Anda di halaman 1dari 2

PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN RKT LASAH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan Mo. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SK RKT Lasah yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja. 1. Program Kepengakapan: 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Aktiviti Berpengakap: 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3. Aktiviti Kependidikan: 1.1 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan 2.1 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan

2.

3.1 Ceramah 3.2Kursus Kecekapan 3.3Bengkel Penulisan Projek

Perakuan:

Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini. ...................................... ... ( ) MOHD YUNUS) Guru Penasihat Pengakap, SK RKT Lasah Tarikh: ......................... ............................................... (MOHD RIZAL B.

PK Kokurikulum SK RKT Lasah Tarikh: ...........................

UNIT KOKURIKULUM SKRKTL

Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan ________________SK RKT Lasah. ............................................. (ABDOL MUTALIB B. YAHYA) Guru Besar SK RKT Lasah Tarikh: .................................

UNIT KOKURIKULUM SKRKTL