 09080591110422 09080591010462 09080509710161 09080510010229 09080515710267 09080510010122

Nama MISWARTI MURNI MUSIRNI NETGAWATI NINING SAYEKTI NOVA IRIANTI NOVRIENNY NURFIDA NURHAYATI NURLAILI JALI NURLIS NURMANIS OKTORITA PRIMA NELITA RAFDINAL RAMLAN RATNA JUWITA RAZALI RINA WIDAWATI RISMAYANTI ROSNI ALIAR SAIFUL ANWAR SALMI SAWINAR SRI BULKIS S SRI YARTI SUHATRIL SYAFRIL SYAFRUDDIN SYAMSIMAR SYAMSIR SYOFYAN NUR TARMIZI TUTI SUMARNI WARNITA WINARDI YAHYA SASTRA YASRIATI YELNI VERSITA YENI ASMAL YOHENDRIS YUHERLISMA YULINUS YUSMAIDAR YUSNIARTI YUSRIDA ZAMRIL ZARWATI ZULFAHMI ZULKAHAM ZULKIFLI T ABDUL HADI ROYAL ABDUL RAHMAN ADEQ YONA RIZA ADIAR MAYZAL AFRIDA AFRIDAS NASUTION AFRIEDI AFRIZAL AFRIZAL AFRIZAL MUNIR

Instansi SMA N 1 NAN SABARIS SD N 11 SINTUK TOBOH GADANG Dinas Pendidikan dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 NAN SABARIS SMA PMT PROF DR. HAMKA SMA N 1 NAN SABARIS SMK (SMKK) N 1 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 02 BATANG GASAN SMPN 01 NAN SABARIS SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 LUBUK ALUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 01 SUNGAI LIMAU SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 NAN SABARIS SD N 01 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 01 LUBUK ALUNG Dinas Pendidikan Padang Pariaman SMPN 01 NAN SABARIS Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 05 SUNGAI LIMAU SMPN 02 NAN SABARIS SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMK (STM) N I ENAM LINGKUNG SMPN 02 NAN SABARIS SMPN 03 BATANG ANAI SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 02 SUNGAI LIMAU SMPN 03 BATANG ANAI SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 LUBUK ALUNG SMA N 1 BATANG ANAI SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMA N 1 ULAKAN TAPAKIS SMA N 1 ENAM LINGKUNG SD N 05 BATANG GASAN SD N 22 IV KOTO AUR MALINTANG SMPN 02 ENAM LINGKUNG SMA N 1 SUNGAI LIMAU DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 04 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 03 SUNGAI LIMAU SMPN 03 LUBUK ALUNG SMPN 01 IV KOTO AUR MALINTANG

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 2 of 8

No. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

No. Peserta 09080515610324 09080591010454 09080592110433 09080518410298 09080506310101 09080510010114 09080518010305 09080593610443 09080502710005 09080591010466 09080502710009 09080509710181 09080518410386 09080502710031 09080502710006 09080522010142 09080592210437 09080509710244 09080509710233 09080515610382 09080522010344 09080518010176 09080581010215 09080510010256 09080515610135 09080581010314 09080515710184 09080522710154 09080510010149 09080502710049 09080515710284 09080502710018 09080506310103 09080510010245 09080502710058 09080510010092 09080591310441 09080502710029 09080502710067 09080502710023 09080591010448 09080591010469 09080502710011 09080591010478 09080518010159 09080591010476 09080515410204 09080515710293 09080502710017 09080522710171 09080502710042 09080522010247 09080521710242 09080519010404 09080518010361 09080515710106 09080515610282 09080502710015 09080591010450 09080502710062 09080518010126

Nama AGHFIRLI SYOFYAN AGUS TAMAN AGUS YAHSAR ALGUSMARTIN ALI AKBAR ALI AKBAR ALI NUZAR ALI UZAR ALIMAR ALIMARNI ALIMIN ALIZAR ALMISTATI AMILIS AMRIL SYAM AMRIUS AMRIZAL A ANISMA ANISMAR ANITI NURZEN APRIZAL AQIMIS SHALAT ARIZAL ARMITA ARNIS ARWETA ASLIZA ASMANIAR ASMIARNI ASNAH ASNAH BAKAR ASNI JAMAL ASNIMAR ASNIMAR ASNINAR KHATIB ASRIDA AZWAR Bainarty Anis BAKARUDDIN BAKRI BAKRI BASRI BASIR BASRIDA BUJANG BUSTARIM DAHYAR KAMAL DAINI BASS DANIZAR DARNIS DARWANI YANTI DARWIS DEDI RENFI DESMIYANTI DESWITA DEVIATRI DEWI ASTATI DEWI MARTATI DJALINUS DJASMALINI IS DJUSMANI UMAR EDISON ALPAMAS

Instansi SMA N 1 LUBUK ALUNG Dinas Pendidikan dan Olahraga DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 NAN SABARIS SMA YDB LUBUK ALUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SD N 12 VII KOTO SEI.SARIK Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 02 VII KOTO SEI.SARIK SMPN 01 NAN SABARIS SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SD N 11 VII KOTO SEI.SARIK SD N 06 ENAM LINGKUNG SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 BATANG GASAN SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 PADANG SAGO SMPN 01 ENAM LINGKUNG SD N 23 NAN SABARIS SMA N 1 NAN SABARIS SD N 10 LUBUK ALUNG SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 V KOTO TIMUR SD N 01 LUBUK ALUNG SMPN 03 NAN SABARIS DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SD N 16 Lubuk Alung SD N 31 VII KOTO SEI.SARIK SD N 16 SINTUK TOBOH GADANG Dinas Pendidikan dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 10 VII KOTO SEI.SARIK DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 02 SUNGAI LIMAU Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMA N 1 SUNGAI GERINGGING SD N 09 LUBUK ALUNG SMPN 03 LUBUK ALUNG SD N 07 VII KOTO SEI.SARIK SMPN 03 SUNGAI LIMAU SMPN 02 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 01 LUBUK ALUNG SMPS YAPPHI PASAR USANG SD N 11 2 X 11 KAYU TANAM Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 09 VII KOTO SEI.SARIK SMPN 03 NAN SABARIS

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 3 of 8

No. 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

No. Peserta 09080502710044 09080521710268 09080591410431 09080521710343 09080518010174 09080509710218 09080515410397 09080515710191 09080518010355 09080518010182 09080515610368 09080518010217 09080521710213 09080515710166 09080591210438 09080518010127 09080502710033 09080515610320 09080522710303 09080518010197 09080518410403 09080502710034 09080509710221 09080506310108 09080515610175 09080502710019 09080521010304 09080515610416 09080502710068 09080509710264 09080518010144 09080518010249 09080510010281 09080521710259 09080509710169 09080515410308 09080591310424 09080510010143 09080581010087 09080515410118 09080515710257 09080591110428 09080502710078 09080560210418 09080522710302 09080522010167 09080515710158 09080502710057 09080521710274 09080581010260 09080515410417 09080502010003 09080591110436 09080515410331 09080515710251 09080502710028 09080518010243 09080518710410 09080502710024 09080518010367 09080518010097

Nama EDRIASNI EDWARD EDWARD EDY SUSENO EFRIJON ELI ASMARNI ELITA ELITA SUHENDRI ELIZA ELMIYETTI ELVIA ELVY SUSANTY ELWANTI ELY JASMAWATI EMDAS FAISAL EMI SOFIA ENDAH WARNI EPRIZAL ERI MUTIA ERIMAIZAR ERIZA MAIDAS ERLINA ERLINA ERMAWATI ERMAWATI SYAM ERNA ERNA ZOFA ERNALIS ERNAWATI ERNAWATI ERNI ERNI YENTI ESSY FATMASARI FAIZAL ERIZAL FARIDA ARIANI FATRIANI FAUZI FAUZIAH FAUZIAH FERI MURNIATI FINDAWATI FIRDAUS FITRA YETTI FITRI ELVINA FITRI YETTI FITRIZAL FITS ISMIATI GUSMAWATI GUSRIYENI GUSTINA HAFIZAH HAFRENI SYAM HANAFI HS HARMEN HARTETA HASNIWARTI HEMILDA TRIANA HERIANTO HERWINAS HINDRAFIDA HJ. ELNI YAWAHERNIM

Instansi SD N 23 LUBUK ALUNG SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 02 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMPN 04 LUBUK ALUNG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 02 SUNGAI LIMAU SD N 11 PATAMUAN SMA N 1 IV KOTO AUR MALINTANG SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMA N 1 ENAM LINGKUNG SD N 01 ULAKAN TAPAKIS SMPN 01 BATANG ANAI SMPN 01 ENAM LINGKUNG SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SD N 04 ENAM LINGKUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMK (SMEA) S YAYASAN INDONESIA RAYA SD N 32 LUBUK ALUNG SMPN 02 NAN SABARIS SMPN 02 ENAM LINGKUNG SMPN 03 IV KOTO AUR MALINTANG SMPS YAPPHI BATANG ANAI SMPN 05 LUBUK ALUNG SMPN 02 ENAM LINGKUNG SMA N 1 ENAM LINGKUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 01 BATANG GASAN SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 BATANG ANAI SMPN 01 2 X 11 KAYUTANAM DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SD ISTIQAMAH 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMK S SOSIAL PARAWISATA SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 01 BATANG ANAI SD N 26 BATANG ANAI SMPN 01 SUNGAI LIMAU SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMK (SMEA) S YPM ZAIN TK SEJATI KETAPING DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 03 SUNGAI LIMAU SD N 18 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMA PMT PROF DR. HAMKA SD N 18 BATANG ANAI SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 01 BATANG ANAI

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman L Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 4 of 8

No. 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

No. Peserta 09080502710072 09080521710120 09080591010457 09080518010206 09080521010319 09080515610376 09080509710271 09080521710313 09080510010130 09080518010088 09080515710162 09080515710214 09080502710050 09080510010115 09080510010228 09080591010453 09080515610379 09080521710098 09080520410406 09080554010414 09080518010084 09080519010326 09080502710040 09080506310086 09080515610223 09080510010198 09080510010200 09080510010205 09080518010185 09080510010232 09080591010463 09080521710230 09080581010222 09080509710235 09080502710047 09080518710360 09080518010392 09080520410364 09080521010334 09080521710104 09080581010323 09080510010253 09080581010241 09080520710399 09080595310432 09080502010001 09080502710041 09080521710373 09080510010105 09080502710066 09080522710408 09080521710119 09080520710327 09080502710039 09080509710261 09080510010266 09080518010128 09080502710064 09080515610366 09080518410287 09080502710010

Nama HJ. SUMARNI HJ. YULIARTI IBNU HASYIM IDA FARIDA IKHSAN ILMUYATI INDRA TAUFIK INDRAWATI IRMAIDA IRMAWENI ISLAH HAYATI ISMAWARDI JALIDAR JAMIAR JASMAN JASMAN JASMI JUNIMAR JUSMAINI KADIRMAN KAMBARANI KARIA TUNIDAR KARIMAH KARMASIH SALIFAH KARTINA KASIMAR KASMARA DEWI KASPI KASRUL KASWIR KOSMAMURNI LINDAWATI LINDUNG PANDIANGAN LISMAINIWAR MAHYANI MAIMUNAH MAINARA MARDELIATI MARDIANA MARDIATI MARDIYAH MARIANI MARLINA MARLINI MARLIUS MARNIS MARNIS MASHEPI MASNAINI LUBIS MASRIDAWATI MASRIL MASWAR MAWARDIRIO MAWARNI MELLYA EKA PUTRI MERI GUSTI MIMI DARWATI MIRHAMAH MIRNA MISMARTI MUHAMMAD ZEN

Instansi SD N 23 VII KOTO SEI.SARIK SMPN 02 NAN SABARIS Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 02 LUBUK ALUNG SMA N 1 NAN SABARIS SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG SMA N 1 LUBUK ALUNG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 01 SUNGAI LIMAU SMPN 04 LUBUK ALUNG SD N 23 LUBUK ALUNG SMPN 01 PATAMUAN SMPN 02 2 X 11 KAYUTANAM Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA PLUS INS KAYUTANAM SMK (STM) N I ENAM LINGKUNG SMPN 01 BATANG ANAI SMA N 1 NAN SABARIS SD N 23 VII KOTO SEI.SARIK SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SMPN 02 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 04 2 X 11 KAYUTANAM ( SATAP ) SMPN 02 SUNGAI GERINGGING SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 02 SUNGAI LIMAU SMPN 03 LUBUK ALUNG SMPN 01 NAN SABARIS SD N 14 2 X 11 KAYU TANAM SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMA N 1 LUBUK ALUNG SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 01 LUBUK ALUNG SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 03 NAN SABARIS SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 ENAM LINGKUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA TK KARYA LB. ALUNG SD N 05 2 X 11 KAYU TANAM SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 ENAM LINGKUNG SD N 08 ULAKAN TAPAKIS SMA PLUS INS KAYUTANAM SMPN 04 LUBUK ALUNG SMA N 1 LUBUK ALUNG SD N 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 03 BATANG ANAI SMPN 03 SUNGAI LIMAU SD N 15 ULAKAN TAPAKIS SMA N 2 SUNGAI LIMAU SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SD N 13 PATAMUAN

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 5 of 8

No. 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363

No. Peserta 09080591010468 09080510010194 09080515610116 09080515610325 09080515610189 09080515710383 09080518010272 09080522010199 09080592210440 09080591010446 09080581010288 09080518010352 09080522010231 09080518410310 09080518010109 09080518010277 09080515610201 09080515710165 09080515410276 09080509710262 09080515610178 09080515410415 09080502710036 09080502710056 09080502710055 09080502710069 09080515710372 09080591010455 09080581010150 09080515410381 09080515710172 09080502710070 09080591010472 09080502710021 09080502710004 09080515410398 09080591010464 09080520710370 09080518710374 09080502710043 09080515610330 09080581010238 09080591010459 09080510010173 09080502710046 09080515710129 09080515710296 09080518710395 09080591010480 09080520410337 09080591010465 09080509710211 09080515710208 09080591010445 09080515610153 09080502710013 09080521710225 09080522010236 09080515710186 09080520710369 09080521710156

Nama MUKHLISI NALAHUDIN MUKHRIZAL MULYATI MULYATI MURNI MUSLIM MUSNI WARTI MUZARNIS MUZZAMIL NADRISAF K NASRIDA NAZAR SALAM NASRIL NASRIL NASRUL NAZARUDDIN NELLIS NETTI HERAWATI NILA FARIDA NINA ANGGRAINI NITA INDRAYANI NITRA ZUARNIS NURAINI NURBAILI NURBAINI NURBAITI NURBAITI NURHASNAH NURHAYANI NURJALIA NURLINA NURLISMA NURMAILIS NURMAN NURMAYA NURSIAH NURSIDA NURSINI NURUL HASBI OYONG AZIZ RABIATUN RABIMA RAFIANA RAHIMAN RAJUMAN RAMAYULIS RAMLI RAMLI RASIDAH RATNA DEWI AZAR RATNA HENDRAYATI RATNA WIRMA RIDWAN RISMAYESI RIWARMAN MS ROH ABIAH ROHANI ROSITA ROSLIATI SIHOMBING ROSMINAR ROSMIYETI ROSTATI

Instansi Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 IV KOTO AUR MALINTANG SMPN 02 2 X 11 KAYUTANAM SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 03 SUNGAI LIMAU SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 02 NAN SABARIS SMPN 01 ENAM LINGKUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 03 IV KOTO AUR MALINTANG SMA N 1 V KOTO TIMUR SMP N 03 ULAKAN TAPAKIS SMPN 03 NAN SABARIS SMPN 04 LUBUK ALUNG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 03 BATANG ANAI SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 02 2 X 11 KAYUTANAM SMK (SMEA) S YAYASAN INDONESIA RAYA SD N 36 SUNGAI LIMAU SD N 34 VII KOTO SEI.SARIK SD N 02 2 X 11 KAYU TANAM SD N 03 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 BATANG ANAI SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 02 BATANG ANAI SD N 11 PATAMUAN Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 03 2 X 11 KAYU TANAM SD N 02 PATAMUAN SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 2 SUNGAI LIMAU SD N 14 ENAM LINGKUNG SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 BATANG ANAI SD N 23 LUBUK ALUNG SMPN 02 LUBUK ALUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMA YDB LUBUK ALUNG Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 V KOTO TIMUR SMPN 01 LUBUK ALUNG Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 02 SUNGAI LIMAU SD N 21 BATANG ANAI SMPN 03 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 01 NAN SABARIS SMPN 03 BATANG ANAI SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman L Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 6 of 8

No. 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

No. Peserta 09080502710079 09080522010095 09080522710346 09080591010474 09080581010291 09080591010475 09080520410345 09080581010179 09080522010152 09080515610322 09080521710124 09080515610140 09080509710269 09080502710075 09080515410315 09080509710278 09080502710060 09080509710275 09080509710187 09080502710077 09080515410111 09080515610180 09080521410306 09080510010203 09080510010227 09080502710071 09080518010082 09080521410299 09080502710026 09080518010096 09080502710038 09080521710212 09080522010270 09080591110423 09080510010258 09080502710007 09080502710037 09080591310434 09080502710035 09080502710061 09080581010300 09080518010224 09080518010239 09080502710030 09080591010452 09080515610112 09080522010137 09080520710297 09080502710027 09080502710063 09080521010354 09080502710076 09080522010301 09080515610132 09080515710390 09080591010479 09080521710146 09080509710207 09080518010280 09080515410393 09080591010456

Nama ROSTINA RUKMINI RUKMINI RUSDAWATI RUSDI SABRINA SAHLI DURANI SALMAINI SALMUDDIN SARDIANI SARWINA SATRISMAN SAWIRMAN SESNI DARWIS SIRNELI SITI ASRA SRI BAGANTI SRI GUSTINA SRIDANTI Suarni SUKINI SULASTERI SUMARNI SURATI SUSI HANDRIYANI SUWARNI SUWARNI SYAFNIWATI SYAFRIZAL SYAFRUDDIN SYAFRUDDIN.A SYAHRIAL SYAHRIAL B SYAHRUDDIN SYAMRINAL SYAMSIAH SYAMSIDAR M SYAMSUL BADRI SYAMTIARNI SYAPTONO WAHAB SYARIAH SYEFNIWATI SYOFIA RINA SYOFINAR SYUFRIN SYURSIANIS TASLIM TIRANA WENNIDA YAN MUSHARDI YANUAR YARMAINI YARMAITI YARNISMA YASNI TANJUNG YASRIL YENI YUFRINA YENNI EFRIDA YENNI KAWARTI YESNITA YULDA ZAKIR

Instansi SD ISTIQAMAH 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 04 LUBUK ALUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 V KOTO TIMUR Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 04 LUBUK ALUNG SMPN 01 SUNGAI LIMAU SMA N 1 BATANG ANAI SMPN 02 NAN SABARIS SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 SUNGAI LIMAU SD N 02 NAN SABARIS SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 NAN SABARIS SD N 20 LUBUK ALUNG SMPN 03 NAN SABARIS SMPN 03 BATANG ANAI SLB AMAL BHAKTI SICINCIN SMPN 01 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 BATANG ANAI SD N 12 LUBUK ALUNG SMPN 02 NAN SABARIS SMA N 1 LUBUK ALUNG SD N 08 LUBUK ALUNG SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SD N 01 LUBUK ALUNG SMPN 02 LUBUK ALUNG SMPN 02 SINTUK TOBOH GADANG DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 01 LUBUK ALUNG SD N 05 2 X 11 KAYU TANAM SD N 04 PATAMUAN DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SD N 06 PATAMUAN SD N 20 IV KOTO AUR MALINTANG SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 03 NAN SABARIS SD N 26 BATANG ANAI Dinas Pendidikan dan Olahraga SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMPN 01 LUBUK ALUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK SD N 05 2 X 11 KAYU TANAM SD N 10 2 X 11 KAYU TANAM SMA N 1 SUNGAI LIMAU SD N 24 LUBUK ALUNG SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMPN 01 BATANG GASAN SMA N 1 ULAKAN TAPAKIS DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA SMPN 01 BATANG ANAI SMPN 03 NAN SABARIS SMPN 02 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG Dinas Pendidikan dan Olahraga

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Page 7 of 8

No. 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468

No. Peserta 09080518010248 09080515610164 09080502710048 09080521010335 09080522010333 09080515610405 09080591010449 09080502710059 09080515410168 09080521010394 09080515610085 09080510010147 09080502710020 09080518710328 09080502710051 09080515610133 09080515410192 09080515710358 09080515710349 09080591010442 09080521710157 09080502710054 09080502710074 09080521010295 09080515610240 09080510010100 09080502710052 09080591010461 09080591010451 09080518710357 09080509710254 09080515410309 09080522010196 09080518010400 09080502710065 09080502710008 09080509710193 09080581010263 09080518010220 09080502710073 09080518010252 09080510010136 09080515410160 09080522710290

Nama YULIARDI YULIDAR YULIDAR HAMID YULINARTI YULISMAN A YULISMAR YULIUS KAISAR YULIWAR MALIK YULNAIDA YUMINARTI YURNALIS YURNELIS YUSLINI YUSLITA DEVY YUSMAINI YUSMAINI SULAIMAN YUSMANIAR YUSMITA YUSNA ANIDAR YUSNALIS YUSNANI YUSNIDAR YUSNIMAR YUSNIMAR YUSNIZAR ZAHARA ZAHARNI ZAIMARNI ZAINAL ABIDIN ZAINATUL HUSNA ZAMRIL ZARDI ZATRIL ZAZ YUNELFA ZUL YETTI ZULBUSTARI ZULFIKAR M ZULHELMA ZULHELMI ZULKIMAR ZULYATRI Zuraida ZURAINI ZURHAIDA

Instansi SMPN 01 NAN SABARIS SMPN 01 ULAKAN TAPAKIS SD N 11 2 X 11 KAYU TANAM SMA N 1 ENAM LINGKUNG SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMA PLUS INS KAYUTANAM Dinas Pendidikan dan Olahraga SD N 01 LUBUK ALUNG SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMA N 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMPN 01 ENAM LINGKUNG SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SD N 02 2 X 11 KAYU TANAM SMA N 1 LUBUK ALUNG SD N 02 BATANG ANAI SMPN 01 BATANG GASAN SMPN 01 SINTUK TOBOH GADANG SMA N 1 SUNGAI LIMAU SMA N 1 ENAM LINGKUNG Dinas Pendidikan Padang Pariaman SMPN 01 BATANG ANAI SD N 14 2 X 11 KAYU TANAM SD N 10 PATAMUAN SMA N 1 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 01 VII KOTO SUNGAI SARIK SMPN 02 SUNGAI LIMAU SD N 10 BATANG ANAI Dinas Pendidikan dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 03 SUNGAI GERINGGING SMA N 1 NAN SABARIS SMPN 02 ENAM LINGKUNG SMA N 1 V KOTO KAMPUNG DALAM SD N 10 2 X 11 KAYU TANAM SD N 17 IV KOTO AUR MALINATNG SMPN 01 BATANG GASAN SMPN 02 2 X 11 KAYUTANAM SMPN 02 SUNGAI GERINGGING SD N 18 NAN SABARIS SMPN 01 V KOTO KAMPUNG DALAM SMPN 01 Sungai Limau SMPN 01 2 X 11 ENAM LINGKUNG SMA N 1 VII KOTO SUNGAI SARIK

Kabupaten/Kota Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Padang, 18 September 2009 Ketua Rayon 06, TTD.

Status MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG MPLPG

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd NIP. 130517796

Page 8 of 8