Kemahiran 1 Arahan

: Huruf Vokal : Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

e u
Kemahiran 2 Arahan

a i

o

5

: Huruf Konsonan : Menamakan huruf konsonan.

p q

b g

d

5

bo me Kemahiran 4 Arahan : Suku kata KVK ti su y ris lak suk ja 5 : Sebut suku kata yang guru tunjuk.Kemahiran 3 Arahan : Suku Kata KV : Sebut suku kata yang guru tunjuk. tan ker 5 .

Kemahiran 5 Arahan : Suku Kata KV Melibatkan Diftong/Digraf : Sebut suku kata yang guru tunjuk. nga sya boi ngu nyi 5 .

Kemahiran 6 Arahan : Suku Kata KVK Melibatkan Digraf : Sebut suku kata yang guru tunjuk. nyak yang ngat rung nyang 5 .

19 kurang daripada 10 Aras Cemerlang Baik Usaha lagi Catatan Penguji : Tandatangan Penguji: Nama Penguji Tarikh : : .Senarai Semak Kemahiran Membaca Tahap Penguasaan Kemahiran membaca yang diuji Markah Sudah Belum menguasai menguasai Kemahiran 1: Huruf Vokal Kemahiran 2: Huruf Konsonan Kemahiran 3: Suku kata KV Kemahiran 4: Suku kata KVK. Kemahiran 5: Suku Kata KV Melibatkan Diftong/Digraf Kemahiran 6: Suku Kata KVK Melibatkan Digraf /5 /5 /5 /5 /5 /5 Jumlah markah keseluruhan bagi ujian ini berjumlah 30 markah.30 11 . Skor 20 .